Działanie refleksyjne

Działanie refleksyjne – rodzaj działania ludzkiego, u którego podstaw leży uważne i uporczywe rozważanie każdego przekonania lub wiedzy, a także ich źródeł oraz możliwych do zaistnienia konsekwencji[1][2].

Przesłankami, które determinują stosowanie takiego rodzaju działania u jednostki są: otwartość umysłu (potrzeba słuchania wielorakich interpretacji danego zdarzenia, dopuszczanie różnej argumentacji i różnych sposobów rozwiązania problemu), odpowiedzialność (potrzeba przewidywania i analizowania konsekwencji własnych podejmowanych działań) i szczerość (założenie, że otwartość i odpowiedzialność to fundament profesjonalnego działania)[1].

Przeciwstawnym rodzajem działania jest działanie rutynowe[1]. Amerykański pedagog Donald Alan Schön, na podstawie rozróżnienia tych dwóch odmian działania, stworzył koncepcję refleksyjnego praktyka[3].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Bożena Chrostowska, Wyzwalanie refleksyjności w kształceniu do pracy socjalnej, w: Praca socjalna, nr 4/2016, s.37, ISBN 0860-3480
  2. Henryka Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008, s.70, ​ISBN 978-83-60501-27-6
  3. Donald Schön, The reflactive practitioner: How professionals think in action, Basic Books, Nowy Jork, 1983, ​ISBN 0-465-06878-2