Argument (retoryka)

Argument – fakt lub okoliczność przytaczana w komunikacie celem potwierdzenia lub obalenia tezy.

Argumenty dzieli się na:

Argumentem przeciwnym do danego jest kontrargument.