Argument (retoryka)

Zobacz też: inne znaczenia wyrazu „argument”.

Argument – fakt lub okoliczność przytaczana w komunikacie celem potwierdzenia lub obalenia tezy.

Argumenty dzieli się na:

  • logiczne – oparte na indukcji, dedukcji i analogiach
  • emocjonalne – odwołujące się do uczuć, ambicji, wiary słuchaczy
  • rzeczowe – będące konkretnymi faktami, danymi itp.
  • inne: oparte na doświadczeniu, powszechnej opinii lub wiedzy; autorytetach.

Argumentem przeciwnym do danego jest kontrargument.