Dane

zbiory liczb i tekstów w różnych formatach

Dane (ang. data, łac. datum) – zbiory wartości, które przekazują informacje, opisując ilość, jakość, fakt, statystyki, inne znaczenia lub sekwencje symboli, które mogą być dalej interpretowane i przetwarzane[1].

Przykład prezentacji danych zbieranych przez sonar morski

Ujęcie Gadomskiego edytuj

Według Gadomskiego metateorii TOGA[2] dane są zdefiniowane tak: wszystko co jest/może być przetwarzane umysłowo lub komputerowo. W tym sensie dane są pojęciem relatywnym, istnieją tylko razem z pojęciem przetwarzania danych i mogą przyjmować takie postaci jak: znaki, mowa, wykresy i sygnały. Różne dane mogą dostarczać tę samą informację, ale jednocześnie te same dane mogą też dostarczać różnych informacji. Z drugiej strony, np. zbiory liczb czy wyrazów mogą być danymi, ale jeśli nie wiemy, co reprezentują, to nie są informacjami.

Zastosowanie edytuj

Dane używane są przez komputery do obliczeń. Mogą też być prezentowane bądź przetwarzane. Takie tematyczne zbiory informacji są nazwane bazami danych. Mogą być olbrzymie, połączone w sieć poprzez Internet czy intranet i posiadać systemy zabezpieczeń chroniące je przed nieautoryzowanym dostępem osób lub botów. Bazy danych są podstawową częścią systemów zarządzania informacją, systemów zarządzania projektami czy katalogów produktów.

Dane mogą być przedstawiane i przechowywane w postaci zbiorów danych.

Zestaw danych zawierający konkretną informację nazwiemy komunikatem.

W fizyce i matematyce dane to wartości znane przy rozwiązywaniu problemów fizycznych i/lub matematycznych (np. zadań).

W języku potocznym, dane to otrzymane informacje lub wiadomości, używane następnie do wnioskowania.

Spotykane nazwy danych edytuj

Różne dziedziny
Informatyka

Przypisy edytuj

  1. Słownik terminologiczny informacji naukowej, Maria Dembowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979, s. 36.
  2. Adam Maria Gadomski: Global TOGA Meta-Theory. 1989 (ang.).

Linki zewnętrzne edytuj