Zbiór danych – kolekcja danych statystycznych zwykle ujętych w formie stabelaryzowanej. Najczęściej kolumny odpowiadają obserwowanym cechom statystycznym, a każdy wiersz opisuje jedną obserwację z próby. Wartości komórek macierzy natomiast opisują realizacje danych zmiennych w kolejnych obserwacjach. Szczególnym przypadkiem jest też macierz kontyngencji (tablica wielodzielcza), w której wiersze odpowiadają etykietom jednej zmiennej nominalnej, kolumny etykietom drugiej zmiennej, a wartości macierzy odpowiadają liczności w próbie obserwacji o danych wartościach tych dwóch zmiennych.

Kolumny reprezentujące zmienne na skali interwałowej lub przedziałowej zawierają liczby rzeczywiste, natomiast kolumny opisujące zmienne na skali nominalnej i porządkowej mogą również zawierać liczby, ale także np. etykiety tekstowe. Ponadto w dowolnej komórce może także wystąpić przypadek braku danych, który musi być w jakiś sposób możliwy do zidentyfikowania – niekiedy rezerwuje się dla niego specjalną wartość liczbową lub znakową.

Historycznie, termin powstał w świecie komputerów IBM mainframe, gdzie miał dobrze zdefiniowane znaczenie, bliskie współczesnym plikom. Dzisiaj w świecie komputerów najbardziej zbliżonym pojęciem do zbioru danych jest tabela w bazie danych.

W statystyce zbiory danych zwykle stanowią wyniki obserwacji pewnej próby statystycznej. W statystyce teoretycznej niekiedy tworzy się zbiory danych sztucznie (np. w celu sprawdzenia jak dana metoda statystyczna reaguje na różne rozkłady w populacji). Istnieją też zaawansowane metody obliczania istotności statystycznej, które wymagają usuwania lub powielania obserwacji w zbiorze (np. bootstrap, walidacja krzyżowa).

Chociaż termin „zbiór danych” sugeruje związek ze zbiorami w sensie matematycznej teorii mnogości, to jednak analogia ta nie sięga daleko. Elementy zbioru danych mogą się powtarzać, w przeciwieństwie do elementów zbioru matematycznego.

Klasyczne zbiory danych

edytuj

Kilka zbiorów danych jest bardzo często używanych w literaturze:

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Fisher, Ronald A. The use of multiple measurements in taxonomic problems. „Annals of eugenics”. 7 (2), s. 179–188, 1936. (ang.). 

Linki zewnętrzne

edytuj