Skala interwałowa (przedziałowa) – rodzaj skali pomiarowej. Zmienna jest na skali interwałowej, gdy różnice między dwiema jej wartościami dają się obliczyć i mają interpretację w świecie rzeczywistym, jednak nie ma sensu dzielenie dwóch wartości zmiennej przez siebie. Innymi słowy określona jest jednostka miary, jednak punkt zero jest wybrany umownie.

Przykłady zmiennych interwałowych: daty, np. data urodzenia, temperatura w stopniach Celsjusza.

Przekształcenie liniowe jednej lub większej liczby zmiennych interwałowych daje także wielkość na skali interwałowej.

Różnica dwóch wielkości na skali interwałowej jest na skali ilorazowej.

Rangowanie zmienia skalę interwałową na porządkową.

Dopuszczalne operacje statystyczne edytuj

Dopuszczalne są w szczególności:

Niedopuszczalne są:

Zobacz też edytuj