Skala dychotomiczna

Skala dychotomiczna – rodzaj skali pomiarowej, szczególny przypadek skali nominalnej. Zmienne są na skali dychotomicznej, gdy przyjmują tylko dwie wartości.

Przykłady zmiennych dychotomicznych: płeć, odpowiedzi na pytania tak/nie.

Zmienną nominalną można przekształcić w ciąg zmiennych dychotomicznych za pomocą binaryzacji.

Istnieją specjalne metody statystyczne dostosowane do skali dychotomicznej, np. chi kwadrat. Powstało też wiele metod przewidujących wartości zmiennych na tej skali, np. regresja logistyczna, drzewa klasyfikacyjne.

W odróżnieniu od innych zmiennych na skali nominalnej, do zmiennych dychotomicznych można też stosować niektóre metody dostosowane do skali ilorazowej.

Zobacz też edytuj