Różnica

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
  • różnica (distinctio) – w metafizyce (głównie klasycznej) relacja odmienności między przedmiotami; wyróżnia się różnicę pojęciową i różnicę rzeczową;
  • różnica (differentia) – w logice tradycyjnej cecha przedmiotu porównywanego z innym, który cechy tej nie posiada; wyróżnia się różnicę ilościową i różnicę jakościową;
  • wynik odejmowania

Integralne części wsi w Polsce

edytuj
Według TERYT jest ich 3

Zobacz też

edytuj