Odejmowanie

działanie matematyczne

Odejmowaniedziałanie odwrotne do dodawania. Odejmowane obiekty to odpowiednio odjemna i odjemnik, wynik zaś nazywany jest różnicą[1].

Odejmowanie oznaczane jest zwyczajowo znakiem minusa[a].

Odejmowanie zalicza się do czterech podstawowych działań arytmetycznych[2].

Odejmowanie liczb edytuj

Najczęściej używane jest odejmowanie liczb, np.   co czyta się: „trzy minus dwa równa się jeden” albo „trzy odjąć dwa równa się jeden”.

Odejmowanie pisemne liczb naturalnych edytuj

Poniżej podany jest przykład obliczania różnicy dwóch trzycyfrowych liczb:   i   Piszemy drugą liczbę pod pierwszą, a cyfry ustawiamy w kolumnach wyrównując je do prawej; pod drugą liczbą rysujemy linię:

 

Cyfrą jedności   jest   cyfrą jedności   jest   Obliczamy   więc na pozycji jedności pod kreską piszemy  

 

Cyfrą dziesiątek   jest   cyfrą dziesiątek   jest   Ponieważ   i wynik wyszedłby ujemny „pożyczamy”   z następnej pozycji. Oznacza to, że teraz dodajemy   a przy następnej cyfrze odejmiemy   Mamy zatem   piszemy   pod kreską na kolejnym od prawej miejscu, a   pożyczamy z kolumny setek, co można sobie zanotować na boku:

 

Pozostała kolumna setek: odejmujemy   (ten 1 to „pożyczka”) z trzeciej kolumny, otrzymując   piszemy   w kolumnie setek pod kreską:

 

otrzymując wynik  

W ten sposób odejmuje się zawsze mniejszą liczbę od większej. Jeśli chcemy odjąć większą od mniejszej, zamieniamy je, odejmujemy, a na koniec przed wynikiem stawiamy znak minusa (gdyż wynik będzie wtedy liczbą ujemną). Na przykład chcąc obliczyć   obliczamy   a następnie dostawiamy minus otrzymując  

Ten sam algorytm może służyć do odejmowania liczb w dowolnym systemie pozycyjnym.

Odejmowanie liczb całkowitych edytuj

Możliwe są cztery przypadki, różniące się znakiem odejmowanych liczb:

 • Jeśli obydwie są nieujemne, odejmujemy je tak jak liczby naturalne powyżej. Znak różnicy zależy od tego, czy większa jest odjemna, czy odjemnik.
 • Jeśli obydwie są ujemne (oznaczmy je   i  ), to wynikiem jest różnica ich wartości bezwzględnych   i   zapisanych w odwrotnej kolejności:   Tu również znak zależy od tego, czy większa jest odjemna, czy odjemnik.
 • Jeśli pierwsza liczba jest nieujemna   a druga ujemna   to odejmowanie sprowadza się do dodawania ich wartości bezwzględnych:  
 • Jeśli pierwsza liczba jest ujemna   a druga nieujemna   to odejmowanie sprowadza się do dodania ich wartości bezwzględnych i zmiany znaku wyniku:  

Zamiast tych reguł wystarczy pamiętać jedną: odjąć liczbę   – to znaczy dodać przeciwną do niej liczbę  

Odejmowanie ułamków edytuj

Dla liczb wymiernych   i   odejmowanie wymaga najpierw tzw. sprowadzenia do wspólnego mianownika, czyli takiego przekształcenia tych ułamków, aby ich mianowniki były równe.

Wówczas można zastosować wzór:

 

Najmniejszym wspólnym mianownikiem, jaki można tu zastosować, jest najmniejsza wspólna wielokrotność mianowników odjemnej i odjemnika.

Przykład:

 

Można też wykorzystać fakt, że sprowadzenie do wspólnego mianownika najłatwiej wykonać mnożąc licznik i mianownik pierwszego ułamka przez mianownik drugiego ułamka, a licznik i mianownik drugiego ułamka przez mianownik pierwszego. Odejmowanie sprowadza się wtedy do wzoru:

 

Przykład:

 

W przypadku odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych należy przesunąć obydwie liczby tak, aby przecinek dziesiętny był w tym samym miejscu:

 

Definicja formalna edytuj

Formalnie odejmowanie definiowane jest jako działanie odwrotne do dodawania[2]:

 

Działanie odejmowania można także zdefiniować osobno dla każdego rodzaju liczb:

 • odejmowanie dwóch liczb całkowitych   i   (gdzie  ) określone jest wzorem
 
  (w ogólności wzór ten jest definicją odejmowania w dowolnym ciele ułamków);
 • odejmowanie dwóch liczb rzeczywistych jest określone następująco: jeżeli   jest ciągiem Cauchy’ego zbieżnym do   a   jest zbieżnym do   to ciąg   jest ciągiem liczb wymiernych zbieżnym do  
 • odejmowanie dwóch liczb zespolonych określone jest wzorem
 
 

Własności różnicy wynikające z własności odjemnej i odjemnika edytuj

Odjemna Odjemnik Różnica
parzysta parzysty parzysta
nieparzysta nieparzysty parzysta
parzysta nieparzysty nieparzysta
naturalna naturalny całkowita
całkowita całkowity całkowita
całkowita niecałkowity niecałkowita
wymierna wymierny wymierna
wymierna niewymierny niewymierna
większa mniejszy dodatnia
mniejsza większy ujemna
algebraiczna algebraiczny algebraiczna
algebraiczna przestępny przestępna
rzeczywista rzeczywisty rzeczywista
zespolona zespolony zespolona

Kolejność wykonywania działań edytuj

Odejmowanie wykonujemy od lewej do prawej:

 

Kolejność wykonywania odejmowania ma znaczenie (odejmowanie nie jest łączne):

 

ale

 

Odejmowanie nie jest również przemienne, zamiana argumentów zmienia znak różnicy:

 

ale

 

Różnica funkcji edytuj

Różnicę funkcji   gdzie   jest pewnym zbiorem ze dodawaniem jako działaniem wewnętrznym (czyli grupą czy, w szczególności, przestrzenią liniową) definiuje się jako

  dla wszystkich  

Przykłady użycia:

 • Traktując macierze jako funkcje można określić w ten sposób działanie odejmowania macierzy. Aby odjąć dwie macierze wystarczy odjąć ich elementy.
 • Traktując ciągi jako funkcje można określić odejmowanie ciągów.
 • Traktując wielomiany (właściwie funkcje wielomianowe) jako funkcje rzeczywiste   otrzymujemy analogiczną definicję odejmowania, używaną w analizie matematycznej.
 • Traktując wielomiany jako ciągi współczynników (np. zapisując   jako  ) otrzymuje się definicję różnicy wielomianów używaną w algebrze abstrakcyjnej; aby odjąć dwa wielomiany należy odjąć ich współczynniki. Definicję tę rozszerza się w oczywisty sposób na pierścień szeregów formalnych.

Odejmowanie modulo edytuj

Działanie odejmowania można określić w pierścieniu Zn.

Odejmowanie modulo polega na obliczaniu reszty z dzielenia różnicy liczb przez   Przykład: w algebrze   zachodzi:

 
 
 

Odejmowanie wektorów edytuj

Osobny artykuł: Różnica wektorów.

Odejmowanie wektorów polega na odejmowaniu ich współrzędnych. Można też sprowadzić odejmowanie wektora do dodawania wektora o przeciwnym zwrocie. Wówczas takie dwa wektory można dodawać algebraicznie lub geometrycznie (używając reguły trójkąta lub reguły równoległoboku)

Gdy   jest punktem oraz   jest wektorem to różnicę   należy rozumieć jako translację punktu   o wektor  

Odejmowanie jako działanie w strukturze algebraicznej edytuj

Odejmowanie elementów   i   jest określane jako działanie odwrotne do dodawania:

 

Nie zawsze istnieje element   o takich właściwościach. Na przykład w zbiorze liczb naturalnych, tworzących z dodawaniem tzw. półgrupę, nie da się odjąć większej liczby od mniejszej. W strukturach algebraicznych zwanych grupami jest to już zawsze możliwe (jeśli to grupa addytywna); tam zawsze   gdzie   jest elementem przeciwnym do   Czasem w różnych abstrakcyjnych strukturach, dla odróżnienia od zwykłego odejmowania liczb, stosuje się inny podobny znak, np.  

Generalnie w strukturach zwanych pierścieniami odejmowanie nie jest przemienne, łączne, jest jednak rozdzielne względem mnożenia (w przypadku przestrzeni liniowej jest to rozdzielność względem mnożenia wektora przez skalar).

Równości i kongruencje można odejmować stronami:

 • jeżeli   i   to  
 • jeżeli   i   to  

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. Znak ten zbliżony jest do półpauzy, krótszy od pauzy (oba służą oznaczaniu myślnika), a dłuższy od dywizu (łącznika).

Przypisy edytuj

 1. różnica, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2024-02-02].
 2. a b odejmowanie, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2024-02-02].