Skalar (matematyka)

pojęcie matematyczne

Skalar – element ustalonego ciała, nad którym zbudowany jest dowolny moduł (przestrzeń liniowa).

Skalarami określa się również część rzeczywistą kwaternionów oraz macierze nad ustalonym ciałem, które utożsamia się z odpowiednimi elementami tego ciała.

Skalary, wektory, tensory edytuj

Wektory stanowią poniekąd uogólnienie skalarów, z kolei uogólnieniem wektorów są tensory. W nomenklaturze tensorowej wektory nazywa się tensorami pierwszego rzędu, skalary zaś – tensorami zerowego rzędu.

Zobacz też edytuj