Grupa addytywna – pojęcie z dziedziny teorii grup, inaczej:

  • grupa w zapisie addytywnymgrupa, w której działanie grupowe zapisywane jest za pomocą znaku branie elementu odwrotnego przez element neutralny zaś oznaczony jest przez według konwencji grupy w zapisie addytywnym zwykle są przemienne.
  • grupa dodawania w pewnej strukturze (pierścieniu, ciele itp.) posiadająca działanie addytywne (najczęściej jest to również grupa abelowa), zwykle oznaczana przez

Zobacz też edytuj