Przysiółek

jednostka osadnictwa w Polsce, część wsi
Ten artykuł dotyczy rodzaju jednostki osadniczej. Zobacz też: miejscowość Przysiółek w województwie lubelskim.

Przysiółek – skupisko kilku gospodarstw położonych poza zabudową stanowiące integralną część wsi[1].

Zgodnie ze schematem aplikacyjnym załączonym do rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, może być zaliczany do rodzaju miejscowości[2].

W różnych regionach Polski używa się innych nazw na oznaczenie przysiółków: rola, kolonia lub osiedle, na Pomorzu, – wybudowanie, a na Kaszubach – „pustki”[potrzebny przypis].

W miastach czasami także spotyka się określenie „przysiółek” (lub „przedmieście”). Jest ono jednak najczęściej uwarunkowane historycznie (np. wieś miała przysiółek, potem otrzymała prawa miejskie, ale w nazwie ten przysiółek dalej funkcjonuje)[potrzebny przypis].

W Wielkopolsce, w żargonie geodetów, przysiółek oznacza wieś niestanowiącą samodzielnego obrębu ewidencyjnego[potrzebny przypis].

W Rosji miana „przysiółek” (ros. посёлок) używa się także do określenia niektórych osiedli typu miejskiego[potrzebny przypis].

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443)
  2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125)

Zobacz teżEdytuj