Pomorze

historyczny region Europy

Pomorzekraina historyczna na terenie Polski i Niemiec, u ujścia Reknicy, Odry i Wisły do Morza Bałtyckiego. Nazwa regionu (kasz./pom. Pòmòrskô, Pòmòrzé, łac. Pomerania, niem./szw. Pommern) wywodzi się od geograficznego położenia regionu, „kraina leżąca nad morzem, czyli blisko morza”.

Pomorze
Pòmòrskô, Pòmòrzé
Herb
Herb
Położenie Pomorza
Państwa

 Polska
 Niemcy

Ważniejsze miasta

Gdańsk, Szczecin, Stralsund, Greifswald

ToponimiaEdytuj

W źródłach niemieckich i w ogóle zachodnich zapisywano tę nazwę w postaci Pomerania, Pommern. W źródłach środkowopolskich jako Pomorania, Pomorani[1]. Nazwa Pomorze we wszystkich językach wywodzi się od języka starosłowiańskiego, łącząc dwa wyrazy po i morze co oznacza dosłownie ziemię sięgającą po morze[2] Wtórne nazwy jak średniowieczna łacińska[3] Pomerania oraz niemiecka „Pommern” bezpośrednio wywodzi się od nazwy słowiańskiej[4].

Nazwa Pomorze po raz pierwszy została użyta w dokumencie z 1046 tzw. Rocznikach z Nieder Altaich, w odniesieniu do jednego z książąt pomorskich Siemomysła pomorskiegoZemuzil dux Bomeranorum (pol. Siemomysł książę Pomorzan)[5][6]. Nazwę Pomorze odnotowują także kroniki średniowieczne Adama z Bremy ok. roku 1070 oraz Kronika polska spisana przez Galla Anonima ok. 1113.

GeografiaEdytuj

Pomorze obejmuje znaczny obszar w północnej części Polski i północno-zachodniej części Niemiec. Obejmuje Pomorze Przednie, Rugię, Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie, Kaszuby, Pojezierze Pomorskie, ziemię chełmińską i Krajnę. Granice regionu opierają się na Reknicy (na zachodzie) i na linii Warty, Noteci, Wisły i Drwęcy na południu i południowym wschodzie.

Większa część Pomorza znajduje się w granicach Polski, w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Niewielkie fragmenty regionu znajdują się w województwach: wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Po stronie niemieckiej znajduje się Pomorze Przednie. Jego terytorium prawie w całości znajduje się w obrębie kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, jedynie tereny nadodrzańskie z miastem Gartz wchodzą w skład kraju związkowego Brandenburgia. Podział ten ukształtował się w wyniku trzech konferencji pokojowych (Teheran, Jałta, Poczdam), kończących II wojnę światową.

Na Pomorzu dominuje krajobraz morenowy, a więc występują tu liczne naturalne jeziora, w tym położone w granicach administracyjnych Szczecina jezioro Dąbie – trzecie co do wielkości jezioro w Polsce. Całe Pomorze leży w zlewisku Morza Bałtyckiego. Charakterystyczną cechą regionu są krótkie, uchodzące bezpośrednio do morza rzeki, jak Parsęta, Rega, Słupia, Łeba czy Piana, oraz duże, płytkie jeziora przybrzeżne, jak Łebsko i Gardno. Na rzekach, głównie na Słupi, znajdują się zbiorniki retencyjne. Największe z nich to Konradowo i Głębokie. Do celów energetycznych wykorzystano również jeziora naturalne: Kwiecko koło Żydowa oraz Żarnowieckie. Woda z tych zbiorników zasila elektrownie szczytowo-pompowe.

Porty morskie Pomorza o największym przeładunku to: Port Szczecin, Port Świnoujście, Port Gdańsk, Port Gdynia, Port Police, Port Kołobrzeg.

Podział na regionyEdytuj

Najprostszy i najbardziej rozpowszechniony podział dzieli Pomorze na dwa główne regiony:

Podział ten ukształtował się w średniowieczu, gdy region gdański został zajęty przez Polskę, a region zachodni – tylko zhołdowany. Podział ten został podtrzymany przez dalsze dzieje. W skład Pomorza Zachodniego wchodziły księstwa, od których nazw wzięły kolejne części regionu:

Pojawiły się również obszary przejściowe, które formalnie nie należały do żadnej ze stron: ziemie lęborska i bytowska.

Na Pomorzu Gdańskim natomiast powstał podział na poszczególne regiony kulturowe:

Dodatkowo część terenu Borów Tucholskich nachodzi na teren Kaszub (np. Zabory). Pomorze Gdańskie jest zachodnią częścią Pomorza Nadwiślańskiego, do którego włącza się też:

HistoriaEdytuj

Osobny artykuł: Historia Pomorza.

Po opuszczeniu terenów południowego pobrzeża Bałtyku przez plemiona germańskie ich miejsce zajęły ludy słowiańskie.

Osobny artykuł: Kultura Sukow-Dziedzice.
 
Polska za panowania księcia Mieszka I

Badania archeologiczne i językoznawcze pozwalają przyjąć, że na zachód od Odry rozprzestrzenili się Wieleci i Obodrzyci, zaś na wschód od tej rzeki grupa plemion dziś nazywanych kaszubskimi. Plemiona kaszubskie pierwotnie nie zamieszkiwały całego obszaru między dolną Odrą i dolną Wisłą w zwartej masie. Ich osadnictwo skupiło się w dorzeczach Odry, Płoni, Iny, Piaśnicy i Słupi. Na obszarze tym ukształtowało się w dorzeczu Odry plemię Szczecinian z grodem w Szczecinie, Pyrzyczan (Pirissani) nad Płonią, Drawianie nad Iną i nad górną Drawą z grodem w Stargardzie, Siewierzanie nad Parsętą i Regą z grodami w Białogardzie, Kołobrzegu i Trzebiatowie oraz Wolinianie nad Dziwną z grodami w Kamieniu i Wolinie[7].

Ziemie między ujściami Wisły i Odry podbite zostały przez władców polskich, jednak przy każdym osłabieniu władzy centralnej górę brały dążenia do odzyskania niezależności. Pierwszy swoją władzę nad całym Pomorzem między Wisłą a Odrą rozciągnął najprawdopodobniej Mieszko I. Ponownego podboju dokonywali Kazimierz I Odnowiciel oraz Bolesław III Krzywousty. W wyniku naporu Sasów do XIII wieku całe Pomorze zaodrzańskie znalazło się w granicach Cesarstwa.

W czasie rozbicia dzielnicowego Pomorze przedodrzańskie praktycznie uniezależniło się od Korony pod rządami rodu Gryfitów. Księstwa Gryfitów, choć sięgnęły po część ziem zaodrzańskich, same podatne były na rozbicie i w 1181 roku popadły w silną zależność lenną od Cesarstwa. Bliższe związki z Krakowem wykazywało Pomorze Gdańskie, które po rządach lokalnej dynastii wróciło pod władzę Łokietka, aby niemal natychmiast w 1308 roku zostać zdobyte przez Krzyżaków (Rzeź gdańska).

Pod koniec swego życia nieudaną próbę ponownego związania Pomorza Zachodniego z Koroną podjął Kazimierz III Wielki, pragnąc uczynić swym dziedzicem wnuka, Kaźka, księcia słupskiego. Po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku Pomorze Gdańskie wróciło pod władzę króla Polski.

W 1637 wymarła dynastia Gryfitów. W 1648 w wyniku pokoju westfalskiego zachodnia część księstwa pomorskiego z Rugią i ujściem Odry przypadła Szwecji, a wschodnia elektoratowi Brandenburgii. Posiadłości szwedzkie z czasem coraz bardziej przechodziły na rzecz przeradzającej się w Prusy Brandenburgii. W 1720 roku Szczecin przeszedł pod władanie Prus, stając się stolicą prowincji Pommern. Prusy objęły wreszcie całe Pomorze Zachodnie w wyniku kongresu wiedeńskiego w 1815 przejmując ostatnią jego część należącą do Szwecji (Wolgast, Greifswald, Stralsund i Rugię).

Po reformie administracyjnej z 1818 roku Pomorze Zachodnie tworzyło prowincję Pommern, w skład której wchodziły rejencje szczecińska, stralsundzka i koszalińska. W 1932 roku rejencja stralsundzka została włączona do rejencji szczecińskiej, natomiast w 1938 roku powstała na południu Pomorza Zachodniego nowa rejencja pilska,po likwidacji Marchii Pogranicznej. W wyniku zakończenia II wojny światowej wschodnia część Pomorza Zachodniego przypadła Polsce, a jej ludność została wysiedlona. Zachodnia część Pomorza Zachodniego (Pomorze Przednie i skrawki Pomorza Szczecińskiego) znalazły się w granicach radzieckiej strefy okupacyjnej, a następnie NRD. Obecnie wraz z Meklemburgią stanowi kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Herb księstwa pomorskiegoEdytuj

Książę Bogusław X (1454-1523), po zjednoczeniu pod swym berłem wszystkich ziem pomorskich, ustalił krótko po 1500 r. dziewięciopolowy tzw. wielki Herb księstwa pomorskiego.

W kolejnych polach począwszy od pierwszego górnego prawego (heraldycznie) widniały kolejno herby:

 • księstwa szczecińskiego, w polu błękitnym czerwony ukoronowany gryf w lewo
 • księstwa pomorskiego (słupskiego), w polu srebrnym czerwony gryf
 • księstwa kaszubskiego, w polu złotym czarny gryf
 • księstwa wendyjskiego, w polu srebrnym gryf w lewo w trzy czerwone i trzy zielone skosy
 • księstwa rugijskiego, w polu dwudzielnym w pas,w górnym złotym czarny połulew ukoronowany w dolnym błękitnym czerwona krokiew łamana, pięciokrotnie
 • władztwo Uznam (Herschaft Usedom), w polu czerwonym srebrny poługryf z rybim ogonem
 • ziemi bardzkiej (Barth), w złotym polu czarny gryf w lewo z dwoma piórami skrzydeł srebrnymi
 • hrabstwa choćkowskiego (Gützkow), w polu złotym dwie czerwone belki w krzyż i cztery czerwone róże po bokach
 • księstwa wołogoskiego, w polu dwudzielnym w pas,w górnym czerwonym srebrny poługryf, w dolnym złoto-błękitna szachownica.

Pomorze GdańskieEdytuj

Związki z Krakowem wykazywało Pomorze Gdańskie, które po rządach lokalnej dynastii wróciło pod władzę Łokietka, aby niemal natychmiast w 1308 roku zostać zdobyte przez Krzyżaków (rzeź Gdańska).

W 1772, w efekcie I rozbioru Rzeczypospolitej, w granicach Królestwa Prus znalazło się polskie dotąd Pomorze Gdańskie (z wyjątkiem Gdańska). Po reformie administracyjnej z 1818 roku Pomorze Wschodnie wchodziło w skład prowincji Westpreussen (Prusy Zachodnie), dzielącą się na rejencję gdańską i kwidzyńską.

Po I wojnie światowej odrodzona Polska otrzymała okrojone Pomorze Gdańskie, które wkrótce stało się jednym z pretekstów hitlerowskiego ataku w roku 1939. Po II wojnie światowej, w wyniku decyzji Wielkiej Trójki, Polska otrzymała całe Pomorze między Wisłą a Odrą. W granicach NRD, a potem zjednoczonych Niemiec pozostało tzw. Pomorze Przednie (niem. Vorpommern), które wraz z Meklemburgią stanowi kraj związkowy.

MiastaEdytuj

Do największych miast Pomorza (powyżej 20 tys. mieszkańców) należą:

Lp. Miasto Populacja Powierzchnia Państwo Jednostka administracyjna Podregion(y)
1.   Gdańsk 470 633 263,44 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
2.   Szczecin 396 472 300,55 km²     województwo zachodniopomorskie Pomorze Zachodnie
3.   Gdynia 244 104 130,79 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
4.   Toruń 198 273 115,72 km²     województwo kujawsko-pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, ziemia chełmińska[a]
5.   Elbląg 117 952 79,82 km²     województwo warmińsko-mazurskie Prusy lub Pomorze Nadwiślańskie, Powiśle/ziemia malborska/Prusy Górne/Pogezania
6.   Koszalin 105 801 98,34 km²     województwo zachodniopomorskie Pomorze Zachodnie
7.   Grudziądz 92 894 57,80 km²     województwo kujawsko-pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, ziemia chełmińska
8.   Słupsk 89 180 43,15 km²     województwo pomorskie Pomorze Zachodnie
9.   Piła 71 846 102,68 km²     województwo wielkopolskie Wielkopolska lub Pomorze Nadwiślańskie, Krajna
10.   Stargard 67 430 48,08 km²     województwo zachodniopomorskie Pomorze Zachodnie
11.   Greifswald (pol. Gryfia) 59 332 50,81 km²     Meklemburgia-Pomorze Przednie Pomorze Zachodnie
12.   Stralsund (pol. Strzałów) 59 171 54,59 km²     Meklemburgia-Pomorze Przednie Pomorze Zachodnie
13.   Tczew 59 105 22,26 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kociewie
14.   Rumia 49 672 30,09 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
15.   Wejherowo 48 735 26,99 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
16.   Starogard Gdański 47 272 25,28 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kociewie
17.   Kołobrzeg 46 897 25,67 km²     województwo zachodniopomorskie Pomorze Zachodnie
18.   Świnoujście 40 696 197,23 km²     województwo zachodniopomorskie Pomorze Zachodnie
19.   Szczecinek 39 705 48,48 km²     województwo zachodniopomorskie Pomorze Zachodnie
20.   Chojnice 39 484 21,05 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Bory Tucholskie
21.   Kwidzyn 38 179 21,54 km²     województwo pomorskie Prusy lub Pomorze Nadwiślańskie, Powiśle/Prusy Górne/Pomezania
22.   Malbork 37 898 17,2 km²     województwo pomorskie Prusy lub Pomorze Nadwiślańskie, Powiśle/ziemia malborska/Prusy Górne/Pomezania
23.   Sopot 35 049 17,28 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
24.   Lębork 34 977 17,86 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, ziemia lęborsko-bytowska[b]
25.   Schwedt/Oder (pol. Świecie Odrzańskie) 33 524 360,73 km²     Brandenburgia Pomorze Zachodnie, Marchia Wkrzańska[c]
26.   Police 32 034 37,31 km²     województwo zachodniopomorskie Pomorze Zachodnie
27.   Iława 33 128 21,88 km²     województwo warmińsko-mazurskie Prusy lub Pomorze Nadwiślańskie, Powiśle/Prusy Górne/Pomezania
28.   Pruszcz Gdański 31 822 16,47 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie
29.   Brodnica 28 880 23,15 km²     województwo kujawsko-pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, ziemia chełmińska
30.   Świecie 25 634 17,55 km²     województwo kujawsko-pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kociewie
31.   Reda 25 102 33,46 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
32.   Białogard 23 811 25,73 km²     województwo zachodniopomorskie Pomorze Zachodnie
33.   Kościerzyna 23 698 15,83 km²     województwo pomorskie Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
34.   Goleniów 21 876 11,78 km²     województwo zachodniopomorskie Pomorze Zachodnie
35.   Gryfino 20 792 9,58 km²     województwo zachodniopomorskie Pomorze Zachodnie

Współpraca międzynarodowaEdytuj

Gminy Pomorza współpracują w ramach euroregionów Bałtyk i Pomerania. Niemal każde miasto posiada jedno lub więcej miast partnerskich z różnych części Europy i świata.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Fragment miasta leży na lewym brzegu Wisły, na historycznych Kujawach.
 2. Niekiedy traktowane także jako część Pomorza Zachodniego.
 3. Marchia Wkrzańska przynależała do Pomorza Zachodniego do XV wieku.

PrzypisyEdytuj

 1. Labuda: Historia Pomorza do roku 1466.
 2. Lech Leciejewicz, Słowianie zachodni, Ossolineum, Wrocław 1989, ISBN 83-04-02690-2.
 3. „Pomerania provincia ex ipsa nominis etimología qualitatem sui situs indicare videtur. Nam ‘pome’ lingua Sclavorum ‘iuxta’ sonat vel ‘circa’ ‘moriz’ autem ‘mare’; inde ‘Pomerania’ quasi ‘Pomerizania’, id est: iuxta vel circa mare sita”, [w:] „Herbordi, vita Ottonis episcopi Babenbergensis. op. cit. Monumenta Poloniae Historica t. II. s. 72.
 4. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 2000, Pomerania [1].
 5. Pommern, Werner Buchholz (red.), Berlin: Siedler, 1999, s. 23,24, ISBN 3-88680-272-8, OCLC 830242117.
 6. Annales Altahensis maiorum (Roczniki z Nieder Altaich), rok 1046 [dostęp 2016-02-03].
 7. Pomorze Zachodnie w tysiącleciu: praca zbiorowa, pod red. Pawła Bartnika i Kazimierza Kozłowskiego; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Miejski w Szczecinie, s. 173.

BibliografiaEdytuj

 • Marian Biskupiński (ed.), Śląsk i Pomorze w historii stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu. XII Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 5-10 VI 1979 Olsztyn, Instytut Zachodni, Poznań 1987
 • Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak (ed.), Śląsk i Pomorze w stosunkach polsko-niemieckich od XVI do XVII w. XIV Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków, 9-14 VI 1981 r. Zamość, Instytut Zachodni, Poznań 1987
 • Pomorze (archiwalna strona w języku niemieckim). archiv-vegelahn.de. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-03-09)].
 • Pomorze Zachodnie w tysiącleciu. Praca zbiorowa / pod red. Pawła Bartnika i Kazimierza Kozłowskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Miejski w Szczecinie. Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie, 2000, s. 159. ISBN 83-86992-75-1.

Linki zewnętrzneEdytuj