Województwo wielkopolskie

województwo w Polsce

Województwo wielkopolskiewojewództwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje około 3,49 mln osób (30 czerwca 2023)[1]; siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.

Województwo wielkopolskie
województwo
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo

 Polska

Kod ISO 3166-2

PL-WP

TERYT

30

Siedziba wojewody i sejmiku

Poznań

Wojewoda

Agata Sobczyk

Marszałek

Marek Woźniak

Powierzchnia (2020)

29 826,51 km²

Populacja (30 czerwca 2023)
• liczba ludności


3 490 364[1]

• gęstość

117 os./km²

Urbanizacja

55,2

Tablice rejestracyjne

P, M

Adres Urzędu Wojewódzkiego:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Adres Urzędu Marszałkowskiego:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Podział administracyjny
Plan województwa wielkopolskiego
Liczba miast na prawach powiatu

4

Liczba powiatów

31

Liczba gmin miejskich

19

Liczba gmin miejsko-wiejskich

100

Liczba gmin wiejskich

107

Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie Polski
Strona Urzędu Wojewódzkiego
Strona Urzędu Marszałkowskiego

Województwo wielkopolskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności.

Na obszarze województwa leży aglomeracja kalisko-ostrowska i aglomeracja poznańska oraz Kaliski Okręg Przemysłowy, Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego i Poznański Okręg Przemysłowy.

Historia edytuj

 
Województwa z lat 1975–1998 z granicą obecnego województwa wielkopolskiego

Województwo wielkopolskie utworzono 1 stycznia 1999 z województw poprzedniego podziału administracyjnego:

Geografia edytuj

 
Mapa fizyczna województwa

Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia województwa wynosiła 29 826,50 km², co stanowi 9,5% powierzchni Polski[2]. Wielkopolskie jest drugim co do powierzchni województwem w Polsce (po woj. mazowieckim).

Położenie administracyjne edytuj

Województwo jest położone w środkowo-zachodniej Polsce i graniczy z województwami[3]:

Położenie historyczne edytuj

Województwa wielkopolskiego nie można jednoznacznie utożsamiać z historyczną Wielkopolską[4], gdyż obecnie nie należą do niego m.in.[5]:

W skład województwa wchodzą natomiast m.in.[6]:

Geomorfologia edytuj

Rzeźba terenu województwa wielkopolskiego, warunki geologiczne i glebowe zostały ukształtowane przez dwa zlodowacenia:

Topografia edytuj

W wymiarze północ-południe województwo rozciąga się na długości 284 km, to jest 2°33′08″. W wymiarze wschód-zachód rozpiętość województwa wynosi 228 km, co w mierze kątowej daje 3°19′44″.

Współrzędne geograficzne skrajnych punktów:

Najwyższym punktem jest wierzchołek Kobylej Góry – 284 m n.p.m.

Stosunki wodne edytuj

 
Pojezierze Wielkopolskie

Region wielkopolski leży w obrębie dorzecza Odry, przy czym 88% jego powierzchni odwadnia system cieków dorzecza Warty, a pozostałe 12% jest odwadniane przez systemy cieków Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy. Jakość wód rzecznych jest w większości pozaklasowa, ale ich stan ulega stopniowej poprawie.

Na pojezierzach w części północnej i środkowej regionu występuje ok. 800 jezior, w tym 58% o powierzchni do 10 ha i 8% o powierzchni powyżej 100 ha. Największym jeziorem jest Jezioro Powidzkie – 10,36 km² wchodzące w skład Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Klimat edytuj

Wielkopolska należy do najcieplejszych i najbardziej suchych regionów w Polsce[7]. Przeważają polarno-morskie masy powietrza, co sprawia, że lata są chłodniejsze, a zimy łagodniejsze niż we wschodniej bardziej kontynentalnej części kraju. Dominują wiatry zachodnie o prędkości od 2,5 do 3,5 m/s[7].

Średnie roczne ciśnienie atmosferyczne w regionie wynosi około 1005 hPa; średnia roczna temperatura wynosi około 8,2 °C, ku północy spada do około 7,6 °C, a na krańcach południowych i zachodnich osiąga około 8,5 °C[7]. Ekstremalne wartości temperatur w Wielkopolsce wynoszą od +38 °C w okresie letnim do −30 °C w okresie zimowym[7]. Niższe temperatury występują w siedliskach położonych w dolinach rzek, szczególnie na obszarach łąkowych i polach uprawnych w wyniku m.in. zwiększonej ewapotranspiracji[7].

Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce, jego początek przypadający na około 28 marca rozpoczyna się w zachodniej Wielkopolsce[7]. Na Nizinie Południowowielkopolskiej wynosi około 228 dni, a na krańcach północnych około 216 dni[7].

Roczna suma opadów waha się od 500 do 550 mm[7]. Cechuje je nieregularność oraz nierównomierność w ciągu roku oraz wyraźny deficyt opadów występujący we wschodniej Wielkopolsce[7]. Charakterystyczne dla klimatu Wielkopolski jest częste, lecz nieregularne występowanie okresów bezopadowych, wywierające negatywny wpływ na rozwój roślin[7]. Średnia zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 51–57 dni[7].

Średnia wilgotność względna powietrza w Wielkopolsce wynosi 78%; największe niedosyty występują m.in. w środowisku miejskim[7].

Bogactwa naturalne edytuj

 
Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”

Głównymi mineralnymi surowcami energetycznymi Wielkopolski są węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa i torf.[potrzebny przypis]

Złoża węgla brunatnego eksploatuje się w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego (KWB „Konin” i KWB „Adamów”), są bazą dla przemysłu energetycznego (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin opalanej węglem brunatnym produkuje ponad 10% krajowej energii elektrycznej). Znaczne są też ilości złóż torfu, oblicza się, że jest ich 886 tys. ha o średniej miąższości 1,5 m. Odkryto złoża tego surowca o znaczeniu leczniczym – borowiny w Błażejewie, Ławicy i Mechnaczu. Ponadto bardzo duże pokłady węgla brunatnego zostały odkryte w okolicach Kościana. Jednak nie są one obecnie eksploatowane i prawdopodobnie ze względu na kosztowne przystosowanie tych terenów do budowy kopalni i konieczności przesiedlenia tysięcy ludzi nigdy nie będą.

Intensywnie eksploatuje się sól kamienną w kopalni soli w Kłodawie (około 20% krajowej produkcji). W Wapnie eksploatuje się bogate złoża gipsu.

Gleby edytuj

Przeważają gleby bielicowe i rdzawe stanowiące 60% powierzchni oraz płowe i brunatne – 20%, pozostałe to głównie gleby obszarów podmokłych (opadowo-glejowe, glejobielicowe, murszowo-torfowe, mady rzeczne).

Lasy edytuj

Według danych z 31 grudnia 2012 w woj. wielkopolskim lasy obejmowały powierzchnię 766,2 tys. ha, co stanowiło 25,7% jego powierzchni. 5,0 tys. ha lasów znajdowało się w obrębie parków narodowych[8].

Demografia edytuj

Według danych z 30 czerwca 2020 r. województwo wielkopolskie miało 3 500 361 mieszkańców, co stanowiło 9,0% ludności Polski[9]. Wielkopolskie jest trzecim województwem pod względem liczby ludności w Polsce.

Dane z 30 czerwca 2023 r.[1]:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 3 490 364 100 1 794 752 51 1 695 712 49
powierzchnia 29 826,51 km²
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
117 60 57
 • Piramida wieku mieszkańców w. wielkopolskiego w 2014 roku[9].

 

Podział administracyjny edytuj

Miasta na prawach powiatu – porównanie
Herb Miasto na prawach powiatu Ludność
(30 czerwca 2023)[1]
Powierzchnia
[km²]
Gęstość zaludnienia
[os./km²]
Wydatki budżetu 2018[10] [mln zł] Dochody budżetu 2018[11] [mln zł] Zadłużenie samorządu względem dochodów 2018[12] [%] Przeciętna stopa bezrobocia
(1 stycznia 2018)[13]
  Kalisz 93 681 69,42 1349 666,096 596,705 31,55% 3,2%
  Konin 67 596 82,20 821 561,101 537,521 23,52% 8,0%
  Leszno 60 313 31,9 1891 457,197 422,382 39,52% 4,1%
  Poznań 540 146 261,85 2063 3 775,364 3 598,878 29,90% 1,5%
Powiaty – porównanie
Herb Powiat Siedziba powiatu Ludność
(30 czerwca 2023)[1]
Powierzchnia
[km²]
Gęst. zaludnienia
[os./km²]
Urbanizacja
[%]
Wydatki budżetu 2018[10] [mln zł] Dochody budżetu 2018[11] [mln zł] Zadłużenie samorządu względem dochodów 2018[12] [%] Przeciętna stopa bezrobocia
(1 stycznia 2018)[13]
  chodzieski Chodzież 45 353 680,58 67 58,5 53,152 52,875 19,18% 7,8%
  czarnkowsko-trzcianecki Czarnków 83 734 1808,19 46 46,4 105,089 92,874 13,11% 5,2%
  gnieźnieński Gniezno 141 538 1254,34 113 63,9 196,345 148,821 14,81% 6,4%
  gostyński Gostyń 73 694 810,34 91 42 84,419 82,536 34,87% 6,2%
  grodziski Grodzisk Wielkopolski 51 622 643,72 80 38 48,111 42,581 32,00% 4,5%
  jarociński Jarocin 69 862 587,7 119 39,65 96,039 79,215 16,36% 5,2%
  kaliski Kalisz 82 305 1160,02 71 1,9 97,904 80,973 7,71% 2,9%
  kępiński Kępno 55 976 600,39 93 26,3 69,310 64,863 34,31% 2,0%
  kolski Koło 81 823 1011,03 81 37,9 97,379 88,055 6,84% 6,6%
  koniński Konin 128 839 1578,71 82 14,1 117,237 107,199 16,04% 11,3%
  kościański Kościan 77 300 722,53 107 46,5 99,392 92,692 26,98% 3,8%
  krotoszyński Krotoszyn 75 123 714,23 105 60,2 119,622 97,243 30,59% 4,2%
  leszczyński Leszno 59 778 804,65 74 9,3 87,996 78,797 3,4%
  międzychodzki Międzychód 35 964 736,66 49 46,4 55,688 52,350 4,58% 5,0%
  nowotomyski Nowy Tomyśl 75 157 1011,67 74 47,3 83,500 68,211 18,29% 2,5%
  obornicki Oborniki 58 853 712,65 83 50,8 58,669 53,948 25,34% 4,0%
  ostrowski Ostrów Wielkopolski 158 694 1160,65 137 53 182,392 172,514 31,16% 3,3%
  ostrzeszowski Ostrzeszów 54 578 772,37 71 33,1 67,259 66,464 4,73% 4,9%
  pilski Piła 130 888 1267,10 103 65,1 169,853 159,833 28,36% 5,3%
  pleszewski Pleszew 61 387 711,91 86 28,2 83,535 82,435 47,98% 3,9%
  poznański Poznań 445 121 1899,61 234 40,1 424,510 376,260 5,64% 1,8%
  rawicki Rawicz 58 730 553,23 106 48,6 61,971 60,708 12,77% 4,9%
  słupecki Słupca 57 359 837,91 68 28,9 84,891 70,017 23,49% 8,8%
  szamotulski Szamotuły 91 706 1119,55 82 48,4 95,029 84,444 18,10% 4,0%
  średzki Środa Wielkopolska 59 952 623,18 96 35,3 86,575 76,119 36,29% 6,7%
  śremski Śrem 61 023 574,41 106 57,6 172,586 67,142 16,15% 2,6%
  turecki Turek 81 244 929,4 87 40 104,696 97,394 5,13% 4,7%
  wągrowiecki Wągrowiec 68 996 1040,8 66 47,2 111,466 87,362 16,73% 6,9%
  wolsztyński Wolsztyn 56 714 680,03 83 24,1 68,845 63,385 25,63% 1,8%
  wrzesiński Września 78 166 704,19 111 52,4 131,235 102,311 6,59% 4,1%
  złotowski Złotów 67 419 1660,91 41 49,9 70,234 71,534 26,74% 8,6%

Administracja i polityka edytuj

 
Wejście do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Samorząd wojewódzki edytuj

Organem stanowiącym samorządu jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego, składający się z 39 radnych. Siedzibą sejmiku województwa jest Poznań. Sejmik wybiera organ wykonawczy samorządu, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem.

Zobacz więcej w artykule Marszałek województwa, w sekcji Województwo wielkopolskie.

W 2012 r. przeciętne zatrudnienie administracji samorządu wojewódzkiego wynosiło 1816 osób[14].

Podział mandatów w Sejmiku Woj. Wielkopolskiego (2018)[15]
Komitet Wyborczy Liczba radnych
KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska
15/39
KW Prawo i Sprawiedliwość
13/39
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7/39
KKW SLD Lewica Razem
3/39
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
1/39

Administracja państwowa edytuj

W 2012 r. przeciętne zatrudnienie administracji państwowej w województwie wynosiło 11 488 osób[14].

Organem administracji rządowej jest Wojewoda Wielkopolski, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody jest Poznań[16], gdzie znajduje się Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. W ramach urzędu działają także 4 delegatury: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Delegatury urzędu wojewódzkiego obejmują swoim zasięgiem działania[17]:

 • delegatura w Kaliszu powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i miasto Kalisz;
 • delegatura w Koninie powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki i miasto Konin;
 • delegatura w Lesznie powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński i miasto Leszno;
 • delegatura w Pile powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski.

Ochrona przyrody edytuj

 
Pomnik przyrody – Dąb Sokół w Giewartowie

Stan na rok 2005:

 • 32 obszary chronionego krajobrazu (906 289 ha),
 • 88 użytków ekologicznych,
 • 48 obszarów wytypowanych do ochrony w Sieci Natura 2000,
 • 3601 pomników przyrody.

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych: 932,6 tys. ha (9,0% prawnie chronionej powierzchni kraju)
w tym obszary chronionego krajobrazu – 78,9%, parki krajobrazowe – 18,5%, parki narodowe – 0,9%, rezerwaty przyrody – 0,6%.

Gospodarka edytuj

 
Lech Browary Wielkopolski

W 2012 r. produkt krajowy brutto woj. wielkopolskiego wynosił 154,2 mld zł, co stanowiło 9,5% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 44,6 tys. zł (106,3% średniej krajowej), co plasowało wielkopolskie na 3. miejscu względem innych województw[18].

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. wielkopolskiego w 3. kwartale 2011 r. wynosiło 3353,16 zł, co lokowało je na 6. miejscu względem wszystkich województw[19].

W końcu marca 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 148,6 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 10,0% do aktywnych zawodowo[20].

Według danych z 2013 r. 8,5% mieszkańców w gospodarstwach domowych woj. wielkopolskiego miało wydatki poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. znajdowało się poniżej minimum egzystencji)[21].

W 2010 r. produkcja sprzedana przemysłu w woj. wielkopolskim wynosiła 103,8 mld zł, co stanowiło 10,5% produkcji przemysłu Polski. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w wielkopolskim wynosiła 15,2 mld zł, co stanowiło 9,5% sprzedaży Polski[22].

Budżet województwa wielkopolskiego w 2013 r. zamknął się dochodami w wysokości 1170 mln zł oraz wydatkami w wysokości 1385 mln zł. Zadłużenie samorządu na koniec 2013 r. wyniosło 441,0 mln zł, co stanowiło 37,67% wysokości dochodów województwa[23][24].

Pracujący woj. wielkopolskiego według miejsca pracy i rodzaju działalności w 2012 r.[25]
Działalność i miejsce pracy Liczba
pracujących [tys.]
Ilość
pracujących
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 212,8 15,67%
Przemysł 332,8 24,51%
Budownictwo 91,7 6,75%
Handel; naprawa pojazdów samochodowych 226,8 16,70%
Transport i gospodarka magazynowa 75,4 5,55%
Zakwaterowanie i gastronomia 21,1 1,55%
Informacja i komunikacja 21,5 1,58%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 27,3 2,01%
Obsługa rynku nieruchomości 16,0 1,18%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 48,4 3,57%
Administrowanie i działalność wspierająca 40,1 2,95%
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 48,3 3,56%
Edukacja 101,7 7,49%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 63,5 4,67%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 11,0 0,81%
Pozostała działalność usługowa 19,4 1,43%
Ogółem (Σ) 1358,0 100%

Transport edytuj

 
Autostrada A2 – węzeł „Krzesiny” (Poznań-Nowe Miasto)
 
Dworzec kolejowy Poznań Główny od strony peronów
 
Port lotniczy Poznań-Ławica

W Wielkopolsce krzyżuje się kilka szlaków komunikacyjnych. Przez Poznań i Konin przebiega trasa z Europy Zachodniej do Rosji. W kierunku południowym biegnie międzynarodowa trasa z Gdańska przez Poznań i Leszno do Pragi i dalej na południe Europy. Zbudowana jest tu autostrada A2, która biegnie od granicy zachodniej przez Poznań i Warszawę do Moskwy.

Głównymi węzłami kolejowymi są tutaj: Poznań, Piła, Ostrów Wielkopolski i Leszno. Pomiędzy Warszawą a Berlinem kursują pociągi EuroCity, które zapewniają szybkie połączenie komunikacyjne pomiędzy Poznaniem a Berlinem. Trasa ta została jako pierwsza w Polsce, dostosowana do europejskiego systemu szybkich przewozów.

W Poznaniu znajduje się międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica.

Lotnisko powojskowe z długim betonowym pasem startowym znajduje się w Pile. W Michałkowie położonym ok. 5 km na północ od Ostrowa Wielkopolskiego znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Ostrowskiego. Lotnisko posiada krótki utwardzony pas oraz lądowisko trawiaste przez co mogą tam lądować tylko niewielkie samoloty. Małe samoloty mogą również lądować na lotnisku szybowcowym w Lesznie.

Transport drogowy edytuj

Drogi krajowe w województwie wielkopolskim[26][27]
Droga Trasa Obecna długość w województwie Uwagi
A2E30 granica państwa z Niemcami  ŚwieckoPoznańŁódźWarszawa (węzeł „Konotopa”) – ... – Warszawa (węzeł „Lubelska”) – Biała PodlaskaKukuryki – granica państwa z Białorusią   210 km Istniejący odcinek: TrzcielDąbie
S5E261 S7 (Ostróda) – GrudziądzBydgoszczPoznańLesznoA8 (Wrocław) 158 km W eksploatacji:
 • odcinek Poznań Wschód – Mieleszyn (granica województwa)
 • odcinek Poznań Zachód – granica województwa
S8E67 Wrocław (Psie Pole) – KępnoSieradzA1 (Łódź) – ... – A1 (Piotrków Trybunalski) – Rawa MazowieckaWarszawaOstrów MazowieckaZambrówChoroszcz S19 ok. 24 km Istniejący odcinek: SycówKępno
S10 A6 (Szczecin) – PiłaBydgoszczToruńS7 (Płońsk) 7,8 km W eksploatacji: obwodnica Wyrzyska
S11 KoszalinPiłaPoznańOstrów WielkopolskiTarnowskie GóryA1 76 km W eksploatacji:
10 granica państwa z Niemcami  LubieszynSzczecinStargardWałczPiłaPawłówekBiałe BłotaWypaleniskaPrzyłubieToruńLipnoSierpcDrobinPłońsk 54 km
11 KołobrzegKoszalinPiłaPoznańPleszewOstrów WielkopolskiKępnoBytom 368 km
12 granica państwa z Niemcami  Łęknica – S3 (węzeł „Głogów Zachód”) – GłogówLesznoPleszewKaliszSieradzPiotrków TrybunalskiSulejówRadomZwoleńPuławyLublinDorohusk – granica państwa z Ukrainą   155 km
15 TrzebnicaKrotoszynJarocinWrześniaGnieznoStrzelnoInowrocławToruńOstróda 187 km
22 granica państwa z Niemcami  Kostrzyn nad OdrąGorzów WielkopolskiWałczCzłuchówStarogard GdańskiMalborkElblągGrzechotki – granica państwa z Rosją   36,6 km
24 PniewyGorzyńSkwierzynaWałdowice 30 km
25 BoboliceBydgoszczInowrocławStrzelnoKoninKaliszOstrów WielkopolskiOleśnica 149 km
32 granica państwa z Niemcami  GubinekZielona GóraSulechówWolsztynGrodzisk WielkopolskiStęszew 65,3 km
36 ProchowiceLubinRawiczKrotoszynOstrów Wielkopolski 78,6 km
39 ŁagiewnikiStrzelinBrzegNamysłówKępno 24,1 km
72 KoninTurekŁódźRawa Mazowiecka 48,6 km
83 TurekSieradz 25,6 km
92 2 RzepinŚwiebodzinTrzcielPniewyPoznańWrześniaSłupcaKoninKołoKutnoŁowiczWarszawa – ... – Mińsk Mazowiecki 244,5 km Dawna droga krajowa nr 2

... – brak ciągłości drogi

Tabor kolejowy edytuj

Województwo wielkopolskie jest właścicielem 73 pojazdów szynowych, z których stanowią 44 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 27 spalinowych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych, których zakup dokonał Urząd Marszałkowski oraz samorządowy przewoźnik Koleje Wielkopolskie. Przewoźnikiem obsługującym tabor należący do województwa wielkopolskiego są Koleje Wielkopolskie oraz Polregio, które obsługuje trzy SA108 należące do UM.

21 października 2021 roku Koleje Wielkopolskie zdecydowały się na zakup dwóch kolejnych 36WEhd w ramach prawa opcji. Ich dostawa ma nastąpić jesienią 2023 roku[28].

Seria Typ Numery Liczba Producent Własność Użytkownik Źródło
EN57AKW Pafawag 5B/6B 1025, 1031, 1062, 1412, 1413, 1434, 1502 7 Pafawag UM Koleje Wielkopolskie
EN57AL Pafawag 5B/6B 1027, 1061, 1141, 1804, 1805 5 Pafawag UM Koleje Wielkopolskie [29]
EN76 22WEa 026 ÷ 047 22 Pesa UM Koleje Wielkopolskie [29]
48WE 001 ÷ 010 10 Pesa Koleje Wielkopolskie
48WEb 019 ÷ 023 5 Pesa Koleje Wielkopolskie [30][31][32]
SA105 213M 001 ÷ 002 2 ZNTK Poznań UM Koleje Wielkopolskie [33]
SA108 215M 001 ÷ 003, 010 4 ZNTK Poznań UM Koleje Wielkopolskie [29]
SA108 215M 004 ÷ 005, 007 3 ZNTK Poznań UM Polregio
SA132 218Ma 001, 003 ÷ 004, 008 ÷ 011, 013 ÷ 015 10[a] Pesa UM Koleje Wielkopolskie [29][34][35]
SA134 218Md 008, 010 2 Pesa UM Koleje Wielkopolskie [29]
SA139 223M 007 ÷ 009 3 Pesa UM Koleje Wielkopolskie [36][35][37][38]
36WEhd 003 ÷ 006 4 z 6 Newag Koleje Wielkopolskie [39][40][28]


Transport lotniczy edytuj

Nauka i oświata edytuj

 
Studenci na UAM

W 2012 w województwie wielkopolskim działało 39 szkół wyższych, w których studiowało 159,4 tys. osób. Największą szkołą wyższą jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym według danych z 31 grudnia 2020 studiowało 37 116 osób[42].

Bezpieczeństwo publiczne edytuj

W województwie wielkopolskim działa centrum powiadamiania ratunkowego, które znajduje się w Poznaniu i które obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999[43].

Religia edytuj

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. Jednostka SA132-012 została zniszczona w wypadku na przejeździe kolejowym.

Przypisy edytuj

 1. a b c d e Wyniki badań bieżących – Baza Demografia – Główny Urząd Statystyczny [online], demografia.stat.gov.pl [dostęp 2024-02-02].
 2. Powierzchnia i w przekroju terytorialnym w 2014 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 24 lipca 2014, ISSN 1505-5507.
 3. Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2013, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 8 stycznia 2014, s. 54, ISSN 1642-6657. Za: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.
 4. Rozumianą jako tereny województwa poznańskiego i województwa kaliskiego z czasów I RP bez starostwa drahimskiego (https://www.kul.pl/files/845/pdf/szady_geografia_struktur_2010.pdf, s. 118), tj. bez okolic Czaplinka.
 5. Korona w II połowie XVIII wieku [online], hgisb.kul.lublin.pl [dostęp 2020-12-06].
 6. Religia i wyznania w Koronie w XVIII wieku [online], hgisb.kul.lublin.pl [dostęp 2020-12-06].
 7. a b c d e f g h i j k l Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016–2020, umww.pl, Poznań 2016 [dostęp 2019-02-22].
 8. Raport o stanie lasów w Polsce 2012, Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2013, s. 78, ISSN 1641-3229.
 9. a b Ludność GUS, stan na dzień 30 czerwca 2017.
 10. a b Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu: Wykonanie budżetów 2018 (kw. III) – Tabela 5: Wydatki bieżące i majątkowe. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. [dostęp 2019-01-10].
 11. a b Regionalna izba Obrachunkowa w Poznaniu: Wykonanie budżetów 2018 (kw. III) – Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. [dostęp 2019-01-10].
 12. a b Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Wykonanie budżetów 2018 (kw. III) – Tabela 9: Zobowiązania [online], bip.poznan.rio.gov.pl [dostęp 2019-01-10].
 13. a b GUS, Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2018 roku, „stat.gov.pl” [dostęp 2018-08-14] (pol.).
 14. a b Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2013, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 8 stycznia 2014, s. 87, ISSN 1642-6657.
 15. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory Samorządowe 2018. [dostęp 2019-08-12].
 16. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603).
 17. (§ 3. Statut WUW w Poznaniu) Zarządzenie Nr 227/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009 r., Nr 127, poz. 2089).
 18. Rocznik Statystyczny Województw 2014, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 12 stycznia 2015, s. 625, ISSN 1230-5820.
 19. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. (M.P. z 2011 r. nr 108, poz. 1099).
 20. Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów (Stan na koniec marca 2012 r.) [online], Główny Urząd Statystyczny, 26 kwietnia 2012 [dostęp 2012-05-20].
 21. Ubóstwo w Polsce w 2013 r.. Główny Urząd Statystyczny, 2013, s. 15. ISBN 978-83-7027-536-5. [dostęp 2014-10-09].
 22. Rocznik Statystyczny Województw 2011 (wybrane tablice), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 24 stycznia 2012, s. 58–59, ISSN 1230-5820.
 23. Działalność informacyjna» Wykonanie budżetów js» 2013» IV kwartał» Zobowiązania (tabela9) [online], Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 25 marca 2014 [dostęp 2014-10-03].
 24. Działalność informacyjna» Wykonanie budżetów js» 2013» IV kwartał»Wydatki bieżące i majątkowe (tabela5) [online], Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 25 marca 2014 [dostęp 2014-10-03].
 25. Rocznik Statystyczny Województw 2013, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, styczeń 2014, s. 304–305, ISSN 1230-5820.
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2009 r. nr 187, poz. 1446).
 27. Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10.12.2009.
 28. a b Koleje Wielkopolskie korzystają z opcji na dwa spalinowe Impulsy - Rynek Kolejowy [online], rynek-kolejowy.pl [dostęp 2024-04-26].
 29. a b c d e Nasze pojazdy - Koleje Wielkopolskie [online], com.pl [dostęp 2024-04-26] [zarchiwizowane z adresu 2017-10-26] (pol.).
 30. Dwa pierwsze Elfy 2 z drugiego zamówienia dla Kolei Wielkopolskich odebrane [zdjęcia] - Rynek Kolejowy [online], rynek-kolejowy.pl [dostęp 2024-04-26].
 31. https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/kolejne-dwa-elfy-2-w-wielkopolsce-100226.html
 32. Ilostan Pojazdów Trakcyjnych ForumKolejowe.pl [online], forumkolejowe.pl [dostęp 2024-04-26].
 33. Wielkopolska zleci naprawę główną SA105 - Rynek Kolejowy [online], rynek-kolejowy.pl [dostęp 2024-04-26].
 34. https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/naprawy-wielkopolskiego-sa13212-raczej-nie-bedzie-104758.html
 35. a b Szynobusowe problemy w Wielkopolsce - Rynek Kolejowy [online], rynek-kolejowy.pl [dostęp 2024-04-26].
 36. Dwa Linki wracają na wielkopolskie tory - TransInfo [online], transinfo.pl [dostęp 2024-04-26] (pol.).
 37. Koleje Wielkopolskie kupują 6-letniego Linka z Pesy - Rynek Kolejowy [online], rynek-kolejowy.pl [dostęp 2024-04-26].
 38. Ilostan Pojazdów Trakcyjnych ForumKolejowe.pl [online], forumkolejowe.pl [dostęp 2024-04-26].
 39. Spalinowe Impulsy Kolei Wielkopolskich wyjechały na trasy - Rynek Kolejowy [online], rynek-kolejowy.pl [dostęp 2024-04-26].
 40. Najnowsze pojazdy w Kolejach Wielkopolskich - 36WEhd - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o [online], com.pl [dostęp 2024-04-26] (pol.).
 41. Port Lotniczy Poznań Ławica Im Henryka Wieniawskiego – Lotnisko w Jeżyce Poznań na Firmstrony.pl http://jezyce-poznan-wojewodztwo-wielkopolskie.firmstrony.pl/lotnisko/port-lotniczy-poznan-lawica-im-henryka-wieniawskiego-jezyce-poznan.
 42. Stan zatrudnienia i liczba studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [online], bip.amu.edu.pl [dostęp 2021-03-28] (pol.).
 43. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112. uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27]. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj