Gmina miejska

jednostka administracyjna w Polsce

Gmina miejska (gmina o statusie miasta) – w Polsce: gmina będąca miastem.

Zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym Polski gminy o statusie miasta obejmują wyłącznie dane miasto w jego granicach administracyjnych. We wcześniej obowiązujących podziałach administracyjnych granice gminy miejskiej nie musiały pokrywać się z granicami miasta – na przykład w 1938 roku gmina miejska Nowa Wilejka obejmowała poza samym miastem Nową Wilejką 11 innych miejscowości (miała więc charakter obecnej gminy miejsko-wiejskiej)[1].

Gmina miejska może tworzyć jednostki pomocnicze, najczęściej dzielnice lub osiedla, sporadycznie także sołectwa (między innymi w Mikołowie).

W 2019 roku istniały w Polsce 302 gminy miejskie, w tym 66 gmin miejskich na prawach powiatu[2]. W gminach miejskich na prawach powiatu organ wykonawczy – prezydent miasta – pełni funkcje zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty, natomiast organ stanowiący – rada miasta – ma kompetencje rady powiatu[3].


Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. T. 1, Województwo wileńskie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1938, s. 64.
  2. Liczba jednostek podziału terytorialnego kraju 2019-01-01
  3. Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528)