Osiedle

jednostka administracyjna w Polsce

Termin osiedle ma kilka znaczeń:

  1. osiedle – w ogólnym znaczeniu, w geografii osadnictwa: określenie każdej jednostki osadniczej, np. miasta, wsi, kolonii.
  2. osiedle (lub dzielnica, sołectwo i inne) – w administracji, w kontekście polskim: jednostka pomocnicza gminy (funkcjonująca najczęściej w ramach miasta). Status osiedla nadaje rada miasta na mocy uchwały. Organami osiedla są: ogólne zebranie mieszkańców lub rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz zarząd osiedla (organ wykonawczy), na czele którego stoi przewodniczący.
  3. osiedle (1954–1972) – w administracji, w kontekście polskim: dawna jednostka podziału administracyjnego Polski w latach 1954–1972, pośrednia między gromadą (jednostką wiejską) a miastem. W praktyce była to miejscowość o charakterze miejskim, ale niebędąca miastem. W 1973 r. część osiedli przekształcono w miasta (np. Szczyrk), inne zaliczono do wsi (np. Andrespol).
  4. osiedle mieszkaniowe – w kontekście polskim: zespół mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi[1].
  5. osiedle typu miejskiego – w administracji, w kontekście międzynarodowym: typ jednostki osadniczej w dawnych krajach socjalistycznych; występuje nadal m.in. na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji.
  6. osiedla żydowskie – umocnione kompleksy mieszkaniowe budowane przez Izrael na terenach przez nich okupowanych po wojnie sześciodniowej.

Integralne części miejscowości w PolsceEdytuj

Według TERYT jest ich 20

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj