Podział administracyjny Polski (1950–1956)

historyczny podział administracyjny Polski

Podział administracyjny Polski w latach 1950–1956 – podział administracyjny Polski i następujące w związku z nim zmiany w okresie od 6 lipca 1950 do 31 grudnia 1956.

Okres ten charakteryzuje się dużymi zmianami w podziale administracyjnym państwa na wszystkich szczeblach. W ciągu sześciu i pół roku powołano 3 województwa i aż 85 powiatów, w tym powiat miejsko-uzdrowiskowy Otwock z podziałem na dzielnice (nie gminy). Zniesiono zaledwie 5 powiatów, połączono 2 powiaty miejskie, a 8 powiatów zmieniło przynależność wojewódzką. Dokonano też kilku zmian nazw województw i powiatów, m.in. Katowice i województwo katowickie dla uczczenia pamięci przywódcy ZSRR Józefa Stalina przejściowo zostały przemianowane – odpowiednio – na Stalinogród i województwo stalinogrodzkie.

W 1951 miała miejsce ostatnia zmiana granic Polski. W zamian za odstąpienie ZSRR rejonu w widłach Bugu i Sołokiji, Polska otrzymała rejon Ustrzyk Dolnych.

Najważniejszą zmianą podziału administracyjnego w rzeczonym okresie była wprowadzona w życie jesienią 1954 reforma najniższego szczebla administracji, a mianowicie zastąpienie gmin mniejszymi gromadami i wprowadzenie pośredniej między miastami a wsią kategorii osiedli. Struktura ta utrzymała się do końca 1972, z początkiem 1973 ustępując miejsca przywróconym gminom.

Historia edytuj

1 kwietnia 1949 Polska administracyjnie dzieliła się na[1]:

6 lipca 1950 weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa, na mocy której utworzono trzy nowe województwa (koszalińskie, opolskie i zielonogórskie) – podnosząc liczbę jednostek stopnia wojewódzkiego do 19, zmieniono nazwy dwóch województw (śląskiego na katowickie, a pomorskiego na bydgoskie) oraz zmieniono przynależność wojewódzką ośmiu powiatów[2]. Równocześnie utworzono powiaty miejskie w Koszalinie, Rzeszowie i Zielonej Górze[3].

W 1951 miała miejsce ostatnia zmiana terytorium Polski. Na podstawie umowy z dnia 15 lutego 1951 Polska wymieniła z ZSRR obszar o powierzchni 480 km² – w zamian za odstąpienie rejonu w widłach Bugu i Sołokiji z bogatymi złożami węgla kamiennego, otrzymała rejon Ustrzyk Dolnych z wyczerpanymi złożami ropy naftowej[4].

Jesienią 1954 zreformowano podział administracyjny wsi, wprowadzając w miejsce gmin gromady jako podstawowe jednostki administracyjne[5]. Oficjalnym celem tej reformy było zbliżenie organów władzy państwowej do ludności wiejskiej; gminy były zbyt duże i ludne, co spowodowało niedostateczną kontrolę ludności nad działalnością gminnych rad narodowych[6]. Tak więc z dniem 29 września 1954 w miejsce 2994 gmin utworzono 8789 gromad[7]. Do 1972 ich liczba zmniejszyła się do 4315[1]. Strukturę gromadzką zniesiono z początkiem 1973, przywracając podział obszarów wiejskich na gminy[8].

Równolegle z reformą gromadzką wprowadzono nową kategorię jednostek stopnia podstawowego, pośrednią między miastem a wsią – osiedla[9]. Osiedla mogły być tworzone z miejscowości o zabudowie miejskiej, liczących co najmniej 1000 mieszkańców[9]. Rozróżniano osiedla robotnicze (położone w pobliżu zakładów przemysłowych, w miejscowościach, gdzie co najmniej ⅔ ludności utrzymywało się z zajęć pozarolniczych), uzdrowiskowe (kuracjusze musieli stanowić co najmniej połowę osób przebywających w takich osiedlach w sezonie kuracyjnym) i rybackie (co najmniej ⅔ ludności utrzymującej się z rybołówstwa)[9]. Pierwsze osiedla utworzono 13 listopada 1954[10], a ostatnie 30 czerwca 1963[11]. W sumie istniały 162 osiedla[12]. Koncepcję osiedli zarzucono z początkiem 1973[8].

31 grudnia 1956 obszar państwa podzielony był na 17 województw (plus dwa miasta wydzielone), które dzieliły się na 400 powiatów (w tym 79 miejskich), te zaś – na 729 miast, 86 osiedli i 8759 gromad[1].

Z początkiem 1957 miasta Kraków, Poznań i Wrocław wydzielono z województw jako województwa miejskie, zwiększając liczbę jednostek administracyjnych najwyższego szczebla do 22[13].

Ważniejsze zmiany administracyjne edytuj

Województwa (1956) edytuj

Województwo Powierzchnia (km²)[67] Liczba ludności 31 XII 1956[67]
ogółem (tys.) na km²
białostockie 23 168 1059 46
bydgoskie 20 765 1611 78
gdańskie 10 917 1126 103
katowickie 9484 3096 326
kieleckie 19 382 1786 92
koszalińskie 17 914 648 36
krakowskie 15 550 2417 155
lubelskie 24 869 1744 70
łódzkie 17 176 1586 92
Łódź miasto 212 682 3216
olsztyńskie 20 986 839 40
opolskie 9509 896 94
poznańskie 26 964 2298 85
rzeszowskie 18 685 1565 84
szczecińskie 12 737 683 54
Warszawa miasto 427 1023 2395
warszawskie 29 421 2278 77
wrocławskie 19 046 2028 107
zielonogórskie 14 518 705 49
Polska 311 730 28 070 90

Podział administracyjny według stanu na 6 lipca 1950 edytuj

Źródło danych: Rocznik Statystyczny 1950. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1951, s. 12-14.

Województwa edytuj

Województwo Powiaty Miasta Gminy
ogółem w tym miejskie
białostockie 13 1 32 131
bydgoskie 24 5 56 189
gdańskie 15 4 24 111
katowickie 24 11 40 190
kieleckie 14 2 27 229
koszalińskie 14 2 33 121
krakowskie 17 2 43 190
lubelskie 15 1 24 215
łódzkie 14 2 35 194
Łódź miasto 3 3 1 nd.
olsztyńskie 20 1 34 161
opolskie 16 3 27 136
poznańskie 30 4 97 231
rzeszowskie 18 1 39 166
szczecińskie 13 1 38 104
Warszawa miasto 6 6 1 nd.
warszawskie 24 3 49 285
wrocławskie 31 5 69 222
zielonogórskie 19 2 35 118
Polska 330 59 704 2993

Powiaty według województw edytuj

Województwo białostockie edytuj

 1. augustowski
 2. białostocki
 3. Białystok (miejski)
 4. bielski
 5. ełcki
 6. gołdapski
 7. grajewski
 8. kolneński
 9. łomżyński
 10. olecki
 11. sokólski
 12. suwalski
 13. wysokomazowiecki

Województwo bydgoskie edytuj

 1. aleksandrowski
 2. brodnicki
 3. bydgoski
 4. Bydgoszcz (miejski)
 5. chełmiński
 6. chojnicki
 7. Grudziądz (miejski)
 8. grudziądzki
 9. Inowrocław (miejski)
 10. inowrocławski
 11. lipnowski
 12. mogileński
 13. rypiński
 14. sępoleński
 15. szubiński
 16. świecki
 17. Toruń (miejski)
 18. toruński
 19. tucholski
 20. wąbrzeski
 21. Włocławek (miejski)
 22. włocławski
 23. wyrzyski
 24. żniński

Województwo gdańskie edytuj

 1. Elbląg (miejski)
 2. elbląski
 3. Gdańsk (miejski)
 4. gdański
 5. Gdynia (miejski)
 6. kartuski
 7. kościerski
 8. kwidzyński
 9. lęborski
 10. malborski
 11. morski
 12. Sopot (miejski)
 13. starogardzki
 14. sztumski
 15. tczewski

Województwo katowickie edytuj

 1. Będzin (miejski)
 2. będziński
 3. bielski
 4. Bielsko (miejski)
 5. Bytom (miejski)
 6. bytomski
 7. Chorzów (miejski)
 8. cieszyński
 9. Częstochowa (miejski)
 10. częstochowski
 11. Dąbrowa Górnicza (miejski)
 12. dobrodzieński
 13. Gliwice (miejski)
 14. gliwicki
 15. Katowice (miejski)
 16. katowicki
 17. lubliniecki
 18. pszczyński
 19. rybnicki
 20. Sosnowiec (miejski)
 21. tarnogórski
 22. Zabrze (miejski)
 23. zawierciański
 24. Zawiercie (miejski)

Województwo kieleckie edytuj

 1. buski
 2. iłżecki
 3. jędrzejowski
 4. Kielce (miejski)
 5. kielecki
 6. konecki
 7. kozienicki
 8. opatowski
 9. opoczyński
 10. pińczowski
 11. Radom (miejski)
 12. radomski
 13. sandomierski
 14. włoszczowski

Województwo koszalińskie edytuj

 1. białogardzki
 2. bytowski
 3. człuchowski
 4. drawski
 5. kołobrzeski
 6. Koszalin (miejski)
 7. koszaliński
 8. miastecki
 9. sławieński
 10. Słupsk (miejski)
 11. słupski
 12. szczecinecki
 13. wałecki
 14. złotowski

Województwo krakowskie edytuj

 1. Biała Krakowska (miejski)
 2. bialski
 3. bocheński
 4. brzeski
 5. chrzanowski
 6. dąbrowski
 7. krakowski
 8. Kraków (miasto)
 9. limanowski
 10. miechowski
 11. myślenicki
 12. nowosądecki
 13. nowotarski
 14. olkuski
 15. tarnowski
 16. wadowicki
 17. żywiecki

Województwo lubelskie edytuj

 1. bialski
 2. biłgorajski
 3. chełmski
 4. hrubieszowski
 5. krasnostawski
 6. kraśnicki
 7. lubartowski
 8. lubelski
 9. Lublin (miejski)
 10. łukowski
 11. puławski
 12. radzyński
 13. tomaszowski
 14. włodawski
 15. zamojski

Województwo łódzkie edytuj

 1. brzeziński
 2. kutnowski
 3. łaski
 4. łęczycki
 5. łowicki
 6. łódzki
 7. piotrkowski
 8. Piotrków Trybunalski (miejski)
 9. radomszczański
 10. rawski
 11. sieradzki
 12. skierniewicki
 13. Tomaszów Mazowiecki (miejski)
 14. wieluński

Łódź edytuj

 1. Łódź-Południe
 2. Łódź-Północ
 3. Łódź-Śródmieście

Województwo olsztyńskie edytuj

 1. bartoszycki
 2. braniewski
 3. działdowski
 4. giżycki
 5. iławecki
 6. kętrzyński
 7. lidzbarski
 8. morąski
 9. mrągowski
 10. nidzicki
 11. nowomiejski
 12. Olsztyn (miejski)
 13. olsztyński
 14. ostródzki
 15. pasłęcki
 16. piski
 17. reszelski
 18. suski
 19. szczycieński
 20. węgorzewski

Województwo opolskie edytuj

 1. brzeski
 2. głubczycki
 3. grodkowski
 4. kluczborski
 5. kozielski
 6. namysłowski
 7. niemodliński
 8. Nysa (miejski)
 9. nyski
 10. oleski
 11. Opole (miejski)
 12. opolski
 13. prudnicki
 14. raciborski
 15. Racibórz (miejski)
 16. strzelecki

Województwo poznańskie edytuj

 1. chodzieski
 2. czarnkowski
 3. Gniezno (miejski)
 4. gnieźnieński
 5. gostyński
 6. jarociński
 7. kaliski
 8. Kalisz (miejski)
 9. kępiński
 10. kolski
 11. koniński
 12. kościański
 13. krotoszyński
 14. leszczyński
 15. międzychodzki
 16. nowotomyski
 17. obornicki
 18. ostrowski
 19. pilski
 20. Piła (miejski)
 21. Poznań (miejski)
 22. poznański
 23. rawicki
 24. szamotulski
 25. średzki
 26. śremski
 27. turecki
 28. wągrowiecki
 29. wolsztyński
 30. wrzesiński

Województwo rzeszowskie edytuj

 1. brzozowski
 2. dębicki
 3. gorlicki
 4. jarosławski
 5. jasielski
 6. kolbuszowski
 7. krośnieński
 8. leski
 9. lubaczowski
 10. łańcucki
 11. mielecki
 12. niżański
 13. przemyski
 14. przeworski
 15. rzeszowski
 16. Rzeszów (miejski)
 17. sanocki
 18. tarnobrzeski

Województwo szczecińskie edytuj

 1. chojeński
 2. choszczeński
 3. gryficki
 4. gryfiński
 5. kamieński
 6. łobeski
 7. myśliborski
 8. nowogardzki
 9. pyrzycki
 10. stargardzki
 11. Szczecin (miejski)
 12. szczeciński
 13. woliński

Warszawa edytuj

 1. Warszawa-Południe
 2. Warszawa-Północ
 3. Warszawa-Praga Południe
 4. Warszawa-Praga Północ
 5. Warszawa-Śródmieście
 6. Warszawa-Zachód

Województwo warszawskie edytuj

 1. ciechanowski
 2. garwoliński
 3. gostyniński
 4. grodziskomazowiecki
 5. grójecki
 6. makowski
 7. miński
 8. mławski
 9. ostrołęcki
 10. ostrowski
 11. Płock (miejski)
 12. płocki
 13. płoński
 14. przasnyski
 15. pułtuski
 16. radzymiński
 17. Siedlce (miejski)
 18. siedlecki
 19. sierpecki
 20. sochaczewski
 21. sokołowski
 22. warszawski
 23. węgrowski
 24. Żyrardów (miejski)

Województwo wrocławskie edytuj

 1. bolesławiecki
 2. bystrzycki
 3. dzierżoniowski
 4. górowski
 5. jaworski
 6. Jelenia Góra (miejski)
 7. jeleniogórski
 8. kamiennogórski
 9. kłodzki
 10. Legnica (miejski)
 11. legnicki
 12. lubański
 13. lubiński
 14. lwówecki
 15. milicki
 16. oleśnicki
 17. oławski
 18. strzeliński
 19. sycowski
 20. średzki
 21. Świdnica (miejski)
 22. świdnicki
 23. trzebnicki
 24. Wałbrzych (miejski)
 25. wałbrzyski
 26. wołowski
 27. Wrocław (miejski)
 28. wrocławski
 29. ząbkowicki
 30. zgorzelecki
 31. złotoryjski

Województwo zielonogórskie edytuj

 1. babimojski
 2. głogowski
 3. gorzowski
 4. Gorzów Wielkopolski (miejski)
 5. gubiński
 6. kożuchowski
 7. krośnieński
 8. międzyrzecki
 9. rzepiński
 10. skwierzyński
 11. strzelecki
 12. sulęciński
 13. szprotawski
 14. świebodziński
 15. wschowski
 16. Zielona Góra (miejski)
 17. zielonogórski
 18. żagański
 19. żarski

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b c Gawryszewski 2005 ↓, s. 55.
 2. Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 255
 3. Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 260
 4. Gawryszewski 2005 ↓, s. 46-49.
 5. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 6. M.P. z 1954 r. nr 22, poz. 354
 7. Gawryszewski 2005 ↓, s. 49.
 8. a b Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 9. a b c Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 192
 10. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 253
 11. Dz.U. z 1963 r. nr 23, poz. 129
 12. Gawryszewski 2005 ↓, s. 51.
 13. Dz.U. z 1957 r. nr 1, poz. 1
 14. a b c Dz.U. z 1950 r. nr 58, poz. 531
 15. Dz.U. z 1950 r. nr 57, poz. 507
 16. Dz.U. z 1950 r. nr 57, poz. 510
 17. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147
 18. Dz.U. z 1951 r. nr 20, poz. 161
 19. Dz.U. z 1951 r. nr 35, poz. 270
 20. Dz.U. z 1951 r. nr 65, poz. 446
 21. Dz.U. z 1952 r. nr 11, poz. 63
 22. a b c d e f Dz.U. z 1952 r. nr 27, poz. 185
 23. Dz.U. z 1952 r. nr 20, poz. 132
 24. Dz.U. z 1952 r. nr 17, poz. 102
 25. Dz.U. z 1952 r. nr 19, poz. 118
 26. Dz.U. z 1953 r. nr 13, poz. 51
 27. Dz.U. z 1953 r. nr 23, poz. 95
 28. Dz.U. z 1953 r. nr 35, poz. 147
 29. Dz.U. z 1953 r. nr 41, poz. 192
 30. Dz.U. z 1953 r. nr 41, poz. 184
 31. Dz.U. z 1953 r. nr 51, poz. 255
 32. Dz.U. z 1954 r. nr 6, poz. 15
 33. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 248
 34. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 250
 35. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 249
 36. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 243
 37. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 239
 38. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 234
 39. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 244
 40. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 235
 41. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 245
 42. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 236
 43. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 238
 44. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 246
 45. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 247
 46. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 237
 47. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 232
 48. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 240
 49. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 241
 50. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 242
 51. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 233
 52. a b c Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 286
 53. a b c Dz.U. z 1955 r. nr 45, poz. 296
 54. a b c d e Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 288
 55. a b Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 290
 56. a b Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 289
 57. Dz.U. z 1954 r. nr 44, poz. 285
 58. a b Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 283
 59. a b c d Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 282
 60. Dz.U. z 1955 r. nr 45, poz. 297
 61. a b Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 284
 62. Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 287
 63. Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 291
 64. Dz.U. z 1956 r. nr 7, poz. 33
 65. Dz.U. z 1956 r. nr 23, poz. 105
 66. Dz.U. z 1956 r. nr 58, poz. 269
 67. a b Rocznik Statystyczny 1957. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1957, s. 4-12 (strony 43-51 dokumentu PDF).

Wybrana bibliografia edytuj