Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951

Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951 – największa w historii powojennej Polski i jedna z największych w historii powojennej Europy korekta graniczna. Dotyczyła wymiany terenów o powierzchni 480 km² (obszar powierzchniowo zbliżony do Warszawy). Umowę ogłoszono w Dz.U. z 1952 r. nr 11, poz. 63.

Tereny podlegające pod umowę o zamianie granic z 1951 r.: na czerwono do ZSRR, na zielono do Polski
Tereny przyłączone do ZSRR
Tereny przyłączone do Polski
Tablica upamiętniająca 50. rocznicę przesiedlenia ludności Ziemi Sokalskiej, znajdująca się na byłej cerkwi greckokatolickiej w Brzegach Dolnych
Obelisk upamiętniający 50. rocznicę przesiedlenia ludności Ziemi Sokalskiej, znajdujący się przy kościele Matki Bożej Różańcowej w Czarnej
Planowana wymiana odcinków granicznych pomiędzy PRL i ZSRR w 1953 r.

Przyczyny Edytuj

Istotnym dla strony radzieckiej powodem wymiany były złoża węgla kamiennego na Ziemi Sokalskiej i połączenie kolejowe Rawa RuskaSokal, za co Polsce przekazano tereny o ubogich glebach i z wyeksploatowanymi złożami ropy naftowej[1][2][a]. Ze strony polskiej wśród argumentów za wymianą terenów miał padać m.in. ten o zamiarze zagospodarowania i dokończenia rozpoczętej przed II wojną światową budowy obiektów zespołu elektrowni Myczkowce-Solina na rzece San, rozdzielonych powojenną granicą polsko-radziecką, co uniemożliwiało po wojnie kontynuację tego przedsięwzięcia przez Polskę. Strona sowiecka powiadomiła władze polskie o planie wymiany w drugiej połowie 1950 r. Negocjacje zaczęły się w Moskwie w styczniu 1951, na czele polskiej delegacji stanął Aleksander Zawadzki. Strona polska proponowała jako rekompensatę obszary położone wokół miejscowości Niżankowice, Dobromil, Chyrów i Smolnica oraz linię kolejową PrzemyślZagórz, na co Sowieci zaproponowali dopłatę 150 mln dolarów, co było nie do realizacji przez stronę polską. Umowa została podpisana 15 lutego 1951, ogłoszona 25 maja 1951, ratyfikowana przez stronę polską 31 maja 1951, a wymiana dokumentów ratyfikacyjnych miała miejsce 6 czerwca 1951[1].

Postanowienia umowy Edytuj

Wedle postanowień umowy cały majątek nieruchomy (budynki, kołchozy, infrastruktura, linie kolejowe) przechodził wraz z terytorium na rzecz nowego właściciela. Państwo odstępujące nie mogło w związku z powyższym rościć żadnych pretensji o rekompensatę. Państwo odstępujące zachowywało prawo do majątku ruchomego (sprzętu rolniczego, taboru kolejowego, inwentarza żywego) pod warunkiem wywiezienia go.

Przesiedlenie (Akcja H-T) Edytuj

Ludność z żyznych okolic Sokala została pod koniec 1951 roku (październik – listopad) przesiedlona w okolice Ustrzyk Dolnych w ramach „Akcji H–T” (nazwa pochodzi od pierwszych liter wysiedlanych powiatów: HrubieszówTomaszów).

W wyniku Akcji H-T przesiedlono 14 151 osób, z tego na Ziemie Odzyskane 7460 osób (1917 rodzin), a w rejon Ustrzyk Dolnych 3934 osoby (1097 rodzin)[3].

Dalsze plany wymiany granic Edytuj

Już w listopadzie 1952 roku ZSRR zamierzał dokonać kolejnej wymiany granic. Polska miała stracić 1300 km² z powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego, w tym miasto Hrubieszów. Granica miała biec od Korytnicy na zachód do Annopola, stąd przez Podhorce i Werbkowice do Łaszczowa, stąd przez Rzeczycę do wsi Kornie. W zamian Polsce miały przypaść m.in. okolice Chyrowa z węzłem kolejowym, proponowane przez polską delegację podczas poprzedniej wymiany. Granica na tym obszarze rozpoczynałaby się od wsi Czerniawa, stamtąd biegłaby do Hussakowa, następnie do Bolnowic, stamtąd do Bylic, dalej do Starej Soli, przez wieś Strzyłki do wsi Sokoliki. Do realizacji nie doszło prawdopodobnie z powodu śmierci Stalina[4][5].

Zobacz też Edytuj

Uwagi Edytuj

  1. Obszar przyłączony do Polski obejmował część Gór Sanocko-Turczańskich i Bieszczadów – jeżeli do Bieszczadów zaliczy się pasmo Otrytu, leżące między Sanem a potokiem Głuchy, choć czasem jest ono traktowane jako część Gór Sanocko-Turczańskich.

Przypisy Edytuj

  1. a b Piotr Eberhardt, Formowanie się polskiej granicy wschodniej po II wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze”, 50 (2), 2018, s. 87–118 [dostęp 2023-03-02].
  2. a b Terytorium i podział administracyjny, [w:] Andrzej Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2005, s. 46–49, ISBN 83-87954-66-7, OCLC 66381296 [dostęp 2023-03-02].
  3. Bieszczady 1951. Akcja H-T 1951. bieszczadzki.pl. [dostęp 2023-04-28].
  4. Stanisław Jadczak, Hrubieszów i powiat hrubieszowski, 1400-2000, Lublin: Express Press, 2000, ISBN 83-87484-25-3, OCLC 50248039.
  5. Jacek Tebinka, Proponowana zmiana polskiej granicy wschodniej w 1952 r., „Dzieje Najnowsze”, 26 (3), 1994, s. 71–75 [dostęp 2023-03-02].

Linki zewnętrzne Edytuj