Rada narodowa (PRL)

terenowy organ władzy państwowej w PRL
Ten artykuł dotyczy organów władzy w PRL. Zobacz też: Rada Narodowa (nazwa parlamentu).

Rada narodowa – terenowy organ władzy państwowej w PRL wzorowany na sowieckich radach. Zgodnie z Konstytucją z 1952 roku w pierwotnym brzmieniu były wybieralnymi na 3 lata organami w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla.

Siedziba Dzielnicowej Rady Narodowej przy ul. Słowackiego 6/8 w Warszawie

Stanowiły fasadowy twór mający stwarzać pozory demokracji. W rzeczywistości ich zadaniem było realizowanie polityki rządu, która była całkowicie zależna od PZPR.

Do zadań RN należało:

  • uchwalanie terenowych planów i budżetów gospodarczych
  • kontrola uchwał Rad niższego szczebla
  • utrzymanie porządku publicznego
  • współdziałanie w umacnianiu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj