Starostwo powiatowe

urząd oraz siedziba starosty i władz administracyjnych powiatu

Starostwo powiatowe – urząd obsługujący starostę oraz organy powiatu.

Starostwo powiatowe w Rybniku
Starostwo powiatowe w Kłodzku
Starostwo powiatowe w Kamiennej Górze

Osoby zatrudnione w starostwie powiatowym Edytuj

W starostwie powiatowym zatrudnia się:

 • starostę – na podstawie wyboru (wybierany przez radę powiatu),
 • wicestarostę – na podstawie wyboru (wybierany przez radę powiatu na wniosek starosty),
 • etatowych członków zarządu powiatu – na podstawie wyboru (wybierany przez radę powiatu na wniosek starosty),
 • skarbnika powiatu – na podstawie powołania (powoływany przez radę powiatu na wniosek starosty),
 • sekretarza powiatu – na podstawie umowy o pracę,
 • geodetę powiatowego – na podstawie umowy o pracę,
 • powiatowego rzecznika konsumentów – na podstawie umowy o pracę,
 • pozostałych pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych – na podstawie umowy o pracę,
 • pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi – na podstawie umowy o pracę,
 • pracowników I i II stopnia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych – na podstawie umowy o pracę.

Do pracowników starostwa powiatowego stosuje się przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Zadania starostwa powiatowego Edytuj

Organizację oraz zasady funkcjonowania starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalany przez zarząd powiatu[1].

Do zadań właściwych merytorycznie pracowników starostwa należy m.in.:

 • obsługa administracyjno-biurowa rady powiatu i komisji rady,
 • obsługa administracyjno-biurowa młodzieżowej rady powiatu,
 • obsługa administracyjno-biurowa powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku,
 • wsparcie zarządu powiatu w wykonywaniu zadań powiatu,
 • wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia starosty,
 • wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia zarządu powiatu.

W stosunku do pracowników wykonujących zadania organizacyjne, prawne oraz inne związane z funkcjonowaniem rady, komisji i radnych, uprawnienia zwierzchnika służbowego wykonuje przewodniczący rady powiatu.

W mieście na prawie powiatu zadania starostwa powiatowego wykonuje urząd miasta[2].

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. Art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526).
 2. Art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872, ze zm.).