Piła (miasto)

miasto i gmina w województwie wielkopolskim

Piłamiasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Miasto rozwinęło się z niewielkiej osady rybackiej położonej nad dolną Gwdą, wśród lasów. Prawa miejskie najprawdopodobniej otrzymało w XV wieku, w 1513 przywileje te zostały potwierdzone przez króla Zygmunta I Starego. W wyniku 1. rozbioru Polski miasto stało się częścią Królestwa Prus i pozostało po niemieckiej stronie granicy po I wojnie światowej. W 1945 Piłę ogłoszono miastem-twierdzą i włączono w skład umocnień Wału Pomorskiego. Zniszczenia wojenne sięgnęły aż 70% (90% w śródmieściu)[2]. Po II wojnie światowej miasto zostało zbudowane praktycznie od nowa. W latach 1975–1998 było stolicą odrębnego województwa.

Piła
miasto i gmina
Ilustracja
Plac Konstytucji 3 Maja
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo

 Polska

Województwo

 wielkopolskie

Powiat

pilski

Data założenia

XIV

Prawa miejskie

przed 1451

Prezydent

Piotr Głowski

Powierzchnia

102,68 km²

Wysokość

50–134 m n.p.m.

Populacja (31.12.2021)
• liczba ludności
• gęstość


71 846[1]
700 os./km²

Strefa numeracyjna

67

Kod pocztowy

64-900, 64-920, 64-931, 64-933, 64-934, 64-935, 64-970

Tablice rejestracyjne

PP

Położenie na mapie powiatu pilskiego
Mapa konturowa powiatu pilskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Piła”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Piła”
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego
Mapa konturowa województwa wielkopolskiego, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „Piła”
Ziemia53°08′51″N 16°43′51″E/53,147500 16,730833
TERC (TERYT)

3019011

SIMC

0966530

Hasło promocyjne: Piła. Tu wizje nabierają kształtu
Urząd miejski
Urząd Miasta Piły
pl. Staszica 10;
64-920 Piła
Strona internetowa
BIP

Pod względem historycznym Piła leży w południowej części Krajny[3]. Miasto królewskie, lokowane w latach 1437–1451[4], należało do starostwa ujskiego, pod koniec XVI wieku leżało w powiecie poznańskim województwa poznańskiego[5].

GeografiaEdytuj

Panorama Piły, widok na centrum miasta z wieży kościoła pw. Świętej Rodziny

Położenie i warunki naturalneEdytuj

Miasto leży nad dolną Gwdą, na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego. Otoczone jest przez bory sosnowe i ukształtowane przez lodowiec tereny pagórkowate. Zajmuje powierzchnię 102,68 km²[6]. Tereny zielone zajmują ponad połowę tego obszaru[7].

Gwda wyznacza oś miasta, dzieli je na część wschodnią i zachodnią; intensywnie meandruje. W południowej części Piły oddziela ją od sołectwa Byszki, położonego w sąsiedniej gminie Ujście. W granicach miasta znajduje się także kilka innych zbiorników wodnych: sztuczny Zalew Koszycki, Jezioro Bagienne, Piaseczno[8], Jezioro Piaszczyste, Jezioro Płotki, Jezioro Rudnickie, oraz mniejsze stawy, bagna i moczary, w tym ulokowane w rezerwacie przyrody „Kuźnik” jeziora Mały Kuźnik i Duży Kuźnik, otoczone przez urozmaicone drzewostany.

Tereny zalesione zajmują przede wszystkim zachodnią i południową część Piły i mają łączną powierzchnię 53,32 km²[9]. Na terenie miasta rozplanowano także Park Miejski, położony na zachód od centrum, przy alei Wojska Polskiego (część drogi wojewódzkiej nr 179). Od pewnego czasu podejmuje się także próby zorganizowania atrakcyjnych terenów rekreacyjnych w Parku na Wyspie na rzece[10].

Zanieczyszczenie powietrza[11]Edytuj

Ocena rocznej oceny jakości powietrza za rok 2013 dla obszaru miasta Piły, uwzględniająca ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, została przeprowadzona przez WIOŚ w Poznaniu. W przypadku klasyfikacji pod kątem ochrony zdrowia ludzi, polegającej na ocenie stężeń: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla benzenu, ołowiu oraz poziom docelowego arsenu, kadmu, niklu, strefę wielkopolską zaliczono do klasy A (jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych). W przypadku poziomu docelowego dla ozonu, strefę wielkopolską, w której znajduje się Piła, zaliczono także do klasy A. Odnosząc otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu, strefa wielkopolska została zaliczona do klasy D2 (jeżeli poziomu stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego). W przypadku pyłu PM2,5, strefę wielkopolską zaliczono do klasy A. Ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu, strefę wielkopolską zaliczono do klasy C (jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe).

Wyniki pomiarów jakości powietrza metodą automatyczną w roku 2013.
Adres stacji Mierzone zanieczyszczenia [ug/m3]
NOx NO2 NO2 SO2 SO2 SO2 CO
okres uśredniania 1 rok 1 godz. 1 rok 1 godz. 24 godz. 1 rok 8 godz.
wartość dopuszczalna 30 200 40 350 125 20 10000
Piła, ul. Kusocińskiego 115,5 16,0 29,4 14,9 1780,0

Podział administracyjnyEdytuj

Na terenie miasta Piła w 2010 roku funkcjonowało dziewięć jednostek pomocniczych gminy o nazwie osiedle, w skład których wchodzą dawne osady, włączane na przestrzeni dziejów w granice miasta. W 2011 roku zlikwidowano osiedla Jadwiżyn i Śródmieście, a w 2014 Zamość[12].

Osiedla Piły
Osiedle
administracyjne
[12]
Liczba
mieszkańców
(31.12.2017)[12]
Powierzchnia
(km²)[12]
Uwagi: integralne
części miejscowości[13]
Gładyszewo 471 1,76
Górne 13 005 15,51
 • Biedaszkowo
 • Droga Kotuńska
 • Kośno
 • Łęgi
 • Zdroje
Jadwiżyn
zniesione w 2011
4564 5,66
Koszyce 5241 9,88
 • Kuźnica Pilska
 • Zielona Dolina
Motylewo 861 14,91
 • Motylewski Most
Podlasie 6010 38,21
 • Bydgoskie Przedmieście
 • Czarnobór
 • Kalina
 • Leszków
 • Lisikierz
 • Płotki
 • Wygnanka
Staszyce 6088 9,28
 • Korbacz
 • Sosnówka
Śródmieście
zniesione w 2011 r.
14 117 3,04
Zamość
zniesione w 2014 r.
19 450 4,39


NazwaEdytuj

Miejscowość ma metrykę średniowieczną i jest notowana od XIV wieku. Po raz pierwszy w 1449 Pila, 1451 Pylą, 1456 Snyde Mole und Pylą oraz Snyt Molen und Pila, 1522 Pyela, 1523 Piela[14][15].

Jedna z pierwszych wzmianek o nazwie Piła pochodzi z roku 1451 i odnosi się do lokalnego młyna (molendinum Pila). Najpóźniej w XVI wieku nazwa została przeniesiona na całą osadę, która do tego czasu stała się już miastem królewskim (in oppido regio Pila, 1515). Nazwa ma genezę kulturową i wywodzi się od rzeczownika pospolitego piła „narzędzie do cięcia” ← psł. *pila. Dawniej w języku staropolskim oznaczała również mechaniczne narzędzie do „tarcia drewna lub kruszenia rudy żelaznej” poruszane kołem wodnym[15][16]. Nazwa osady wskazuje więc, że początek miastu dała piła, czyli młyn wodny poruszający tartak[14][15].

Oboczna forma Pieła pojawia się w 1580. Taki wokalizm jest typowy dla gwar krajniackich[17][18].

Niemiecka nazwa Schneidemühl, która stosowana była od I rozbioru Polski w 1772, ma zbliżoną semantykę, formalnie jest to złożenie tematu czasownikowego schneid- „ciąć” z tematem rzeczownikowym Mühle „młyn”, z charakterystyczną dla pomorskich dialektów dolnoniemieckich apokopą (zanikiem wygłosowej samogłoski).

Obecna nazwa została administracyjnie zatwierdzona 7 maja 1946[19].

HistoriaEdytuj

 
Piła na historycznej mapie Wielkopolski sporządzonej w 1888 roku według danych zaczerpniętych z Kodeksu dyplomatycznego

Miejsce, w którym leży miejscowość było zasiedlone zanim informacje o tym zostały zapisane w źródłach historycznych. Pierwsze badania archeologiczne na terenie miasta przeprowadzono już w XIX wieku co odnotował Słownik geograficzny Królestwa Polskiego: „Wykopano tu słup koryntyjski z bronzowym nadgłówkiem, popielnicę bronzową, takiż celt z napisem i grot z ostrzem do cięcia, niezwykłego kształtu” (pisownia oryg.). Według słownika były to więc znaleziska o proweniencji celtyckiej[20].

Królestwo PolskieEdytuj

Miejscowość powstała prawdopodobnie w XIV w. jako osada przy tartaku eksploatującym puszczę w miejscu starej osady rybackiej[21]. Znajdowała się w posiadaniu Templariuszy, w 1368 włączona przez Kazimierza Wielkiego do Królestwa Polskiego, a później Korony Królestwa Polskiego. Pierwsza wzmianka odnotowuje młynarza Pawła, będącego jednocześnie wójtem miejscowości. W XV wieku była ona własnością polskiego rodu szlacheckiego Opalińskich. Piła uzyskała prawa miejskie między 1437, a 1449 rokiem. W 1480 Maciej Opaliński darował miasto polskiemu królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. 4 marca 1513 król Polski Zygmunt Stary potwierdził dla miasta prawa magdeburskie. W 1518 przekazał on miejscowość w dożywotnie posiadanie Hieronimowi z Bnina zezwalając mu nabyć całe starostwo pilskie[21][20].

W XVI wieku gospodarka opierała się na rolnictwie, rzemiośle, handlu oraz pracy manufaktur. W 1561 nowy właściciel miasta i jednocześnie starosta ujski Stanisław z Górki wystawił Pile przywilej dotyczący rybołówstwa[14]. Według lustracji z 1564 w mieście stały 153 domy, od których mieszczanie płacili po 6 groszy i 12 denarów. 114 Pilan posiadało grunty porośnięte łąkami, od których płacili po 6 groszy. Do mieszczan należały również 42 włóki roli. Oprócz rolnictwa rozwijał się także handel oraz rzemiosło. W mieście mieszkało także 10 rybaków, którzy od łowienia w rzece płacili czynsz w wysokości 15 gr., 13 szewców, 2 rzeźników oddający w podatku 2 kamienie łoju nieszmalcowanego, 6 kołodziejów płacących 36 gr. czynszu, 15 bartników oddających podatek w naturze w postaci 14 beczek miodu oraz 18 garncarzy również odprowadzających podatki w postaci owoców swej pracy. Historyczne dokumenty podatkowe odnotowały, że w 1564 mieszkańcy płacili w sumie 499 złotych czynszu z ról oraz rzemiosła. Lustracja wykazała również istnienie 5 młynów oraz 2 hamerni[21][20].

Rzeczpospolita Obojga NarodówEdytuj

 
Piła na litografii Napoleona Ordy (1880)[22]

W wyniku unii lubelskiej zawartej w 1569 Piła jako miasto królewskie leżała w starostwie ujsko-pilskim, województwie poznańskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W XVI wieku miasto należało do polskiego, szlacheckiego rodu Górków herbu Łodzia[21].

W XVI wieku miejscowość rozwijała się pomyślnie i miała charakter rzemieślniczo-handlowy. W 1576 król Polski Stefan Batory potwierdził przywileje miejskie oraz przeniósł cotygodniowe targi z czwartku na poniedziałek. Według zachowanych historycznych dokumentów podatkowych w 1582 miasto płaciło 57 złotych polskich oraz 12 groszy szosu oraz 232 złp. i 6 gr. 15 den. czopowego. Podatek czopowy płacony był od produkcji beczek piwa, miodu, gorzałki oraz wina co włącza miasto w grono producentów tych trunków w XVI wieku. W 1593 król Polski Zygmunt III Waza potwierdził wszystkie miejskie przywileje[20].

W 1626 miał miejsce wielki pożar, który spowodował prawie całkowite zniszczenie miasta. Piła została odbudowana według innego planu zabudowy. Starostwo ujskie objęła wówczas Konstancja Habsburżanka - żona Zygmunta III Wazy, która wydała mieszkańcom zezwolenie na wyrąb drzewa w lasach królewskich aby mogli oni odbudować swoje domy. W 1627 postawili oni siedem domów w rynku oraz 50 nowych przy ulicach. W 1633 oraz 1650 miasto uzyskało ponownie potwierdzenie swoich historycznych przywilejów[21][20].

W XVII wieku miejscowość wyludniła się z powodu wojen. W 1655 Piła została zajęta i zniszczona przez wojska szwedzkie w czasie potopu. W 1660 pilscy sukiennicy otrzymali kolejne przywileje, które odnowione zostały w 1701. W 1670 nadano przywileje miejscowym Żydom. W 1688 król Polski Jan Kazimierz nadał miastu wolny wyrąb drewna oraz pastwisko w lasach zelgniewskich. W 1697 miejscowi piwowarzy otrzymali nową ordynację. W 1716 wszystkie dawne przywileje miejskie zostały potwierdzone[20].

W 1720 miał miejsce wylew Gwdy. Powódź tak bardzo zapiaszczyła 750 morg gruntów miejskich, że mieszkańcy zostali zwolnieni z płacenia podatków. Podczas wojny siedmioletniej w 1758 przez Piłę przeszły wojska rosyjskie. W 1759 pomiędzy miastem, a starostą zawarta została ugoda o wolnym wyrębie i korzystaniu z pastwisk w lasach zelgniewskich, co w 1766 potwierdził król Polski Stanisław August[20].

Od początku XVII w. do początku XIX w. ośrodek sukiennictwa, a od końca XVIII w. – jedwabnictwa. Pod koniec XVII wieku miejscowi sukiennicy otrzymali przywilej królewski na założenie folusza[21][20].

Okres zaborów 1772–1918Edytuj

 
Niemieckie koszary lotników w 1915 roku
 
Dom Strzelecki, obecnie pensjonat „Park”
 
Bunkier nad jeziorem Płotki

W 1772 w wyniku I rozbioru Polski została zajęta przez Prusy i jak cała Wielkopolska po II rozbiorze Polski znalazła się w zaborze pruskim. Leżała w tzw. okręgu nadnoteckim i otrzymała nową, niemiecką nazwę Schneidemühl. W mieście stacjonowało wojsko pruskie złożone z huzarów. W wyniku kolonizacji zapoczątkowanej w 1772 przez Fryderyka II, który sprowadzał kolonistów niemieckich darując im wzniesione domostwa, Piła z czasem stała się miastem zamieszkanym w większości przez Niemców. W 1824 do miasta przybył predykant (kaznodzieja protestancki) i wybudowany został tutaj dla przybyszów protestancki kościół[20][21].

Po zwycięskim dla Polaków drugim powstaniu wielkopolskim jakie odbyło się w 1806 w latach 1807–1815 należała do departamentu bydgoskiego Księstwa Warszawskiego. W mieście w 1806 stacjonowało wojsko francuskie. Od 1815 decyzją kongresu wiedeńskiego dokonano podziału Księstwa Warszawskiego i Wielkopolska ponownie weszła w skład Królestwa Prus jako Wielkie Księstwo Poznańskie, a później Prowincja Poznańska[21][20].

7 lipca 1834 miał miejsce kolejny pożar, podczas którego spłonęło 200 domów. 16 sierpnia 1835 miasto otrzymało nową ordynację miejską. W 1844 w Pile od kościoła katolickiego odłączył się Jan Czerski tworząc swoją własną gminę chrześcijańsko-apostolskokatolicką, która posiadała kościół na starym rynku. W 1848 roku w mieście miały miejsce rozruchy spowodowane wybuchem czwartego powstania wielkopolskiego. W Pile doszło do walk pomiędzy powstańcami, a paramilitarną organizacją niemiecką „Netzbruderów” wspieranymi przez wojsko pruskie[20].

Rozwój kolei jaki nastąpił w 2. poł. XIX w. przyczynił się do rozwoju miasta. Pierwsze połączenie Piły z Krzyżem i Bydgoszczą zbudowano w latach 1848–1851 (otwarto 27 lipca 1851). Linia ta stanowiła część magistrali, tzw. Królewsko-Pruskiej Kolei Wschodniej, łączącej Berlin z Królewcem. W 1873 otwarto linię w kierunku Tczewa, w 1879 linię Poznań-Piła-Kołobrzeg, w 1881 linię do Wałcza. Pod koniec XIX w. miasto było ośrodkiem drobnego przemysłu oraz handlu produktami rolno-spożywczymi. Dużym zakładem przemysłowym były zakłady naprawcze taboru kolejowego (Reichsbahn Ausbesserungswerk). W 1913 zbudowano niewielkie lotnisko etapowe, służące do przyjmowania samolotów komunikacyjnych, a w 1914 roku większe lotnisko prywatnej szkoły lotniczej[23]. W tym samym roku rozpoczęto tam budowę fabryki samolotów – filii zakładów Albatros Flugzeugwerke, pod nazwą Ostedeutsche Albatros Werke GmbH (OAW), gdzie produkowano samoloty wojskowe Albatros na potrzeby armii niemieckiej[23].

W czasie I wojny światowej produkowano w niej maksymalnie 220 samolotów miesięcznie, a do zawieszenia broni w 1918 powstało ich ok. 5500[23]. Po wojnie w 1921 zakłady i lotnisko zlikwidowano[23]. 1 kwietnia 1914 Piłę wyłączono z powiatu chodzieskiego i przekształcono w odrębny powiat grodzki (niem. Stadtkreis)[24]. W ciągu stu lat, od 1815 do 1915, ludność miasta wzrosła z 2 do 28 tysięcy. W okresie I wojny światowej w Pile istniał duży obóz dla jeńców wojennych. Na początku 1919 Piła, wzmocniona dużym garnizonem, była bazą wojsk niemieckich prowadzących działania przeciwko powstańcom wielkopolskim. W powstaniu brało udział również wielu mieszkańców miasta.

Okres międzywojennyEdytuj

Ze względu na dominację ludności niemieckiej, traktat wersalski pozostawił Piłę w granicach Niemiec (granica z Polską przebiegała ok. 6 km na południowy wschód od centrum miasta). W lipcu 1922 Piła została stolicą nowej pruskiej prowincji Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska (Grenzmark Posen-Westpreussen). Została ona utworzona z tych części Prowincji Poznańskiej i Prusy Zachodnie, które nie weszły w skład odrodzonej Polski. W 1938 przekształcono ją w Rejencję Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska (Regierungsbezirk Grenzmark Posen-Westpreußen), należącą do prowincji Pomorze (Provinz Pommern). W 1926 Piła została również siedzibą Administratury Apostolskiej podlegającej bezpośrednio Watykanowi, w 1930 podniesionej do rangi Prałatury Apostolskiej. W okresie międzywojennym miasto znacznie się rozbudowało. Dla potrzeb administracji wybudowano szereg gmachów, m.in. przy pl. Staszica oraz obecny budynek Starostwa Powiatowego przy al. Niepodległości. Panowało tu jednak duże bezrobocie, a poparciem politycznym cieszyli się nacjonaliści (w tym NSDAP). Mimo silnego nacisku germanizacyjnego miasto pozostało ośrodkiem polskości. Działały tu polskie organizacje społeczne, m.in. od 1924 oddział Związku Polaków w Niemczech. Od 1 września 1922 istniał tu wicekonsulat, a od 1930 konsulat RP. Od 1917 w Pile istniał również polski chór „Halka”, śpiewający w każdą niedzielę oraz święta kościelne i państwowe Polski. Działał on do ostatniej niedzieli sierpnia 1939.

II wojna światowaEdytuj

W 1939 utworzono obóz przejściowy dla cywilnej ludności polskiej. W czasie II wojny światowej Piła była dużym ośrodkiem przemysłu zbrojeniowego. Na miejscu dawnego lotniska urządzono nowe betonowe lotnisko i lotnicze zakłady remontowe[23]. W 1945, Niemcy miasto zamienili w twierdzę i włączyli w system umocnień Wału Pomorskiego. Pierwszy pierścień obrony, wysunięty na dalekie przedpola miasta, obejmował m.in. Płotki, Leszków, Kalinę. Piłę obsadzono dużym garnizonem (24 tys. żołnierzy rozmaitego autoramentu). Miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną po ciężkich walkach trwających od 24 stycznia do 14 lutego 1945. W walkach o miasto uczestniczyły oddziały wchodzące w skład 47 Armii. Wskutek działań wojennych Piła została zniszczona w 72% (centrum w 90%), najbardziej ze wszystkich większych miast Wielkopolski. Po wojnie na ówczesnym pl. Armii Czerwonej wzniesiono Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej[25].

Czasy powojenneEdytuj

Po wojnie na mocy porozumień jałtańskich Piła wróciła do Polski. W 1946 ludność miasta liczyła 10 700 mieszkańców. Niemiecka ludność miasta po zakończeniu działań wojennych została wysiedlona do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Zniszczenia zabudowy miejskiej oszacowano na około 80%. Całkowicie zniszczony został przemysł. Do 1960 wybudowano lub wyremontowano 2000 izb mieszkalnych, a także odbudowano szpital, szkołę oraz spalony teatr. Odbudowana i rozbudowana została również infrastruktura miejska: mosty, sieci kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa[21].

Odbudowa, początkowo powolna, na szerszą skalę prowadzona była od 1965, powstały wówczas Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Lumena” – fabryka produkcji żarówek wyposażona w nowy park maszynowy. Rozwinął się przemysł spożywczy, odzieżowy, metalowy oraz zakłady roszarnicze lnu. Unowocześniono zakłady przemysłu ziemniaczanego. Uruchomione zostały zakłady materiałów budowlanych: produkcji betonu, fabryka papy oraz cegielnia[21]. W 1974 w 30. rocznicę powstania PRL za wkład w budownictwo socjalistyczne miasto odznaczone zostało przez władze Orderem Odrodzenia Polski II klasy[26].

W okresie PRL w mieście ukazywała się lokalna prasa. Od 1946 dwutygodnik „Piła mówi”, a od 1965 miesięcznik „Głos Pilski”. We współpracy z poznańskimi historykami ukazywał się również naukowy „Rocznik Pilski”[21]

Do niedawna w mieście istniało duże lotnisko wojskowe. W latach 1946–1951 i ponownie od 1 stycznia 1999 Piła była stolicą powiatu, w latach 1951–1975 powiatem miejskim, a w latach 1975–1998 stolicą osobnego województwa. 1 stycznia 1999 jako jedno z trzech byłych miast wojewódzkich nie stała się miastem na prawach powiatu (pozostałe dwa to Ciechanów i Sieradz).

LudnośćEdytuj

 
Ratusz
Zobacz też: ludność Piły.

Piła jest jednym z największych pod względem liczby mieszkańców miast województwa wielkopolskiego. Podobnie jak w większości dawnych miast wojewódzkich zdegradowanych do roli siedziby władz powiatowych, również tutaj obserwuje się powodowany bezrobociem odpływ młodzieży po zakończeniu edukacji[27]. Najwięcej mieszkańców – 76 849 – Piła liczyła w roku 1998[1]

Według danych GUS z 31 grudnia 2020 r., Piła liczyła 72 527 mieszkańców[28] i była pod względem liczby ludności czwartym (po Poznaniu, Kaliszu oraz Koninie) miastem w województwie wielkopolskim, a także 49. spośród najludniejszych miast w Polsce, dzięki czemu była ona również najliczniej zamieszkiwaną miejscowością, niebędącą miastem na prawach powiatu[29].

Duża powierzchnia miasta wpływa na niską gęstość zaludnienia. Faktyczna gęstość zaludnienia w obszarze zwartej zabudowy (21,76 km²[9]) jest jednak znacznie wyższa, a dużą część administracyjnego obszaru miasta zajmują lasy i tereny zielone, tereny uprawne, obszary przemysłowe i poprzemysłowe, a także innego rodzaju nieużytki.

Ludność Piły w latach 1995–2020[30]
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
75 994 76 610 76 625 76 849 75 001 74 900 75 094 75 197 75 293 75 248
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
75 144 74 720 74 687 74 735 74 638 74 550 74 818 74 930 74 609 74 471
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
74 140 73 987 73 791 73 398 73 139 72 527 71 846

Rada MiastaEdytuj

Ugrupowanie Kadencja 2002-2006[31] Kadencja 2006-2010[32] Kadencja 2010-2014[33] Kadencja 2014-2018[34] Kadencja 2018-2023[35]
Sojusz Lewicy Demokratycznej 10 (SLD-UP) 4 (LiD) 4
Porozumienie 8
Nasza Piła 5 1
Prawo i Sprawiedliwość 4 4 5
Platforma Obywatelska 6 9 18 14 (KO)
Zbigniew Kosmatka „Razem Dla Piły” 6 4
Porozumienie Samorządowe 2 2 2 4
Lewica Razem 2
Błażej Łukasz Parda Tak dla Jadwiżyna 1

ArchitekturaEdytuj

W Pile, z powodu zniszczeń wojennych oraz późniejszych wyburzeń, nie zachowało się wiele obiektów zabytkowych.

Zabytki sakralneEdytuj

 
Kościół św. Rodziny nocą
Osobny artykuł: Kościoły w Pile.

Inne zabytkiEdytuj

 
Dawna siedziba władz Rejencji pilskiej, obecnie Szkoła Policji
 
Dawna poczta, obecnie budynek Orange Polska S.A. nocą
 
Kasyno oficerskie, obecnie Invest Bank
 • dom, w którym urodził się Stanisław Staszic, z ok. połowy XVIII w., zbudowany z muru pruskiego, zniszczony w 1945, odbudowany w 1948, gruntownie odnowiony w 1986, obecnie Muzeum Stanisława Staszica
 • dawny arsenał Landwehry z lat 1843–1844
 • kasyno oficerskie z ok. 1914, obecnie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • zespół budynków z lat 1926–1930 przy pl. Staszica:
  • modernistyczny gmach władz dawnej rejencji pilskiej, obecnie Szkoła Policji
  • teatr, biblioteka i muzeum, po zniszczeniach wojennych odbudowany w 1960, obecnie Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” (www.rck.pila.pl) i obiekty szkoły policji
  • konsystorz ewangelicki i urząd finansowy, obecnie Urząd Miejski i Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTA”
 • neogotycki budynek seminarium nauczycielskiego z lat 1902–1904 z salą gimnastyczną, obecnie Szkoła Podstawowa nr 7
 • modernistyczny budynek gimnazjum im. von Steina z 1931, obecnie Liceum Ogólnokształcące
 • fragment budynku dawnej poczty z lat 1893–1895, w stylu neorenesansu niemieckiego. W 1994 część zburzona w 1945 została odbudowana w nowoczesnej formie, zachowując ogólną bryłę budynku.
 • dworzec kolejowy z 1853, przebudowany w 1876. W 2016 roku zakończył się gruntowny remont budynku
 • Parowozownia Piła wybudowana w latach 1870–1874 zwana Okrąglakiem
 • klasycystyczny budynek loży masońskiej z połowy XIX w., do 2016 roku Wyższa Szkoła Biznesu (już nieistniejąca)
 • neogotycki instytut głuchoniemych z ok. 1870, obecnie fragment Szkoły Podstawowej nr 5
 • Nowy Dom Strzelecki z 1896, o konstrukcji z muru pruskiego, obecnie pensjonat
 • budynek z ok. 1920, w którym w latach 1928–1934 mieścił się konsulat polski
 • budynek z ok. 1875, w którym w latach 1934–1939 mieścił się konsulat polski, obecnie Muzeum Okręgowe
  • na ścianie tablica upamiętniająca siedzibę konsulatu polskiego
 • kasyno oficerskie z czwartej ćwierci XIX w., obecnie Invest Bank
 • schrony bojowe na wschodnich obrzeżach miasta z lat 1939–1944, fragment umocnień Wału Pomorskiego
 • kamienice z przełomu XIX i XX w., m.in. przy ul. 14 Lutego, Ludowej, Roosevelta, Bydgoskiej, 11 Listopada, Staromiejskiej, Okrzei, Kilińskiego, Kolbego, Popiełuszki
 • na przedmieściu Motylewo kilka chałup wiejskich z XIX w.

Nieistniejące obiekty historyczneEdytuj

Oprócz tego w Pile istniały jeszcze inne budynki, które dziś mogłyby być zabytkami; zostały one przeważnie zniszczone w 1945 i rozebrane w latach późniejszych:

 • Kościół św. Jana Chrzciciela i NMP, później św. Janów – najcenniejszy zabytek Piły, z późnogotyckim prezbiterium z lat 1619–1628 i późnobarokową nawą z końca XVIII wieku, spalony w 1945 i rozebrany w 1975 mimo kilku projektów odbudowy; obecnie na jego miejscu stoi Hotel Gromada.
 • synagoga w okolicach al. Piastów (dawniej Rynek Żydowski) z 1841, spalona w 1938
 • kościół luterański, tzw. miejski, przy pl. Zwycięstwa z 1822
 • budynek sądu przy ul. Spacerowej z 1825
 • ratusz przy pl. Zwycięstwa z 1837
 • kościół ewangelicki św. Jana przy ul. Staromiejskiej z lat 1909–1911
 • kościół sekty Jana Czerskiego, później staroluterański, przy ul. Wodnej z 1845 r., rozebrany ok. 1950
 • eklektyczna, secesyjna i modernistyczna mieszkalna i handlowa zabudowa śródmieścia z XIX i 1. połowy XX wieku (m.in. przy Nowym Rynku – pl. Zwycięstwa i Starym Rynku – rejon skrzyżowania ul. Wodnej i Piekarskiej).
 
Pomnik Stanisława Staszica nad Gwdą
 
Popiersie Stanisława Staszica

PomnikiEdytuj

CmentarzeEdytuj

Architektura współczesnaEdytuj

 
Hotel „Gromada” nocą
 • Nadnotecki Instytut UAM – ul. Kołobrzeska
 • Młodzieżowy Dom Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych – ul. Okrzei
 • hotel „Gromada” (dawniej „Rodło”, 1977-1987) – al. Piastów, najwyższy budynek w mieście – 85 m
 • kościół NMP Wspomożenia Wiernych – ul. Złota
 • Philips Enabling Technologies Group (architektura przemysłowa) – al. Powstańców Wielkopolskich
 • Philips Electronics (architektura przemysłowa) – ul. Przemysłowa
 • biurowiec Onyx Business Point – ul. dr F. Witaszka
 • centrum handlowe Atrium Kasztanowa (wcześniej Galeria Kasztanowa), m.in. z 4-salowym kinem Helios z 583 miejscami, otwarte w grudniu 2007 roku[36].

Atrakcje przyrodniczeEdytuj

 • Park Miejski im. Stanisława Staszica rozplanowany w 1900 (pow. 11,6 ha) z bogatym drzewostanem i zabytkową żelazną altaną z 1904. Kompleks w całości objęty ochroną i wpisany do rejestru zabytków.
 • Park na Wyspie między odnogami Gwdy, założony w 1976-1978, z efektowną fontanną
 
Park na Wyspie
 • w północnej części miasta położony jest rezerwat krajobrazowy „Kuźnik” (pow. 96 ha) oraz rezerwat faunistyczny „Nietoperze w Starym Browarze” (pow. 0,9530 ha)[37]
 • na terenie Piły znajdują się 22 pomniki przyrody: 17 pojedynczych drzew, 4 grupy drzew, głaz narzutowy
Osobny artykuł: Pomniki przyrody w Pile.

GospodarkaEdytuj

 
Dawny konsystorz, obecnie siedziby spółek poszukujących Nafty i Gazu

W 2006 zarejestrowanych w Pile było 8211 podmiotów gospodarczych, w tym 6519 to osoby fizyczne prowadzące działalność[38]. W tymże roku w mieście działały 72 spółki z udziałem kapitału zagranicznego[38].

Najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność w zakresie handlu i napraw (2 604), następnie obsługi nieruchomości i firm (1 478), budownictwa (689), przetwórstwa przemysłowego (637)[38]. Największym przedsiębiorstwem w Pile, dającym zatrudnienie 5239 osobom, jest Philips Lighting Poland S.A. Do 2010 działała duża drukarnia Winkowski, która uległa likwidacji[39], co miało wpływ na przyrost stopy bezrobocia w mieście.

Piła jest jednym z 4 głównych ośrodków gospodarczych Wielkopolski i największym na północy województwa. Jest 302 najlepszym samorządem w skali ogólno krajowej według rankingu Rzeczypospolitej w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w 2021 r. Lepszymi samorządami w regionie były Wałcz (106 miejsce),Trzcianka (80 miejsce),Czarnków (272 miejsce) Złotów (207 miejsce)[40]

Bezrobocie według Polski w Liczbach wynosi 5,7% A przeciętne wynagrodzenie brutto to 4925 zł i było najwyższe w Północnej Wielkopolsce[41].

TransportEdytuj

 
Dworzec PKP Piła Główna
 
Hol kasowy

Transport kolejowyEdytuj

Główny artykuł: transport kolejowy w Pile.

Piła jest węzłem kolejowym, w którym spotyka się sześć linii kolejowych: 18 (Kutno-Piła Gł.), 203 (Tczew-Piła Gł.-Kostrzyn), 354 (Poznań POD-Piła Gł.), 374 (Piła Gł.-Bzowo Goraj), 403 (p.odg. Piła Północ-Ulikowo) i 405 (Piła Gł.-Ustka). Na terenie miasta znajduje się jeden dworzec kolejowy – Piła Główna – oraz trzy przystanki osobowePiła Podlasie na linii 203 oraz Piła Kalina i Piła Leszków (nieczynny od 2008) na linii 354.

Obecnie do stacji Piła Główna docierają pociągi Regio uruchamiane przez Polregio, Koleje Wielkopolskie oraz pociągi IC i TLK uruchamiane przez spółkę PKP Intercity.

Stacja towarowa znajduje się na zachód od stacji pasażerskiej, wzdłuż torów linii nr 203. Duża jej część z górką rozrządową została rozebrana.

W latach 2014–2015 dworzec został poddany modernizacji, której koszt wyniósł 18,5 mln złotych. Dworzec został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmienił się również teren wokół dworca, zamontowano małą architekturę – kosze i ławki oraz stworzono parking dla samochodów na 70 miejsc[42].

Transport drogowyEdytuj

 
Układ dróg w Pile
 
Rondo w centrum miasta
 
Ulica Kilińskiego

Pilski układ drogowy jest wyraźnie koncentryczny; główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez miasto spotykają się w jego śródmieściu, przy Rondzie Jana Pawła II, położonym przy Placu Zwycięstwa, historycznym Nowym Rynku. Jako że miasto zostało w dużej mierze zniszczone w trakcie drugiej wojny światowej, powojenni urbaniści postanowili odejść od planów odbudowy na rzecz lepszego rozplanowania przestrzennego Piły poprzez rozluźnienie zabudowy i poszerzenie kluczowych arterii[43].

Ukończenie budowy jednojezdniowej obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 10 i 11 pozwoliło na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Plany jej przebudowy i przedłużenia, zakładające m.in. wspólne obejście Piły i Ujścia w ciągu drogi ekspresowej S11 o łącznej długości 22,5 km, a rozpoczęcie robót zaplanowane jest na kwiecień 2022[44].

W 2011 dobiegła końca budowa wewnętrznej obwodnicy Piły w ciągu ulic: Koszalińskiej, al. 500-lecia Piły, Głuchowskiej, J. Kusocińskiego, Okólnej, Zygmunta Starego, S. Okrzei, Podgórnej, A. Mickiewicza, której zadaniem jest usprawnienie ruchu między poszczególnymi osiedlami z pominięciem ścisłego centrum. W ramach inwestycji wybudowano m.in. cztery ronda i trzy mosty nad rzeką Gwdą i jej starorzeczem w północnej części miasta.

Drogi krajowe i wojewódzkie przebiegające przez Piłę
Droga Trasa
droga krajowa nr 10 SzczecinStargard – Piła – BydgoszczToruńPłońsk 7
droga krajowa nr 11 KołobrzegKoszalinSzczecinek – Piła – PoznańOstrówKępnoLubliniecBytom
droga wojewódzka nr 179 Piła – Rusinowo 22
droga wojewódzka nr 180 Piła – TrzciankaWieleń
droga wojewódzka nr 188 Piła – ZłotówCzłuchów 22 25

Transport miejski i podmiejskiEdytuj

Organizacją i przewozami pasażerskimi w ramach komunikacji miejskiej w Pile zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji, miejska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługuje 25 linii autobusowych, z czego trzy (linie 50, 50 BIS i 60) opuszczają administracyjne granice miasta, jadąc do Ujścia i Mirosławia (linie 50 i 50 BIS) oraz do Szydłowa i Jaraczewa (linia 60)[45]. Tabor MZK jest obecnie w większości niskopodłogowy. Od 2009 funkcjonuje tzw. Pilska Karta Miejska, zastępująca wcześniejsze papierowe bilety okresowe oraz dokumenty upoważniające do przejazdów bezpłatnych.

PKS Piła obsługuje autobusowe połączenia lokalne na obszarze dawnego województwa pilskiego, m.in. z Chodzieżą, Czarnkowem, Wągrowcem, Wyrzyskiem, Trzcianką i Złotowem, a także z Poznaniem. Dworzec autobusowy znajduje się przy ulicy Kwiatowej, nieopodal dworca kolejowego Piła Główna.

W 2014 roku mieście znajdowało się 37,9 km ścieżek rowerowych.

Transport rowerowyEdytuj

W Pile do dyspozycji rowerzystów dostępny jest system dróg i ścieżek rowerowych z funkcją obsługi miasta oraz o charakterze wyjazdu poza miasto, w postaci samodzielnych tras turystycznych. Miejskie ścieżki rowerowe stanowią niezależne przebiegi lub połączone są z chodnikiem. Najważniejsze powiązania w kierunku wewnętrznego pierścienia rowerowego realizują przebiegi w pasie drogowym ulic: Paderewskiego i Chopina (obsługa terenu ogrodów działkowych), Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Ceglanej, Okrzei, Alei Piastów i ulic: Towarowej, Kwiatowej, 14 Lutego, dr F. Witaszka, M. Konopnickiej, Walki Młodych, Roosevelta, Ludowej, Bydgoskiej, Kossaka, Śniadeckich i Dąbrowskiego oraz alej: Powstańców Wlkp. i Niepodległości.

Przez miasto przebiega kilka tranzytowych turystycznych dróg rowerowych: Europejska Trasa Rowerowa Euro Route R1, prowadząca znad kanału La Manche we Francji, przez Belgię, Holandię i Niemcy do Sankt Petersburga w Rosji, a przez Piłę – następującymi ulicami: Wyspiańskiego, Mickiewicza, Podgórną, Okrzei, Zygmunta Starego i Walki Młodych (Kotuń – Piła-Kalina – Kaczory); Transwielkopolska Trasa Rowerowa – odcinek północy długości ok. 200 km, łączący wiele ciekawostek krajoznawczych i architektonicznych oraz przyrodniczych, znajdują- cych się pomiędzy Poznaniem a Okonkiem; trasa oznakowana została wzdłuż ulic: Wyspiańskiego – Mickiewicza – Podgórnej – Okrzei – Zygmunta Starego – Kusocińskiego i Kossaka (Kotuń-Piła-Płotki-Skórka); rowerowe trasy turystyczne – umożliwiające przejazd łączony na odcinkach: Skrzatusz-Piła-Zelgniewo, a w Pile ulicami: Kamienna–Al. Wojska Polskiego–Koszaliń- ska–500 Lecia Piły i ul. Kossaka, oraz: pierścień turystycznych tras rowerowych – tworzący żółty szlak rowerowy wokół Piły o długości 38 km, z punktem początkowym przy ul. Wałeckiej i przebiegiem ulicami Kamienną i Wypoczynkową do Kotunia, a następnie do Motylewa, w przebiegu ulic: Przemysłowej, Walki Młodych oraz ul. Na Leszkowie – do punktu końcowego przy ul. Wawelskiej

Transport lotniczyEdytuj

W północno-zachodniej części miasta zlokalizowane jest duże lotnisko, do niedawna użytkowane przez wojsko. Obecnie jego część jest użytkowana przez Aeroklub Ziemi Pilskiej jako lądowisko. Padają propozycje wykorzystania lotniska do regionalnego ruchu pasażerskiego[46]. Na części terenu lotniska powstaje Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsza jego część oddano do użytku w październiku 2010[47].

Około 13 km na wschód od miasta znajduje się prywatne lądowisko Śmiłowo, natomiast ok. 15 km na północ lądowisko Krępsko.

W 2010 przy ul. Rydygiera otwarto sanitarne lądowisko.

Transport wodnyEdytuj

Port rzeczny w Ujściu umożliwia wykorzystanie Noteci do transportu nienormatywnych ładunków w kierunku Czarnkowa i Krzyża, a także do krajów Europy Zachodniej (połączenie poprzez Wartę, Odrę i Sprewę). Z uwagi na bliskie położenie portu od Piły transporty takie są aktywizowane.

Odcinek Noteci łączący Wisłę z Odrą, jako europejska śródlądowa droga wodna – E70, będzie przystosowywana do funkcji transportowych. Wzmacniana będzie ranga transportu ładunków masowych i nienormatywnych. Położony w pobliżu Piły port rzeczny w Ujściu będzie umożliwiał ekspedycję ładunku w kierunku Czarnkowa i Krzyża oraz Szczecina, a także do krajów Europy Zachodniej.

Wykorzystanie transportowe i turystyczne rzeki Gwdy umożliwia miejski szlak wodny z czterema przystaniami, przystosowanymi do obsługi tramwaju wodnego, łódek i kajaków. Regularna linia tramwaju wodnego stanowi atrakcję turystyczną oraz środek transportu miejskiego. Uruchomiony odcinek spływu kajakowego na Gwdzie ma realne szanse na jego przedłużenie i włączenie do Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, z portem-przystanią w Ujściu nad Notecią.

OświataEdytuj

W okresie PRL w mieście znajdowało się 8 szkół podstawowych, 10 zawodowych oraz liceum ogólnokształcące[21].

Szkoły wyższeEdytuj

Szkoły ponadgimnazjalneEdytuj

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie[48]
 • II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 • Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile im. Hipolita Cegielskiego (Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile im. Komisji Edukacji Narodowej (III Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile (Technikum nr 4 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4)
 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica (II Liceum Ogólnokształcące i Technikum Wiertnicze)
 • Zespół Szkół Ekonomicznych
 • Zespół Szkół Gastronomicznych (Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia – specjalna)
 • Centrum Kształcenia „Nauka” (Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia)

Gimnazja i szkoły podstawoweEdytuj

W mieście funkcjonują 2 zespoły szkół publicznych składających się ze szkoły podstawowej i gimnazjum (nr 1 im. Jana Brzechwy i nr 3 im. Lotników Polskich), 2 samodzielne gimnazja publiczne (nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego i nr 5 im. Tadeusza Kościuszki) oraz 2 niepubliczne (Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio i Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego), 7 samodzielnych publicznych szkół podstawowych (nr 1, 2, 4, 5, 7, 11) oraz 2 niepubliczne (Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego).

PrzedszkolaEdytuj

W Pile funkcjonuje 17 przedszkoli publicznych (nr 1-8, 11-19) oraz przedszkole niepubliczne Caritas.

Szkoły artystyczneEdytuj

 • Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina

BezpieczeństwoEdytuj

W Pile działa Komenda Powiatowa Policji (ul. Bydgoska) oraz Komenda Powiatowa PSP wraz z dwoma jednostkami ratowniczo-gaśniczymi (JRG 1 ul. Moniuszki, JRG 2 ul. Lelewela). Nad porządkiem i spokojem w mieście całodobowo czuwa także Straż Miejska (ul. Zygmunta Starego/Dworzec PKP)

KulturaEdytuj

 
Kino Iskra

W Pile są dwa muzea, które w 2007 r. zwiedziło 26 819 osób[49]. W mieście działa też kino kameralne (Koral). W 2007 odwiedziło je 183 171 widzów[49].

 • Kina:
  • Helios 4 sale + 3D
  • Koral
  • Premiera (nie funkcjonuje od 11 grudnia 2008)
  • Iskra (nie funkcjonuje od 27 lutego 2009)
 • Instytucje kultury:
  • Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji”
  • Młodzieżowy Dom Kultury
  • Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica, zbiory: historia, sztuka (m.in. wyposażenie wnętrz mieszczańskich z przełomu XIX i XX w., sztuka secesyjna), etnografia, archeologia
  • Muzeum Stanisława Staszica, zbiory: stasziciana, dział przyrodniczy
  • Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych
  • Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana z 8 filiami
  • Biblioteka Pedagogiczna
 • Imprezy kulturalne:
  • Dni Piły
  • Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”
  • Międzynarodowe Targi Inicjatyw Teatralnych
  • Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych „Teatr-pasja rodzinna”
  • Rytm Ulicy

MediaEdytuj

 
ul. 1 Maja w centrum miasta

TurystykaEdytuj

 
Centrum miasta w nocy

Wspólnoty wyznanioweEdytuj

 
Kościół pw. św. Antoniego

Największą grupę wyznaniową w Pile stanowią wierni Kościoła rzymskokatolickiego. Na terenie miasta działalność religijną prowadzą także trzy Kościoły protestanckie: parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile, zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan i zbór Kościoła Zielonoświątkowego. Działalność kaznodziejską prowadzą również 4 zbory Świadków Jehowy.

BuddyzmEdytuj

ChrześcijaństwoEdytuj

Patroni miastaEdytuj

Patronami Piły są św. Jan Chrzciciel i św. Jan Ewangelista. Jest to historyczne nawiązanie do nieistniejącego dziś kościoła pw. śś. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, który został zniszczony w czasie II wojny światowej, a ostateczne ruiny wyburzono w grudniu 1975 r[60]. Obecnie w jego miejscu stoi Hotel Rodło. 26 lutego 2013 r. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty Patronami Miasta Piły i zwróciła się z prośbą do władz kościelnych – bpa Edwarda Dajczaka – o uznanie przez Stolicę Apostolską śś. Janów patronami miasta Piła[61].

8 maja 2013 r. watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret, w którym zatwierdziła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelistę Patronami Piły[62].

Uroczyste przyjęcie patronatu odbyło się w sobotę 18 maja 2013 r. podczas uroczystej mszy świętej z okazji 500-lecia Piły. Dekret Stolicy Apostolskiej odczytał metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, były ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski[63].

SportEdytuj

Kluby sportoweEdytuj

Piła to także ośrodek sportowy, istnieją tu drużyny siatkarskie:

Miasto znane jest także z sukcesów na żużlu. Polonia Piła obecnie startuje w rozgrywkach 2 ligi żużlowej. Wcześniej, jako TS Polonia Piła zdobywał takie prestiżowe tytuły jak:

Zawodnicy Polonii zdobywali też czołowe miejsca w zawodach indywidualnych takich jak: IMP, MIMP i MMPPK, Turniej o Złoty Kask, Turniej o Srebrny Kask, Turniej o Brązowy Kask.

W sezonie 2008/2009 zaczął działać klub koszykarski KS Basket Piła. 23 maja 2010 r. awansował do II ligi. W Pile znajduje się także klub kolarstwa MTB UKS Solano – Sport Piła oraz motocrossowy Cross-ATV Piła.

 
Pomnik Tysiąclecia nocą autorstwa Jerzego Sobocińskiego

Piłka nożna:

 • W 1945 roku został założony klub Polonia Piła, a jego największy sukces to 3 miejsce w III lidze w sezonie 1979/80. Przez jeden sezon (1990/91) zespół występował pod nazwą Polonia/Polam Piła[64] (po połączeniu z ZKS Polam Piła)[65]). Klub przestał istnieć w latach 90[66].
 • W 1999 roku powstał Miejski Klub Piłkarski 1999 Piła, który występował m.in. w IV lidze. Po sezonie 2006/07 klub został wycofany z rozgrywek[67].
 • W 2008 roku wskutek fuzji trzech klubów: TP Piła, Lotnika Piła i Orła Piła powstało Towarzystwo Piłkarskie Polonia Piła[68]. Klub istniał do 2016 roku.
 • W 2016 powstał Klub Piłkarski (KP) Piła, posługujący się barwami czarno-czerwono-białymi, który w sezonie 2021/202 występuje w klasie okręgowej (siódmy poziom rozgrywek)[69]. Mecze rozgrywane są na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji[70].

Lekkoatletyka: PLKS Gwda Piła, KS Gwardia Piła

Sporty walki: KS Sokół Piła, UKS 6 Judo Piła, KS Gwardia Piła, Samuraj Gold Team Piła, Jopek Gold Team Piła, Fight Club Piła, MMA GŁD Team Piła, Grappling Warriors (Drysdale Jiu Jitsu)

W Pile występują także dwa klubu hokejowe grające w amatorskiej lidze: Żółwie Piła i Kameleon Piła.

Obiekty sportoweEdytuj

Miasta partnerskieEdytuj

Miasto Kraj Data podpisania umowy
 Châtellerault   Francja 23.04.1994
 Cuxhaven   Niemcy 24.05.1996
 Dmitrów[72]   Rosja 27.05.2005
 Imola[73]   Włochy 01.07.2016
 Kronsztad   Rosja 14.05.1993
 Schwerin[74]   Niemcy 24.05.1996

Ludzie związani z PiłąEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Piłą.

Honorowi Obywatele PiłyEdytuj

Lista honorowych obywateli Piły[75]:

Posłowie i senatorowie z pilskiego okręgu wyborczegoEdytuj

Osobny artykuł: okręg wyborczy Piła.

Piła w popkulturzeEdytuj

 • O Pile traktuje cały tekst piosenki Piła tango z płyty Piła tango zespołu Strachy na Lachy. Tekst, którego autorem jest Krzysztof Grabowski, to subiektywne wspomnienia przeszłości spędzonej w Pile.
 • O Pile mówi prezenterka w odcinku 140 serialu „Świat według Kiepskich”, gdy wspomina o miastach, z których zgłosiły się osoby do konkursu, w 390 odcinku gdy mówi się o kontaktach z osobami pochodzenia pozaziemskiego oraz w 478 odcinku, gdy mówi się o skutkach suszy w Polsce.
 • O Pile wspomina zespół Vavamuffin w piosence „Poland story” [We Wrocławiu Miki Mausoleum, a w Pile Jafia]
 • O Pile wspomina także Maryla Rodowicz w piosence „Zaczęty zeszyt” – [Gdy dopadnie cię w Pile lub w Łebie, To pomyślisz cichutko o...]
 • W tekście piosenki „Odlotowa Dorota” zespołu Pidżama Porno, w drugiej zwrotce znalazł się tekst „Przyjedź tylko na wagary do Piły/do miasta biznesu i seksu”. Z tego powodu Piła często nazywana jest „miastem biznesu i seksu” (częściej funkcjonuje jako „miasto seksu i biznesu”). Autorem tekstu jest Krzysztof Grabowski
 • „Piłem w Spale, spałem w Pile” to tytuł piosenki z repertuaru Artura Andrusa
 • Jeden z odcinków „Dlaczego Ja” ma miejsce w Pile (w rzeczywistości akcja rozgrywa się w jednej z podwarszawskich miejscowości. Zdjęcia do tego serialu nie były wykonane w Pile, użyto jedynie jej nazwy)
 • Piła pojawia się w dialogu w filmie Testosteron. Fistach (Tomasz Karolak) opowiada o znajomości z dziewczyną z Piły („Poznałem wtedy w Pile dziewczynę. Z Oazy była. (…) Panie Boże ja nie chcę mieszkać w tej obskurnej Pile…”)
 • W Pile rozgrywa się niewielki fragment akcji powieści kryminalnej „Upiory spacerują nad Wartą” Ryszarda Ćwirleja
 • 14. odcinek serialu „Czterej pancerni i pies”
 • Teledyski zrealizowane w Pile:
 • Qlop/Bubel- Piła

Zobacz teżEdytuj

Sąsiednie gminyEdytuj

Kaczory, Krajenka, Szydłowo, Trzcianka, Ujście

PrzypisyEdytuj

 1. a b https://demografia.stat.gov.pl/.
 2. Wystawa „Piła dla Warszawy”. 2011-29-08. [dostęp 2012-12-03].
 3. Michał Kokowski: Szkic historii granic Krajny (wybrane zagadnienia). bohaterowiekrajny.krakow.pl, 2013-03-25. [dostęp 2022-09-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-04-27)]. Cytat: Linia graniczna przecięła znowu Krajnę: jej część północna-zachodnia […] została włączona do Prus Zachodnich, a część południowa (m.in. Piła […]) została włączona do Księstwa Warszawskiego. (pol.).
 4. Zenon Guldon, Jacek Wijaczka, Skupiska i gminy żydowskie w Polsce do końca XVI wieku, w: Czasy Nowożytne, 21, 2008, s. 176.
 5. Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku. Część II. Komentarz. Indeksy, Warszawa 2017, s. 242.
 6. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. „Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym”, 2013-07-26. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507. 
 7. Miasto Piła. [dostęp 2012-12-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-16)].
 8. Oficjalna nazwa wedle spisu opracowanego przez KNMiOF to Jezioro Piaseczno, powszechnie jednak używa się nazw Jezioro Jeleniowe lub Jelonki.
 9. a b Struktura terenów miasta Piły w roku 2009. [dostęp 2012-12-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-29)].
 10. Agnieszka Kledzik: Porozmawiajmy o Pile: Wyspa nowym symbolem miasta?. [dostęp 2015-05-16].
 11. Trol InterMedia, BIP – Urząd Miasta Piły [dostęp 2016-07-21].
 12. a b c d Jednostki pomocnicze – osiedla. [dostęp 2012-12-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-08)].
 13. Przeglądanie TERYT – Piła. [dostęp 2012-12-03].
 14. a b c Gąsiorowski 1997 ↓.
 15. a b c Rymut 1987 ↓, s. 184–185.
 16. Stanisław Urbańczyk 1970 ↓, s. 136–137.
 17. Maria Malec: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 203, s. 190–191. ISBN 83-01-13857-2.
 18. Halina Karaś: Dialektologia polska: gwary krajniackie. [dostęp 2015-05-16].
 19. Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r. (M.P. z 1946 r. nr 44, poz. 85).
 20. a b c d e f g h i j k Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t. VIII, hasło „Piła”. nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1887. s. 152. [dostęp 2019-06-04].
 21. a b c d e f g h i j k l Praca zbiorowa 1967 ↓, s. 278–279.
 22. Napoleon Orda, Album widoków historycznych Polski. Poswięcony rodakom. Seria 5, Album widoków przedstawiających miejsca historyczne Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich, W Warszawie: lit. M. Fajansa, 1880.
 23. a b c d e Mateusz Kabatek, Robert Kulczyński. Pilskie zakłady lotnicze Albatros. „Aeroplan”. 1(130)/2018, s. 14–19. Warszawa: Agencja Lotnicza Altair Sp. z o.o. ISSN 1232-8839. 
 24. Adam Janusz Mielcarek: Podziały terytorialno–administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008.
 25. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa „Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939- 1945”, Sport i Turystyka 1988, ISBN 83-217-2709-3, s. 511.
 26. Wojciech Jankowski, Mały przewodnik po Polsce, Wydawnictwo Sport i Turystyk Warszawa 1983 ISBN 83-217-2329-2, s. 220.
 27. Ludność piły. 2010-08-12. [dostęp 2012-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-08)].
 28. Piła w liczbach, Polska w liczbach [dostęp 2021-08-19] (pol.).
 29. Lista miast w Polsce (spis miast, mapa miast, liczba ludności, powierzchnia, wyszukiwarka), Polska w liczbach [dostęp 2021-08-19] (pol.).
 30. Demografia.stat.gov.pl.
 31. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2002.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-15].
 32. Geografia wyborcza – Wybory samorządowe – Państwowa Komisja Wyborcza. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-15].
 33. Wybory Samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo wielkopolskie – – m. Piła. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-15].
 34. Państwowa Komisja Wyborcza | Piła. wybory2014.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-15].
 35. Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2019-10-23].
 36. Helios.pl – Piła Helios, www.helios.pl [dostęp 2018-03-06] (pol.).
 37. Zarządzenie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Nietoperze w Starym Browarze”. [dostęp 2015-01-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-08-15)].
 38. a b c https://web.archive.org/web/20090226191055/http://www.pila.pl/index_mp_podgosp.php.
 39. https://web.archive.org/web/20100925224235/http://www.quadwinkowski.pl/conowego/CoNowego/QuadWinkowskikonsolidujeprodukcje.htm.
 40. rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2021/gm_gmw
 41. www.polskawliczbach.pl/Pila#przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-brutto
 42. Dworzec Piła Główna już po remoncie (zdjęcia). 2015-10-26. [dostęp 2015-10-27].
 43. Miasto zbudowano. [dostęp 2012-03-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-08)].
 44. Obwodnica Piły i Ujścia w ramach drogi ekspresowej S11. [dostęp 2017-05-31].
 45. MZK Piła, Rozkład Jazdy. 18.06.2022.
 46. Pozyskali środki na lotnisko. 2010-10-24. [dostęp 2011-03-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-08)].
 47. Informacje o infrastrukturze. [dostęp 2011-03-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-11)].
 48. I Liceum Ogólnokształcące w Pile.
 49. a b Bank Danych Regionalnych – Strona główna. GUS. [dostęp 2010-09-14]. (pol.).
 50. Redakcje lokalne Radia Merkury.
 51. Redakcja Radia Koszalin w Pile.
 52. Informacja o nadawcy, Pilska.TV, 3 stycznia 2018 [dostęp 2019-11-26] (pol.).
 53. Buddyzm Diamentowej Drogi w Pile.
 54. Pilski Ośrodek Zen (Pl. Konstytucji 2a/4). amitaba.republika.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-01-26)]..
 55. Ewangeliczne Zbory Chrystusowe. ezb-szczecinek.pl. [dostęp 2022-08-23].
 56. Piła. luteranie.pl. [dostęp 2022-08-23].
 57. Zbory Kościoła Wolnych Chrześcijan. kwch.org. [dostęp 2022-08-23].
 58. Znajdź Kościół. kz.pl. [dostęp 2022-08-23].
 59. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-10-17].
 60. Informacja na witrynie Dawna Piła [dostęp 2014-07-29].
 61. 26 lutego 2013 r., XXX Sesja Rady Miasta Piły [dostęp 2013-02-27].
 62. Piła miastem Świętych Janów (dostęp: 24 czerwca 2014 r.).
 63. Kardynał Nycz odprawił mszę w Pile. Ogłoszenie patronów miasta (dostęp: 19 maja 2013 r.).
 64. https://rfbl.pl/archiwum-wynikow-iii-liga-sezon-1990-91-grupy-dolnoslaska-wielkopolska-polnocna-oraz-poludniowa/.
 65. https://1.allegroimg.com/s1024/0cb021/bfa82aca4e1899c8c04c114ca8f1.
 66. Piła chce grać w piłę – weszlo.com, weszlo.com [dostęp 2020-02-13] (ang.).
 67. 90minut.pl: Miejski Klub Piłkarski 1999 Piła. [dostęp 2010-12-03]. (pol.).
 68. Skarb – TP Polonia Piła, www.90minut.pl [dostęp 2020-02-13] (pol.).
 69. http://www.90minut.pl/sezony.php?id_klub=20136.
 70. Strona internetowa KP Piła.
 71. „WODNIK” ul. Kossaka, mosir.pila.pl [dostęp 2018-07-27] [zarchiwizowane z adresu 2018-07-27].
 72. Miasto Piła, Z wizytą w mieście partnerskim Dmitrow. – Miasto Piła, www.pila.pl [dostęp 2016-11-15].
 73. Miasto Piła, Imola- nowe miasto partnerskie Piły – Miasto Piła, www.pila.pl [dostęp 2016-11-15].
 74. Miasto Piła, Z wizytą w Schwerinie z okazji 20 -lecia Miast Partnerskich. – Miasto Piła, www.pila.pl [dostęp 2016-11-15].
 75. Honorowi obywatele. pila.pl. [dostęp 2014-03-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-12)]. (pol.).
 76. Uchwała Nr XLV/528/2010 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Piły. Urząd Miasta Piły. [dostęp 2012-05-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-07-23)].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj