Kościół Boży

Ten artykuł dotyczy kościoła zielonoświątkowego. Zobacz też: Kościół Boży – inne znaczenia.

Kościół Boży – najstarszy na świecie kościół zielonoświątkowy, jedna z największych wspólnot zielonoświątkowców na świecie (po Zborach Bożych, Kościele Apostolskim i Kościele Chińskim). Kościół Boży jest kościołem protestanckim o zasięgu ogólnoświatowym. Ogólnoświatowa centrala Kościoła Bożego mieści się w Cleveland, w stanie Tennessee, Stany Zjednoczone. Prezbiterem Generalnym Kościoła Bożego jest pastor dr G. Dennis McGuire. Kościół Boży obejmuje 7,5 miliona wiernych w 39 tys. zborach, w 185 krajach. Ponad 1 milion wiernych mieszka w USA[2].

Kościół Boży
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Protestantyzm
   └ Pentekostalizm
Ustrój kościelny Kongregacjonalizm
Prądy teologiczne Pentekostalizm
Nurty pobożnościowe Ewangelikalizm
Zasięg geograficzny Ogólnoświatowy
Strona internetowa
Cleveland (1913)

W Polsce zarejestrowany został w 1996 roku. W 2019 roku liczył 2423 wiernych w 69 zborach[1].

CharakterystykaEdytuj

Kościół Boży oficjalnie określił się jedenastoma cechami konstytutywnymi[3]:

Ponadto: przyjmujący powszechne kapłaństwo wierzących, odwołujący się także do osiągnięć radykalnej reformacji, m.in. rozdziału państwa od kościoła, popierający wolność religijną, odrzucający wszelki rytualizm i dogmatyzm, na rzecz „żywego doświadczenia”.
 • ewangelikalny – podkreślający istotę osobistej pobożności, znaczenia nawrócenia i „nowego narodzenia”) jako przełomowych momentów w życiu człowieka, wzywający do budowania intymnej relacji z Bogiem i praktykujący chrzest na wyznanie wiary w wieku dojrzałym przez zanurzenie w wodzie; członek Narodowego Aliansu Ewangelicznego i innych ewangelikalnych organizacji.
 • zielonoświątkowy – uznający znaczenie chrztu w Duchu Świętym jako tzw. „drugiego błogosławieństwa” po nawróceniu, którego dowodem jest mówienie innymi językami. Chrześcijanin napełniony Duchem Świętym uzdolniony jest do wydawania efektywniejszego świadectwa i prowadzenia świętego, zgodnego z Bożymi wartościami, życia.
 • prężny w ewangelizacji – czerpiący z tradycji ruchów przebudzeniowych, wzywający do osobistego zaangażowania w ewangelizację i świadczenie każdego chrześcijanina oraz wykorzystujący wszelkie możliwe sposoby i środki, aby dotrzeć do ludzi z ewangelią poprzez np. konferencje, przebudzenia, uwielbienia, koncerty, nauczanie, czy misje.
 • zorganizowany – w celu skuteczniejszej realizacji mandatu Chrystusowego zorganizowany ogólnoświatowo w jedno ciało, posiadające centralę i oddziały na całym świecie, które wzajemnie wspierają się i współpracują na rzecz realizacji misji i wspólnych projektów. Precyzyjna organizacja zapobiega również dowolności w podejściu do fundamentalnych prawd wiary.
 • troszczący się – aktywnie zaangażowany w pomoc humanitarną i socjalną, prowadząc domy dla sierot, instytucje dla trudnej młodzieży, domy samotnych matek, domy spokojnej starości a także służby wolontariatu na całym świecie.
 • misyjny – nastawiony na bezwzględne zaangażowanie w misję świadczenia o zbawieniu w Jezusie i chrzczenia pozyskanych uczniów „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” na całym świecie, niezależnie od religii wyznawanej na danym terenie; misje Kościoła działają obecnie w 160 krajach świata.

Wyznanie wiaryEdytuj

Oficjalne wyznanie wiary Kościoła Bożego brzmi[4]:

Wierzymy:

 • w werbalne natchnienie Pisma Świętego,
 • w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach, to jest Ojca, Syna i Ducha Świętego,
 • że Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Ojca, poczętym z Ducha Świętego, narodzonym z Marii dziewicy; że Jezus został ukrzyżowany, pogrzebany a potem powstał z martwych. Następnie wstąpił do nieba, gdzie obecnie zasiada po prawicy Ojca, jako Pośrednik,
 • że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej oraz że upamiętanie jest postanowieniem Bożym wobec wszystkich ludzi i jest konieczne dla przebaczenia grzechów,
 • że usprawiedliwienie, odrodzenie i nowonarodzenie są osiągalne poprzez wiarę w krew Jezusa Chrystusa,
 • w uświęcenie następujące po nowonarodzeniu dzięki wierze w krew Chrystusa poprzez Słowo Boże i Ducha Świętego,
 • w świętość jako Boży standard życia Jego ludu,
 • w chrzest w Duchu Świętym udzielany czystemu sercu,
 • w mówienie innymi językami, jak Duch poddaje, co jest pierwszym dowodem ochrzczenia w Duchu Świętym,
 • w chrzest wodny przez zanurzenie oraz w to, iż wszyscy, którzy się upamiętali powinni zostać ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
 • że boskie uzdrowienie jest zapewnione wszystkim dzięki pojednaniu,
 • w Wieczerzę Pańską i umywanie nóg świętych,
 • w przedmillenijne powtórne przyjście Jezusa, po pierwsze, aby wskrzesić zmarłych sprawiedliwych oraz porwać żywych do Siebie na powietrze; po drugie, aby panować na Ziemi przez tysiąc lat,
 • w cielesne zmartwychwstanie, życie wieczne sprawiedliwych i wieczne potępienie bezbożnych.

Kościół Boży w PolsceEdytuj

Kościół Boży w Polsce (uprzednio znany również jako Kościół Wiary) należący do ogólnoświatowego Kościoła Bożego, stanowi federację zborów zielonoświątkowych w Polsce. Został zarejestrowany 12 stycznia 1996 roku w rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A, pod numerem 105[5]. W 2019 roku liczył 2423 wiernych należących do 69 zborów[1].

Kościół Boży w Polsce działa jako związek autonomicznych Kościołów lokalnych i prowadzi działalność misyjną. Biuro Kościoła mieści się w Krakowie[6].

ZboryEdytuj

 
Zbór w Rudzie Śląskiej
 • Województwo zachodniopomorskie
  • Chrześcijański Kościół Wiary w Szczecinie
  • Kościół Boży "Zbór Chrystusa Dobrego Pasterza" w Świdwinie
  • Kościół Boży "Dom Ojca" w Szczecinie
  • Kościół Boży "Owczarnia" w Szczecinie

Źródło: Kościół Boży w Polsce (06/2019)[7]

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Dominik Rozkrut, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020, Warszawa: GUS, 16 lipca 2020, s. 118, ISSN 1640-3630.
 2. COG, Church of God General Assembly 2018 Agenda: Council of 24, All #ourCOG News, 24 czerwca 2018 [dostęp 2018-12-30] (ang.).
 3. Kościół Boży jest...
 4. Wyznanie wiary Kościoła Bożego
 5. Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. mswia.gov.pl. [dostęp 2015-09-04].
 6. Kościół Boży w Polsce. Kościół Boży. [dostęp 2013-11-08].
 7. Kościół Boży w Polsce, Kościół Boży w Polsce [dostęp 2019-06-26] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj