Województwo lubuskie

województwo w Polsce

Województwo lubuskiewojewództwo w zachodniej Polsce, utworzone w 1999 roku – w wyniku reformy administracyjnej – z większości terytoriów dawnych województw: gorzowskiego i zielonogórskiego oraz niewielkiej części leszczyńskiego, a funkcjonujące od 1 stycznia 1999. Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, zaś władz samorządu województwa – Zielona Góra[3].

Województwo lubuskie
województwo
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo

 Polska

Kod ISO 3166-2

PL-08

TERYT

08

Siedziba wojewody

Gorzów Wielkopolski

Wojewoda

Władysław Dajczak

Siedziba sejmiku

Zielona Góra

Marszałek

Elżbieta Polak

Powierzchnia (2017[1])

13 987,93 km²

Populacja (31 grudnia 2021)
• liczba ludności


999 205[2]

• gęstość

71,43 os./km²

Urbanizacja

64,89

Tablice rejestracyjne

F

Adres Urzędu Wojewódzkiego:
ul. K. Jagiellończyka 8
66–400 Gorzów Wielkopolski
Adres Urzędu Marszałkowskiego:
ul. Podgórna 7
65–057 Zielona Góra
Podział administracyjny
Plan województwa lubuskiego
Liczba miast na prawach powiatu

2

Liczba powiatów

12

Liczba gmin miejskich

9

Liczba gmin miejsko-wiejskich

34

Liczba gmin wiejskich

39

Położenie na mapie Polski
Lubusz in Poland (+rivers).svg
Strona Urzędu Wojewódzkiego
Strona Urzędu Marszałkowskiego
Portal Polska

Od północy graniczy z woj. zachodniopomorskim, od wschodu – z woj. wielkopolskim, od południa – z woj. dolnośląskim, a od zachodu – z Niemcami (Brandenburgia i Saksonia). Według danych na 31 grudnia 2018, obejmuje obszar o powierzchni 13 987,93 km²[1], a jego populacja wynosi około 1 mln mieszkańców[4] według danych z 30 czerwca 2020 (co czyni je drugim po województwie opolskim najmniej liczebnym województwem w Polsce)[5]. Posiada największą lesistość w kraju (49%).

Nazwa województwa wywodzi się od krainy historycznejziemi lubuskiej. W skład województwa wchodzą ziemie czterech krain historycznych – ziemi lubuskiej, Dolnego Śląska, Wielkopolski, Łużyc Dolnych[6]. Pomimo nazwy nie zawiera Lubusza, znajdującego się na terytorium Niemiec.

HistoriaEdytuj

 
Województwa z lat 1975–1998 z granicą obecnego województwa lubuskiego

1945–1998Edytuj

6 lipca 1950, w wyniku reformy administracyjnej, z zachodniej części województwa poznańskiego i fragmentu województwa wrocławskiego utworzono województwo zielonogórskie[7], pokrywające się w przybliżeniu z granicami obecnego woj. lubuskiego (w jego skład weszły historyczne ziemie Dolnego Śląska, Dolnych Łużyc, zachodniej Wielkopolski i wschodniej części ziemi lubuskiej). Reforma administracyjna z 1975 doprowadziła do podziału dawnego województwa zielonogórskiego na województwo gorzowskie i nowe województwo zielonogórskie, które istniały do 31 grudnia 1998.

Reforma z 1998Edytuj

Według pierwotnego projektu reformy prof. Kuleszy dawne województwa gorzowskie i zielonogórskie miały zostać podzielone między województwo zachodniopomorskie (Gorzów Wlkp.), dolnośląskie (Zielona Góra) oraz wielkopolskie. Spotkało się to ze sprzeciwem ze strony dotychczasowych władz regionalnych, które w reakcji zaczęły opracowywać dokumenty uzasadniające dalsze istnienie województwa gorzowskiego oraz zielonogórskiego, przy czym w przypadku Zielonej Góry zadaniem tym zajął się tzw. zespół ds. argumentów, powołany przez wojewodę Mariana Miłka, natomiast w Gorzowie Wielkopolskim obroną koncepcji 25 województw z gorzowskim włącznie zajmowało się Gorzowskie Stowarzyszenie Regionalne[8].

10 lutego 1998 roku doszło do spotkania 17 przedstawicieli województwa gorzowskiego i 14 reprezentantów województwa zielonogórskiego w międzyrzeckim ratuszu, mającego na celu omówienie możliwej współpracy między obiema stronami w zakresie obrony swoich jednostek. W toku zebrania zaczęto przedyskutowywać kształt przyszłego wspólnego województwa, chociaż większość przedstawicieli strony gorzowskiej preferowała wizję posiadania osobnego województwa gorzowskiego (w przypadku zielonogórzan panowała jednomyślność odnośnie powołania wspólnego województwa)[9]. Na tym też spotkaniu po raz pierwszy zaproponowano podział kompetencji, polegający na umiejscowieniu urzędu wojewódzkiego w Gorzowie, a sejmiku z urzędem marszałkowskim w Zielonej Górze[8].

4 marca 1998 (według innych źródeł 25 lutego 1998 roku[9]) powołane do życia zostało Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Powołania Województwa Lubuskiego, którego celem również było przekonanie władz warszawskich co do idei powołania samodzielnego województwa w środkowo-zachodniej Polsce, a także promowanie wydarzeń, do jakich dochodzi w regionie[9]. Organizacja ta liczyła 167 członków, a jej prezesem została Stanisława Czereda[8].

Drugim kluczowym zebraniem lokalnych polityków było spotkanie 18 regionalnych parlamentarzystów w Paradyżu (dzisiejszym Gościkowie), które zwieńczone zostało podpisaniem 13 marca 1998 roku tzw. ugody paradyskiej, zwanej też porozumieniem paradyskim[8] lub ugodą zielonogórsko-gorzowską[10]. Ugoda ta była ponadpartyjnym wyrazem poparcia dla idei powstania województwa lubuskiego, opartym o takie argumenty jak potencjał gospodarczy regionu, jego infrastrukturalna spójność, poczucie tożsamości regionalnej oraz zdolność obydwu przyszłych stolic województwa do podziału zadań i wzajemnej współpracy[11][10].

31 maja 1998 roku, w reakcji na nagłe oświadczenie sejmowych komisji administracji i samorządu terytorialnego o pozostaniu przy koncepcji utworzenia wyłącznie 12 województw, Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Powołania Województwa Lubuskiego, z pomocą swoich członków oraz chętnej młodzieży, zorganizowało blokadę międzynarodowej drogi Poznań-Świecko i przejścia granicznego Gubin-Guben. W trakcie protestu demonstranci mieli ze sobą transparenty z takimi hasłami jak „Rząd dzieli nas jak koloniści Afrykę”, „Unia Wolności za bardzo się gości” czy „AWS anty-Lubuski jest”[9]. Dodatkowo do 2 czerwca udało się zebrać od 110[9] do 120[8] tysięcy podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej Stowarzyszenia, będącym dowodem na masowość poparcia dla powołania województwa (był to pierwszy dokument obywatelski w III RP, któremu udało się przekroczyć wymagany próg 100 tysięcy podpisów)[9].

Ostatecznie rząd okazał się niezdolny do przeprowadzenia swego projektu (w wyniku zawetowania ustawy przez prezydenta) i konieczne stało się utworzenie kolejnych województw, w tym lubuskiego. Jego nazwa pochodzi od historycznej miejscowości Lubusz (obecnie: Lebus w Niemczech), będącej administracyjnym i kulturalnym centrum ziemi lubuskiej w średniowieczu, w tym siedzibą diecezji lubuskiej. Sami Niemcy zaś nazywają ziemię lubuską Lebuser Land lub Neumark (Nowa Marchia), albo rzadziej Ostbrandenburg (Wschodnia Brandenburgia).

20 listopada 1998 roku pierwszy marszałek województwa lubuskiego, Andrzej Bocheński, otrzymał w Pałacu Belwederskim akt założycielski województwa lubuskiego z rąk prezydenta Kwaśniewskiego[12].

GeografiaEdytuj

 
Mapa fizyczna obszaru województwa

Według danych z 1 stycznia 2017 powierzchnia województwa wynosiła 13 987,93 km², co stanowi 4,5% powierzchni Polski[1].

Lesistość województwa wynosi 49%[13]. Według danych z 31 grudnia 2012 w woj. lubuskim lasy obejmowały powierzchnię 687,2 tys. ha, co stanowiło 49,1% jego powierzchni. 4,6 tys. ha lasów znajdowało się w obrębie parków narodowych[14].

Położenie administracyjneEdytuj

Województwo jest położone w zachodniej Polsce i graniczy z[15]:

oraz z województwami:

 
Wąwozy wiechlicko-cieciszowskie w gminie Szprotawa

Położenie fizycznogeograficzneEdytuj

Charakterystyczny dla krajobrazu województwa jest układ naprzemianległych obniżeń pradolin i pasów wysoczyznowych wytworzony w wyniku ostatniego zlodowacenia. Jego zasięg wyznacza linia biegnąca przez Gubin, Lubsko, Zieloną Górę i Sławę. Obszary położone na południe od tej linii zostały ukształtowane podczas zlodowacenia środkowoeuropejskiego, które spowodowało dość dużą różnorodność krajobrazu. Na północy Kotlina Gorzowska graniczy z Równiną Gorzowską, Pojezierzem Dobiegniewskiem, Równiną Drawską, Pojezierzem Wałeckim, od południa z Pojezierzem: Łagowskim i Poznańskim, od wschodu z Pojezierzem Chodzieskim, a na zachodzie łączy się z Kotliną Freienwaldzką. Długość Kotliny Gorzowskiej wynosi 120 km, szerokość do 35 km, powierzchnia obejmuje 3740 km². W jej skład wchodzą 4 subregiony:

 • Dolina Dolnej Noteci,
 • Obornicka Dolina Warty,
 • Dolina Dolnej Warty,
 • Międzyrzecze Warty i Noteci.

TopografiaEdytuj

W wymiarze północ-południe województwo rozciąga się na długości 195 km, to jest 1°45′38″. W wymiarze wschód-zachód rozpiętość województwa wynosi 128 km, co w mierze kątowej daje 1°52′57″.

Współrzędne geograficzne skrajnych punktów:

Ukształtowanie powierzchni ma charakter wybitnie nizinny.

Najwyższym punktem jest wierzchołek Gołębiej (pot. Góry Żarskiej) – 226,9 m n.p.m. w pasie Wzniesień Żarskich.

Podział administracyjnyEdytuj

Województwo lubuskie jest podzielone na 12 powiatów i 2 miasta na prawach powiatu. Na jego terenie funkcjonują 82 gminy: 9 gmin miejskich (w tym dwie tożsame z miastami na prawach powiatu), 34 gminy miejsko-wiejskie i 39 gmin wiejskich. W czterech przypadkach (Gubin, Nowa Sól, Żagań, Żary) istnieją zarówno gminy miejskie: GM Gubin, GM Nowa Sól, GM Żagań, GM Żary, jak i wiejskie (obwarzankowe): GW Gubin, GW Nowa Sól, GW Żagań, GW Żary. W województwie lubuskim są 43 miejscowości, posiadające status miasta (nadane prawa miejskie).

Największym powiatem województwa jest powiat żarski, którego powierzchnia wynosi 1392,78 km², a najmniejszym powiat wschowski 624,20 km². Największą gminą województwa jest gmina Drezdenko 399,91 km², a najmniejszą gmina miejska Łęknica 16,43 km²[16].

Wyłączając miasta na prawie powiatu (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra) według danych z 30 czerwca 2020 powiatem o największej liczbie mieszkańców jest powiat żarski – 95,8 tys. osób, a powiatem o najmniejszej liczbie mieszkańców jest powiat sulęciński – 35,1 tys. osób. Wyłączając miasta na prawach powiatu, gminą o największej liczbie mieszkańców jest gmina miejska Nowa Sól – 38,6 tys. osób, a gminą o najmniejszej liczbie mieszkańców jest gmina Wymiarki – 2 288 osób[5].

Herb Flaga Powiat / miasto na prawach powiatu Powierzchnia
[km²]
Ludność
(30 czerwca 2020)
Gęstość zaludnienia Lokata w Polsce według powierzchni Lokata w Polsce według ludności Wydatki budżetu 2012[17]
[mln zł]
Dochody budżetu 2012[17]
[mln zł]
Zadłużenie samorządu względem dochodów 2012[17]
[%]
Przeciętna stopa bezrobocia
(30 czerwca 2014)[18]
    powiat gorzowski 1214,23 72.054 59 84 169 46,8 50,1 55,8% 10,7%
    powiat krośnieński 1391,25 54.706 39 51 219 50,6 54,0 34,0% 20,9%
    powiat międzyrzecki 1387,61 57.374 421 52 205 53,5 54,2 17,3% 20,8%
    powiat nowosolski 770,73 86.014 112 192 109 74,3 76,9 38,2% 21,9%
    powiat słubicki 999,29 46.897 47 129 260 40,1 40,5 58,1% 10,8%
    powiat strzelecko-drezdenecki 1247,86 48.855 39 75 244 39,2 40,8 43,6% 22,8%
    powiat sulęciński 1177,80 35.110 30 90 302 36,4 35,4 54,7% 14,3%
    powiat świebodziński 936,57 55.678 59 144 220 55,4 57,7 39,6% 11,4%
    powiat wschowski 624,20 38.787 62 244 291 35,0 34,0 48,8% 13,7%
    powiat zielonogórski 1350,19 75.646 56 32 94 66,9 66,3 40,3% 14,0%
    powiat żagański 1131,78 78.634 69 98 122 64,6 65,6 40,3% 22,1%
    powiat żarski 1392,78 95.801 69 50 83 91,8 89,2 48,2% 14,0%
    Gorzów Wielkopolski (m.np.p.) 85,72 123.341 1439 30 28 420,9 438,4 42,6% 7,0%
    Zielona Góra (m.np.p.) 278,79 141.280 507 46 32 513,2 493,5 43,3% 7,4%

DemografiaEdytuj

Według danych z 30 czerwca 2020 województwo liczyło 1 010 177 mieszkańców[4], co stanowiło 2,65% ludności Polski:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 1 010 177 100 518 793 51 491 384 49
powierzchnia 13 987,93 km²
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
72 37 35

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2020[4]):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób % osób % osób %
Ogółem 1 010 177 100 518 793 51,36 491 384 48,64
Miasto 655 126 64,85 341 709 33,83 313 417 31,03
Wieś 355 051 35,15 177 084 17,53 177 967 17,62

Piramida wieku mieszkańców woj. lubuskiego w 2014 roku[19]:

ReligiaEdytuj

Administracja i politykaEdytuj

Samorząd województwaEdytuj

Organem stanowiącym samorządu jest Sejmik Województwa Lubuskiego, składający się z 30 radnych. Siedzibą sejmiku województwa jest Zielona Góra. Sejmik wybiera organ wykonawczy samorządu, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków, z przewodniczącym mu marszałkiem.

Marszałkowie Województwa Lubuskiego:

Podział mandatów w Sejmiku Woj. Lubuskiego (2018)[24]
Komitet Wyborczy Liczba radnych
KW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
11/30
KW Prawo i Sprawiedliwość
9/30
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
4/30
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
4/30
KW SLD Lewica Razem
2/30

Administracja rządowaEdytuj

 
Siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Przedstawicielem Rady Ministrów, będącym terytorialnym organem administracji rządowej jest Wojewoda Lubuski, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski[25], gdzie znajduje się Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach urzędu działa także delegatura Zielonej Górze[26].

Wojewodowie Lubuscy:

PolitykaEdytuj

Mieszkańcy województwa wybierają łącznie 12 posłów na Sejm w jednym okręgu wyborczym nr 8. Mieszkańcy wybierają 3 senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych: nr 20, nr 21, nr 22.

Do Parlamentu Europejskiego są wybierani 4 posłowie z okręgu wyborczego nr 13, który obejmuje także województwo zachodniopomorskie.

Współpraca międzynarodowaEdytuj

Umowy, porozumienia i oświadczenia o współpracy:

 1. Brandenburgia (Niemcy) – od 12 stycznia 2000 r.
 2. Obwód pskowski (Rosja) – od 16 stycznia 2002 r.
 3. Obwód iwanofrankiwski (Ukraina) – od 16 września 2002 r.
 4. Abruzja (Włochy) – od 2 lipca 2003 r.
 5. Hajnan (Chiny) – od 24 lutego 2006 r.
 6. Kiszyniów (Mołdawia) – od 14 marca 2007 r.
 7. Obwód homelski (Białoruś) – od 7 grudnia 2007 r.
 8. Obwód sumski (Ukraina) – od 7 grudnia 2007 r.
 9. Kraj nitrzański (Słowacja) – od 17 kwietnia 2008 r.
 10. Departament Lot (Francja) – od 17 października 2008 r.
 11. Saksonia (Niemcy) – od 19 listopada 2008 r.
 12. Obwód wołogodzki (Rosja) – od 2 czerwca 2011 r.

GospodarkaEdytuj

W 2012 r. produkt krajowy brutto województwa lubuskiego wynosił 35,7 mld zł, co stanowiło 2,2% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 33,9 tys. zł (83,1% średniej krajowej), co plasowało lubuskie na 9. miejscu względem innych województw[27].

W 2010 r. produkcja sprzedana przemysłu w woj. lubuskim wynosiła 24,6 mld zł, co stanowiło 2,5% produkcji przemysłu Polski. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w lubuskim wynosiła 3,1 mld zł, co stanowiło 2,0% tej sprzedaży Polski[28].

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. lubuskiego w 3. kwartale 2011 r. wynosiło 3140,74 zł, co lokowało je na 14. miejscu względem wszystkich województw[29].

W końcu marca 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 63,8 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 16,3% do aktywnych zawodowo[30].

Według danych z 2011 r. 3,2% mieszkańców w gospodarstwach domowych woj. lubuskiego miało wydatki poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. znajdowało się poniżej minimum egzystencji)[31].

Ludność i miastaEdytuj

W województwie lubuskim są 43 miasta, w tym 2 miasta na prawach powiatu. Liczba ludności – według stanu na 30 czerwca 2019[5], powierzchnia – według stanu na 30 czerwca 2014. Wytłuszczone zostały miasta na prawach powiatu.

Miasto Powiat Powierzchnia
(w ha)
Powierzchnia
(w km²)
Ludność ogółem Gęstość zaludnienia
  Babimost powiat zielonogórski 365 3 3926 1309
  Bytom Odrzański powiat nowosolski 230 2 4307 2166
  Cybinka powiat słubicki 529 6 2749 459
  Czerwieńsk powiat zielonogórski 936 9 4041 451
  Dobiegniew powiat strzelecko-drezdenecki 569 6 3061 515
  Drezdenko powiat strzelecko-drezdenecki 1072 11 10 122 926
  Gorzów Wielkopolski m.n.p.p. Gorzów Wielkopolski 8572 86 123 691 1441
  Gozdnica powiat żagański 2388 24 3036 128
  Gubin powiat krośnieński 2068 21 16 619 795
  Iłowa powiat żagański 918 10 3892 391
  Jasień powiat żarski 479 5 4309 866
  Kargowa powiat zielonogórski 455 5 3769 751
  Kostrzyn nad Odrą powiat gorzowski 4614 46 17 778 386
  Kożuchów powiat nowosolski 594 6 9432 1582
  Krosno Odrzańskie powiat krośnieński 815 8 11 319 1422
  Lubniewice powiat sulęciński 1211 12 2059 170
  Lubsko powiat żarski 1251 13 13 921 1077
  Łęknica powiat żarski 1643 16 2478 155
  Małomice powiat żagański 537 5 3467 698
  Międzyrzecz powiat międzyrzecki 1026 10 17 994 1810
  Nowa Sól powiat nowosolski 2180 22 38 763 1766
  Nowe Miasteczko powiat nowosolski 329 3 2756 923
  Nowogród Bobrzański powiat zielonogórski 1463 15 5165 346
  Ośno Lubuskie powiat słubicki 801 8 3951 494
  Otyń powiat nowosolski 786 8 1615 200
  Rzepin powiat słubicki 1142 11 6529 597
  Skwierzyna powiat międzyrzecki 3589 36 9671 269
  Sława powiat wschowski 1431 14 4321 308
  Słubice powiat słubicki 1921 19 16 705 883
  Strzelce Krajeńskie powiat strzelecko-drezdenecki 494 5 9950 1994
  Sulechów powiat zielonogórski 688 7 16 831 2418
  Sulęcin powiat sulęciński 856 9 10 117 1129
  Szlichtyngowa powiat wschowski 155 2 1278 644
  Szprotawa powiat żagański 1095 11 11 820 1083
  Świebodzin powiat świebodziński 1693 17 21 736 1280
  Torzym powiat sulęciński 911 9 2526 280
  Trzciel powiat międzyrzecki 304 3 2391 796
  Witnica powiat gorzowski 824 8 6747 845
  Wschowa powiat wschowski 839 8 13 875 1744
  Zbąszynek powiat świebodziński 290 3 5020 1674
  Zielona Góra m.n.p.p. Zielona Góra 27832 278 140 874 505
  Żagań powiat żagański 4038 40 25 731 645
  Żary powiat żarski 3349 33 37 502 1142

Ośrodki akademickieEdytuj

 
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 
Collegium Polonicum w Słubicach
 
Uniwersytet Zielonogórski – budynek Wydziału Matematyki, Informatyki I Ekonometrii oraz Wydziału Fizyki i Astronomii

Gorzów WielkopolskiEdytuj

Kostrzyn nad OdrąEdytuj

SłubiceEdytuj

SulechówEdytuj

Zielona GóraEdytuj

ŻaryEdytuj

PozostałeEdytuj

Bezpieczeństwo publiczneEdytuj

W województwie lubuskim działa centrum powiadamiania ratunkowego, które znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim i które obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów alarmowych 112, 997[32].

Obsługą zgłoszeń alarmowych kierowanych do numeru 999 z terenu województwa lubuskiego zajmuje się Dyspozytornia Medyczna, która znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim[32].

Obsługą zgłoszeń alarmowych kierowanych do numeru 998 zajmuje się Państwowa Straż Pożarna[32].

Ochrona przyrodyEdytuj

 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Potok Sucha w Gminie Szprotawa

Parki narodoweEdytuj

Parki krajobrazoweEdytuj

Obszary Chronionego KrajobrazuEdytuj

W granicach województwa w 2019 roku wyznaczonych było 38 obszarów chronionego krajobrazu, gdzie ochroną objęto 416850 ha. Najwięcej tego typu form znajduje się w dolinach rzecznych[34].

Rezerwaty przyrodyEdytuj

Według stanu na 2019 w województwie występowało 67 rezerwatów przyrody[35]. Najstarszy Bukowa Góra powołano w 1954 roku[36].

Pomniki przyrodyEdytuj

W 2019 r. na obszarze województwa znajdowało się 1397 pomników przyrody. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły pojedyncze drzewa (1091), grupy drzew (208), głazy narzutowe (39), aleje przydrożne (22) i 39 innych obiektów[37]. Do najbardziej rozpoznawalnych należą: Dąb Chrobry, Wiąz Wiedźmin, Sosna Waligóra, Sosna Rzepicha, głaz Flins.

Stanowiska dokumentacyjne, Użytki ekologiczne, Zespoły przyrodniczo-krajobrazoweEdytuj

W 2019 r. w granicach województwa znajdowały się 2 stanowiska dokumentacyjne, 407 użytków ekologicznych oraz 16 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych[38].

Zobacz teżEdytuj

TransportEdytuj

 
Ratusz w Świebodzinie
 
Zespół zamkowy w Międzyrzeczu
 
Ruiny gubińskiej fary i ratusz
 
Rynek w Bytomiu Odrzańskim

Transport drogowyEdytuj

Według danych na dzień 31 grudnia 2015, na terenie województwa lubuskiego było 14 975,7 km dróg publicznych, w tym: 906,2 km dróg krajowych (z czego 89,2 km autostrad i 142,4  km dróg ekspresowych), 1 604,9 km dróg wojewódzkich, 4 151,5 km powiatowych i 8 313,1 km gminnych[39].

Drogi krajowe w województwie lubuskim[40][41]
Droga Trasa Obecna długość w województwie Uwagi
A2E30 granica państwa z Niemcami  ŚwieckoPoznańŁódźWarszawa (węzełKonotopa") – ... – Warszawa (węzeł "Lubelska") – Biała PodlaskaKukuryki – granica państwa z Białorusią   92 km Istniejące odcinki: ŚwieckoWarszawa (węzeł Konotopa); Choszczówka StojeckaKałuszyn
S3E65 ŚwinoujścieGoleniówSzczecin A6 (węzeł „Rzęśnica") – ... – Szczecin A6 (węzeł „Klucz") – Gorzów WielkopolskiZielona GóraA4 (Legnica) – BolkówLubawka – granica państwa   184 km
12 granica państwa z Niemcami  ŁęknicaS3 (węzeł „Głogów Zachód") – GłogówLesznoJarocinKaliszSieradzPiotrków TrybunalskiSulejówRadomZwoleńPuławyLublinDorohusk – granica państwa z Ukrainą   105 km
18E36 granica państwa – OlszynaGolniceKrzyżowa 71 km Po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Wyremontowana jezdnia północna
A18E36 granica państwa – OlszynaA4 71 km Po całkowitej przebudowie drogi krajowej nr 18, obecnie 0 km
22 granica państwa z Niemcami  Kostrzyn nad OdrąGorzów Wielkopolski CzłopaWałczCzłuchówStarogard GdańskiMalborkElblągGrzechotki – granica państwa z Rosją   122 km
24 PniewyGorzyńSkwierzynaWałdowice 46 km
27 granica państwa – PrzewózŻaryZielona Góra 68 km
29 granica państwa – SłubiceKrosno Odrzańskie 32 58 km
31 SzczecinGryfinoChojnaSarbinowoKostrzyn nad OdrąSłubice 38 km
32 granica państwa z Niemcami  GubinekZielona GóraSulechówStęszew 104 km
92 RzepinŚwiebodzinPniewyPoznańWrześniaSłupcaGolinaKoninKutnoŁowiczMory – ... – Stary KonikMińsk MazowieckiRyczołek 78 km Dawna droga krajowa nr 2

Transport kolejowyEdytuj

Tabor kolejowyEdytuj

Województwo lubuskie jest właścicielem 23 pojazdów z których stanowią 20 spalinowych zespołów trakcyjnych oraz autobusy szynowe i trzy elektryczne zespoły trakcyjne ED78 wyprodukowanych przez Newag. Wszystkie składy będące własnością urzędu marszałkowskiego są obsługiwane przez państwowego przewoźnika Polregio.

Tabor kolejowy województwa lubuskiego
Seria Typ Numery Liczba Producent
ED78 31WE 010, 014, 016 3 Newag
SA95 36WEhd 001 ÷ 002 2 Newag [42]
SA105 213Ma 101 ÷ 102, 104 ÷ 105 4 ZNTK Poznań
SA108 215M 006 1 ZNTK Poznań
SA133 218Mc 003, 006 ÷ 008 4 Pesa
SA134 218Mc 020 ÷ 021 2 ZNTK Mińsk Mazowiecki
SA137 220M 005 1 Newag
SA139 223M 003 ÷ 006, 031 ÷ 032 6 Pesa [43]

Transport wodny śródlądowyEdytuj

Transport lotniczyEdytuj

MediaEdytuj

Największe media o zasięgu regionalnym:

 • TVP3 Gorzów Wielkopolski – siedziba w Gorzowie Wielkopolskim oraz redakcja zamiejscowa w Zielonej Górze
 • Radio Zachód – siedziba w Zielonej Górze oraz redakcja zamiejscowa w Gorzowie Wielkopolskim
 • Gazeta Lubuska – siedziba w Zielonej Górze oraz redakcja zamiejscowa w Gorzowie Wielkopolskim
 • Gazeta Wyborcza – oddziały w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r.. Główny Urząd Statystyczny, 2017-07-19. [dostęp 2017-07-27].
 2. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2022-06-17].
 3. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa., isap.sejm.gov.pl [dostęp 2020-11-12].
 4. a b c Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-11-19].
 5. a b c Urząd Statystyczny w Zielonej Górze / Województwo lubuskie, zielonagora.stat.gov.pl [dostęp 2019-11-20].
 6. Historia, portal ziemialubuska.pl. [dostęp 2010-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-03)].
 7. Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 255
 8. a b c d e Warto było? Oni tworzyli nasze województwo | Łącznik Zielonogórski, www.lzg24.pl, 27 października 2013 [dostęp 2022-11-22] [zarchiwizowane z adresu 2022-11-22].
 9. a b c d e f Dariusz Chajewski, 22 lata temu wspólnie walczyliśmy o województwo lubuskie. Północ i południe regionu zapomniały o animozjach i wspólnie broniły województwo, Gazeta Lubuska, 25 lutego 2020 [dostęp 2022-11-22] [zarchiwizowane z adresu 2022-11-22] (pol.).
 10. a b Redakcja, Dziś mija dziesiąta rocznica ugody paradyskiej, Gazeta Lubuska, 13 marca 2008 [dostęp 2022-03-20] [zarchiwizowane z adresu 2022-11-22] (pol.).
 11. Redakcja, Dobili targu w Paradyżu, Gazeta Lubuska, 3 listopada 2013 [dostęp 2022-03-20] [zarchiwizowane z adresu 2022-11-22] (pol.).
 12. Prezydent RP na XV-leciu województwa lubuskiego (wideo), lubuskie.pl [dostęp 2022-11-22] [zarchiwizowane z adresu 2022-11-22] (pol.).
 13. Rocznik Statystyczny Województw 2011 (wybrane tablice). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012-01-24, s. 69. ISSN 1230-5820.
 14. Raport o stanie lasów w Polsce 2012. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2013, s. 78. ISSN 1641-3229.
 15. geoportal.gov.pl. geoportal.gov.pl. [dostęp 2013-07-27].
 16. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013-07-26. ISSN 1505-5507.
 17. a b c Analizy > Wykonanie budżetu przez lubuskie JST w roku 2012 (zestawienie tabelaryczne) PDF. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze. s. 24, 41. [dostęp 2014-10-10].
 18. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2014 r. ws. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów (M.P. z 2014 r. poz. 0)
 19. Województwo lubuskie w liczbach, Polska w liczbach [dostęp 2015-05-20] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 20. Uchwała Nr I/3/2006 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 listopada 2006 roku ws. wyboru Marszałka WL
 21. Uchwała Nr XXVI/240/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2008 r. ws. rozpatrzenia przez głosowanie wniosku o odwołanie Marszałka WL
 22. Uchwała Nr XXVI/241/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2008 r. ws. wyboru Marszałka WL
 23. Uchwała Nr II/7/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2010 r. ws. wyboru Marszałka WL
 24. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2447)
 25. (Art. 3.) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603)
 26. (§3. Statut LUW w Gorzowie Wlkp.) Zał. do Zarządzenia Nr 112 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r., Nr 71, poz. 985)
 27. Rocznik Statystyczny Województw 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015-01-12, s. 625. ISSN 1230-5820.
 28. Rocznik Statystyczny Województw 2011 (wybrane tablice). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012-01-24, s. 58-59. ISSN 1230-5820.
 29. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. (M.P. z 2011 r. nr 108, poz. 1099)
 30. Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów (Stan na koniec marca 2012 r.). Główny Urząd Statystyczny, 2012-04-26. [dostęp 2012-05-20].
 31. Ubóstwo w Polsce w 2011r.. Główny Urząd Statystyczny, 2012-05-31. s. 15. [dostęp 2012-06-08].
 32. a b c Tablica numerów kierowania alarmowego (NKA). bip.uke.gov.pl
 33. P.J, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego - Gorzowski Park Krajobrazowy, www.zpkwl.gorzow.pl [dostęp 2022-10-27] (pol.).
 34. GUS Ochrona Środowiska 2020, kierujący zespołem Wiesława Domańska, Warszawa tab. 184, ISSN 0867-3217. [dostęp 2021-02-19].
 35. GUS Ochrona Środowiska 2020, kierujący zespołem Wiesława Domańska, Warszawa tab. 181, ISSN 0867-3217. [dostęp 2021-02-19].
 36. Centralny Rejestr Form Ochrony Środowiska. [dostęp 2021-02-19].
 37. GUS Ochrona Środowiska 2020, kierujący zespołem Wiesława Domańska, Warszawa tab. 189, ISSN 0867-3217. [dostęp 2021-02-19].
 38. GUS Ochrona Środowiska 2020, kierujący zespołem Wiesława Domańska, Warszawa tab. 190, ISSN 0867-3217. [dostęp 2021-02-19].
 39. Transport – wyniki działalności w 2016 r./Transport – Activity Results in 2016. Główny Urząd Statystyczny, 2016. s. 134, 135. [dostęp 2018-02-28]. ISSN 1506-7998. (pol. • ang.).
 40. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2009 r. nr 187, poz. 1446)
 41. Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10.12.2009
 42. https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/dwa-trojczlonowe-spalinowe-impulsy-2-sa-juz-w-lubuskiem-99586.html
 43. https://www.nakolei.pl/lubuskie-ma-juz-dwa-linki-z-niemiecka-homologacja/


Linki zewnętrzneEdytuj