Wojciech Strzyżewski

polski historyk

Wojciech Strzyżewski (ur. 1960 w Zielonej Górze) – polski historyk, specjalizujący się w heraldyce i sfragistyce oraz dziejach wczesnonowożytnych XVI-XVIII wieku; nauczyciel akademicki związany z zielonogórskimi uczelniami. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego w kadencji 2020–2024[1].

Wojciech Strzyżewski
Data i miejsce urodzenia

1960
Zielona Góra

Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: heraldyka, historia Polski i powszechna XVI-XVIII w.
Alma Mater

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze

Doktorat

1990 – historia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Habilitacja

8 listopada 1999 – historia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Profesura

7 października 2010

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Zielonogórski

Stanowisko

profesor uczelni

Prorektor ds. studenckich
Uczelnia

Uniwersytet Zielonogórski

Okres spraw.

2012–2020

Rektor
Uczelnia

Uniwersytet Zielonogórski

Okres spraw.

od 2020

Poprzednik

Tadeusz Kuczyński

Życiorys

edytuj

Urodził się w 1960 roku Zielonej Górze[2], gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 13 oraz VII Liceum Ogólnokształcące[3]. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym w 1980 roku podjął studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (od 2001 roku Uniwersytet Zielonogórski), które ukończył w 1985 roku dyplomem magistra.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w miejscowym Archiwum Państwowym, a następnie na swojej macierzystej uczelni[3], jednocześnie kontynuując studia doktoranckie. W 1990 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. Geneza i symbolika herbów miejskich środowiska Nadodrza (XIV–XIX), napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Bartkiewicza[4]. W 1999 roku Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku oraz pomyślnie zdanego kolokwium habilitacyjnego[5]. Na uczelni rozpoczynał pracę od stanowiska asystenta, a następnie kolejno zostawał adiunktem (1990), profesorem nadzwyczajnym (2000) i profesorem zwyczajnym w 2010 roku. W tym samym roku prezydent Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych w uznaniu jego zasług[6]. Wypromował siedmiu doktorów[7].

Na zielonogórskiej uczelni sprawował szereg ważnych stanowisk organizacyjnych. W latach 2000–2002 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii UZ, a następnie od 2002 do 2005 roku dyrektorem tej jednostki. Ponadto od 2000 roku jest tam kierownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej XVI–XVIII wieku oraz Pracowni Heraldycznej. W latach 2005–2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego UZ[6]. W 2012 i 2016 roku został wybrany na prorektora do spraw studenckich[8][9]. 10 czerwca 2020 wybrany rektorem UZ w kadencji 2020–2024[1].

Poza uczelnią jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz kolegiów redakcyjnych regionalnych czasopism i towarzystw naukowych[10].

Dorobek naukowy

edytuj

Jego zainteresowania dziejami wczesnonowożytnymi związane są głównie z historią regionalną ze szczególnym uwzględnieniem historii miast. Jest autorem, redaktorem licznych monografii historycznych miast w tym m.in.: Świebodzina, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka, Sławy, Międzyrzecza. Ważny obszar badawczy stanowi również dla niego historia rodzin szlacheckich na Śląsku. W zakresie badań heraldycznych jest on autorem licznych publikacji dotyczących herbów miejskich, szlacheckich i kościelnych. Jest także twórcą ponad 20 herbów dla samorządów, np. herbu i flagi województwa lubuskiego, herbów powiatów i gmin. Wielokrotnie występował jako ekspert w sprawach dotyczących poprawności znaków firmowych[11].

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, w tym pięciu monografii i dwunastu redakcji prac zbiorowych. Główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy dziejów nowożytnych pieczęci szlacheckich, cechowych, miejskich i różnych instytucji od XVI wieku po dzień dzisiejszy[6].

Do ważniejszych jego publikacji należą[12]:

 • Herby miejscowości województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1989.
 • Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1993.
 • Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999.[13]
 • Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI – XVIII wieku), Warszawa 2009.

Przypisy

edytuj
 1. a b Nowy Rektor na UZ [online], www.infoserwis.uz.zgora.pl [dostęp 2020-06-20].
 2. Wojciech Strzyżewski. Dawne herby miejskie w Nowej Marchii. „Zeszyty Naukowe”. 5, s. 54, 2006. Zielona Góra: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. ISSN 1733-1730. [dostęp 2020-05-21]. 
 3. a b Artur Łukasiewicz, Rektor herbu Zielona Góra. Kim jest prof. Wojciech Strzyżewski?, artykuł w „Gazecie Wyborczej” z dn. 10 czerwca 2020 r. [on-line] [dostęp 2021-01-18].
 4. Geneza i symbolika herbów miejskich środowiska Nadodrza (XIV – XIX) w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-21].
 5. Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-21].
 6. a b c Życiorys na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego [on-line] [dostęp 2012-04-12].
 7. Prof. Wojciech Strzyżewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2020-05-21].
 8. Wyniki wyborów w kadencji 2012–2016 UZ [online], web.archive.org, 4 marca 2016 [dostęp 2020-06-20] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-04].
 9. Rektorem UZ na kadencję 2016/2020 został wybrany prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński [online], www.infoserwis.uz.zgora.pl [dostęp 2020-06-20].
 10. Instytut Historii – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – kierownik zakładu [online], www.ih.uz.zgora.pl [dostęp 2020-06-20].
 11. Wywiad z prof. Strzyżewskim w „Radiu Zachód” [on-line] [dostęp 2012-04-21].
 12. Dane na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie.
 13. Wojciech Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, 1999, ISBN 83-86832-70-3.

Linki zewnętrzne

edytuj