Wojciech Strzyżewski

polski historyk

Wojciech Strzyżewski (ur. 1961 r. w Zielonej Górze) – polski historyk, specjalizujący się w heraldyce i sfragistyce oraz dziejach wczesnonowożytnych XVI-XVIII wieku; nauczyciel akademicki związany z zielonogórskimi uczelniami.

Wojciech Strzyżewski
Data i miejsce urodzenia 1961
Zielona Góra
Zawód, zajęcie historyk, wykładowca akademicki
Tytuł naukowy profesor doktor habilitowany
Alma Mater WSP im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze
Uczelnia Uniwersytet Zielonogórski
Stanowisko profesor zwyczajny,
nauczyciel akademicki,
prorektor ds. studenckich (od 2012)

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w 1961 roku Zielonej Górze, gdzie ukończył kolejno szkołę podstawową oraz średnią. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym w 1980 roku podjął studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (od 2001 roku Uniwersytet Zielonogórski), które ukończył w 1985 roku dyplomem magistra. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę naukowo-zawodową na swojej macierzystej uczelni, jednocześnie kontynuując studia doktoranckie. W 1990 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. Geneza i symbolika herbów miejskich środowiska Nadodrza (XIV - XIX), napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Bartkiewicza[1]. W 1999 roku Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy nt. Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku oraz pomyślnie zdanego kolokwium habilitacyjnego[2]. Na uczelni rozpoczynał pracę od stanowiska asystenta, a następnie kolejno zostawał adiunktem (1990), profesorem nadzwyczajnym (2000) i Profesorem zwyczajnym w 2010 roku. W tym samym roku prezydent Polski Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych w uznaniu jego zasług[3]. Jak dotychczas wypromował czterech doktorów[4].

Na zielonogórskiej uczelni sprawował szereg ważnych stanowisk organizacyjnych. W latach 2000-2002 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii UZ, a następnie od 2002 do 2005 roku dyrektorem tej jednostki. Ponadto od 2000 roku jest tam kierownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII wieku oraz Pracowni Heraldycznej. W latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego UZ[3]. W 2012 roku został wybrany na prorektora do spraw studenckich[5].

Poza uczelnią jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz kolegiów redakcyjnych regionalnych czasopism i towarzystw naukowych[6].

Dorobek naukowyEdytuj

Jego zainteresowania dziejami wczesnonowożytnymi związane są głównie z historią regionalną ze szczególnym uwzględnieniem historii miast. Jest autorem, redaktorem licznych monografii historycznych miast w tym m.in.: Świebodzina, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka, Sławy, Międzyrzecza. Ważny obszar badawczy stanowi również dla niego historia rodzin szlacheckich na Śląsku. W zakresie badań heraldycznych jest on autorem licznych publikacji dotyczących herbów miejskich, szlacheckich i kościelnych. Jest także twórcą ponad 20 herbów dla samorządów, np. herbu i flagi województwa lubuskiego, herbów powiatów i gmin. Wielokrotnie występował jako autorem ekspert w sprawach dotyczących poprawności znaków firmowych[7].

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, w tym pięciu monografii i dwunastu redakcji prac zbiorowych. Główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy dziejów nowożytnych pieczęci szlacheckich, cechowych, miejskich i różnych instytucji od XVI wieku po dzień dzisiejszy[3]. Do ważniejszych jego publikacji należą[8]:

 • Herby miejscowości województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1989.
 • Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1993.
 • Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999.
 • Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI - XVIII wieku), Warszawa 2009.

PrzypisyEdytuj

 1. Informacja dotycząca doktoratu w bazie "Ludzie Nauki" [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 2. Informacja dotycząca habilitacji w bazie "Ludzie Nauki" [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 3. a b c Życiorys na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego [om-line] [dostęp: 12.04.2012]
 4. Dane za serwisem "Ludzie Nauki" [on-line] [dostęp: 12.04.2012]
 5. Wyniki wyborów na prorektorów za UKW UZ [on-line] [dostęp: 121.04.2012]
 6. Informacja na stronie IH UZ [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 7. Wywiad z prof. Strzyżewskim w "Radiu Zachód" [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 8. Dane na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Linki zewnętrzneEdytuj

poprzednik:
Czesław Osękowski
Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ
2005-2012
następca:
Sławomir Kufel