Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

wydział Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (WH UZ) – jeden z 13 wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego powstały w 1971 wraz z powołaniem do życia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Zielonej Górze. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[1].

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski
Ilustracja
Budynek Wydziału Humanistycznego
Data założenia 23 sierpnia 1971
1 września 2001
Państwo  Polska
Adres al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Liczba pracowników
• naukowych

210
Liczba studentów 3700
Dziekan dr hab. Jarosław Dudek
Położenie na mapie Zielonej Góry
Mapa lokalizacyjna Zielonej Góry
Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny
Położenie na mapie województwa lubuskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubuskiego
Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny
Ziemia51°56′23,46″N 15°28′22,73″E/51,939850 15,472980
Strona internetowa

Wydział Humanistyczny jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 6 instytutów. Aktualnie zatrudnionych jest 210 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 60 profesorów i doktorów habilitowanych, 114 doktorów oraz 36 magistrów). Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[2].

Według stanu na 2012 na wydziale studiuje łącznie około 3700 studentów (w tym studiach dziennych i na studiach zaocznych), przez co jednostka ta jest największym wydziałem zielonogórskiej uczelni pod względem liczby studentów oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[3]. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię „B”[4].

HistoriaEdytuj

Wydział Humanistyczny powstał zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w 1971[5]. Stanowił on oprócz wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczego oraz Pedagogicznego jeden z trzech wydziałów nowo powstałej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Zielonej Górze. 1 października 1971 naukę rozpoczęło na nim kilkudziesięciu studentów I roku na kierunkach filologia polska i filologia rosyjska. Organizacyjnie Wydział Humanistyczny składał się z trzech zakładów: Filologii Polskiej, Filologii Rosyjskiej i Nauk Społeczno-Politycznych[6].

W 1973 po przekształceniu zielonogórskiej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną Wydział Humanistyczny został zreorganizowany w 1974 poprzez powołanie na nim mniejszych jednostek organizacyjnych – instytutów: Filologii Polskiej, Filologii Rosyjskiej (później Filologii Wschodniosłowiańskiej), Historii[7]. W połowie lat 70. XX wieku na wydziale kształcono studentów na kierunkach: filologia polska, filologia rosyjska, historia, bibliotekoznawstwo (od 1975), filologia germańska (od 1976). Pierwsi absolwenci wyższych studiów zawodowych opuścili mury uczelni w 1974, a studiów magisterskich w 1976[8].

W 1980 powstał Instytut Filologii Germańskiej, a w latach 90. XX wieku Instytut Politologii. W 2001 po powstaniu Uniwersytetu Zielonogórskiego z połączenia dotychczasowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Politechniką Zielonogórską Wydział Humanistyczny został jedną z największych jednostek organizacyjnych tej uczelni[9]. W 2006 powstał na nim Instytut Neofilologii w wyniku połączenia Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej z Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego oraz Nauczycielskim Kolegium Języka Francuskiego[10].

Władze WydziałuEdytuj

W kadencji 2016–2020:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan dr hab. Jarosław Dudek
Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia dr hab. Cezary Lipiński
Prodziekan ds Studenckich dr Nel Bielniak

Poczet dziekanówEdytuj

Kierunki kształceniaEdytuj

Wydział Humanistyczny prowadzi następujące kierunki studiów[11]:

 • Studia licencjackie (pierwszego stopnia):
  • coaching i doradztwo filozoficzne
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • europeistyka i stosunki transgraniczne
  • filologia polska
  • filologia (angielska, germańska, romańska, rosyjska)
  • filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
  • filozofia
  • historia
  • komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
  • literatura popularna i kreacje światów gier
  • politologia
 • magisterskie (drugiego stopnia):
  • filologia polska
  • filologia (germańska, rosyjska)
  • filozofia
  • historia
  • politologia
 • Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[12]:
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • etyka w biznesie
  • etyka dla nauczycieli
  • genealogia i heraldyka
  • język rosyjski w biznesie
  • historia (kwalifikacyjne dla nauczycieli)
  • komunikacja językowa w praktyce
  • nauczanie języka polskiego
  • studium interakcji językowej w zachowaniach społecznych: język w dialogu
  • studium interakcji w zachowaniach społecznych: monologowe użycia języka
  • wiedza o społeczeństwie w edukacją europejską
  • zarządzanie ochroną informacji niejawnych
  • zarządzanie funduszami strukturalnymi UE z elementami prawa europejskiego
  • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (kwalifikacyjne)
 • Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[14]:

Struktura organizacyjnaEdytuj

Instytut Filologii PolskiejEdytuj

Dyrektor: dr hab. Marzanna Uździcka
 • Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii
 • Pracownia Języka i Kultury Ludowej
 • Zakład Komunikacji Językowej
 • Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego
 • Zakład Literatury XIX wieku
 • Zakład Literatury XX i XXI wieku
 • Zakład Stylistyki
 • Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej
 • Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Instytut Filologii GermańskiejEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Paweł Zimniak
 • Zakład Gramatyki i Historii Języka Niemieckiego
 • Zakład Leksykologii i Pragmalingwistyki
 • Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego
 • Zakład Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów

Instytut FilozofiiEdytuj

Dyrektor: dr hab. Jacek Uglik
 • Zakład Etyki
 • Zakład Filozofii Kultury
 • Zakład Historii Filozofii
 • Zakład Logiki i Metodologii Nauk
 • Zakład Ontologii i Teorii Poznania

Instytut HistoriiEdytuj

Dyrektor: dr hab. Robert Skobelski
 • Zakład Archeologii i Historii Starożytnej
 • Zakład Historii Średniowiecznej
 • Zakład Historii XVI–XVIII wieku
 • Zakład Historii XIX–XX wieku
 • Zakład Historii Najnowszej
 • Zakład Historii Nauki i Kultury
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki
 • Pracownia Epigraficzna

Instytut NeofilologiiEdytuj

Dyrektor: dr hab. Małgorzata Łuczyk[15]
 • Zakład Filologii Angielskiej
 • Zakład Filologii Romańskiej
 • Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
 • Zakład Lingwistyki Stosowanej
 • Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich
 • Pracownia Glottodydaktyki Romańskiej
 • Pracownia Kultury i Historii Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
 • Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego

Instytut PolitologiiEdytuj

Dyrektor: p.o. dr hab. Łukasz Młyńczyk[16]
 • Zakład Stosunków Międzynarodowych
 • Zakład Systemów Politycznych i Komunikacji Politycznej
 • Zakład Zakład Teorii i Metodologii Badań Politologicznych
 • Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej
 • Zakład Polityki Publicznej
 • Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi
 • Pracownia Studiów Niemcoznawczych

PrzypisyEdytuj

 1. Dane dotyczące liczby kierunków WH UZ z prezentacji dostępnej na stronie wydziału [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 2. Dane dotyczące liczby pracowników WH UZ z prezentacji dostępnej na stronie wydziału [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 3. Źródło: BIP UZ, stan na 31.12.2011 r.
 4. Komunikat ministra [1]
 5. Zarządzenie Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołaniu do życia WSN w Zielonej Górze z 23.08.1971 r.
 6. H. Szczegóła, Powstanie uczelni pedagogicznej, (w:) „Głos Uczelni”, Zielona Góra IV–V 2004, s. 32. [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 7. H. Szczegóła, Powstanie..., s. 35. [on-line] [dostęp: 14.05.2012]
 8. H. Szczegóła, Powstanie..., s. 124. [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 9. Wydział Humanistyczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-05-12].
 10. Informacja na stronie IN UZ [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 11. Dane dotyczące kierunków studiów na WH UZ z prezentacji dostępnej na stronie wydziału [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 12. Wykaz studiów podyplomowych prowadzonych przez WH UZ w roku akademickim 2011/2012
 13. Studia doktoranckie prowadzone przez WH UZ [on-line] [dostęp: 2017-04-28]
 14. Wydział Humanistyczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 15. Dyrekcja i Pracownicy IN UZ. [dostęp 2018-12-18].
 16. Dyrekcja i Pracownicy IP UZ. [dostęp 2018-12-19].

Linki zewnętrzneEdytuj