Otwórz menu główne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powołany w 1919 roku państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu, sięgający korzeniami roku 1611.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Universitas Studiorum Mickiewicziana Posnaniensis (nazwa łacińska tradycyjna: Alma Mater Posnaniensis)
Adam Mickiewicz University in Poznań
Ilustracja
Data założenia 4 kwietnia 1919
Typ publiczna
Patron Adam Mickiewicz
Państwo  Polska
Adres ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Liczba pracowników
• naukowych
5175[1] (2017)
2995[1] (2017)
Liczba studentów 40 358[1] (2017)
Rektor dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Poznania
Mapa lokalizacyjna Poznania
Rektorat UAM
Rektorat UAM
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa wielkopolskiego
Rektorat UAM
Rektorat UAM
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rektorat UAM
Rektorat UAM
Ziemia52°24′27″N 16°54′56″E/52,407500 16,915556
Strona internetowa
Wnętrze auli uniwersyteckiej
Prezydent Aleksander Kwaśniewski na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006

Spis treści

NazwaEdytuj

Pierwszą nazwą uczelni pojawiającą się w dokumentach jest Uniwersytet Polski w Poznaniu, użytą w obwieszczeniu Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919, powołującym z dniem 1 kwietnia 1919 Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu[2]. Rozporządzeniem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 10 maja 1919 uczelnia otrzymała nazwę Wszechnica Piastowska[3]. Na wniosek senatu uczelni minister byłej dzielnicy pruskiej, Władysław Seyda, rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 1920 postanowił, że urzędowa nazwa uczelni brzmieć będzie Uniwersytet Poznański[3]. Podczas II wojny światowej, w latach 1940–1944, Uniwersytet Poznański działał w Warszawie jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich[4]. 24 grudnia 1955 patronem uniwersytetu został Adam Mickiewicz – uczelnia otrzymała nazwę w brzmieniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[5]. Oficjalnie stosowano jednak nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, która uchwałą senatu uczelni w dniu 25 stycznia 2010 uzupełniona została o słowa w Poznaniu[6].

HistoriaEdytuj

 • 28 października 1611 – na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy Kolegium Jezuickie zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet. Przywilej króla Zygmunta III Wazy został potwierdzony przez króla Jana Kazimierza w 1650 i króla Jana III Sobieskiego w 1678. Na podstawie tych przywilejów nadawano w Poznaniu stopnie i tytuły magistra oraz doktoraty.
 • 29 marca 1851 – polski radny Salkowski przedłożył w Radzie Miejskiej Poznania petycję w sprawie założenia w mieście uniwersytetu. Wszyscy radni obecni na sali (8 Polaków i 11 Niemców) podpisało się pod tym projektem, który następnie wysłano do Berlina, celem zatwierdzenia przez władze pruskie. Władze centralne nie tylko nie wyraziły zgody, ale jeszcze udzieliły surowej nagany Radzie za przekraczanie swoich kompetencji. Istniała poważna obawa, że uczelnia mogłaby ożywić polskie życie intelektualne w mieście[7][8].
 • 30 stycznia 1919 – Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wydaje obwieszczenie o powołaniu z dniem 1 kwietnia 1919 Wydziału Filozoficznego, „jako zaczątku Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”.
 • 5 kwietnia 1919 – na pierwszym posiedzeniu wielokierunkowego Wydziału Filozoficznego, spośród profesorów wybrano rektora uczelni, którym został prof. Heliodor Święcicki. Młodą Wszechnicę Piastowską wsparli profesorowie z Krakowa, Lwowa, Wilna i Warszawy. Za założycieli uczelni uznaje się lekarza Heliodora Święcickiego, archeologa Józefa Kostrzewskiego, historyka i językoznawcę Stanisława Kozierowskiego oraz filozofa i krytyka teatralnego Michała Sobeskiego.
 • 7 maja 1919 – 308 lat po formalnym powołaniu do życia uniwersytetu w Poznaniu, odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej. Inauguracyjny wykład pt. „Z dziejów uniwersytetów w Polsce” wygłosił profesor Kazimierz Tymieniecki.
 • 23 września 1925 – utworzono Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Humanistyczny, w miejsce Wydziału Filozoficznego.
 • 1919–1939 – uczelnia przez cały okres międzywojenny rozwijała się, kształcąc studentów na pięciu wydziałach w zakresie: prawa i ekonomii, medycyny, humanistyki, matematyki i nauk przyrodniczych oraz rolnictwa i leśnictwa. Dyplom Uniwersytetu Poznańskiego otrzymywał co dziesiąty absolwent szkół wyższych w Polsce. W latach 1937–1939 stosowano na uniwersytecie zasadę nieprzyjmowania studentów pochodzenia żydowskiego[9].
 • 21 września 1939 – Gestapo rozwiązało Radę Uniwersytetu bezpośrednio po zakończeniu jej pierwszego podczas okupacji posiedzenia. W ten sposób władze hitlerowskie przerwały legalną działalność uniwersytetu[10].
 • 1939–1945 – w okresie II wojny światowej wielu profesorów i pracowników naukowych uniwersytetu uwięziono i poddano eksterminacji w obozie zagłady w Forcie VII, na terenie twierdzy Poznań. W 1940 w Warszawie byli wykładowcy i studenci utworzyli tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich[4], podczas gdy Niemcy w 1941 utworzyli własny Reichsuniversität Posen z nowym, niemieckim personelem.
 • 1945 – wznowienie działalności zaraz po ustaniu działań wojennych w Poznaniu.
 • 28 sierpnia 1945 – pierwsza po II wojnie promocja doktorska: Bohdan Kiełczewski, Rola tasików jako żywicieli pasożytniczych muchówek i błonkówek w lesie (promotor – prof. Ludwik Sitowski)[11].
 • 13 i 14 maja 1946 – protesty solidarnościowe studentów Uniwersytetu w związku z wydarzeniami 3 maja w Krakowie. Demonstrujących studentów władze rozpędziły 13 maja z pomocą konnej milicji, aresztowano wówczas od 600 do 1000 akademików, których zwalniano później wskutek interwencji rektora Stefana Dąbrowskiego.
 • 1950 – przekształcenie wydziału lekarskiego i farmaceutycznego w Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).
 • 1950 – w ramach stalinowskiej rekonstrukcji ruchu studenckiego władze rozwiązały większość organizacji studenckich o charakterze samopomocowym, regionalnym i/lub ideowym w tym: Bratnią Pomoc, Koło Akademików Częstochowian, Koło Akademików Opolan, Koło Akademików Pomorzan, Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc „Prołuż”. Majątek likwidowanych organizacji w większości wypadków przejęło Zrzeszenie Studentów Polskich.
 • 1 września 1951 – utworzono Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, w miejsce Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
 • 1955 – zmiana nazwy na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 1968-1969 – udział części społeczności uniwersyteckiej w protestach marca 1968; w konsekwencji Marca odgórna reforma struktur uniwersyteckich (m.in. likwidacja katedr; zmiany w późniejszym okresie częściowo anulowane)
 • 1976 – utworzono Wydział Historyczny i Wydział Nauk Społecznych, w miejsce Wydziału Filozoficzno-Historycznego.
 • 1977 – początek budowy kampusu uniwersyteckiego na Morasku
 • 1978 – zawarcie umowy o współpracy naukowej ze strasburskim Université des Sciences Humaines (ob. Uniwersytet im. Marca Blocha) – początek dorocznych dwustronnych sesji naukowych
 • 1980 – udział społeczności akademickich w ogólnopolskich protestach (głównym centrum strajkowym Biblioteka Uniwersytecka). Na skutek ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce, przerwanie prowadzonej od lat sześćdziesiątych współpracy naukowej i wymiany grup studentów z uniwersytetami w Charkowie i Halle.
 • 1981 – Dwukrotne studenckie strajki okupacyjne w części gmachów uniwersyteckich (m.in. Collegium Novum). Zawieszenie zajęć dydaktycznych po wprowadzeniu stanu wojennego
 • 1982 – wznowienie zajęć dydaktycznych (w warunkach zwiększonej dyscypliny)
 • 1 września 1984 – utworzono Wydział Biologii i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, w wyniku przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
 • 1985 – zawieszenie władz uniwersyteckich przez władze państwowe
 • 1988 – powstanie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (wydzielenie go z Wydziału Filologicznego)
 • 1988 – powstanie Wydziału Neofilologii (wydzielenie go z Wydziału Filologicznego)
 • 1990 – przejęcie przez uniwersytet dawnego gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR
 • 1993 – utworzono Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, w miejsce Wydziału Matematyki i Fizyki.
 • 1993 – utworzono Wydział Studiów Edukacyjnych, jako 11. wydział uczelni, w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki, istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych.
 • 29 czerwca 1998 – utworzono Wydział Teologiczny, jako 12. wydział uczelni, na bazie istniejącego w Poznaniu od 2 czerwca 1974 samodzielnego Papieskiego Wydziału Teologicznego.
 • 1 września 2002 – utworzono Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, jako 13. wydział uczelni, w wyniku przekształcenia tamtejszego Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego (uchwała Senatu UAM z 25 marca 2002).
 • 1 stycznia 2008 – utworzono Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, jako 14. wydział uczelni, w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych. W okresie do 31 sierpnia 2008 wydział działał wyłącznie w zakresie tworzenia swoich struktur organizacyjnych (uchwała Senatu UAM z 17 grudnia 2007).
 • 1 stycznia 2012 – utworzono Wydział Anglistyki, jako 15. wydział uczelni, w wyniku przekształcenia Instytutu Filologii Angielskiej, istniejącego w ramach Wydziału Neofilologii (zarządzenie Rektora UAM z 15 grudnia 2011).

KształcenieEdytuj

Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) odbywa się na piętnastu wydziałach, obejmując swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką. Studia prowadzone są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach: I, II i III stopnia. Strategia Rozwoju UAM na lata 2009–2019 zakłada, że w przypadku studiów pierwszego stopnia UAM dążyć będzie do jak największego otwarcia na wszystkich, którzy chcą studiować, postrzegając studia jako klucz do osobistego rozwoju i do sukcesu zawodowego. Natomiast w przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie podnosić wymagania stawiane kandydatom na studia.

Troska o najwyższą jakość procesu dydaktycznego jest fundamentalnym zadaniem UAM. Uniwersytet dba o jakość kształcenia poprzez wierność zasadzie jedności badań i kształcenia oraz stałe uatrakcyjnianie i modernizację oferty dydaktycznej w celu zapewnienia studentom i absolwentom kompetencji potrzebnych na wymagającym rynku pracy.

Informacje dotyczące jednostek organizacyjnych, opisy efektów kształcenia możliwych do uzyskania na kierunkach/specjalnościach oraz przedmiotach, a także zasad punktacji ECTS i liczby punktów przypisanych poszczególnym przedmiotom można znaleźć w Katalogu ECTS, i na uczelnianej stronie USOSweb.

Studenci i absolwenci zainteresowani formułą uczenia się przez całe życie mogą korzystać z licznych form kształcenia, jakie oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wśród nich są:

 • Studia podyplomowe, umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • Akademia „Artes Liberales” (AAL) i Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH), dające okazję łączenia różnych specjalności humanistycznych
 • Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), dzięki któremu studenci mogą uczęszczać na zajęcia prowadzone w językach obcych
 • Programy MOST i LLP Erasmus, ułatwiające mobilność studentów uczelni zarówno w kraju, jak i za granicą
 • Centrum Studiów Otwartych, oferujące mieszkańcom Wielkopolski możliwość udziału w życiu akademickim i uczestnictwa w wykładach z różnych dziedzin nauki
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, dający możliwość kształcenia i rozwoju bez ograniczeń wiekowych.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza działają Parlament Studentów i Parlament Doktorantów. Ponadto z inicjatywy studentów, powstało na UAM Stowarzyszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”.

Rankingi i statystykiEdytuj

Corocznie uniwersytet zajmuje 3 lub 4 miejsce w rankingu polskich uczelni publicznych przeprowadzanych przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy[12]. W 2018 był trzecim uniwersytetem w Polsce według rankingu „Perspektywy 2018”[12]. Według World University Rankings 2018 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest piątym uniwersytetem w Polsce[13].

W światowym rankingu uniwersytetów (szanghajskim) z 2017 uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 701–800[14]. Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2018, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 678. pośród wszystkich typów uczelni[15].

W 2017 na uniwersytecie studiowało 40 358 studentów, w tym 1303 słuchaczy studiów doktoranckich i 1448 słuchaczy studiów podyplomowych. Na uczelni pracuje 5175 pracowników, w tym 2995 pracowników naukowych (z czego 918 ma tytuł profesora)[16].

StrukturaEdytuj

WydziałyEdytuj

 
Collegium Mathematicum i Collegium Physicum

Obecnie UAM posiada 15 wydziałów:

Jako odrębne jednostki organizacyjne w ramach UAM działają też: Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Collegium Polonicum w Słubicach i Nadnotecki Instytut UAM w Pile. Ponadto UAM sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskimi Kolegiami Języków Obcych w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Lesznie, Wrześni oraz w Złotowie.

Jednostki ogólnouczelnianeEdytuj

 • Archiwum UAM – powstało 7 października 1957 jako jednostka ogólnouczelniana, w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentów wytworzonych przez uczelnię. Od 1977 r. do końca lat 80. za prowadzenie sekretariatu odpowiedzialny był Instytut Historii UAM, następnie była to jednostka międzywydziałowa, od lat 90. ponownie ogólnouczelniana. W przeszłości jednostką kierowali: kurator Zdzisław Grot (1957–1965), kierownicy: Franciszek Paprocki (1965–1969 i 1973–1978), Maria Banasiewicz (1969–1973), kurator Irena Radtke (1978–1988), Anna Ryfa (1988-?), Ilona Czamańska i Grzegorz Łukomski (?). Obecnym kierownikiem jest Anna Domalanus.

WładzeEdytuj

rektorskie kanclerskie
rektor: prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki kanclerz: Stanisław Wachowiak
prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym: prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki zastępca kanclerza – kwestor: Agnieszka Palacz
prorektor ds. kształcenia: prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk zastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych: Maria Buzińska
prorektor ds. kadry i finansów: prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas zastępca kanclerza ds. inwestycji: Włodzimierz Płotkowiak
prorektor ds. studenckich: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska zastępca kanclerza ds. technicznych: Marek Sobczak
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki zastępca kanclerza ds. ekonomicznych: Marcin Wysocki

RektorzyEdytuj

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

AbsolwenciEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KampusyEdytuj

Osobny artykuł: Kampus Morasko.

W północnej części miasta, w dzielnicy Morasko powstał kampus uniwersytecki, na terenie którego znajdują się nowe budynki wydziałowe. Obecnie swoją siedzibę mają tam: Wydział Fizyki, Wydział Biologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Chemii oraz Wydział Historyczny.

W skład Kampusu Śródmiejskiego wchodzą: Wydział Neofilologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Prawa i Administracji.

W Kampusie Ogrody zlokalizowane są dwa wydziały: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Studiów Edukacyjnych.

GaleriaEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Stan zatrudnienia i liczba studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biuletyn Informacji Publicznej. [dostęp 2018-07-03].
 2. Obwieszczenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919 roku powołujące Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu z dniem 1 kwietnia 1919 roku.
 3. a b Rozporządzenie o zmianie nazwy uniwersytetu w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 1920 r. (Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 26 maja 2019 r., nr 24, poz. 219).
 4. a b Łukomski, Grzegorz, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940 - 1945, 2018 [dostęp 2018-11-21].
 5. Uchwała nr 1037 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie nadania Uniwersytetowi Poznańskiemu nazwy „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
 6. § 2 ust. 1 uchwały nr 125/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. o zmianie uchwały Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 7. Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1971, s. 297 i 298.
 8. Łukomski i inni, W hołdzie naszym Antenatom 85 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004 [dostęp 2018-11-21].
 9. Ronald Modras: Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939. Kraków: Homini, 2014, s. 308.
 10. Czesław Łuczak: Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i Ziemi Łódzkiej (Kraj Warty). Kalendarium wydarzeń 1939-1945. Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań 1993, s. 16.
 11. Tadeusz Świtała, Poznań 1945. Kronika Wydarzeń, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1986, s. 271, ISBN 83-210-0607-8, OCLC 830203088.
 12. a b Ranking Uczelni Akademickich 2018.
 13. World University Rankings, „Times Higher Education (THE)”, 2018 [dostęp 2018-07-03] (ang.).
 14. ARWU World Top 500 Candidates | ARWU World University Rankings 2017 | Academic Ranking of World Universities 2017 | Top 500 universities | Shanghai Ranking – 2017, www.shanghairanking.com [dostęp 2017-09-30].
 15. Poland | Ranking Web of Universities, www.webometrics.info [dostęp 2018-07-03].
 16. Stan zatrudnienia i liczba studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bip.amu.edu.pl [dostęp 2018-07-03].

Linki zewnętrzneEdytuj