Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

polska fundacja

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Warszawie. Została założona w lutym 1991 r. i od tamtego czasu realizuje misję wspierania nauki w Polsce. Jako fundusz założycielski otrzymała kwotę 95 mln zł, z części likwidowanego wówczas Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki[1]. Była założycielem Powszechnego Banku Handlowego Gecobank[2]. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data założenia

21 grudnia 1990

Przewodniczący Rady

Tomasz Guzik

Nr KRS

0000109744

brak współrzędnych
Strona internetowa

Działalność statutowa edytuj

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
 • wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć i wynalazków naukowych.

Obszary działań Fundacji:

 • przyznawanie indywidualnych nagród, stypendiów i subwencji naukowcom wszystkich dziedzin (w tym co roku przyznawanie ok. 100 stypendiów dla wybitnych naukowców poniżej trzydziestego roku życia oraz Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej „polskim Noblem”),
 • finansowanie przełomowych badań realizowanych w instytucjach naukowych i firmach,
 • wspieranie wczesnego uzyskiwania samodzielności naukowej przez młodych badaczy i zakładania przez nich zespołów badawczych,
 • umożliwianie powstawania nowych miejsc pracy dla studentów, doktorantów i młodych doktorów,
 • promowanie współpracy międzynarodowej polskich uczonych oraz mobilności naukowej,
 • wspieranie innowacyjnych projektów badawczych mających potencjał komercyjny,
 • zachęcanie polskich i zagranicznych badaczy do pracy w Polsce,
 • wspieranie oryginalnych projektów wydawniczych,
 • inspirowanie dyskusji poświęconych nauce,
 • organizowanie szkoleń pomagających w rozwoju kariery naukowej,
 • prowadzenie bieżącej ewaluacji działalności programowej.

Sposób działania Fundacji:

 • kierowanie finansowego wsparcia bezpośrednio do naukowców i zespołów badawczych,
 • przyznawanie wszystkich subwencji, stypendiów i nagród na zasadach konkursu,
 • najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu finansowania jest doskonałość naukowa projektu,
 • stosowanie systemu peer-review w ocenie projektów,
 • udzielanie finansowania zgodnie z zasada "trudnego pieniądza" (wysoka konkurencyjność przy wyborze laureatów).

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej edytuj

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwana potocznie „polskim Noblem”, została ustanowiona w 1992 r. Nagroda jest przyznawana w czterech obszarach nauki za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego państwa oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Prezesi edytuj

Przewodniczącym Rady Fundacji w kadencji 2020 – 2024 jest prof. dr hab. Tomasz Guzik[3].

Siedziba edytuj

Od 26 maja 2014 roku siedzibą fundacji jest budynek znajdujący się przy ul. Krasickiego 20/22 na warszawskim Mokotowie. Budynek ten pochodzi z 1933 r., w czasie II wojny światowej uległ częściowemu zniszczeniu. W celu przystosowania go na potrzeby biurowe dokonano (od 2012 r.) kompletnej modernizacji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i budownictwa ekologicznego. Wykorzystano po części stare ściany, obiekt posiada system ponownego wykorzystywania wody z umywalek i deszczówki do spłukiwania toalet. Fasadę budynku stanowi pionowy ogród, gdzie posadzono ponad 20 gatunków roślin. Jest to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w Polsce[4][5].

Przypisy edytuj

 1. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-02].
 2. Jarosław Jakimczyk, Jakimczyk: Dlaczego Koziński nie przeszkadza Skrzypkowi?, www.money.pl [dostęp 2023-02-01] (pol.).
 3. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Nowy skład Rady Fundacji (pol.). fnp.org.pl. [dostęp 2021-04-21].
 4. Agnieszka Sural: Rok 2013 w architekturze: domy z betonu. culture.pl, 2014-10-23. [dostęp 2015-07-17]. (pol.).
 5. Nowa siedziba. fnp.org.pl. [dostęp 2015-07-17]. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj