Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Socjologii UAM) – jednostka naukowo-dydaktyczna funkcjonująca w ramach szkoły dziedzinowej Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi studia na kierunkach socjologia i praca socjalna, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Prowadzone w Instytucie studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku socjologia otrzymały w 2013 r. ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia na polskich uczelniach.

Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Faculty of Sociology at Adam Mickiewicz University
Data założenia 1969 (Instytut)
2019 (Wydział)
Typ naukowo-badawczy
Państwo  Polska
Adres 60-568 Poznań
ul. Szamarzewskiego 89c
Dziekan dr hab. Aldona Żurek[1]
brak współrzędnych
Strona internetowa

Poczet dyrektorówEdytuj

źródło[2]

 1. prof. zw. dr hab. Władysław Markiewicz (1969-1972)
 2. prof. dr hab. Andrzej Kwilecki (1972-1981)
 3. prof. zw. dr hab. Zygmunt Dulczewski (1981-1984)
 4. prof. dr hab. Marek Ziółkowski (1984-1993)
 5. dr hab. Jan Włodarek (1993-2005)
 6. dr hab. Krzysztof Podemski (2005-2008)
 7. prof. dr hab. Rafał Drozdowski (2008-2016)
 8. dr hab. Aldona Żurek (2016-2019)

StudiaEdytuj

Instytut prowadzi studia na kierunkach socjologia (pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) oraz praca socjalna (pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym). Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, natomiast drugiego stopnia – tytułu magistra. Istnieje możliwość kontynuowania studiów na trzecim stopniu, w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego, prowadzonego wspólnie z Instytutem Kulturoznawstwa UAM. Po ukończeniu studiów doktoranckich i obronie pracy doktorskiej przyznawany jest stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii. Wraz z początkiem roku akademickiego 2013/2014 studia doktoranckie są prowadzone w ramach Instytutowego Studium Doktoranckiego.
Od roku akademickiego 2016/2017 w Instytucie Socjologii obowiązuje nowy program, którego podstawą są zajęcia prowadzone w ramach modułów specjalizacyjnych. Na studiach pierwszego stopnia obowiązujące moduły to: Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie, Kultura i media, Socjologia stosowana w sferze publicznej. Moduły na studiach drugiego stopnia to: Innowacje społeczne, Relacje w organizacjach, Zarządzanie lokalne.
W 2013 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała prowadzonym w Instytucie Socjologii UAM studiom socjologicznym pierwszego i drugiego stopnia ocenę wyróżniającą. Według danych dostępnych na stronie internetowej PKA jest to jedyna w Polsce taka ocena przyznana kierunkowi socjologia nauczanemu na obu stopniach kształcenia[3].
W rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" studia socjologiczne prowadzone w Instytucie Socjologii UAM znalazły się w 2013 r. na trzecim miejscu wśród wszystkich jednostek akademickich nauczających w Polsce socjologii[4]. W 2006 r. Instytut otrzymał także pozytywną opinię wydaną przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną[5].
Przy Instytucie funkcjonuje Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM, składające się z trzech sekcji: badawczej, dyskusyjnej oraz socjologii wizualnej.

HistoriaEdytuj

Historia poznańskiej socjologii sięga 1920 r., gdy w ramach Uniwersytetu Poznańskiego powołana została Katedra Socjologii i Filozofii Kultury. Jej kierownikiem został prof. Florian Znaniecki, jeden z głównych przedstawicieli socjologii humanistycznej, współautor (wspólnie z Williamem Thomasem) książki "Chłop polski w Europie i Ameryce". Od 1927 r. w ramach Wydziału Humanistycznego socjologia została wyodrębniona jako osobny kierunek studiów. Po II wojnie światowej uwarunkowania polityczne sprawiły, że zaprzestano nauczania na kierunku socjologia, a Katedra Socjologii została przemianowana na Katedrę Myśli Społecznej, której kierownikiem był Tadeusz Szczurkiewicz. W 1968 r. studia socjologiczne zostały ponownie uruchomione, a rok później Katedra Socjologii została przekształcona w Instytut Socjologii. Jego dyrektorem został Władysław Markiewicz (do 1972 r.), a następnie prof. Andrzej Kwilecki (1972-1981), prof. Zygmunt Dulczewski (1981-1984), prof. Marek Ziółkowski (1984-1993), prof. Jan Włodarek (1993-2005), prof. Krzysztof Podemski (2005-2008) oraz prof. Rafał Drozdowski (od 2008). W 1992 r. w Instytucie, obok dotychczasowych studiów socjologicznych, uruchomione zostały studia na kierunku praca socjalna. Od 1998 r. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych (a obecnie – nauk społecznych) w zakresie socjologii, a od 2012 r. – stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii. Od 2007 r., zgodnie z zaleceniami procesu bolońskiego, studia w zakresie socjologii i pracy socjalnej prowadzone są w systemie dwustopniowym[6] . Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UAM, Instytut będzie funkcjonował jako Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[7].

Władze InstytutuEdytuj

W kadencji 2016-2020:[8]

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor dr hab. Aldona Żurek
Wicedyrektor ds. dydaktyki dr Agnieszka Jeran
Wicedyrektor ds. naukowych dr hab. Marek Nowak

Struktura organizacyjnaEdytuj

W skład kadry naukowo-dydaktycznej wchodzi 21 samodzielnych pracowników naukowych, 25 adiunktów ze stopniem doktora oraz 1 starszy wykładowca. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są również przez doktorantów Wydziałowego Studium Doktoranckiego UAM.

Instytut Socjologii UAM składa się z 10 zakładów oraz 1 pracowni:

Zakład/Pracownia Kierownik
Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej prof. dr hab. Marek Krajewski
Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej dr hab. Anna Michalska
Zakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych dr hab. Piotr Matczak
Zakład Metod i Technik Badań Socjologicznych dr hab. Krzysztof Podemski
Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej prof. dr hab. Marian Golka
Zakład Socjologii Narodu i Stosunków Etnicznych dr hab. Renata Suchocka
Zakład Socjologii Rodziny dr hab. Witold Wrzesień
Zakład Socjologii Zmiany Społecznej dr hab. Ryszard Cichocki
Zakład Socjologii Zróżnicowania Społecznego dr hab. Jerzy Kaczmarek[9]
Zakład Socjologii Życia Codziennego prof. dr hab. Rafał Drozdowski
Pracownia Socjologii Miasta dr hab. Stanisław Lisiecki

Działalność naukowaEdytuj

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Instytucie to: socjologia codzienności, badania jakości życia, przemiany współczesnego życia rodzinnego, współczesne nurty pracy socjalnej, socjologia miasta, socjologia wizualna, socjologia młodzieży, socjologia religii, socjologia przedmiotów. Z Instytutem ściśle współpracują Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego. Przy Instytucie wydawane jest czasopismo „Roczniki Socjologii Rodziny”.
Pracownicy i doktoranci Instytutu systematycznie uzyskują nagrody za działalność naukową (m.in. Nagroda Prezesa Rady Ministrów, stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Rodziny Kulczyków, stypendium Fundacji UAM).

PrzypisyEdytuj

 1. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapowiada duże zmiany. Wejdą w życie na początku roku akademickiego 2019/2020. [dostęp 2019-10-01].
 2. Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, s. 581-594. ISBN 978-83-64902-06-2.
 3. Studia na kierunku socjologia ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. [dostęp 2013-05-19].
 4. Ranking szkół wyższych 2013, kierunek socjologia. [dostęp 2013-05-19].
 5. Uczelniana Komisja Akredytacyjna – akredytowane kierunki studiów socjologia. [dostęp 2012-09-21].
 6. Kalendarium poznańskiej socjologii. [dostęp 2012-09-21].
 7. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. [dostęp 2019-09-11].
 8. Dyrekcja Instytutu Socjologii (pol.). [dostęp 2017-09-10].
 9. Zakład Socjologii Zróżnicowania Społecznego. [dostęp 2018-04-13].

Linki zewnętrzneEdytuj