Starszy wykładowca

Starszy wykładowca – do 2018 roku nazwa stanowiska w szkołach wyższych, na którym mogli być zatrudniani pracownicy dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny[1].

Statut uczelni mógł przewidywać dodatkowe wymagania (określone w latach doświadczenie dydaktyczne, staż zawodowy) i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na tym stanowisku. W odróżnieniu od adiunkta, starszy wykładowca zwykle nie był zobowiązany do prowadzenia badań naukowych i koncentrował się wyłącznie na dydaktyce.

Przypisy

edytuj
  1. Art. 110 ust. 2 pkt 1 oraz art. 114 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z póź. zm.)