Perspektywy

polski miesięcznik edukacyjny

Perspektywymiesięcznik edukacyjny dla młodzieży wydawany od 1998 w Warszawie.

Perspektywy
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Perspektywy Press

Tematyka

edukacja

Pierwszy numer

marzec 1998

Redaktor naczelny

Wiesława Siwińska

Średni nakład

ok. 100 000 egz.

ISSN

1427-3543

Strona internetowa

Od 2000 „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” publikują „Ranking szkół wyższych”[1].

Charakter czasopisma edytuj

Czasopismo przeznaczone jest dla młodych ludzi, którzy stoją u progu wyboru dalszej drogi kształcenia. Na łamach miesięcznika omawiane są liczne kierunki studiów i zawody. Zamieszczane są również szerokie prezentacje szkół wyższych oraz ośrodków akademickich w całej Polsce. Poza tym miesięcznik znany jest z przygotowywania i ogłaszania wielu rankingów, m.in. zestawiających najlepsze licea ogólnokształcące i uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne oraz z rankingów MBA. Treści zawarte w czasopiśmie, które opisują kierunki studiów poprzez pryzmat dalszej kariery zawodowej są popierane licznymi wypowiedziami studentów, pracowników naukowych oraz profesorów. Pismo zamieszcza również materiały powtórzeniowe dla uczniów i studentów. Ważnym aspektem zagadnień, które obejmuje pismo jest problematyka edukacji – przede wszystkim w Polsce oraz na terenach Unii Europejskiej.

Rankingi edytuj

Miesięcznik znany jest w Polsce z opracowywania i ogłaszania, wspólnie z dziennikiemRzeczpospolita[potrzebny przypis] rankingów edukacyjnych:

  • Ranking Uczelni Akademickich
  • Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich
  • Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich (Inżynierskich)
  • Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
  • Ranking Edukacyjny Szkół Średnich

Inne wydawnictwa edytuj

Wydawnictwo Perspektywy Press Sp. z o.o. oprócz wydawania miesięcznika „Perspektywy” zajmuje się wydawaniem innych pozycji, które ukazują się corocznie, m.in.:

  • Informator dla maturzystów (najobszerniejszy, 800-stronnicowy informator o wyższych uczelniach i szkołach policealnych w Polsce, prezentuje wszystkie aktualne możliwości nauki na wyższych uczelniach w ogólności ukazujący się od 1993 r. czasem np. w 2010 roku także z edycją wiosenną)
  • Informator o zawodach
  • Informator gimnazjalisty – licea i technika (Warszawa)

Konkursy edytuj

  • Interstudent – konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Przypisy edytuj

  1. Czeladko R., Najlepsze uczelnie w kraju, „Rzeczpospolita”, 11 maja 2009. [dostęp 20-05-2009]