Uczeń

osoba ucząca się w szkole

Uczeń – osoba pobierająca naukę. Dawniej: młody człowiek oddany do cechu, przyuczany do rzemiosła, określany także jako terminator. W Polsce rozróżnia się określenia uczeń i alumn (uczeń seminarium duchownego) w odróżnieniu do krajów anglosaskich, gdzie używa się ich wymiennie.

Uczniowie szkoły podstawowej na lekcji w klasie
Uczennice szkoły medycznej

Obecnie w Polsce uczeń to osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej i realizująca obowiązek szkolny (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat[1]) lub uczęszczająca do jednej ze szkół ponadpodstawowych i realizująca obowiązek nauki.

Osoby dorosłe uczęszczające do szkół dla dorosłych nazywane są słuchaczami. Osoby kształcące się w szkole wyższej są nazywani studentami i doktorantami.

Przypisy

edytuj
  1. Art. 35 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), zobacz też art. 70 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP.