Młodzież

różnie definiowana grupa wiekowa

Młodzieżkategoria społeczna osób młodych[1][2], czyli znajdujących się w stanie przejściowym między dzieciństwem, a dorosłością (dojrzałością)[3][4]. Jej definicje są zróżnicowane pod względem przedziału wiekowego, ponieważ w przeciwieństwie do okresu dojrzewania, okres młodzieńczy jest konstruktem społecznym różnie rozumianym w zależności od czasu i kultury. Jego początku i końca nie można połączyć z określonymi czynnościami, takimi jak podjęcie nieodpłatnej pracy lub nawiązywanie relacji seksualnych[5].

Polscy nastolatkowie
Chłopcy
Dziewczynki

Pod względem faz rozwoju człowieka przyjmuje się granice wiekowe dla młodzieży między 11. a 19. rokiem życia. W okresie wiekowym, do którego zalicza się młodzież następuje gwałtowne dojrzewanie, wzrost. Jest to okres, w którym człowiek rozwija swoje umiejętności, zainteresowania, wiedzę o świecie (praktyczną i teoretyczną). Młodzieży przysługują prawa ustalone przez władze państwa (ograniczone władzą opiekuna).

Fazy rozwojowe edytuj

Pojęcie młodzieży odnosimy w psychologii przede wszystkim do okresu dorastania. Okres ten jest ogromnie zróżnicowany u różnych osób i trudno wyznaczyć granice wiekowe dotyczące wszystkich jednostek w danej kulturze. W celach porządkowych przyjęto jednak granice między 11. a 19. rokiem życia. Początek tego okresu wyznaczają zmiany natury anatomiczno-fizjologicznej, jakie zachodzą w organizmie. One właśnie sygnalizują rozpoczęcie fazy dorastania. Fazę tę kończy osiągnięcie biologicznej dojrzałości: zdolności do dawania życia. Fazę pierwszą nazywa się także fazą pokwitania lub pubertalną.

Fazę drugą wyznaczają zmiany w sferze psychicznej, przede wszystkim w obrazie własnej osoby. Zakończenie tej fazy wiąże się z osiągnięciem dojrzałości psychicznej, czyli ze zdolnością do decydowania o sobie, odkryciem sensu własnego istnienia i odnalezieniem własnej tożsamości.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. młodzież, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2020-07-12].
  2. młodzież - definicja, synonimy, przykłady użycia [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2020-07-12] (pol.).
  3. Definition of YOUTH [online], www.merriam-webster.com [dostęp 2020-07-12] (ang.).
  4. Młodzież - definicje uwzględniające wiek według St. Baleya (13-20), M. Kreutza (11-21) i M. Żebrowskiej (12-18) [dostęp z dnia: 2015-11-28]
  5. Andy. Furlong, Youth Studies : an Introduction., Hoboken: Taylor and Francis, 2012, s. 2-3, ISBN 978-1-135-18993-8, OCLC 821175782 [dostęp 2020-07-12].