Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WN UAM) – jeden z 20 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w kierunkach zaliczanych do nauk filologicznych (m.in. germańska, romańska i in.), na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dziekanat wydziału mieści się w budynku Collegium Novum przy al. Niepodległości 4, poza nim, wydział zajmuje również obiekty przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 198 i al. Niepodległości 24.

Wydział Neofilologii
Faculty of Modern Languages and Literatures
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Ilustracja
Siedziba Wydziału Neofilologii UAM
Data założenia

1988

Państwo

 Polska

Województwo

 wielkopolskie

Adres

Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Liczba studentów

4255

Dziekan

dr hab. Krzysztof Stroński

Położenie na mapie Poznania
Mapa konturowa Poznania, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wydział Neofilologii UAM”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej znajduje się punkt z opisem „Wydział Neofilologii UAM”
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego
Mapa konturowa województwa wielkopolskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Wydział Neofilologii UAM”
Ziemia52°24′11,87″N 16°55′16,28″E/52,403297 16,921189
Strona internetowa

W roku akademickim 2012/2013 na wydziale kształciło się 4 255 studentów.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UAM z 15 grudnia 2011[1], w wyniku przekształcenia Instytutu Filologii Angielskiej z dniem 1 stycznia 2012 utworzono Wydział Anglistyki, jako 15. wydział UAM. Do 31 sierpnia 2012 wydział ten działał wyłącznie w zakresie tworzenia struktur organizacyjnych.

Wskutek zarządzenia Rektor UAM z 31 lipca 2023, z wydziału został wyodrębniony Instytut Etnolingwistyki, który został przekształcony w osobny Wydział Etnolingwistyki, jako 21. wydział UAM[2].

Absolwenci

edytuj

Wykładowcy

edytuj

Poczet dziekanów

edytuj
 1. prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (1988–1996)
 2. prof. dr hab. Stanisław Puppel (1996–2002)
 3. prof. dr hab. Józef Paweł Darski (2002–2008)
 4. prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (2008–2016)
 5. dr hab. Aldona Sopata (2016–2020)
 6. dr hab. Krzysztof Stroński (od 2020)

Władze Wydziału

edytuj

W kadencji 2020–2024[3]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan dr hab. Krzysztof Stroński
Prodziekan ds. nauki dr hab. Katarzyna Klessa
Prodziekan ds. organizacyjnych dr hab. Marta Woźnicka
Prodziekan ds. studenckich dr hab. Andrzej Narloch

Struktura organizacyjna

edytuj

Instytut Filologii Germańskiej

edytuj
Dyrektor: dr hab. Justyna Krauze-Pierz[4]
 • Zakład Historii Literatury Niemieckiej
 • Zakład Literatury i Kultury Austriackiej
 • Zakład Języka Niemieckiego
 • Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego i Studiów Międzykulturowych
 • Zakład Translatologii
 • Zakład Niemieckiego Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki
 • Pracownia Polsko-Niemieckich Stosunków Literackich i Teorii Mediów
 • Pracownia Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego
 • Laboratorium Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego
 • Laboratorium Zastosowań Technologii Informacyjnej w Filologii

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich

edytuj
Dyrektor: dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki[4]
 • Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii
 • Zakład Języka Rosyjskiego
 • Zakład Komparatystyki Literacko-Kulturowej
 • Zakład Literatury Rosyjskiej
 • Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych
 • Zakład Ukrainistyki
 • Zakład Białorutenistyki

Instytut Języków i Literatur Romańskich

edytuj
Dyrektor: dr hab. Mirosław Loba[4]
 • Zakład Studiów Hispanistycznych
 • Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego
 • Zakład Akwizycji Języka i Glottodydaktyki
 • Zakład Językoznawstwa Romańskiego i Badań Kontrastywnych
 • Zakład Literatury Francuskiej, Komparatystyki Literackiej i Badań nad Belgią Frankofońską
 • Zakład Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską
 • Pracownia Dydaktyki Kreatywności Językowej i Komunikacji Interkulturowej
 • Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Francuskiego
 • Pracownia Rumunistyki
 • Zakład Portugalistyki
 • Zakład Językoznawstwa Włoskiego i Praktycznej Nauki Języka Włoskiego
 • Zakład Literatury Włoskiej

Instytut Lingwistyki Stosowanej

edytuj
Dyrektor: dr hab. Danuta Wiśniewska[4]
 • Zakład Badań nad Wielojęzycznością
 • Zakład Dydaktyki Języka Angielskiego
 • Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów
 • Zakład Glottodydaktyki i Badań nad Interkulturowością
 • Zakład Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych
 • Zakład Komunikacji Multimodalnej
 • Zakład Studiów Kontrastywnych
 • Zakład Lingwistycznych Studiów nad Przekładem
 • Zakład Filologii Unikatowych
 • Zakład Filologii Węgierskiej i Fińskiej

Instytut Orientalistyki

edytuj
Dyrektor: prof. dr hab. Estera Żeromska[4]
 • Zakład Arabistyki i Islamistyki
 • Zakład Azji Południowej
 • Zakład Japonistyki
 • Zakład Literatury i Kultury Koreańskiej oraz Filologii Indonezyjsko-Malajskiej
 • Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami
 • Zakład Sinologii
 • Zakład Turkologii

Katedra Metodologii Lingwistyki

edytuj
Kierownik: dr hab. Władysław Zabrocki[4]

Katedra Skandynawistyki

edytuj
Kierownik: dr hab. Grzegorz Skommer[4]

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj