Otwórz menu główne

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WN UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w kierunkach zaliczanych do nauk filologicznych (m.in. germańska, romańska i in.), na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dziekanat wydziału mieści się on w budynku Collegium Novum przy al. Niepodległości 4, poza nim, wydział zajmuje również obiekty przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 198 i al. Niepodległości 24.

Wydział Neofilologii
Faculty of Modern Languages and Literatures
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Ilustracja
Siedziba Wydziału Neofilologii UAM
Państwo  Polska
Adres Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Liczba studentów 4255
Dziekan dr hab. Aldona Sopata, prof. UAM
Położenie na mapie Poznania
Mapa lokalizacyjna Poznania
Wydział Neofilologii UAM
Wydział Neofilologii UAM
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Neofilologii UAM
Wydział Neofilologii UAM
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa wielkopolskiego
Wydział Neofilologii UAM
Wydział Neofilologii UAM
Ziemia52°24′11,87″N 16°55′16,28″E/52,403297 16,921189
Strona internetowa

W roku akademickim 2012/2013 na wydziale kształciło się 4 255 studentów.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UAM z 15 grudnia 2011[1], w wyniku przekształcenia Instytutu Filologii Angielskiej z dniem 1 stycznia 2012 utworzono Wydział Anglistyki, jako 15. wydział UAM. Do 31 sierpnia 2012 wydział ten działał wyłącznie w zakresie tworzenia struktur organizacyjnych.

AbsolwenciEdytuj

WykładowcyEdytuj

Władze WydziałuEdytuj

Kadencja 2016-2020Edytuj

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan dr hab. Aldona Sopata, prof. UAM
Prodziekan ds. nauki dr hab. Maciej Karpiński, prof. UAM
Prodziekan ds. organizacyjnych i studiów niestacjonarnych dr hab. Krzysztof Stroński, prof. UAM
Prodziekan ds. studenckich dr hab. Andrzej Narloch, prof. UAM

Dziekanem wydziału była Teresa Tomaszkiewicz[2].

Struktura organizacyjnaEdytuj

Instytut Filologii GermańskiejEdytuj

Dyrektor: dr hab. Sławomir Piontek, prof. UAM
 • Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego
 • Zakład Dydaktyki Literatury Niemieckiej
 • Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego
 • Zakład Historii Literatury Niemieckiej
 • Zakład Języka Niemieckiego
 • Zakład Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego
 • Zakład Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego
 • Zakład Literatury i Kultury Austriackiej
 • Zakład Polsko-Niemieckich Stosunków Literackich
 • Pracownia Glottodydaktycznych Materiałów Audiowizualnych
 • Pracownia Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego
 • Pracownia Technik Tłumaczenia
 • Pracownia Zastosowań Technologii Informacyjnej w Filologii

Instytut Filologii RomańskiejEdytuj

Dyrektor: dr hab. Mirosław Loba, prof. UAM
 • Zakład Akwizycji Języka
 • Zakład Dydaktyki Języków Romańskich
 • Zakład Językoznawstwa Hiszpańskiego
 • Zakład Językoznawstwa Romańskiego i Badań Kontrastywnych
 • Zakład Językoznawstwa Włoskiego i Praktycznej Nauki Języka Włoskiego
 • Zakład Komparatystyki Literackiej
 • Zakład Literatury Francuskiej
 • Zakład Literatury Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej
 • Zakład Literatury Włoskiej
 • Zakład Portugalistyki
 • Zakład Rumunistyki
 • Zakład Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską
 • Pracownia Badań nad Literaturą i Językiem Belgii Frankofońskiej
 • Pracownia Katalonistyki
 • Pracownia Praktycznego Nauczania Języka Francuskiego
 • Pracownia Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego

Instytut Filologii Rosyjskiej i UkraińskiejEdytuj

Dyrektor: dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM
 • Zakład Języka Rosyjskiego
 • Zakład Komparatystyki Literacko-Kulturowej
 • Zakład Literatury Rosyjskiej
 • Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych
 • Zakład Ukrainistyki

Instytut JęzykoznawstwaEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Wierzchoń
 • Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą
 • Zakład Bałtologii
 • Zakład Filologii Koreańskiej
 • Zakład Filologii Nowogreckiej
 • Zakład Filologii Ugrofińskiej
 • Zakład Fonetyki
 • Zakład Infolingwistyki
 • Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego
 • Zakład Językoznawstwa Stosowanego
 • Zakład Komunikacji Międzykulturowej i Aksjolingwistyki
 • Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych
 • Zakład Logiki Stosowanej
 • Zakład Psycholingwistyki
 • Zakład Systemów Informacyjnych
 • Pracownia Azji Południowo-Wschodniej
 • Pracownia Preparacji i Ewaluacji Materiałów Glottodydaktycznych

Instytut Lingwistyki StosowanejEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Izabela Prokop
 • Zakład Badań nad Wielojęzycznością
 • Zakład Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języków Obcych
 • Zakład Dydaktyki Języka Angielskiego
 • Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów
 • Zakład Glottopedagogiki Interkulturowej
 • Zakład Komunikacji Interkulturowej
 • Zakład Lingwistycznych Studiów nad Przekładem
 • Zakład Studiów Kontrastywnych
 • Pracownia Badań Ludologicznych
 • Pracownia Multimediów

Katedra EkokomunikacjiEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Puppel
 • Pracownia Monitorowania i Profilowania Języków i Komunikacji

Katedra OrientalistykiEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Estera Żeromska
 • Zakład Japonistyki
 • Zakład Języków Chin
 • Pracownia Azji Południowej
 • Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami

Katedra SkandynawistykiEdytuj

Kierownik: dr hab. Grzegorz Skommer, prof. UAM
 • Zakład Języków Skandynawskich
 • Zakład Przekładu, Kultury i Literatur Skandynawskich
 • Pracownia Języków Obcych

Katedra Studiów AzjatyckichEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Muchowski
 • Zakład Arabistyki i Islamistyki
 • Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa
 • Zakład Literatury i Kultury Chińskiej
 • Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki
 • Pracownia Studiów Kazachskich
 • Pracownia Studiów Kurdologicznych

AdresEdytuj

Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj