Hanna Kóčka-Krenz

polska archeolog

Hanna Maria Kóčka-Krenz (ur. 1947) – polska archeolog, profesor nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2008-2012, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 2011-2014. Odkrywca Palatium Mieszka I.

Hanna Kóčka-Krenz
Ilustracja
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1947
profesor nauk humanistycznych
Specjalność: archeologia średniowiecza
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 1981 – archeologia
UAM
Habilitacja 30 maja 1994 – archeologia
UAM
Profesura 24 kwietnia 2012
nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Okres zatrudn. od 1973
Dziekan
Wydział Historyczny UAM
Okres spraw. 20082012
Poprzednik Danuta Minta-Tworzowska
Następca Kazimierz Ilski
Dyrektor
Instytut Archeologii UAM
Okres spraw. 20162019
Poprzednik Danuta Minta-Tworzowska
Strona domowa

Jest córką polskiego archeologa serbołużyckiego pochodzenia Wojciecha Kóčki.

ŻyciorysEdytuj

Studia magisterskie z zakresu historii sztuki odbyła w latach 1964-1969, a z zakresu archeologii 1965-1970 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Magisterium uzyskała na podstawie pracy Kabłączki skroniowe z ziem polskich[1].

Od 1973 roku była asystentem w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu. Doktorat i adiunkturę uzyskała w 1981 r., stopień doktora habilitowanego w 1994 r.

W latach 1996 - 2012 była profesorem nadzwyczajnym UAM. Od maja 2012 jest profesorem zwyczajnym.

W grudniu 2011 Prezydent RP nadał jej tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[2].

W latach 1996-2008 była dyrektorem Instytutu Prahistorii UAM, a 13 maja 2008 została wybrana dziekanem Wydziału Historycznego UAM na kadencję 2008-2012 (urzędowanie rozpoczęła z dniem 1 września 2008).

W latach 2011-2014 pełniła funkcję prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN).

Specjalizuje się w historii wczesnego średniowiecza zwłaszcza złotnictwa wczesnośredniowiecznego oraz budowli obronnych w Wielkopolsce. Prowadziła wieloletnie badania terenowe nad średniowiecznym zespołem osadniczym w Górze koło Poznania oraz od 1999 roku badania na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, w wyniku których odnaleziono rezydencję pierwszych Piastów z 2. połowy X w. oraz Palatium Mieszka I[1].

W 2017 otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania, w uznaniu „dla wybitnych osiągnięć naukowych z zakresu archeologii i historii wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu i odnalezienia rezydencji pierwszych Piastów”[3].

BibliografiaEdytuj

Wybrane prace naukowe:

 • Złotnictwo skandynawskie IX - XI wieku, Poznań 1983
 • Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań 1993.
 • Slawische Hortfunde, (w:) Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart 2000, t. I, s. 203 - 206.
 • Zachodniosłowiańskie okrągłe zawieszki, (w:) Instantia est mater doctrinae (red. G. Wilgocki), Szczecin 2001, s. 231 - 244.
 • Poznań w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego w świetle najnowszych odkryć archeologicznych, (w:) Trakt cesarski. Iława - Gniezno - Magdeburg, Poznań 2002, s. 103 - 119.
 • Góra pod Poznaniem jako przykład przemian osadniczych w średniowiecznej Wielkopolsce, (w:) Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław-Praha 2002, s. 377 - 383.
 • Hasło: Posen, (w:) Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (Hrg. H. Beck, D. Geuenich, H. Steuer), Berlin - New York, B. 23:2003, s. 304 - 308.
 • Relikwiarze z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) Res et Fontes, (red.) T. Galiński, E. Wilgocki, Szczecin 2003, s. 211 - 221.
 • The processes underlying the Piast state formation, Offa, t. 58: 2001 (wyd. 2003), s. 95 - 102.
 • Początki monumentalnej architektury świeckiej na grodzie poznańskim, (w:) Początki architektury monumentalnej w Polsce, Gniezno 2004, s. 71 - 84.
 • Wyposażenie palatiów w Europie Środkowej, Archaeologia Historica Polona, t. 14: 2004, s. 11 - 27.
 • Pracownia złotnicza na poznańskim grodzie, (w:) Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin-Wrocław 2005, s. 1 - 16.
 • Kostki mozaikowe z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Archaeologia Historica Polona, t. 15/2: 2005, s. 187 - 200.
 • Rezydencja pierwszych Piastów na poznańskim grodzie, (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu, (red.) H. Kóčka-Krenz, t. V, Poznań 2005, s. 59 - 81.
 • Königsgräber in Dom zu Posen, (w:) Das frühmittelalterliche Königtum, (Hrg.) F.-R. Erkens, Berlin-New York 2005, s. 359 - 375.
 • Pracownia złotnicza na poznańskim grodzie, (w:) Świat Słowian wczesnego średniowiecza (red.) M. Dworaczyk, A. B. Kowalska, S. Moździoch i M. Rębkowski, Szczecin-Wrocław 2006, s. 257 - 272.
 • Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi palatiami, (w:) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później (red.) W. Chudziak i S. Moździoch, Toruń - Wrocław - Warszawa 2006, s. 51 - 61.
 • Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 2: 2006, s. 23 - 38.
 • Najstarsze dzieje Poznania, (w:) Tu się Polska zaczęła... (red.) H. Kóčka-Krenz, Poznań 2007, s. 7 - 18.
 • Wczesnośredniowieczna biżuteria metalowa ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego, (w:) Skarby wieków średnich, (red.) W. Brzeziński, Warszawa 2007, s. 20 - 51.
 • z A. Dębskim, Militaria z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Archaeologia Historica Polona, t. 17: 2007, s. 51 – 74.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj