Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

polska wyższa uczelnia kościelna we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (PWT, łac. Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis) – katolicka uczelnia teologiczna powstała w 1968 roku. Nawiązuje do tradycji Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprzestał działalności w 1945 w wyniku decyzji władz państwowych o rozdziale wydziałów teologicznych od uniwersytetów[3].

Papieski Wydział Teologiczny
we Wrocławiu
Pontificia Facultas Theologica
Wratislaviensis
Pontifical Faculty of Theology
Ilustracja
Data założenia

22 lutego 1968

Państwo

 Polska

Województwo

 dolnośląskie

Adres

ul. Katedralna 9
50-328 Wrocław

Liczba pracowników
• naukowych


63

Liczba studentów

319[1] (2022)

Rektor

ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak

Członkostwo

Erasmus+[2]

Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Papieski Wydział Teologicznywe Wrocławiu”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Papieski Wydział Teologicznywe Wrocławiu”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, po prawej znajduje się punkt z opisem „Papieski Wydział Teologicznywe Wrocławiu”
Ziemia51°06′51″N 17°02′39″E/51,114167 17,044167
Strona internetowa

Uczelnia posiada strukturę jednowydziałową, nauczającą w duchu katolickim. W jej skład wchodzą 4 instytuty i studium języków obcych. Ponadto wydział posiada własną bibliotekę naukową[4]. Kształci studentów na studiach dziennych i zaocznych[5]. Ma prawo nadawać stopnie naukowe licencjata po studiach licencjackich tzw. rzymskich (2-letnie po magisterium), doktora nauk teologicznych, doktora habilitowanego nauk teologicznych oraz popierać wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora nauk teologicznych[6].

Aktualnie według stanu na rok akademicki 2019/2020 zatrudnionych jest 63 nauczycieli akademickich (z czego 10 na stanowisku profesora zwyczajnego, 14 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 30 na stanowisku adiunkta, 1 na stanowisku starszego wykładowcy, 1 na stanowisku asystenta oraz 7 lektorów)[7]. Wrocławski wydział ponadto współpracuje z emerytowanymi pracownikami naukowymi, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[8].

Historia edytuj

Wydział jest kontynuatorem tradycji wydziału teologicznego Akademii Leopoldyńskiej utworzonej w 1702 roku we Wrocławiu. Po II wojnie światowej polskie władze Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej nie udzieliły poparcia staraniom o kontynuację wydziału teologicznego. W 1964 roku Kongregacja ds. Seminariów i Uniwersytetów Stolicy Apostolskiej wyraziła zgodę na utworzenie we Wrocławiu Akademickiego Studium Teologicznego, uznając je następnie za kontynuację funkcjonującego na niemieckim Uniwersytecie Wrocławskim katolickiego wydziału teologicznego i przekazując mu wszystkie przywileje zlikwidowanego wydziału. W latach 1968–1974 ks. prof. dr hab. Józef Majka stworzył właściwe struktury na Fakultecie. W 1974 roku uczelnia otrzymała miano papieski i odtąd pełna nazwa brzmi Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. W 1981 roku uczelnia otrzymała osobowość prawną, a w 1989 roku uznana została przez władze państwowe i zaliczona do grona szkół wyższych w Polsce[9].

6 czerwca 2001 roku Wydział otrzymał status uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a w grudniu 2001 roku pozytywnie zakończył procedurę akredytacyjną dla kierunku teologia pod nadzorem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[9].

W 2018 uczelnia została uhonorowana Śląską Nagrodą im. Juliusza Ligonia.

Ogród Papieskiego Wydziału Teologicznego edytuj

Obok PWT, przy ul. Katedralnej 9 znajduje się Ogród Papieskiego Wydziału Teologicznego. Poza Ogrodem Botanicznym to największy ogród znajdujący się na Ostrowie Tumskim[10]. To ogród kwaterowy, zaprojektowany w stylu renesansowym, na płaskim terenie. Swoim stylem nawiązuje do dawnego Pałacu Arcybiskupiego[11]. Z Ogrodu PWT rozpościera się widok na Odrę[10]. Każdego roku w Ogrodzie Papieskiego Wydziału Teologicznego odbywają się koncerty oraz pikniki rodzinne. Znajdują się tam również kawiarnia[10].

Władze (kadencja od 2022) edytuj

 
ks. dr abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i aktualny Wielki Kanclerz PWT we Wrocławiu

Poczet rektorów edytuj

Poczet prorektorów edytuj

ds. naukowo-dydaktycznych edytuj

ds. studenckich edytuj

ds. promocji i współpracy z zagranicą edytuj

ds. promocji i rozwoju edytuj

 • od 2022: ks. dr hab. Rafał Kowalski

Struktura organizacyjna edytuj

 
Dziedziniec PWT we Wrocławiu

Instytut Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych edytuj

Dyrektor: ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT
Kontakt:
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

Instytut Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PAT we Wrocławiu dzieli się na 8 katedr[13]:

 • Katedra Metafilozofii
 • Katedra Filozofii Systematycznej
  • Kierownik: ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT
 • Katedra Pedagogiki Ogólnej
  • Kierownik: ks. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT
 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Katedra Historii Wychowania
 • Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Politycznej
 • Katedra Komunikacji Religijnej
  • Kierownik: ks. dr hab. Rafał Kowalski

Instytut Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej edytuj

 
Widok od strony ogrodu na Papieski Wydział Teologiczny
Dyrektor: ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut
Kontakt:
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

Instytut Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej PAT we Wrocławiu dzieli się na 7 katedr[14]:

 • Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu oraz Patrologii
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut
 • Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Współczesnych
 • Katedra Nowej Ewangelizacji
 • Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej
 • Katedra Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego
 • Katedra Katechetyki
 • Katedra Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła

Instytut Nauk Biblijnych edytuj

Dyrektor: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
Kontakt:
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

Instytut Nauk Biblijnych PAT we Wrocławiu dzieli się na 4 katedry[15]:

 • Katedra Egzegezy Starego Testamentu
 • Katedra Egzegezy Nowego Testamentu
 • Katedra Teologii Starego Testamentu
 • Katedra Teologii Nowego Testamentu
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik

Instytut Teologii Systematycznej edytuj

 
Budynek dydaktyczny PWT we Wrocławiu
Dyrektor: o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI[16]
Kontakt: ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

Instytut Teologii Systematycznej PWT we Wrocławiu dzieli się na 10 katedr[17]:

 • Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii
 • I Katedra Teologii Dogmatycznej
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
 • II Katedra Teologii Dogmatycznej
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek
 • Katedra Eklezjologii i Sakramentologii
  • Kierownik: ks. dr hab. Jacek Froniewski
 • Katedra Ekumenizmu i Dialogu Międzykulturowego
 • Katedra Teologii Moralnej
 • Katedra Teologii Duchowości
  • Kierownik: ks. bp prof. dr hab. Andrzej Simieniewski
 • Katedra Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego
 • Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny

Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych edytuj

Funkcję kierownika Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych pełni ks. dr Ryszard Zawadzki. Jednostka ta zajmuje się organizacją kursów języków starożytnych takich jak: hebrajski, grecki oraz łaciński, a także nowożytnych: angielski, niemiecki, włoski, francuski) dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W lektoratach odpłatnie mogą również uczestniczyć osoby spoza uczelni za dodatkową opłatą[18].

Biblioteka edytuj

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu posiada własną bibliotekę naukową. Została ona powołana do życia w 1947 roku jako Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, przejmując niemal w całości księgozbiór biblioteki przedwojennego konwiktu seminarium duchownego, mieszczącego się w budynku przy pl. Katedralnym 14. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku nastąpił znaczny rozwój jej zasobu bibliotecznego[19]. Współcześnie wynosi on 164 tysiące jednostek, a do najcenniejszych z nich należy m.in. cerkiewnosłowiański zbiór ksiąg liturgicznych[20]. Biblioteka obecnie mieści się przy pl. Katedralnym 5a we Wrocławiu[21]. Jej dyrektorem jest ks. dr Jerzy Witczak[22].

Pozostałe jednostki edytuj

Biuro Karier edytuj

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu posiada Akademickie Biuro Karier. Jego zadaniem jest udzielanie porad indywidualnych absolwentom uczelni dotyczących: ofert pracy, wolontariatu, stażu oraz praktyk. Udziela porad dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania na nie dotacji. Jednostka ta na mocy porozumienia międzyuczelnianego ściśle współpracuje z Biurem Karier Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu[23].

Biuro Promocji edytuj

Głównym celem Biura Promocji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jest realizacja strategii informacyjnej uczelni oraz promocja jej działalności akademickiej, jak również aktualnej i przyszłej oferty edukacyjnej[24].

Afiliacja edytuj

W ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (na zasadzie afiliacji) funkcjonują również[25]:

Kierunki kształcenia edytuj

 
Rektorat PWT we Wrocławiu widok od strony archikatedry

Aktualnie od roku akademickiego 2020/2021 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu kształci studentów na jednolitych studiach magisterskich w ramach studiów stacjonarnych na następujących kierunkach[26]:

 • teologia
  • kapłańska (cykl A) – trwa 6 lat i kończy się dodatkowo uzyskaniem święceń
  • dla świeckich (cykl B) – trwa 5 lat, studia kierowane do członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
 • pedagogika[27]
  • trwają 5 lat
  • profil pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ponadto uczelnia oferuje studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), trwające 2 lata, które są adresowane do absolwentów posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku pedagogika o następujących specjalnościach[28]:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika osób starszych

W ramach studiów niestacjonarnych wydział prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku teologia, trwające 5 lat. Przeznaczone są one dla osób świeckich. W trakcie kształcenia nie ma możliwości uzyskania po 3 latach licencjatu zawodowego z teologii. Ich absolwenci po przedstawieniu pracy oraz po złożeniu egzaminu ex universa theologia i egzaminu magisterskiego, otrzymują stopień magistra teologii[29].

Dodatkowo wrocławski Papieski Wydział Teologiczny oferuje również studia podyplomowe[30]:

 • Podyplomowe Studia Teologiczne/Teologiczno-Katechetyczne
 • Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej
 • Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie
 • Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne
 • Podyplomowe Studia Psychoterapii
 • Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego
 • Podyplomowe Studia Turystyki Biblijnej
 • Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy z Rodziną

Od 1 października 2019 roku Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oferuje dwie ścieżki, trwające 3 lata, które umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora teologii[31]:

 • Szkoła doktorska PWT
 • Specjalistyczne Studia Teologiczne

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu posiada prawo do nadawania następujących stopni naukowych w dziedzinie teologii[32]:

 • doktora w dyscyplinie nauki teologiczne
 • doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki teologiczne

Uniwersytet Trzeciego Wieku edytuj

W 2009 roku decyzją ks. arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego – Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, powołany został do życia w tej uczelni Uniwersytet Trzeciego Wieku, będący formą edukacji seniorów. W 2011 roku otrzymał on imię Jana Pawła II. Ta placówka edukacyjna, którą kieruje od czasu jej powstania ks. prof. nadzw. dr hab. Henryk Szeloch, służy powiększeniu intelektualnej i duchowej sprawności osób starszych. W programie jej zajęć znajdują się wykłady z: teologii, filozofii, psychologii, pedagogiki i prawa, pielgrzymki, wyjścia i wyjazdy edukacyjne, zajęcia o charakterze integracyjnym i kulturalnym. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu ma 360 słuchaczy i 233 absolwentów. Zajęcia na nim odbywają się dwa razy w miesiącu: w drugą i czwartą sobotę miesiąca[33].

Wydawnictwa edytuj

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jako uczelnia akademicka posiada własne Wydawnictwo Naukowe. W ramach tego wydawnictwa wydawany jest m.in[34]:

 • "Wrocławski Przegląd Teologiczny", którego redaktorem naczelnym jest ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT[34],
 • "Sympozja i Sesje Naukowe", na czele którego stoi aktualnie ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec.

Do pozostałych czasopism należą: "Theo Doctores", "Informator", "Biuletyn", "Colloquium Salutis" oraz "Nasz Fakultet"[35].

Doktoraty honoris causa edytuj

 
Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec w trakcie odczytywania laudacji podczas wręczania doktoratu honoris causa PWT ks. prof. Fernando Ocáriz Braña (2022)

Najważniejszą godnością przyznawaną przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest tytuł doktora honoris causa. Nadawany jest on przez Rade Wydziału po uzyskaniu zgody Wielkiego Kanclerza i nihil obstat Stolicy Apostolskiej[36]. Dotychczas godność tę otrzymali[37][38]:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne) [online], Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2023-09-28].
 2. Informacja o programie ERASMUS+ na stronie PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 3. J. Pater, Rys historyczny PWT do 1945 roku, Wrocław 2002. [on-line] [dostęp: 09.11.2020]
 4. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2020-11-09].
 5. Oferta kierunków i trybów kształcenia na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-29)]. [on-line] [dostęp: 09.11.2020]
 6. Status prawny PWT we Wrocławiu.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-21)]. [on-line] [dostęp: 09.11.2020]
 7. Wykaz pracowników PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-16)]. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 8. Wykaz pracowników emerytowanych w PWT we Wrocławiu według stanu na rok akademicki 2020/2021. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-12-05)]. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 9. a b Historia PWT we Wrocławiu na stronie uczelni.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-12-20)]. [on-line] [dostęp: 09.11.2020]
 10. a b c Ogród przy Papieskim Wydziale Teologicznym [online], VisitWroclaw.eu [dostęp 2023-07-31] (pol.).
 11. DoFA - Dolnośląski Festiwal Architektury [online], www.wroclaw.sarp.org.pl [dostęp 2023-07-31].
 12. Nowy Rektor PWT, pwt.wroc.pl. [dostęp 2022-06-10]
 13. Instytut Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych https://pwt.wroc.pl/o-uczelni/instytuty-i-katedry
 14. Struktura organizacyjna IHK i TP PAT we Wrocławiu.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-29)]. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 15. Struktura organizacyjna INB PAT we Wrocławiu.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-21)]. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 16. Instytuty i katedry - Instytut Teologii Systematycznej. pwt.wroc.pl. [dostęp 2023-12-12].
 17. Struktura organizacyjna ITiSD PAT we Wrocławiu.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-19)]. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 18. Zadania i cele SJBiN PAT we Wrocławiu.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-19)]. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 19. Historia Biblioteki PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 20. Zbiory Biblioteki PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 21. Siedziba Biblioteki PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 22. Pracownicy Biblioteki PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 23. Informacje na temat Biura Karier PWT we Wrocławiu.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-29)]. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 24. Informacje na temat Biura Promocji PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 25. Informacja uzyskana w Dziekanacie Studiów Stacjonarnych, Niestacjonarnych i Podyplomowych PWT we Wrocławiu według stanu na rok akademicki 2018/2019.
 26. Studia dziennie na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-29)]. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 27. Studia dziennie na kierunku pedagogika na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 28. Opis kierunku pedagogika studia II stopnia na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-20)]. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 29. Studia zaoczne na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-12-05)]. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 30. Wykaz studiów podyplomowych na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-12-20)]. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 31. Informacja dotycząca doktoratu na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.. pwt.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-19)]. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 32. Zarządzenie nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie stwierdzenia uprawnień do nadawania stopni naukowych. [on-line] [dostęp: 11.11.2020]
 33. H. Szeloch, Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II we Wrocławiu w służbie seniorom, „Warszawskie Studia Pastoralne” 16/2012, s. 254-255.
 34. a b Wydawnictwa PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 35. Lista czasopism wydawanych przez PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 36. Na podstawie § 5 Statutu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. [on-line] [dostęp: 09.11.2020]
 37. Włodzimierz Wołyniec, Piotr Duda (red.), Ksiądz Profesor Fernando Ocáriz Braña, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 19 stycznia 2022, s. 91, ISBN 978-83-66545-36-6, OCLC 1309406070.
 38. Wykaz Doktorów Honoris Causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu według stanu na 2020 roku uzyskane w Biurze Promocji PAT we Wrocławiu.
 39. Prałat prałatury personalnej Opus Dei honorowym doktorem PWT, wroclaw.gosc.pl [dostęp 2022-06-23].

Linki zewnętrzne edytuj