Marszałek województwa

przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa

Marszałek województwa – przewodniczący kolegialnego zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej.

Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników, a także kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Ma kompetencję do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Procedura powołania i odwołania marszałka oraz jego podstawowe uprawnienia zostały określone w przepisach ustawy o samorządzie województwa[1].

Powołanie i odwołanieEdytuj

Wyboru marszałka dokonuje się podczas sesji sejmiku w odrębnym głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych sejmiku, przy czym sam marszałek nie musi być radnym[2]. Za wybranego na to stanowisko uważa się tego kandydata, który otrzymał większość bezwzględną głosów ustawowego składu sejmiku[3]. W przypadku niewybrania w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów pełnego zarządu województwa, sejmik ulega rozwiązaniu z mocy prawa[4], co skutkuje przedterminowymi wyborami[5].

Sejmik województwa może odwołać marszałka województwa z powodu nieudzielenia absolutorium lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku[6]. Odwołanie marszałka następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania sejmik województwa przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie marszałka nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania[7].

Obecni marszałkowie województwEdytuj

Marszałek Ugrupowanie Data powołania Województwo
Cezary Przybylski Bezpartyjni Samorządowcy 2014-02-1313 lutego 2014   dolnośląskie
Piotr Całbecki Platforma Obywatelska 2006-11-2424 listopada 2006   kujawsko-pomorskie
Jarosław Stawiarski Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-2121 listopada 2018   lubelskie
Elżbieta Polak Platforma Obywatelska 2010-11-2929 listopada 2010   lubuskie
Grzegorz Schreiber Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-2222 listopada 2018   łódzkie
Witold Kozłowski Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-1919 listopada 2018   małopolskie
Adam Struzik Polskie Stronnictwo Ludowe 2001-12-1010 grudnia 2001   mazowieckie
Andrzej Buła Platforma Obywatelska 2013-11-1212 listopada 2013   opolskie
Władysław Ortyl Prawo i Sprawiedliwość 2013-05-2727 maja 2013   podkarpackie
Artur Kosicki Prawo i Sprawiedliwość 2018-12-1111 grudnia 2018   podlaskie
Mieczysław Struk Platforma Obywatelska 2010-02-2222 lutego 2010   pomorskie
Jakub Chełstowski Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-2121 listopada 2018   śląskie
Andrzej Bętkowski Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-2222 listopada 2018   świętokrzyskie
Gustaw Brzezin Polskie Stronnictwo Ludowe 2014-12-1212 grudnia 2014   warmińsko-mazurskie
Marek Woźniak Platforma Obywatelska 2005-10-1010 października 2005   wielkopolskie
Olgierd Geblewicz Platforma Obywatelska 2010-12-077 grudnia 2010   zachodniopomorskie

Województwo dolnośląskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Jan Waszkiewicz (AWS) 1 I 1999 28 XII 2001 1092 dni I kadencja
2. Emilian Stańczyszyn (UW) 28 XII 2001 31 I 2003 399 dni I kadencja
3.   Henryk Gołębiewski (SLD) 31 I 2003 25 VIII 2004 572 dni II kadencja
4.   Paweł Wróblewski (PiS) 25 VIII 2004 7 XII 2006 834 dni II kadencja
5. Andrzej Łoś (PO) 7 XII 2006 5 III 2008 456 dni III kadencja
6.   Marek Łapiński (PO) 5 III 2008 1 XII 2010 999 dni III kadencja
7. Rafał Jurkowlaniec (PO) 1 XII 2010 12 II 2014 1169 dni IV kadencja
8. Cezary Przybylski (PO/BS) 13 II 2014 2344 dni IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo kujawsko-pomorskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Waldemar Achramowicz (SLD) 1 I 1999 24 XI 2006 2884 dni I kadencja
II kadencja
2.   Piotr Całbecki (PO) 24 XI 2006 4982 dni III kadencja
IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo lubelskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Arkadiusz Bratkowski (PSL) 1 I 1999 29 X 2001 1032 dni I kadencja
2. Edward Hunek (PSL) 29 X 2001 10 XII 2002 407 dni I kadencja
3.   Edward Wojtas (PSL) 10 XII 2002 8 I 2003 29 dni[c] II kadencja
4. Henryk Makarewicz (PSL) 8 I 2003 23 V 2005 866 dni II kadencja
(3.)   Edward Wojtas (PSL) 23 V 2005 1 XII 2006 557 dni[c] II kadencja
5. Jarosław Zdrojkowski (PiS) 1 XII 2006 28 I 2008 423 dni III kadencja
6.   Krzysztof Grabczuk (PO) 28 I 2008 1 XII 2010 1038 dni III kadencja
7.   Krzysztof Hetman (PSL) 1 XII 2010 24 VI 2014 1301 dni IV kadencja
8. Sławomir Sosnowski (PSL) 24 VI 2014 21 XI 2018 1611 dni IV kadencja
V kadencja
9.   Jarosław Stawiarski (PiS) 21 XI 2018 602 dni VI kadencja

Województwo lubuskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Andrzej Bocheński (SLD) 1 I 1999 1 XII 2006 2891 dni I kadencja
II kadencja
2. Krzysztof Szymański (PO) 1 XII 2006 21 VIII 2008 731 dni III kadencja
3.   Marcin Jabłoński (PO) 21 VIII 2008 29 XI 2010 728 dni III kadencja
4.   Elżbieta Polak (PO) 29 XI 2010 3516 dni IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo łódzkieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Waldemar Matusewicz (SLD) 1 I 1999 31 I 2001 761 dni I kadencja
2. Mieczysław Teodorczyk (SLD) 1 II 2001 29 III 2004 1152 dni I kadencja
II kadencja
3. Stanisław Witaszczyk (PSL) 29 III 2004 27 XI 2006 973 dni II kadencja
4. Włodzimierz Fisiak (PO) 28 XI 2006 2 XII 2010 1465 dni III kadencja
5.   Witold Stępień (PO) 2 XII 2010 22 XI 2018 2912 dni IV kadencja
V kadencja
6.   Grzegorz Schreiber (PiS) 22 XI 2018 601 dni VI kadencja

Województwo małopolskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Marek Nawara (AWS) 1 I 1999 20 XI 2002 1419 dni[d] I kadencja
2.   Janusz Sepioł (PO) 20 XI 2002 27 XI 2006 1468 dni II kadencja
(1.) Marek Nawara (PiS/WM) 27 XI 2006 2 XII 2010 1466 dni[d] III kadencja
3.   Marek Sowa (PO) 2 XII 2010 25 X 2015 1788 dni IV kadencja
V kadencja
4.   Jacek Krupa (PO) 9 XI 2015 19 XI 2018 1106 dni V kadencja
5. Witold Kozłowski (PiS) 19 XI 2018 604 dni VI kadencja

Województwo mazowieckieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Zbigniew Kuźmiuk (PSL) 1 I 1999 10 XII 2001 1074 dni I kadencja
2.   Adam Struzik (PSL) 10 XII 2001 6792 dni I kadencja
II kadencja
III kadencja
IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo opolskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Stanisław Jałowiecki (AWS) 1 I 1999 19 IV 2002 1204 dni I kadencja
2.   Ryszard Galla (MN) 19 IV 2002 16 XI 2002 211 dni I kadencja
3. Ewa Olszewska (SLD) 16 XI 2002 25 II 2003 101 dni II kadencja
4. Grzegorz Kubat (SLD) 25 II 2003 27 XI 2006 1371 dni II kadencja
5. Józef Sebesta (PO) 27 XI 2006 12 XI 2013 2542 dni III kadencja
IV kadencja
6.   Andrzej Buła (PO) 12 XI 2013 2437 dni IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo podkarpackieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Bogdan Rzońca (AWS) 1 I 1999 22 XI 2002 1421 dni I kadencja
2. Leszek Deptuła (PSL) 22 XI 2002 25 XI 2006 1464 dni II kadencja
3. Zygmunt Cholewiński (PiS) 25 XI 2006 30 XI 2010 1466 dni III kadencja
4. Mirosław Karapyta (PSL) 30 XI 2010 27 V 2013 909 dni IV kadencja
5.   Władysław Ortyl (PiS) 27 V 2013 2606 dni IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo podlaskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Sławomir Zgrzywa (AWS) 1 I 1999 30 XI 2002 1429 dni I kadencja
2. Janusz Krzyżewski (SLD) 30 XI 2002 20 II 2007[e] 1543 dni II kadencja
3.   Dariusz Piontkowski (PiS) 29 V 2007 15 I 2008 231 dni III kadencja
4. Jarosław Dworzański (PO) 15 I 2008 8 XII 2014 2519 dni III kadencja
IV kadencja
5.   Mieczysław Baszko (PSL) 8 XII 2014 25 X 2015 315 dni V kadencja
6. Jerzy Leszczyński (PSL) 9 XI 2015 11 XII 2018 1128 dni V kadencja
7. Artur Kosicki (PiS) 11 XII 2018 582 dni VI kadencja

Województwo pomorskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Jan Zarębski (AWS) 1 I 1999 2 XII 2002 1431 dni I kadencja
2.   Jan Kozłowski (PO) 25 XI 2002 22 II 2010 2639 dni II kadencja
III kadencja
3.   Mieczysław Struk (PO) 22 II 2010 3796 dni III kadencja
IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo śląskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Jan Olbrycht (AWS) 1 I 1999 26 XI 2002 1425 dni I kadencja
2. Michał Czarski (SLD) 26 XI 2002 27 XI 2006 1462 dni II kadencja
3.   Janusz Moszyński (PO) 27 XI 2006 9 I 2008 408 dni III kadencja
4.   Bogusław Śmigielski (PO) 12 I 2008 10 XII 2010 1063 dni III kadencja
5.   Adam Matusiewicz (PO) 10 XII 2010 21 I 2013 773 dni IV kadencja
6.   Mirosław Sekuła (PO) 21 I 2013 1 XII 2014 679 dni IV kadencja
7.   Wojciech Saługa (PO) 1 XII 2014 21 XI 2018 1451 dni V kadencja
8.   Jakub Chełstowski (PiS) 21 XI 2018 602 dni VI kadencja

Województwo świętokrzyskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Józef Szczepańczyk (PSL) 1 I 1999 22 X 2001 1025 dni I kadencja
2. Józef Kwiecień (PSL) 22 X 2001 27 XI 2002 401 dni I kadencja
3. Franciszek Wołodźko (SLD) 27 XI 2002 27 XI 2006 1461 dni II kadencja
4.   Adam Jarubas (PSL) 27 XI 2006 22 XI 2018 4378 dni III kadencja
IV kadencja
V kadencja
5.   Andrzej Bętkowski (PiS) 22 XI 2018 601 dni VI kadencja

Województwo warmińsko-mazurskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Jerzy Szmit (AWS) 1 I 1999 14 X 1999 286 dni I kadencja
2. Andrzej Ryński (SLD) 14 X 1999 29 XI 2006 2603 dni I kadencja
II kadencja
3.   Jacek Protas (PO) 29 XI 2006 12 XII 2014 2935 dni III kadencja
IV kadencja
4.   Gustaw Brzezin (PSL) 12 XII 2014 2042 dni V kadencja
VI kadencja

Województwo wielkopolskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Stefan Mikołajczak (SLD) 1 I 1999 10 X 2005 2474 dni I kadencja
II kadencja
2.   Marek Woźniak (PO) 10 X 2005 5392 dni II kadencja
III kadencja
IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo zachodniopomorskieEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Zbigniew Zychowicz (SLD) 1 I 1999 26 I 2000 390 dni I kadencja
2. Józef Faliński (SLD) 26 I 2000 9 XII 2002 1048 dni I kadencja
3. Zygmunt Meyer (SLD) 9 XII 2002 18 XII 2006 1470 dni II kadencja
4.   Norbert Obrycki (PO) 18 XII 2006 22 IV 2008 492 dni III kadencja
5. Władysław Husejko (PO) 22 IV 2008 7 XII 2010 959 dni III kadencja
6.   Olgierd Geblewicz (PO) 7 XII 2010 3508 dni IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

UwagiEdytuj

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.
 3. a b Edward Wojtas urzędował łącznie jako marszałek województwa lubelskiego 586 dni.
 4. a b Marek Nawara urzędował łącznie jako marszałek województwa małopolskiego 2885 dni.
 5. Od lutego do maja 2007 stanowisko osoby pełniącej obowiązki organów samorządu województwa podlaskiego zajmował Jarosław Schabieński z PiS, powołany w związku z niemożnością powołania nowego zarządu województwa i koniecznością przeprowadzenia przedterminowych wyborów do sejmiku podlaskiego III kadencji.

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512).
 2. Art. 32 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa.
 3. Art. 32 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa.
 4. Art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
 5. Art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa.
 6. Art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
 7. Art. 37 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa.