Marszałek województwa

przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa

Marszałek województwa – przewodniczący kolegialnego zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej, która m.in. wprowadziła od 1 stycznia 1999 samorząd wojewódzki.

Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników, a także kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Ma kompetencję do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Procedura powołania i odwołania marszałka oraz jego podstawowe uprawnienia zostały określone w przepisach ustawy o samorządzie województwa[1].

Powołanie i odwołanie edytuj

Wyboru marszałka dokonuje się podczas sesji sejmiku w odrębnym głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych sejmiku, przy czym sam marszałek nie musi być radnym[2]. Za wybranego na to stanowisko uważa się tego kandydata, który otrzymał większość bezwzględną głosów ustawowego składu sejmiku[3]. W przypadku niewybrania w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów pełnego zarządu województwa, sejmik ulega rozwiązaniu z mocy prawa[4], co skutkuje przedterminowymi wyborami[5].

Sejmik województwa może odwołać marszałka województwa z powodu nieudzielenia absolutorium lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku[6]. Odwołanie marszałka następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania sejmik województwa przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie marszałka nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania[7].

Obecni marszałkowie województw edytuj

Marszałek Ugrupowanie Data powołania Województwo
Cezary Przybylski Bezpartyjni i Samorządowcy 2014-02-13 13 lutego 2014(dts)   dolnośląskie
Piotr Całbecki Platforma Obywatelska 2006-11-24 24 listopada 2006(dts)   kujawsko-pomorskie
Jarosław Stawiarski Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-21 21 listopada 2018(dts)   lubelskie
Marcin Jabłoński Platforma Obywatelska 2023-10-17 17 października 2023(dts)   lubuskie
Grzegorz Schreiber Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-22 22 listopada 2018(dts)   łódzkie
Witold Kozłowski Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-19 19 listopada 2018(dts)   małopolskie
Adam Struzik Polskie Stronnictwo Ludowe 2001-12-10 10 grudnia 2001(dts)   mazowieckie
Andrzej Buła Platforma Obywatelska 2013-11-12 12 listopada 2013(dts)   opolskie
Władysław Ortyl Prawo i Sprawiedliwość 2013-05-27 27 maja 2013(dts)   podkarpackie
Artur Kosicki Prawo i Sprawiedliwość 2018-12-11 11 grudnia 2018(dts)   podlaskie
Mieczysław Struk Platforma Obywatelska 2010-02-22 22 lutego 2010(dts)   pomorskie
Jakub Chełstowski Tak! Dla Polski 2018-11-21 21 listopada 2018(dts)   śląskie
Andrzej Bętkowski Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-22 22 listopada 2018(dts)   świętokrzyskie
Marcin Kuchciński Platforma Obywatelska 2023-11-07 7 listopada 2023(dts)   warmińsko-mazurskie
Marek Woźniak Platforma Obywatelska 2005-10-10 10 października 2005(dts)   wielkopolskie
Olgierd Geblewicz Platforma Obywatelska 2010-12-07 7 grudnia 2010(dts)   zachodniopomorskie

Województwo dolnośląskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Jan Waszkiewicz (AWS) 1 stycznia 1999 28 grudnia 2001 1092 dni I kadencja
2. Emilian Stańczyszyn (UW) 28 grudnia 2001 31 stycznia 2003 399 dni I kadencja
3.   Henryk Gołębiewski (SLD) 31 stycznia 2003 25 sierpnia 2004 572 dni II kadencja
4.   Paweł Wróblewski (PiS) 25 sierpnia 2004 7 grudnia 2006 834 dni II kadencja
5. Andrzej Łoś (PO) 7 grudnia 2006 5 marca 2008 456 dni III kadencja
6.   Marek Łapiński (PO) 5 marca 2008 1 grudnia 2010 999 dni III kadencja
7. Rafał Jurkowlaniec (PO) 1 grudnia 2010 12 lutego 2014 1169 dni IV kadencja
8.   Cezary Przybylski (PO/BS) 13 lutego 2014 3583 dni IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo kujawsko-pomorskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Waldemar Achramowicz (SLD) 1 stycznia 1999 24 listopada 2006 2884 dni I kadencja
II kadencja
2.   Piotr Całbecki (PO) 24 listopada 2006 6221 dni III kadencja
IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo lubelskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Arkadiusz Bratkowski (PSL) 1 stycznia 1999 29 października 2001 1032 dni I kadencja
2. Edward Hunek (PSL) 29 października 2001 10 grudnia 2002 407 dni I kadencja
3.   Edward Wojtas (PSL) 10 grudnia 2002 8 stycznia 2003 29 dni[c] II kadencja
4. Henryk Makarewicz (PSL) 8 stycznia 2003 23 maja 2005 866 dni II kadencja
(3.)   Edward Wojtas (PSL) 23 maja 2005 1 grudnia 2006 557 dni[c] II kadencja
5. Jarosław Zdrojkowski (PiS) 1 grudnia 2006 28 stycznia 2008 423 dni III kadencja
6.   Krzysztof Grabczuk (PO) 28 stycznia 2008 1 grudnia 2010 1038 dni III kadencja
7.   Krzysztof Hetman (PSL) 1 grudnia 2010 24 czerwca 2014 1301 dni IV kadencja
8.   Sławomir Sosnowski (PSL) 24 czerwca 2014 21 listopada 2018 1611 dni IV kadencja
V kadencja
9.   Jarosław Stawiarski (PiS) 21 listopada 2018 1841 dni VI kadencja

Województwo lubuskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Andrzej Bocheński (SLD) 1 stycznia 1999 1 grudnia 2006 2891 dni I kadencja
II kadencja
2. Krzysztof Szymański (PO) 1 grudnia 2006 21 sierpnia 2008 731 dni III kadencja
3.   Marcin Jabłoński (PO) 21 sierpnia 2008 29 listopada 2010 728 dni[d] III kadencja
4.   Elżbieta Polak (PO) 29 listopada 2010 13 października 2023 4701 dni IV kadencja
V kadencja
VI kadencja
(3.)   Marcin Jabłoński (PO) 13 października 2023 54 dni[d] VI kadencja

Województwo łódzkie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Waldemar Matusewicz (SLD) 1 stycznia 1999 31 stycznia 2001 761 dni I kadencja
2. Mieczysław Teodorczyk (SLD) 1 lutego 2001 29 marca 2004 1152 dni I kadencja
II kadencja
3. Stanisław Witaszczyk (PSL) 29 marca 2004 27 listopada 2006 973 dni II kadencja
4. Włodzimierz Fisiak (PO) 28 listopada 2006 2 grudnia 2010 1465 dni III kadencja
5.   Witold Stępień (PO) 2 grudnia 2010 22 listopada 2018 2912 dni IV kadencja
V kadencja
6.   Grzegorz Schreiber (PiS) 22 listopada 2018 1840 dni VI kadencja

Województwo małopolskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Marek Nawara (AWS) 1 stycznia 1999 20 listopada 2002 1419 dni[e] I kadencja
2.   Janusz Sepioł (PO) 20 listopada 2002 27 listopada 2006 1468 dni II kadencja
(1.) Marek Nawara (PiS/WM) 27 listopada 2006 2 grudnia 2010 1466 dni[e] III kadencja
3.   Marek Sowa (PO) 2 grudnia 2010 25 października 2015 1788 dni IV kadencja
V kadencja
4.   Jacek Krupa (PO) 9 listopada 2015 19 listopada 2018 1106 dni V kadencja
5.   Witold Kozłowski (PiS) 19 listopada 2018 1843 dni VI kadencja

Województwo mazowieckie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Zbigniew Kuźmiuk (PSL) 1 stycznia 1999 10 grudnia 2001 1074 dni I kadencja
2.   Adam Struzik (PSL) 10 grudnia 2001 8031 dni I kadencja
II kadencja
III kadencja
IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo opolskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Stanisław Jałowiecki (AWS) 1 stycznia 1999 19 kwietnia 2002 1204 dni I kadencja
2.   Ryszard Galla (MN) 19 kwietnia 2002 16 listopada 2002 211 dni I kadencja
3. Ewa Olszewska (SLD) 16 listopada 2002 25 lutego 2003 101 dni II kadencja
4. Grzegorz Kubat (SLD) 25 lutego 2003 27 listopada 2006 1371 dni II kadencja
5. Józef Sebesta (PO) 27 listopada 2006 12 listopada 2013 2542 dni III kadencja
IV kadencja
6.   Andrzej Buła (PO) 12 listopada 2013 3676 dni IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo podkarpackie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Bogdan Rzońca (AWS) 1 stycznia 1999 22 listopada 2002 1421 dni I kadencja
2. Leszek Deptuła (PSL) 22 listopada 2002 25 listopada 2006 1464 dni II kadencja
3. Zygmunt Cholewiński (PiS) 25 listopada 2006 30 listopada 2010 1466 dni III kadencja
4. Mirosław Karapyta (PSL) 30 listopada 2010 27 maja 2013 909 dni IV kadencja
5.   Władysław Ortyl (PiS) 27 maja 2013 3845 dni IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo podlaskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Sławomir Zgrzywa (AWS) 1 stycznia 1999 30 listopada 2002 1429 dni I kadencja
2. Janusz Krzyżewski (SLD) 30 listopada 2002 20 lutego 2007[f] 1543 dni II kadencja
3.   Dariusz Piontkowski (PiS) 29 maja 2007 15 stycznia 2008 231 dni III kadencja
4. Jarosław Dworzański (PO) 15 stycznia 2008 8 grudnia 2014 2519 dni III kadencja
IV kadencja
5.   Mieczysław Baszko (PSL) 8 grudnia 2014 25 października 2015 315 dni V kadencja
6. Jerzy Leszczyński (PSL) 9 listopada 2015 11 grudnia 2018 1128 dni V kadencja
7.   Artur Kosicki (PiS) 11 grudnia 2018 1821 dni VI kadencja

Województwo pomorskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Jan Zarębski (AWS) 1 stycznia 1999 2 grudnia 2002 1431 dni I kadencja
2.   Jan Kozłowski (PO) 25 listopada 2002 22 lutego 2010 2639 dni II kadencja
III kadencja
3.   Mieczysław Struk (PO) 22 lutego 2010 5035 dni III kadencja
IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo śląskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Jan Olbrycht (AWS) 1 stycznia 1999 26 listopada 2002 1425 dni I kadencja
2.   Michał Czarski (SLD) 26 listopada 2002 27 listopada 2006 1462 dni II kadencja
3.   Janusz Moszyński (PO) 27 listopada 2006 9 stycznia 2008 408 dni III kadencja
4.   Bogusław Śmigielski (PO) 12 stycznia 2008 10 grudnia 2010 1063 dni III kadencja
5.   Adam Matusiewicz (PO) 10 grudnia 2010 21 stycznia 2013 773 dni IV kadencja
6.   Mirosław Sekuła (PO) 21 stycznia 2013 1 grudnia 2014 679 dni IV kadencja
7.   Wojciech Saługa (PO) 1 grudnia 2014 21 listopada 2018 1451 dni V kadencja
8.   Jakub Chełstowski (PiS) 21 listopada 2018 1841 dni VI kadencja

Województwo świętokrzyskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1. Józef Szczepańczyk (PSL) 1 stycznia 1999 22 października 2001 1025 dni I kadencja
2. Józef Kwiecień (PSL) 22 października 2001 27 listopada 2002 401 dni I kadencja
3. Franciszek Wołodźko (SLD) 27 listopada 2002 27 listopada 2006 1461 dni II kadencja
4.   Adam Jarubas (PSL) 27 listopada 2006 22 listopada 2018 4378 dni III kadencja
IV kadencja
V kadencja
5.   Andrzej Bętkowski (PiS) 22 listopada 2018 1840 dni VI kadencja

Województwo warmińsko-mazurskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Jerzy Szmit (AWS) 1 stycznia 1999 14 października 1999 286 dni I kadencja
2. Andrzej Ryński (SLD) 14 października 1999 29 listopada 2006 2603 dni I kadencja
II kadencja
3.   Jacek Protas (PO) 29 listopada 2006 12 grudnia 2014 2935 dni III kadencja
IV kadencja
4.   Gustaw Brzezin (PSL) 12 grudnia 2014 15 października 2023 3229 dni V kadencja
VI kadencja
5. Marcin Kuchciński (PO) 7 listopada 2023 29 dni VI kadencja

Województwo wielkopolskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Stefan Mikołajczak (SLD) 1 stycznia 1999 10 października 2005 2474 dni I kadencja
II kadencja
2.   Marek Woźniak (PO) 10 października 2005 6631 dni II kadencja
III kadencja
IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Województwo zachodniopomorskie edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(z nominacji)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Kadencja
sejmiku
1.   Zbigniew Zychowicz (SLD) 1 stycznia 1999 26 stycznia 2000 390 dni I kadencja
2. Józef Faliński (SLD) 26 stycznia 2000 9 grudnia 2002 1048 dni I kadencja
3. Zygmunt Meyer (SLD) 9 grudnia 2002 18 grudnia 2006 1470 dni II kadencja
4.   Norbert Obrycki (PO) 18 grudnia 2006 22 kwietnia 2008 492 dni III kadencja
5. Władysław Husejko (PO) 22 kwietnia 2008 7 grudnia 2010 959 dni III kadencja
6.   Olgierd Geblewicz (PO) 7 grudnia 2010 4747 dni IV kadencja
V kadencja
VI kadencja

Uwagi edytuj

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.
 3. a b Edward Wojtas urzędował łącznie jako marszałek województwa lubelskiego 586 dni.
 4. a b Marcin Jabłoński urzędował łącznie jako marszałek województwa lubuskiego 782 dni.
 5. a b Marek Nawara urzędował łącznie jako marszałek województwa małopolskiego 2885 dni.
 6. Od lutego do maja 2007 stanowisko osoby pełniącej obowiązki organów samorządu województwa podlaskiego zajmował Jarosław Schabieński z PiS, powołany w związku z niemożnością powołania nowego zarządu województwa i koniecznością przeprowadzenia przedterminowych wyborów do sejmiku podlaskiego III kadencji.

Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547).
 2. Art. 32 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa.
 3. Art. 32 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa.
 4. Art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
 5. Art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa.
 6. Art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
 7. Art. 37 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa.