Termin „prorok” jest kalką greckiego προφήτης (prophḗtēs, "rzecznika", "adwokata")[1] używanego w kontekście religijnym, które z kolei jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa „nabi”, oznaczającego osobę przemawiającą w imieniu Boga[2][3]. Wśród mów proroków pojawiały się m.in. zapowiedzi Sądu Ostatecznego, który poprzedzi seria wydarzeń. Z tego powodu słowo „prorok” zaczęło być z czasem utożsamiane z „przepowiadaczem przyszłości” i obecnie jest potocznie utożsamiane z „jasnowidzem” lub „wróżbitą”.

W religiach abrahamowych prorokiem jest osoba będąca w kontakcie z Bogiem, której zadaniem jest przede wszystkim objawiać wolę Bożą wobec ludzi, również zapowiadać nadejście Mesjasza lub przewidywać przyszłe wydarzenia. Nierzadko prorok jest jednocześnie założycielem jakiejś religii. W każdej jednak jego rola i znaczenie są nieco inne.

Prorocy w BibliiEdytuj

Stary Testament – Biblia hebrajskaEdytuj

Biblia hebrajska definiuje proroków jako wysłanników Boga.

Prorocy więksiEdytuj

Osobny artykuł: Prorocy więksi.

Prorocy mniejsiEdytuj

Osobny artykuł: Prorocy mniejsi.

Pozostali prorocyEdytuj

ProrokinieEdytuj

Nowy TestamentEdytuj

Prorocy w protestantyzmieEdytuj

Prorocy w kalwinizmie afrykanerskimEdytuj

Prorocy w adwentyzmie dnia siódmegoEdytuj

Wspólni prorocyEdytuj

Prorokini Zreformowanego Kościoła Adwentystów Dnia SiódmegoEdytuj

Prorocy w mormonizmieEdytuj

Prorocy w Ruchu Świętych w Dniach OstatnichEdytuj

U mormonów prorokiem nazywany jest każdy kolejny prezydent Kościoła, począwszy od Josepha Smitha.

Prorocy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach OstatnichEdytuj

Prorocy Społeczności ChrystusaEdytuj

Prorocy w nowych ruchach religijnychEdytuj

Prorok w RodzinieEdytuj

Prorokini w Życiu UniwersalnymEdytuj

Prorocy islamuEdytuj

Koran uznaje za proroków 24 proroków biblijnych i jednego spoza Biblii – Mahometa. Do najważniejszych należą: Mahomet, Mojżesz oraz Isa (Jezus z Nazaretu) jako jeden z pomniejszych.

Pełna lista proroków islamskich:

 1. Adam
 2. Idris (biblijny Henoch)
 3. Nuh (biblijny Noe)
 4. Hud
 5. Saleh
 6. Ibrahim (biblijny Abraham)
 7. Lut (biblijny Lot)
 8. Izmail (biblijny Izmael)
 9. Ishak (biblijny Izaak)
 10. Jakub
 11. Jusuf (biblijny Józef)
 12. Ajub (biblijny Hiob)
 13. Szoaib (biblijny Jetro)
 14. Musa (biblijny Mojżesz)
 15. Harun (biblijny Aaron)
 16. Dhul-Kihl (prawdopodobnie biblijny Ezechiel)
 17. Dawud (biblijny Dawid)
 18. Sulejman (biblijny Salomon)
 19. Iljas (biblijny Eliasz)
 20. Al-Jasa (biblijny Elizeusz)
 21. Junus (biblijny Jonasz)
 22. Zakarijja (biblijny Zachariasz)
 23. Jahja (biblijny Jan Chrzciciel)
 24. Isa ibn Mariam (biblijny Jezus, syn Marii)
 25. Mahomet

Prorok zaratusztrianizmuEdytuj

Prorocy sikhizmuEdytuj

W sikhizmie pojęcie proroka nie istnieje. Jednak sikhowie mają podobne pojęcie – guru. Było dziesięciu Wielkich Guru, jednak nie wszystkie szkoły sikhizmu uznają każdego z nich (zwłaszcza tych ostatnich). Wspólny wszystkim jest tylko jeden – Guru Nanak.

KrytykaEdytuj

AteizmEdytuj

Krytykę proroków i proroctw przeprowadził w dziele Testament ksiądz katolicki Jean Meslier[6].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Max Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch Band 2 Band 2, 2017, ISBN 978-3-8253-0666-3, OCLC 1044732408 [dostęp 2021-08-28].
 2. Biblijne podstawy posługi słowa według Josepha ..., WSD Kielce [dostęp 2021-08-28].
 3. Tomasz Jelonek, PROROCY – GŁOSICIELE SŁOWA, Sympozjum 1(15) 2006 [dostęp 2021-08-28].
 4. Por. Łk 2,36-38.
 5. Bartłomiej Sokal, Dzieło Biblijne – 52. Czy Jan Chrzciciel był prorokiem?, biblista.pl [dostęp 2018-05-11] (pol.).
 6. Jan Meslier, Testament, Kraków 1955.

Linki zewnętrzneEdytuj