Pole powierzchni

nieujemna wielkość opisująca rozmiar figury

Pole powierzchni (potocznie krótko pole lub powierzchnia) – dwuwymiarowa miara[1] przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

Ścisła definicja wymaga wykonania pewnej konstrukcji.

Konstrukcja pojęcia pola edytuj

I Definicja edytuj

Najczęściej spotykana definicja (i jedna z najogólniejszych) odwołuje się do następującej konstrukcji:

 1. Pokrywamy całą płaszczyznę, na której znajduje się dana figura, siatką przylegających kwadratów o bokach  
 2. Liczbę kwadratów mających choćby jeden punkt wspólny z figurą, której powierzchnię mierzymy, oznaczamy przez  

Tworząc rozmaite siatki kwadratów o coraz mniejszych bokach   i tak dalej, uzyskujemy ciąg liczb  

Polem powierzchni nazywamy granicę:

 

Granica ta nie zawsze istnieje. Jeśli nie istnieje, pola powierzchni nie da się obliczyć tą metodą.

Co więcej, konstrukcja ta ma jeszcze jedną wadę – choć dobrze sprawdza się w typowych wypadkach, jednak nie ma podstawowej własności, która intuicyjnie powinna charakteryzować pole powierzchni: suma pól dwóch rozłącznych figur może być większa niż pole figury powstałej z ich połączenia.

Problem wyznaczania pól powierzchni dla wszystkich figur edytuj

 • Zbiory
  są wymierne   oraz
  jest niewymierny lub   jest niewymierny  
są rozłączne i oba mają zewnętrzną miarę Jordana równą 1. Suma tych dwóch figur (czyli wnętrze kwadratu) ma pole powierzchni równe 1, skąd możemy wnioskować, że pola tych figur nie można zdefiniować, używając podejścia Jordana.
 • Istnienie nietrywialnej funkcji, którą dałoby się zmierzyć dowolną figurę i która dla dowolnego ciągu przeliczalnego rozłącznych figur dawałaby wynik równy ich sumie, jest niedowodliwe w standardowym systemie aksjomatów ZFC.
 • Zbiór Vitalego i zbiór Bernsteina (istniejące przy założeniu aksjomatu wyboru) są niemierzalne w sensie Lebesgue’a.
 • Przy założeniu aksjomatu wyboru istnieje skończenie addytywna miara mierząca wszystkie podzbiory przestrzeni.
 • Przy założeniu AD, wszystkie podzbiory przestrzeni euklidesowych są mierzalne w sensie Lebesgue’a.
 • Jeśli istnieje liczba mierzalna, to jest niesprzeczne że continuum jest rzeczywiście mierzalne i że istnieje miara na płaszczyźnie mierząca wszystkie jej podzbiory.

Definicja szkolna edytuj

Definicja używana w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich.

 1. Obieramy kwadrat o boku 1.
 2. Kwadrat ten zwany kwadratem jednostkowym jest jednostką pola.
 3. Pole jest równe liczbie kwadratów jednostkowych lub jego części mieszczących się całkowicie w mierzonej figurze.

Definicja niejawnie używa pojęcia granicy ciągu (jego części), pojęcia nieużywanego. Definicja ta podaje dolne oszacowanie pola powierzchni figury i dobrze sprawdza się w typowych wypadkach.

Pole pod krzywą edytuj

Pole między krzywą daną równaniem   a osią OX ograniczone prostymi   i     jest równe całce oznaczonej

 

Pola typowych figur edytuj

 • równoległobok o bokach   i   oraz kącie   między nimi:  
  • prostokąt o bokach   i    
  • prostokąt o przekątnej   i stosunku proporcji boków ratio:  
  • kwadrat o boku    
  • kwadrat o przekątnej    
 • pole obszaru ograniczonego przez elipsę o półosiach   i    
 • koło o promieniu    
 • trójkąt o podstawie   wysokości   i kącie   między bokami   i    
 • wielokąt foremny (  – liczba boków,   – promień okręgu wpisanego w wielokąt,   – promień okręgu opisanego,   – bok wielokąta):
 

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. pole powierzchni, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2023-11-17].