Aksjomat determinacji

założenie teorii mnogości alternatywne do pewnika wyboru

Aksjomat determinacji, AD (od ang. axiom of determinacy) – aksjomat teorii mnogości postulujący zdeterminowanie pewnych gier nieskończonych. Implikuje on, że aksjomat wyboru jest fałszywy, a zatem unieważnia paradoksy wynikające z tego ostatniego. Niesprzeczność AD jest równoważna z niesprzecznością istnienia pewnych dużych liczb kardynalnych.

W literaturze matematycznej istnieje cała rodzina aksjomatów determinacji, do najpopularniejszych należy jednak AD niezależny od aksjomatów Zermela-Fraenkla.

W dalszej części tego artykułu będą używane oznaczenia i definicje wprowadzone w artykule o grach nieskończonych.

Rys historyczny

edytuj
 • Pierwsza gra nieskończona została opisana w 1930 przez polskiego matematyka Stanisława Mazura w problemie 43 w Księdze Szkockiej. Dzisiaj gra ta jest znana pod nazwą gry Banacha-Mazura.
 • W 1962 polscy matematycy Jan Mycielski i Hugo Steinhaus[1] zaproponowali badania aksjomatów determinacji. Aksjomaty te były intensywnie studiowane na początku lat 60. XX wieku przez Jana Mycielskiego i Stanisława Świerczkowskiego[2][3][4].
 • W 1969 Donald A. Martin udowodnił, że jeśli istnieje liczba mierzalna oraz   jest zbiorem analitycznym, to gra   jest zdeterminowana[5].
 • W 1975 Martin wykazał, że jeśli   jest zbiorem borelowskim, to gra   jest zdeterminowana[6][7].
 • W końcu lat 80. XX wieku Hugh Woodin, Donald Martin i John Steel wykazali, że przy założeniu istnienia znacznie większych dużych liczb kardynalnych, wszystkie gry na zbiory z wyższych klas rzutowych też są zdeterminowane[8][9]. Ponadto udowodnili oni, że jeśli istnieją odpowiednio duże liczby kardynalne, to ZF+AD jest niesprzeczne.
 • W latach 90. XX wieku Woodin rozwinął teorię wokół pojęcia forsingu   które okazało się kluczowym elementem badań struktury   przy założeniu AD w   (gdzie   jest ideałem niestacjonarnych podzbiorów   a   jest rodziną zbiorów dziedzicznie mocy  )[10].

Aksjomat i jego wersje

edytuj

Definicje wstępne

edytuj

Przypomnijmy następujące definicje:

 • Niech   będzie zbiorem o przynajmniej dwóch elementach oraz niech   Gra   pomiędzy graczami I i II jest zdefiniowana jako proces, w wyniku którego gracze konstruują ciąg nieskończony   o wyrazach w   w taki sposób, że po tym jak już   zostało wybrane, to
jeśli   jest parzyste, to gracz I wybiera  
jeśli   jest nieparzyste, to gracz II wybiera  
Po wykonaniu wszystkich ω kroków, kiedy gracze zbudowali ciąg   powiemy, że gracz I wygrał partię η jeśli  
 • Strategia dla gracza I to funkcja   Powiemy, że ciąg   jest zgodny ze strategią σ jeśli   Strategia   dla gracza I jest strategią zwycięską gracza I w  , jeśli każdy ciąg   zgodny z   należy do zbioru  
 • Strategia dla gracza II to funkcja   Powiemy, że ciąg   jest zgodny ze strategią τ jeśli   Strategia   dla gracza II jest strategią zwycięską gracza II w  , jeśli żaden ciąg   zgodny z   nie należy do zbioru  
 • Powiemy, że gra   jest zdeterminowana, jeśli jeden z graczy ma strategię zwycięską.

Aksjomaty determinacji

edytuj
 • Aksjomat determinacji AD to zdanie
dla każdego zbioru   gra   jest zdeterminowana.
 • Aksjomat determinacji rzeczywistej   to zdanie
dla każdego zbioru   gra   jest zdeterminowana

(gdzie   oznacza zbiór liczb rzeczywistych).

 • Aksjomat determinacji rzutowej PD to zdanie
dla każdego zbioru rzutowego   gra   jest zdeterminowana.

Konsekwencje

edytuj
 •   implikuje AD.
 • Następujące stwierdzenia są konsekwencjami AD:
  1. Każdy podzbiór liczb rzeczywistych ma własność Baire’a.
  2. Każdy podzbiór liczb rzeczywistych jest mierzalny w sensie miary Lebesgue’a.
  3. Każdy nieprzeliczalny podzbiór liczb rzeczywistych zawiera podzbiór doskonały.
  4. Dla każdego     jest liczbą nieosiągalną w  
  5.   jest liczbą mierzalną (a nawet filtr generowany przez cluby jest ultrafiltrem).
  6.   jest liczbą mierzalną.
 • Następujące stwierdzenia są konsekwencjami PD:
  1. Każdy rzutowy podzbiór liczb rzeczywistych ma własność Baire’a.
  2. Każdy rzutowy podzbiór liczb rzeczywistych jest mierzalny w sensie miary Lebesgue’a.
  3. Każdy nieprzeliczalny rzutowy podzbiór liczb rzeczywistych zawiera podzbiór doskonały.
 • Jeśli istnieje nieskończenie wiele liczb Woodina z liczbą mierzalną powyżej ich, to
  1.  
  2. PD jest prawdziwe.
 • Teoria „ZF+AD” jest niesprzeczna wtedy i tylko wtedy, gdy niesprzeczna jest teoria „ZFC+ istnieje nieskończenie wiele liczb Woodina”.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Jan Mycielski, Hugo Steinhaus: A mathematical axiom contradicting the axiom of choice, „Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys.” 10 (1962), s. 1–3.
 2. Jan Mycielski, Stanisław Świerczkowski: On the Lebesgue measurability and the axiom of determinateness, „Fundamenta Mathematicae”. 54 (1964), s. 67–71.
 3. Jan Mycielski: On the axiom of determinateness, „Fundamenta Mathematicae” 53 (1963/1964), s. 205–224.
 4. Jan Mycielski: On the axiom of determinateness. II, „Fundamenta Mathematicae” 59 (1966), s. 203–212.
 5. Donald A. Martin: Measurable cardinals and analytic games, „Fundamenta Mathematicae” 66 (1969/1970), s. 287–291.
 6. Donald A. Martin: Borel determinacy. „Ann. of Math.” (2) 102 (1975), nr 2, s. 363–371.
 7. Donald A. Martin: A purely inductive proof of Borel determinacy, „Recursion theory (Ithaca, N.Y., 1982)”, Proc. Sympos. Pure Math., 42 (1985). s. 303–308.
 8. W. Hugh Woodin: Supercompact cardinals, sets of reals, and weakly homogeneous trees. „Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.” 85 (1988), s. 6587–6591.
 9. Donald A. Martin, John R. Steel: A proof of projective determinacy, „J. Amer. Math. Soc.” 2 (1989), s. 1, 71–125.
 10. W. Hugh Woodin: The axiom of determinacy, forcing axioms, and the nonstationary ideal. „de Gruyter Series in Logic and its Applications”, 1. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1999. ISBN 3-11-015708-X.