Wzór Picka

Wzór Picka – wzór na obliczanie pola powierzchni wielokąta prostego, którego wierzchołki są punktami kratowymi na płaszczyźnie. Zgodnie z tym wzorem pole wielokąta jest równe:

Dla wielokąta na rysunku:

ze wzoru Picka pole wielokąta jest równe:

gdzie oznacza liczbę punktów kratowych leżących wewnątrz wielokąta, a oznacza liczbę punktów kratowych leżących na brzegu wielokąta.

Powyższy wzór jest prawdziwy jedynie dla wielokątów prostych (złożonych z jednego kawałka i bez dziur).

Twierdzenie to zostało po raz pierwszy opisane przez Georga Alexandra Picka w 1899. Można je uogólnić na przestrzeń trzy i więcej wymiarową przez wielomiany Ehrharta. Wzór można też uogólnić na powierzchnie wielościanów.

Uogólnienie dla wielokątów złożonych z trójkątów pierwotnychEdytuj

Trójkątem pierwotnym jest trójkąt, którego wierzchołki są punktami kratowymi i są to jedyne punkty kratowe. Ze wzoru Picka wynika, że ma on pole  

Rozważmy wielokąt   który ma triangulację na trójkąty pierwotne. Oznaczmy przez   liczbę wierzchołków w triangulacji,   liczbę krawędzi triangulacji,   liczbę krawędzi brzegowych triangulacji, a   liczbę ścian triangulacji.

Zliczając krawędzie ścian triangulacji na dwa sposoby, otrzymujemy równość  

 

gdzie   oznacza charakterystykę Eulera, a   brzeg figury  

 

Wzór ten jest prawidłowy w szczególności dla wielokątów prostych, ponieważ dla nich charakterystyka Eulera jest równa   a charakterystyka brzegu  

Linki zewnętrzneEdytuj