Wnętrze (matematyka)

pojęcie w geometrii lub topologii, zbiór tych punktów przestrzeni, które należą do zbioru F wraz z pewnym swoim otoczeniem

Wnętrze zbioru (figury, bryły) – pojęcie w geometrii lub topologii; zbiór punktów wewnętrznych podzbioru przestrzeni, czyli tych punktów, które należą do niego wraz z pewnym swoim otoczeniem.

Punkt jest punktem wewnętrznym figury

Wnętrze zbioru oznacza się przez lub

Własności

edytuj

Z definicji wnętrza zbioru wynikają bezpośrednio poniższe jego własności.

 1. Wnętrze zbioru   jest otwartym podzbiorem  
 2. Wnętrze jest sumą wszystkich otwartych podzbiorów  
 3. Wnętrze jest największym zbiorem otwartym zawartym w  [1].
 4. Zbiór jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy jest swoim własnym wnętrzem.
 5. Wnętrze dowolnego zbioru równe jest swojemu wnętrzu:  
 6. Jeżeli   jest podzbiorem   to   jest podzbiorem  
 7. Wnętrze części wspólnej zbiorów jest częścią wspólną wnętrz tych zbiorów:  
 8. Jeżeli   jest zbiorem otwartym, to   jest podzbiorem   wtedy i tylko wtedy, gdy   jest podzbiorem  

Wnętrze zbioru zależy od topologii – jeżeli na przestrzeni dane są dwie różne topologie, to ten sam zbiór może być wnętrzem w jednej topologii, a w innej nie.

W przestrzeni metrycznej punkt   zbioru   jest punktem wewnętrznym wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje kula o środku w punkcie   całkowicie zawarta w zbiorze  

Pozostałe własności

edytuj
 1.   dla dowolnych zbiorów  
 2.   dla dowolnej rodziny zbiorów  
 3. Dla każdego   mamy
   
 4.  
  przykład:
   

Operacja wnętrza a topologia

edytuj

Jeżeli operację brania wnętrza zbioru przyjmiemy jako pewną operację pierwotną na zbiorach, która spełnia warunki 5, 6, 7 oraz warunek   gdzie   oznacza całą przestrzeń, to może ona posłużyć do zdefiniowania topologii przez operację wnętrza w zbiorze  [2].

Przykłady

edytuj
 • W dowolnej przestrzeni wnętrze zbioru pustego jest zbiorem pustym, a wnętrzem całej przestrzeni jest przestrzeń.
 • W przestrzeni dyskretnej każdy zbiór jest swoim wnętrzem.
 • Niech   oznacza zbiór liczb rzeczywistych z naturalną topologią. Wówczas:
  • wnętrzem przedziału domkniętego   jest przedział otwarty  
  • wnętrzem przedziału   jest przedział  
  • wnętrzem zbioru skończonego jest zbiór pusty
  • wnętrzem zbioru liczb wymiernych jest zbiór pusty
  • wnętrzem zbioru liczb niewymiernych także jest zbiór pusty
  • zbiór ma niepuste wnętrze wtedy i tylko wtedy, gdy zawiera pewien przedział.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. wnętrze zbioru, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-10-03].
 2. Engelking 1975 ↓, s. 37.

Bibliografia

edytuj