Dorzecze Odry

dorzecze

Dorzecze Odry – obszar, z którego do rzeki głównej Odry spływają wszystkie jej dopływy (dorzecze). Powierzchnia dorzecza wynosi 118 861 km², z czego 106 056 km² obszaru Polski[1].

Dorzecze Odry

W podziale hydrograficznym Polski dokonanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dorzecze Odry jest podstawową jednostką hydrograficzną[2][3].

Gospodarka wodna edytuj

W systemie administrowania wodami do obszaru dorzecza Odry na obszarze Polski zalicza się oprócz samego dorzecza Odry również dorzecza wszystkich cieków wpadających do Morza Bałtyckiego na zachód od Słupi, łącznie z przyległymi morskimi wodami przybrzeżnymi i przejściowymi[4]. Teren dorzecza na terenie Polski jest podzielony na 4 regiony wodne, którymi administrują 4 regionalne zarządy gospodarki wodnej[5].

Obszary gospodarowania wodami dorzecza Odry w Polsce[6][7]:

 • region wodny dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – zarządzany przez RZGW w Szczecinie
 • region wodny Warty – zarządzany przez RZGW w Poznaniu
 • region wodny środkowej Odry – zarządzany przez RZGW we Wrocławiu
 • region wodny Górnej Odry – zarządzany przez RZGW w Gliwicach

Obszary gospodarowania wodami dorzecza Odry w Czechach:

W gospodarce wodnej na poziomie międzynarodowym stosowane jest również pojęcie Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (MODO), który obejmuje oprócz właściwego dorzecza tej rzeki również Zalew Szczeciński i jego zlewnię. Tak definiowany obszar zajmuje 124 049 km², z czego 107 169 km² na terytorium Polski, 9602 km² Niemiec i 7278 km² Czech[11].

Dopływy Odry edytuj

Lista nazwanych cieków w dorzeczu Odry:

 Odra (ujście do Roztoki Odrzańskiej)
  ├───L───Gunica
  │     └───P───Jasienica
  │     └───P───Rów Wołczkowski
  │     └───P───Mała Gunica
  ├───P───Krępa
  │     └───L───Żabi Rów
  ├───L───Kanał Policki
  ├───P───Raduń │
  ├>>─P──────────┘
  ├───L───Łarpia
  │     ├───L───Grzybnica
  │     └───L───Przęsocińska Struga
  ├───P───Szczucznik
  ├───L───Wietlina
  ├>>─L──────┘
  ├───P───Ina
  │     ├───P───Wiśniówka
  │     ├───P───Wisełka
  │     ├───P───Małka
  │     ├───P───Młynówka
  │     ├───P───Krępiel
  │     │     ├───L───Pęzinka
  │     │     ├───P───Giełdnica
  │     │     ├───L───Krępa
  │     │     │     ├───P───Dołżnica
  │     │     │     └───L───Reczyca
  │     │     ├───P───Sokola (Kłodna)
  │     │     ├───P───Kania
  │     │     └───P───Okra
  │     ├───L───Mała Ina
  │     ├───P───Reczyca
  │     ├───L───Stobnica
  │     └───P───Kanał Iny
  ├───P───Kanał Skolwinki
  ├───P───Iński Nurt
  │     └───────────────────────────────┐
  │                     ├───P───Kanał Komorowski
  ├───P───Babina              │
  │     ├───────────────────────────────┤
  │    Czapina              │
  │     └───────────────────────────────┤
  ├>>─P───Kanał Skolwiński         │
  │     └───L───Skolwinka        │
  ├>>─P───Święta────────────────────────────┤
  ├───P───Przekop Mieleński         │
  ├───L───Gręziniec  │           │
  │          │           ├───P───Chełszcząca
  │          │           │     └───L──Żołnierska Struga
  │          │           ├───P───Płonia
  │          │           │     ├───L───Rudzianka
  │          │           │     ├───L───Niedźwiedzianka
  │          │           │     ├───P───Gowienica Miedwiańska
  │          │           │     ├───P───Miedwinka
  │          │           │     ├───L───Ostrowica
  │          │           │    Kanał Płoński
  │          │           │     ├───L───Kanał Młyński
  │          │           │     ├───L───Stróżewski Rów
  │          │           │    Płonia
  │          │           │     └───P───Strzelica
  │          │           └───P───Regalica
  ├>>─P───Parnica─────┴────────────────────────────L───┤
  ├───L───Bukowa                    │
  │     │                     ├───P───ChojnówkaStobnica                   │
  ├───L───Kanał Kurowski                │
  ├>>─P────────────────────────────Kanał Leśny─────L───┤
Odra                   Obnica────L───┤
  ├───P───Skośnica                   │
  │     └───L────────────────Odra Wschodnia─>>─P───┘
  │                     ├───P───Kanał Klucki
  │                     ├>>─P──────┘
  │                     ├───P───Omulna
  │                     ├───L───Kanał Szeroki
  │                     │     └───L───Kanał Gryfiński
  │                     ├───P───Tywa
  │                     ├───P───Stara Regalica
  │                     │     └───L───Kanał Marwicki
  │                     ├───L───Pniewa
  │                     ├───L───Marwicka Struga
Odra Zachodnia                │
  ├───P───Kanał Moczydłowski        │
  │     └───L───Kanał Czarny      │
  ├───L───Salveybach            │
  │     │               │
  │    Landgraben            │
  ├───L───Höftgraben            │
  ├───P───Kanał Krzyżowy          │
  │     │               │
  │    Kanał Węzłowy           │
  ├───L───Alte Oder (Stara Odra)      │
  │     ├───L───Welse          │
  │     ├───P───Letschiner Hauptgraben │
  │     └───L───Kanał Finow       │
  ├>>─P─────────────────────────────────────┘
Odra
  ├───P───Rurzyca
  │     ├───L───Kalica
  │     └───P───Kołbica
  ├───P───Kanał Cedyński
  ├───P───Słubia
  ├───P───Kurzyca
  ├───P───Myśla
  │     ├───P───Sienica
  │     │     └───P───Kanał Sienicy
  │     ├───P───Kosa
  │     ├───L───Ścieniawica
  │     ├───P───Olchowy Rów
  │     ├───L───Myślański Kanał
  │     ├───L───Pręga
  │     │     ├───L───Łączyna
  │     │    Kozi Rów
  │     ├───L───Gniłka
  │     └───L───Kanał Głęboki
  ├───P───Warta
  │     ├───P───Stara Warta
  │     │     │
  │     │    Maszówek
  │     │     ├───L───Racza Struga
  │     │     └───P───Bogdanka
  │     │     └───P───Witna
  │     ├───L───Kanał Postomski
  │     │     ├───P───Racza Struga
  │     │     ├───L───Łęcza
  │     │     ├───P───Kanał Krępiński
  │     │    Postomia
  │     │     └───P───Kanał Bema
  │     │          ├───L───Rudzianka
  │     │          ├───L───Lubniewka
  │     │          └───P───Kanał Roszkowicki
  │     ├───P───Kłodawka
  │     │     ├───L───Srebrna
  │     │     └───P───Marwica
  │     ├───P───Noteć
  │     │     ├───P───Otok
  │     │     │     ├───P───Łączna
  │     │     │     ├───P───Santoczna
  │     │     │     └───P───Pełcz
  │     │     ├───P───Stara Noteć
  │     │     ├───L───Kanał Goszczanowski
  │     │     ├───L───Gościmka
  │     │     ├───L───Lubiatka
  │     │     ├───L───Miała
  │     │     ├───P───Drawa
  │     │     │     ├───L───Człopica
  │     │     │     │     └───L───Rzeczka
  │     │     │     │          └───P───Modrza
  │     │     │     ├───P───Pokrętna
  │     │     │     ├───L───Szczuczna
  │     │     │     │     └───L───Kanał Szczuczarz
  │     │     │     ├───P───Mierzęcka Struga
  │     │     │     │     ├───L───Koczynka
  │     │     │     │    Ogardna
  │     │     │     ├───L───Płociczna
  │     │     │     │     ├───L───Cieszynka
  │     │     │     │     └───L───Runica
  │     │     │     ├───P───Sucha
  │     │     │     ├───P───Moczel
  │     │     │     ├───L───Korytnica
  │     │     │     │     ├───P───Kamionka
  │     │     │     │     │     │
  │     │     │     │     │    Stawica
  │     │     │     │     └───L───Zgnilec
  │     │     │     ├───L───Słopica
  │     │     │     ├───P───Bagnica
  │     │     │     ├───P───Sitna
  │     │     │     ├───L───Mąkowarka
  │     │     │     │     │
  │     │     │     │    Drawica
  │     │     │     ├───L─────────────────────Prostynia
  │     │     │     │                ├───P───Borowiak
  │     │     │    Stara Drawa            │
  │     │     │     ├───P───Głęboka         │
  │     │     │     ├───P───Pełknica        │
  │     │     │     ├───P───Radówka         │
  │     │     │     │     └───P───Leniwka    │
  │     │     │     ├>>─L───────────────────────────┘
  │     │     │    Drawa
  │     │     │     ├───P───Drawka
  │     │     │     │     └───P───Trzciniak
  │     │     │     ├───L───Studzienica
  │     │     │     ├───P───Wilżnica
  │     │     │     │     │
  │     │     │     │    Łącznik
  │     │     │     ├───P───Kokna
  │     │     │     │     ├───L───Rakoń
  │     │     │     │     │    └───L───Parpla
  │     │     │     │    Rakowiec
  │     │     │     ├───L───Wąsowa
  │     │     │     ├───P───Drawisko
  │     │     │     └───P───Miedznik
  │     │     ├───L───Gulczanka
  │     │     ├───P───Rudnica
  │     │     │     └───L───Rudawka
  │     │     ├───P───Łaga
  │     │     │     └───L───Trzcianka
  │     │     ├───P───Łomnica
  │     │     ├───P───Gwda
  │     │     │     ├───P───Ruda
  │     │     │     ├───L───Głomia
  │     │     │     │     ├───L───Kocunia
  │     │     │     │     └───L───Strużnica
  │     │     │     ├───P───Piława
  │     │     │     │     └───P───Dobrzyca
  │     │     │     │          ├───L───Zdbica
  │     │     │     │          ├───P───Piławka
  │     │     │     │          │    └───P───Żydówka
  │     │     │     │          ├───P───Kłębowianka
  │     │     │     │          ├───P───Świniarka
  │     │     │     │          ├───P───Świerczyniec
  │     │     │     │          └───P───Nieciecza
  │     │     │     ├───L───Pękawnica
  │     │     │     ├───P───Rurzyca
  │     │     │     ├───P───Plitnica
  │     │     │     │     ├───L───Kanał Sypniewski
  │     │     │     │     ├───L───Kamionka
  │     │     │     │     ├───L───Samborka
  │     │     │     ├───P───Młynówka
  │     │     │     │     ├───P───Ptusza
  │     │     │     │     ├───P───Oska
  │     │     │     │     └───P───Trzęsa
  │     │     │     ├───P───Czarna
  │     │     │     ├───P───Debrzynka
  │     │     │     ├───L───Szczyra
  │     │     │     │     └───L───Chrząstowa
  │     │     │     ├───L───Mokrzenica
  │     │     │     ├───L───Czernica
  │     │     │     │     ├───P───Gnilec
  │     │     │     │     └───P───Biała
  │     │     │     ├───P───Osoka
  │     │     │     │     └───P───Siedlicka Struga
  │     │     │     ├───L───Dołga
  │     │     │     ├───P───Nizica
  │     │     │     │     └───────Kanał Radacki
  │     │     │     │          └───P───Kanał Mosiński
  │     │     │     ├───────Bielec
  │     │     │     └───────Strużka
  │     │     ├───L───Bolemka
  │     │     ├───L───Margoninka
  │     │     ├───P───Białośliwka
  │     │     ├───L───Młynówka Borowska
  │     │     ├───L───Kcynka
  │     │     ├───P───Łobżonka
  │     │     │     └───L───Orla
  │     │     ├───P───Rokitka
  │     │     ├───P───Kanał Bydgoski
  │     │     │     └───L───Górny Kanał Noteci
  │     │     └───L───Gąsawka
  │     ├───L───Obra
  │     │     │
  │     │    Kanał Bledzewski
  │     │     └───L───Jordanka
  │     ├───L───Męcinka
  │     ├───L───Kamionka
  │     │     └───L───Bielina
  │     ├───P───Kłosowska Struga
  │     ├───L───Śremska Struga
  │     ├───P───Lichwińska Struga
  │     ├───L───Jaroszewska Struga
  │     ├───L───Osiecznica
  │     ├───L───Ostroroga
  │     ├───P───Rów Rzeciński
  │     ├───P───Smolnica
  │     ├───L───Sama
  │     ├───P───Kończak
  │     │     ├───P───Kanał Połajewski
  │     │     ├───P───Kanał Godoski
  │     │     ├───L───Kanał Ludomicki
  │     │     └───────Kanał Orłowski
  │     ├───L───Samica Kierska
  │     ├───P───Wełna
  │     │     ├───P───Nielba
  │     │     ├───P───Struga Gołaniecka
  │     │     ├───P───Struga Potulicka
  │     │     ├───P───Flinta
  │     │     ├───L───Wełnianka
  │     │     └───L───Mała Wełna
  │     ├───P───Trojanka
  │     │     ├───L───Goślinka
  │     │     ├───P───Kanał Kąty
  │     │     └───P───Kanał Wojnowski
  │     ├───L───Różany Potok
  │     ├───P───Koźlanka
  │     ├───P───Główna
  │     ├───P───Cybina
  │     │     ├───L───Piaśnica
  │     │     │     └───P───Pokrzywka
  │     │     ├───P───Szklarka
  │     │     ├───L───Chartynia
  │     │     ├───P───Kaczeniec
  │     │     ├───L───Struga
  │     │     ├───P───Zielinka
  │     │     ├───L───Mielcuch
  │     │     ├───P───Kanał Czachurski
  │     │     └───P───Szkudelniak
  │     ├───L───Bogdanka
  │     │     ├───L───Wierzbak
  │     │     ├───L───Golęcinka
  │     │     └───L───Strzeszyński Strumień
  │     ├───P───Starynka
  │     ├───L───Junikowski Strumień
  │     │     └───L───Ceglanka
  │     ├───P───Czapnica
  │     ├───P───Kopel
  │     │     ├───L───Głuszynka
  │     │     ├───P───Michałówka
  │     │     │     ├───P───Świątnica
  │     │     │     ├───L───Krzesinka
  │     │     │     ├───P───Spławka
  │     │     │     │    └───L───Dworski Rów
  │     │     │     ├───P───Łężynka
  │     │     │     ├───P───Polny Rów
  │     │     │     └───P───Leśny Potok
  │     │     ├───L───Średzka Struga
  │     │     └───L───Męcina
  │     ├───L───Wirynka
  │     ├───L───Kanał Mosiński
  │     │     ├───L───Samica Stęszewska
  │     │     ├───P───Olszynka
  │     │     ├───L───Żydowski Rów
  │     │     ├───P───Rów Dunaja
  │     │     ├───L───Kanał Prut
  │     │     └───────Kanał Kościański
  │     ├───L───Kanał Szymanowo-Grzybno
  │     ├───P───Młynisko
  │     ├───L───Pysząca
  │     ├───L───Graniczny Kanał
  │     ├───L───Kanał Książ
  │     ├───P───Moskawa
  │     ├───P───Kanał Borowski
  │     ├───L───Kanał Roguski
  │     ├───P───Baba
  │     ├───L───Lutynia
  │     ├───L───Prosna
  │     │     ├───P───Bartosz
  │     │     ├───L───Grabówka
  │     │     ├───P───Kanał Oborski
  │     │     ├───L───Garbacz
  │     │     ├───L───Pleszewski Potok
  │     │     ├───L───Błotnia
  │     │     ├───L───Ner
  │     │     ├───L───Giszka
  │     │     ├───L───Trzemna
  │     │     ├───L───Pomianka
  │     │     ├───L───Niesób
  │     │     ├───P───Struga Węglewska
  │     │     ├───P───Łużyca
  │     │     ├───L───Lipówka
  │     │     ├───L───Ołobok
  │     │     │     ├───P───Struga Ostrowska
  │     │     │     ├───L───Niedźwiada
  │     │     │     ├───L───Ciemna
  │     │     │     └───P───Gniła Barycz
  │     │     ├───P───Pokrzywnica
  │     │     ├───P───Swędrnia
  │     │     ├───P───Bernardynka
  │     │     └───P───Bartosz
  │     ├───P───Ner
  │     ├───P───Wiercica
  │     │     ├───L───Jaźwiniec
  │     │     └───L───Biechówka
  │     ├───P───Rgilewka
  │     ├───P───Widawka
  │     │     ├───L───Krasówka
  │     │     ├───L───Nieciecz
  │     │     ├───L───Świętojanka
  │     │     ├───P───Grabia
  │     │     ├───P───Pilsia
  │     │     ├───P───Ścichawka
  │     │     └───P───Rakówka
  │     ├───L───Liswarta
  │     │     ├───────Młynówka
  │     │     ├───────Pankówka
  │     │     ├───────Piskara
  │     │     ├───────Opatówka
  │     │     ├───────Biała Oksza
  │     │     └───────Czarna Oksza (Kocinka)
  │     ├───L───Kiełbaska
  │     ├───L───Postomia
  │     │     ├───L───Lenka
  │     │     ├───L───Ośnianka
  │     │     └───P───Kanał Bema
  │     ├───P───Radomka
  │     └───L───Stradomka
  ├───P───Ilanka
  ├───P───Pliszka
  ├───L───Nysa Łużycka
  │     ├───P───Miedzianka
  │     ├───P───Witka
  │     │     ├───P───Bílý potok (na terenie Czech)
  │     │     └───P───Koci Potok (na terenie Czech)
  │     ├───P───Czerwona Woda
  │     ├───P───Jędrzychowicki Potok
  │     ├───P───Skróda
  │     ├───P───Lubsza
  │     ├───L───Mandau (na terenie Niemiec)
  │     └───L───Plißnitz (na terenie Niemiec)
  ├───L───Bóbr
  │     ├───P───Szprotawa
  │     │     ├───P───Zielenica
  │     │     ├───P───Kalinka
  │     │     ├───P───Szprotawica
  │     │     ├───L───Kamienny Potok
  │     │     ├───P───Kanał Północny
  │     │     ├───L───Młot│
  │     │     ├>>─P───────┘
  │     │     ├───P───Skłoba
  │     │     │     └───P───Kłębanówka
  │     │     ├───L───Kanał Nowodworski
  │     │     ├───P───Błotna
  │     │     ├───L───Leszczynka
  │     │     ├───P───Kalina
  │     │     ├───L───Chocianowska Woda
  │     │     │     └───P───Równik)
  │     │     ├───P───Mokrzyca
  │     │     ├───P───Dopływ z Nowego Dworu
  │     │     ├───P───Zielenica
  │     │     │     ├───P───Dopływ z Jędrzychowa
  │     │     │     └───L───Glibiel
  │     │     └───L───Trzebnicka Woda
  │     ├───L───Kwisa
  │     ├───L───Czerna Wielka
  │     │     └───P───Czerna Mała
  │     ├───L───Kamienna
  │     │     └───P───Wrzosówka
  │     │          └───P───Podgórna
  │     ├───P───Lesk
  │     │     ├───L───Grzędzi Potok
  │     │     ├───P───Czerwony Strumień
  │     │     └───P───Leśna woda
  │     └———P———Zadrna
  │          ├———P———Łężec
  │          ├———L———Cedron
  │          ├———P———Kochanówka
  │          ├———P———Jawiszówka
  │          ├———L———Olszanica
  │          └———P———Meta
  ├───P───Barycz
  │     ├───P───Kuroch
  │     ├───L───Polska Woda
  │     ├───L───Brzeźnica
  │     ├───L───Sąsiecznica
  │     ├───P───Orla
  │     │     ├───L───Czarna Woda
  │     │     ├───L───Żydowski Potok
  │     │     ├───L───Borownica
  │     │     ├───P───Rdęca
  │     │     ├───P───Dąbroczna
  │     │     └───P───Masłówka
  │     ├───L───Tynica
  │     ├───L───Kanał Świernia
  │     ├───P───Śląski Rów
  │     └───P───Kanał Polski
  ├───P───Jezierzyca
  │     └───────Mojęcka Struga
  │          └───────Juszka
  ├───L───Zimnica
  ├───L───Kaczawa
  │     ├───P───Wierzbiak
  │     ├───L───Czarna Woda
  │     │     └───P───Skora
  │     │          ├───L───Młynówka
  │     │          └───P───Czermnica
  │     ├───P───Nysa Szalona
  │     │     ├───L───Błotnia
  │     │     ├───L───Męcinka
  │     │     ├───L───Starucha
  │     │     ├───L───Księginka
  │     │     ├───L───Jawornik
  │     │     ├───L───Nysa Mała
  │     │     │     ├───P───Przyłęcznica
  │     │     │     ├───P───Świekotka
  │     │     │     └───P───Lipnica
  │     │     ├───P───Sadówka
  │     │     ├───L───Rochowicka Woda
  │     │     └───P───Ochodnik
  │     ├───P───Drążnica
  │     ├───P───Wilcza
  │     ├───L───Koziniec
  │     ├───L───Młynka
  │     │     └───P───Dolina Głęboka
  │     ├───P───Kamiennik
  │     │     └───P───Czerwieniec
  │     ├───L───Świerzawa
  │     │     └───L───Radzynka
  │     ├───P───Bukownica
  │     │     └───P───Sarnka
  │     ├───P───Olszanka
  │     └───L───Bełczek
  ├───L───Kanał Rogowski (Suszka)
  ├───L───Cicha Woda
  │     ├───P───Drążnik
  │     └───L───Czerniec
  │     └───L───Jarosławiec
  ├───P───Widawa
  │     ├───L───Graniczna
  │     ├───P───Oleśnica
  │     └───P───Dobra
  ├───L───Bystrzyca
  │     ├───P───Czarna Woda
  │     │     └───P───Sulistrowicki Potok
  │     ├───P───Piława
  │     │     ├───L───Bojanicka Woda
  │     │     │     └───P───Węglówka
  │     │     ├───L───Kłomnica
  │     │     │     ├───L───Miła
  │     │     │     └───L───Graniczny Potok
  │     │     ├───L───Pieszycki Potok
  │     │     ├───L───Brzęczek
  │     │     ├───P───Koguci Potok
  │     │     └───L───Bielawica
  │     │          └───P───Czerwony Potok
  │     ├───L───Strzegomka
  │     │     └───P───Pełcznica
  │     ├───L───Witoszówka
  │     ├───L───Młynówka
  │     ├───L───Złoty Potok
  │     ├───P───Młynówka
  │     │     └───P───Michałkowski Potok
  │     ├───P───Walimka
  │     │     ├───P───Sowi Spław
  │     │     │     └───L───Gontowy Spław
  │     │     ├───P───Barani Dół
  │     │     └───P───Srebrna Woda
  │     ├───P───Jaworzynik
  │     │     └───P───Jaworzynka
  │     ├───L───Rybna
  │     ├───L───Złota Woda
  │     ├───L───Otłuczyna
  │     ├───P───Kłobia
  ├───L───Ślęza
  │     ├───P───Żurawka
  │     │     └───P───Mszana
  │     ├───P───Mała Ślęza
  │     ├───L───Oleszna
  │     ├───────Grabiszynka
  │     ├───────Kasina
  │     ├───────Ługowina
  │     ├───────Olszówka Krzycka
  │     ├───────Oporówka
  │     └───────Piaskówka
  ├───L───Oława
  │     ├───L───Brochówka
  │     ├───L───Zielona
  │     │     └───L───Krzywy Potok
  │     ├───P───Psarski Potok
  │     ├───P───Gojna
  │     └───P───Krynka
  ├───P───Stobrawa
  │     ├───L───Budkowiczanka
  │     │     └───L───Brynica
  ├───L───Nysa Kłodzka
  │     ├───P───Biała Głuchołaska
  │     │     ├───L───Stařic (na terenie Czech)
  │     │     └───L───Mora
  │     ├───P───Widna
  │     ├───P───Płocha
  │     ├───P───Raczyna
  │     │     ├───P───Świdna
  │     ├───P───Tarnawka
  │     ├───P───Kamienica
  │     ├───P───Trująca
  │     ├───L───Budzówka
  │     │     └───L───Jadkowa
  │     │          └───P───Zamkowy Potok
  │     ├───L───Ścinawka
  │     │     ├───L───Sokołowiec
  │     │     ├───L───Marcowski Potok
  │     │     ├───L───Włodzica
  │     │     │     ├───L───Sowi Potok
  │     │     │     ├───L───Jugowski Potok
  │     │     │     ├───L───Piekielnica
  │     │     │     └───L───Woliborka
  │     │     ├───L───Szczyp
  │     │     ├───L───Dzik
  │     │     ├───L───Bożkowski Potok
  │     │     ├───L───Czerwionek
  │     │     ├───P───Piekło
  │     │     ├───P───Pośna
  │     │     └───P───Roszycki Spław
  │     ├───P───Jaszkówka
  │     │
  │     ├───P───Biała Lądecka
  │     │     ├───L───Piotrówka
  │     │     ├───P───Skrzynczana
  │     │     │     └───P───Brodek
  │     │     ├───L───Konradka
  │     │     ├───P───Orliczka
  │     │     ├───P───Borówkowy Potok
  │     │     ├───L───Morawka
  │     │     │     └───L───Kleśnica
  │     │     │          └───L───Gołogórski Potok
  │     │     ├───L───Kobylica
  │     │     ├───P───Jesionowy Spław
  │     │     ├───L───Kopcowy Potok
  │     │     ├───L───Bierawka
  │     │     ├───L───Morawski Potok
  │     │     ├───L───Czarny Potok
  │     │     └───L───Działowy Spław
  │     ├───L───Bystrzyca Łomnicka
  │     ├───L───Bystrzyca Dusznicka
  │     │     ├───P───Jastrzębnik
  │     │     ├───P───Biały Potok
  │     │     └───P───Wapienny Potok
  │     ├───L───Łomnica
  │     │     ├───P───Hubka
  │     │     ├───P───Jastrząb
  │     │     └───P───Kamieniec
  │     ├───P───Waliszowska Woda
  │     │       ├───L───Pławienka
  │     │       ├───P───Panna
  │     │       ├───L───dopływ koło góry Łazek
  │     │       ├───P───Równica
  │     │       ├───P───dopływ z Marcinkowa
  │     │       └───P───dopływ z Suchonia
  │     │
  │     ├───P───Pławna
  │     ├───P───Wilczka
  │     │     └───P───Bogoryja
  │     ├───P───Polna
  │     └───L───Kamieńczyk
  │          └───P───Kamionka
  ├───P───Mała Panew
  │     ├───────Stoła
  │     │     ├───────Pniowiec
  │     │     ├───────Brzeźnica
  │     │     ├───────Graniczna Woda
  │     │     └───────Dębnica
  │     └───────Ligancja
  ├───L───Osobłoga
  │     └───L───Biała
  │     ├───L───Lubrzanka
  │     ├───L───Prudnik
  │     │      └───L───Złoty Potok
  │     │           └───P───Bystry Potok
  │     │
  │     ├───L───Młynówka
  │     ├───L───Lesný potok
  │     ├───P───Hrozová (potok Grozowy/Ciekłec/Wielki potok)
  │     │     └───P───Matějovický potok (Maciejowicki potok)
  │     │     └───L───Trója (Troja/Wielki potok)
  │     ├───L───Karlovský potok
  │     ├───P───Lužná
  │     ├───P───Povelický potok
  │     ├───P───Liptaňský potok
  │     ├───P───Mušlov
  │     ├───P───Svinný potok
  ├───L───Stradunia
  ├───P───Kłodnica
  ├───L───Cisek
  ├───P───Bierawka
  ├───P───Ruda
  │     ├───L───Nacyna
  │     └───L───Sumina
  ├───P───Łęgoń
  │     ├───P───Suminka
  │     └───P───Żabnica
  │          └───P───Nędza
  ├─────────P──────────┐
  ├───L───Psinka    │
  ├─────────P───────Kanał Ulga
  │          └───P───Plęśnica
  │               └───P───Kamieniok
  ├───L───Psina
  │     ├───P───Troja
  │     └───P───Biała Woda (oficjalnie potok Krzanówka[12])
  ├───P───Olza
  │     ├───L───Łomna
  │     ├───P───Głuchówka
  │     ├───P───Puńcówka
  │     ├───P───Bobrówka
  │     ├───L───Stonawka
  │     ├───P───Pietrówka
  │     └───P───Lesznica
  |          ├───P───Jedłownicki Potok
  │          ├───P───Potok Radliński
  │          ├───L───Marklówka
  │          ├───L───Potok Sakandrzok
  │          ├───L───Potok Kokoszycki
  │          └───P───Szotkówka
  |                └───P───Kolejówka
  |                └───P───Mszanka
  ├───P───Ostrawica
  │     ├───L───Čeladenka
  │     ├───P───Morawka
  │     └───P───Łucyna
  ├───L───Opawa
  │     └───P───Děhylovský potok
  │     └───P───Hrabyňka
  │     ├───L───Štěpánka
  │     └───P───Ohrozima
  │     └───P───Sedlinka
  │     └───P───Hoštata
  │     ├───L───Kateřinský potok
  │     └───P───Morawica
  │     ├───L───Ostra (Pilšťský potok)
  │     ├───P───Velká (Jaktarka)
  │     ├───P───Heraltický potok
  │     ├───P───Lipinka
  │     ├───P───Hořina
  │     ├───P───Čižina
  │     ├───L───Wilżyna
  │     ├───P───Černý potok
  │     ├───P───Hájnický potok
  │     ├───L───Obecní potok
  │     ├───L───Potok Ciermięcicki (Trmantický potok)
  │     ├───L───Opawica
  │          ├───L───Mohla (Radynka/Potok Mokry)
  │          ├───P───Ježnický potok
  │          ├───P───Hůrka
  │          ├───P───Kobylí potok
  │          ├───P───Burkvízský potok
  │          ├───L───Láč
  │          ├───L───Valštejnský potok
  │          ├───L───Solný potok
  │          ├───L───Komorský potok
  │          ├───P───Tisová
  │          ├───P───Ptáčník
  │     ├───L───Kostelecký potok (Jelení potok)
  │     ├───P───Guntramovický potok
  │     ├───L───Krasovka
  │     ├───P───Zátoráček
  │     ├───L───Čakovský potok
  │     ├───P───Milotický potok
  │     ├───P───Oborenský potok
  │          ├───P───Smrčinský potok
  │          ├───L───Popel
  │          ├───L───Zelený potok
  │     ├───L───Jelení potok
  │     ├───P───Skrbovický potok
  │     ├───L───Kamenný potok
  │     ├───L───Kobylí potok
  │     ├───P───Uhlířský potok
  ├───L───Porubka
  ├───P───Ondřejnice
  ├───P───Lubina
  ├───P───Jičínka
  ├───P───Luha
Odra
(źródło)

Przypisy edytuj

 1. Zbigniew W. Kundzewicz: Summer 1997 Flood in Poland in perspective. W: Oleg Fedorovich Vasiliev: Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security. Dordrecht, London: Springer, 2007, s. 98, seria: NATO science series, Series IV, Earth and environmental sciences ; v. 78. ISBN 978-1402057403.
 2. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych: Podstawowe jednostki hydrograficzne Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [dostęp 2009-06-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-06-26)]. (pol.).
 3. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych: Hydrografia, Podział Polski na jednostki hydrograficzne najwyższego rzędu – obszary. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [dostęp 2009-06-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-04-26)]. (pol.).
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Dz.U. z 2017 r. poz. 1566
 5. Ogólna charakterystyka. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. [dostęp 2011-01-27].
 6. Hydrograficzny obszar działania. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. [dostęp 2011-01-27].
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. ws. przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2006 r. nr 126, poz. 878)
 8. Povodí Odry, státní podnik
 9. Mapa územního uspořádání, Povodí Labe, státní podnik
 10. Stavy a průtoky, Povodí Ohře, státní podnik
 11. Stan wdrażania programów działań na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Wrocław: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sierpień 2013, s. 6.
 12. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Jerzy Duma, Janusz Rieger, Halina Czarnecka (oprac.), Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006 (seria Nazewnictwo Geograficzne Polski), s. 128, ISBN 83-239-9607-5.