Droga ekspresowa S19 (Polska)

Droga ekspresowa w Polsce łącząca Białystok, Lublin i Rzeszów z Białorusią i Słowacją

Droga ekspresowa S19 – budowana droga ekspresowa we wschodniej części kraju pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a granicą ze Słowacją w Barwinku. Jej łączna długość jest szacowana na ok. 570 km. Trasa, poza odcinkiem Kuźnica Białostocka-Białystok[2] w całości jest fragmentem szlaku „Via Carpatia”.

S19
Proj. długość ok. 570 km
Zbudowano 42,6 km oraz
30,8 km (jedna jezdnia)
W budowie 129,2 km
Województwa podlaskie,
mazowieckie,
lubelskie,
podkarpackie
Mapa
Mapa S19
S19

     Odcinki istniejące

     Odcinki w budowie

     Odcinki planowane

Istniejące odcinkiEdytuj

Obwodnica WasilkowaEdytuj

Długość: 3,5 km; została oddana do użytku 14 lutego 2011 jako DK nr 19, po kilkukrotnym przerywaniu prac. Zgodnie z nowym przebiegiem trasy S19, odcinek ten nie jest częścią ekspresówki. 24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt, a 20 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[3], które modyfikuje przebieg drogi ekspresowej nr 19 w okolicach Białegostoku, omijając od północy Puszczę Knyszyńską na trasie ChoroszczKnyszynKorycinSokółka.


Obwodnica Międzyrzeca PodlaskiegoEdytuj

Długość: 6,6 km. Droga zbudowana w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej (tylko w rejonie węzłów dwujezdniowa), oddana do użytku 18 kwietnia 2008, oznaczona jako droga krajowa nr 19.

Obwodnica Kocka i Woli SkromowskiejEdytuj

Długość: 7,9 km. Droga zbudowana w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej, oddana do użytku 21 grudnia 2011.

węzeł Lublin Rudnik węzeł Lublin SławinekEdytuj

 
Obwodnica Lublina, okolice węzła Rudnik

Długość: 10,2 km. Odcinek stanowiący fragment północnej obwodnicy Lublina. Odcinek ten został wybudowany w standardzie drogi ekspresowej dwujezdniowej o 3 pasach ruchu w każdym kierunku. Stanowi wspólny przebieg drogi ekspresowej S12 i S17. Pierwotny termin zakończenia budowy 5 grudnia 2013, później – sierpień 2014, otwarty 31 października 2014.

węzeł Lublin Sławinek (Dąbrowica) – węzeł Lublin Węglin (Konopnica)Edytuj

Długość: 9,8 km. Odcinek stanowiący fragment zachodniej obwodnicy Lublina. Umowę na budowę odcinka podpisano 29 października 2014[4] W ramach inwestycji powstał odcinek drogi ekspresowej dwujezdniowej, który pozwoli ominąć Lublin od strony zachodniej. Przetarg na budowę obwodnicy wygrała firma Budimex. Wartość inwestycji to blisko 423,9 mln zł. Inwestycję zakończono 9 grudnia 2016 roku.


węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów WschódEdytuj

26 lutego 2010 podpisano umowę na realizację odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód o długości około 6,9 km, będącego częścią tzw. północnej obwodnicy Rzeszowa. Wykonawcą tego odcinka A4 będzie polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. oraz ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Wartość kontraktu to 439,5 mln zł. Termin realizacji to 18 miesięcy[5]. W ostateczności porzucono jednak projekt drogi ekspresowej, utworzono drogę krajową i nadano jej oznaczenie DK97.

węzeł Rzeszów Wschód – StobiernaEdytuj

Długość: 3,1 km (dwujezdniowy odcinek) oraz 3,8 km (jednojezdniowy odcinek)[6]; Umowa na budowę została podpisana 8 lutego 2010 w rzeszowskim oddziale GDDKiA; wykonawcą było polsko-portugalskie konsorcjum firm, z Liderem MSF Engenharia S.A. z siedzibą w Lizbonie; wartość kontraktu to 213 576 067,49 zł.[7]; fragment między skrzyżowaniem z DK19 w Stobiernej do węzła Jasionka o długości 3,8 km zbudowany w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej, natomiast odcinek od węzła Jasionka do węzła Rzeszów Wschód o długości 3,1 km wybudowany jest w standardzie drogi ekspresowej dwujezdniowej. Cały odcinek został oddany do użytku 10 września 2012[8].

węzeł Rzeszów Zachód – węzeł ŚwilczaEdytuj

Długość: 6,3 km. 22 kwietnia 2010 podpisano umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza oraz odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Centralny. Wykonawcą tej inwestycji było polsko-indyjskie konsorcjum firm Radko Sp. z o.o., Autostrada Wschodnia Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD LTD z Indii. Wartość kontraktu to 441,7 mln zł (w tym odcinek A4, ok. 4 km – 234,3 mln zł, odcinek S19, ok. 4.4 km – 207,5 mln zł). Termin realizacji to 18 miesięcy. 25 maja 2012 nastąpiło odstąpienie od umowy z wykonawcą. 18 stycznia 2013 podpisano nową umowę na kontynuację prac z firmą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie. Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 10 miesięcy od daty podpisania umowy[9]. 13 grudnia 2013 odcinek został oddany do użytku[10].

węzeł Świlcza (bez węzła) – węzeł Rzeszów Południe / Kielanówka (z węzłem)Edytuj

9 kwietnia 2014 r. podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK94) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) o długość 6,3 km. Wykonawcą prac zostało wybrane konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A. oraz WARBUD S.A. Wartość umowy to 342 566 799,40 zł brutto. Czas na wykonanie zadania: 34 miesiące. Inwestycja realizowana będzie systemem „optymalizuj + projektuj + buduj”. To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Warty zaznaczenia jest tu także fakt współpracy GDDKiA, władz województwa podkarpackiego oraz miasta Rzeszowa w zakresie dodatkowego połączenia miasta Rzeszowa z ekspresówką. Na podstawie podpisanego w 2010 roku porozumienia, zrealizowane zostanie wspólne przedsięwzięcie, polegające na budowie tzw. łącznika pomiędzy węzłem Rzeszów Południe,a miejską ulicą Podkarpacką. Częścią tej drogi będzie także oddany do użytku w 2011 r. odcinek pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Podkarpacką[11]. 19 maja 2015 roku Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż wykonawca może rozpocząć budowę drogi[12]. Otwarto ją 7 grudnia 2017[13].

węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – StobiernaEdytuj

Długość: 12,5 km. 5 czerwca 2014 roku podpisana została umowa z konsorcjum, któremu lideruje Aldesa Constructiones Polska Sp.o.o. na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych. Inwestycja miała zostać zrealizowana w 30 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót.) 10 lipca 2015r. Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż wykonawca może rozpocząć budowę drogi[14]. Otwarto ją 1 września 2017[15][16].

Odcinki w budowieEdytuj

Lublin – KraśnikEdytuj

Łączna długość odcinka: 42 km. Przetarg ogłoszono 21 sierpnia 2015 roku. Odcinek jest podzielony na etapy:

 • Lublin (w. Lublin Węglin) – w. Niedrzwica Duża dł. ok. 12 km
 • w. Niedrzwica Duża - w. Kraśnik Północ dł. ok. 20 km
 • w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe (obwodnica Kraśnika) dł. ok. 10 km

20 października 2017 otwarto oferty przetargowe na wymienione odcinki. Na odcinek od węzła Lublin Węglin do węzła Niedrzwica Duża wpłynęło 6 ofert o wartości od 312,3 do 420,5 mln zł. Na odcinek od węzła Niedrzwica Duża – do węzła Kraśnik Północ wpłynęło 5 ofert o wartości od 498 do 565,8 mln zł. Natomiast na budowę obwodnicy Kraśnika wpłynęło 6 ofert o wartości od 319,5 do 424,7 mln zł[17].

Aldesa Construcciones Polska zaprojektuje i zbuduje dwa skrajne odcinki pomiędzy węzłami Lublin Węglin i Niedrzwica Duża. Środkowy odcinek, od węzła Niedrzwica Duża do węzła Kraśnik Północ, zaprojektuje i wykona firma Mota-Engil Central Europe[potrzebny przypis].

Kraśnik – Lasy JanowskieEdytuj

Łączna długość odcinka: 33 km. Przetarg ogłoszono 28 sierpnia 2015 roku. Umowy zostały podpisane 30 października 2017[18]. Odcinek jest podzielony na 3 etapy[19]:

 • Kraśnik Południe (koniec obw.) – Janów Lubelski Północ (początek obwodnicy) o długości ok. 18 km wykona konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł.
 • obwodnica Janowa Lubelskiego o długości ok. 7 km zaprojektuje i zbuduje firma Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł.
 • Janów Lubelski Południe (koniec obwodnicy) – Lasy Janowskie o długości ok. 8 km zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 183,6 mln zł.

Przewidywany czas oddania drogi do użytkowania to wiosna 2021 roku.

Węzeł „Lasy Janowskie” – węzeł „Nisko Południe”Edytuj

Łączna długość odcinka: 24,3 km. 18 września 2015 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne[20]:

 • Zadanie „A” Lasy Janowskie – Zdziary o dł. ok. 9,3 km;
 • Zadanie „B” Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km;
 • Zadanie „C” Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. ok. 6 km.

Umowy na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S19 od węzła Lasy Janowskie (woj. lubelskie) do węzła Nisko Południe podpisano 18 czerwca 2018 r.[21] Odcinek Lasy Janowskie – Zdziary (długość ok. 9,3 km) zrealizuje konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. za 236,3 mln zł. Odcinek Zdziary – Rudnik nad Sanem (długość ok. 9 km) zaprojektuje i zbuduje firma Mosty Łódź S.A. za 286,9 mln zł, natomiast odcinek Rudnik nad Sanem – Nisko Południe (długość ok. 6 km) zrealizuje konsorcjum Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. za 196,3 mln zł.

Węzeł „Nisko Południe” – węzeł „Kamień”Edytuj

Odcinek od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne[22]:

 • Zadanie „A” Nisko Południe – Podgórze o dł. ok. 11,5 km (kontrakt na budowę podpisano 14 listopada 2018r.)[23]
 • Zadanie „B” Podgórze – Kamień o dł. ok. 10,5 km (kontrakt na budowę podpisano 9 sierpnia 2018)[24];
 • Zadanie „C” Węzeł „Kamień” – węzeł „Sokołów Małopolski Północ” - Długość odcinka: ok. 7,9 km[25]. Umowa podpisana została 21.12.2018r.[26]

Zadanie A wykona firma STRABAG Sp. z o.o., która zaoferowała zrealizowanie inwestycji za kwotę brutto 295 498 831,62 zł w terminie 34 miesięcy. Zadanie B oraz C wykona firma Budimex S.A.

Umowy w trybie projektuj i buduj oznaczają, że wykonawcy w pierwszej kolejności przystąpią do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną się prace w terenie. Wszystkie odcinki będą realizowane w czasie 34 miesięcy (nie wlicza się okresów zimowych podczas realizacji robót od 15 grudnia do 15 marca) i objęte zostaną gwarancją przez 10 lat. S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2021 r.[27]

Odcinki na etapie przetarguEdytuj

Rzeszów Południe - BabicaEdytuj

Długość: 10,3 km. Przetarg ogłoszono 30.09.2019r.[28]

Odcinki planowaneEdytuj

W przygotowaniu jest ok. 74-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od miejscowości Babica do granicy państwa w Barwinku. Dla pierwszego odcinka, na realizację którego ogłaszamy dzisiaj przetarg, Koncepcja Programowa została już zatwierdzona. [29]

Na poniższych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe:

 • odc. Babica - Domaradz - 23,5 km (koszt KP: 17 mln zł)
 • odc. Domaradz - Miejsce Piastowe - 22,7 km (koszt KP: 9,3 mln zł)
 • odc. Miejsce Piastowe – Dukla - 10,4 km (koszt KP: 4,5 mln zł)
 • odc. Dukla - Barwinek - 18,3 km (koszt KP: 8,4 mln zł)

Inwestycje w latach 2007–2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoEdytuj

Odcinek Lata realizacji Koszt (w mln euro)
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
BiałystokMiędzyrzec Podlaski 2012–2015 406,62
Międzyrzec Podlaski – Lubartów 2012–2015 284,83
Lubartów – Kraśnik 2012–2015 327,85
Kraśnik – Stobierna 2012–2015 554,04
Stobierna – Lutoryż 2012–2015 201,34
Lutoryż – Krosno węzeł Miejsce PiastoweBarwinek 2012–2015 247,51

PrzypisyEdytuj

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Budowa Drogi Ekspresowej S19 (Kuźnica-Korycin-Knyszyn-Choroszcz-Pld.Obw.B-stoku-Siemiatycze) :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny (pol.). [dostęp 2016-12-22].
 2. Via Carpatia: Szansa na S19 coraz większa. Jest wspólna deklaracja (zdjęcia, wideo) - poranny.pl, www.poranny.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 3. Centrum Obsługi KPRM: Dz.U. 2009 nr 187, poz. 1446, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (pol.). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2009-10-21. [dostęp 2010-04-18].
 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu.
 5. Budowa autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Północ - węzeł Rzeszów Wschód :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 6. Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Stobierna - węzeł Rzeszów Wschód :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 7. Umowy na budowę obwodnicy Jarosławia i odcinka trasy ekspresowej S19 podpisane :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis Informacyjny.
 9. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 10. Kolejny podkarpacki odcinek S19 udostępniony kierowcom (pol.). gddkia.gov.pl, 2013-12-13. [dostęp 2013-12-13].
 11. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Umowa na realizację S19 podpisana.
 12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Jest ZRID na S19 Świlcza – Rzeszów Południe.
 13. [1].
 14. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Jest ZRID na S19 Sokołów Młp.-Stobierna.
 15. Bartosz Piłat: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna. www.s19-sokolow-stobierna.pl. [dostęp 2015-09-23].
 16. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 17. Otwarto oferty na S19 od Lublina do Kraśnika. Via Carpatia staje się faktem.. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-30].
 18. Umowy na trzy lubelskie odcinki szlaku Via Carpatia podpisane. Łączymy Polskę. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-30].
 19. S19 Kraśnik – granica województwa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 20. Budowa drogi ekspresowej S19 Granica województw lubelskiego i podkarpackiego - Nisko :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 21. Podpisano 3 umowy na realizację podkarpackiej Via Carpatii :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 22. Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko - Sokołów Młp. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 23. Podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 24. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości około 10,5 km :: Generalna Dyrekcja Dróg Kraj..., www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 25. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A..., www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 26. S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2019-10-01] (pol.).
 27. Podpisano 3 umowy na realizację podkarpackiej Via Carpatii :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-06-18] (pol.).
 28. Rusza przetarg na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe - Babica :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2019-10-01] (pol.).
 29. Rusza przetarg na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe - Babica :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2019-10-01] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj