Droga ekspresowa S19 (Polska)

Droga ekspresowa w Polsce łącząca Białystok, Lublin i Rzeszów z Białorusią i Słowacją

Droga ekspresowa S19 – budowana droga ekspresowa we wschodniej części kraju pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a granicą ze Słowacją w Barwinku. Jej łączna długość jest szacowana na ok. 570 km. Trasa, poza odcinkiem Kuźnica Białostocka-Białystok[3] w całości jest fragmentem szlaku „Via Carpatia”.

S19
Początek drogi

Kuźnica

Koniec drogi

Barwinek

Proj. długość

ok. 570 km

Zbudowano

135,5 km oraz
29,5 km (jedna jezdnia)

W budowie

217,8 km

Województwa

podlaskie,
mazowieckie,
lubelskie,
podkarpackie

Mapa
Mapa S19
S19

     Odcinki istniejące

     Odcinki w budowie

     Odcinki planowane

Istniejące odcinki Edytuj

Obwodnica Wasilkowa Edytuj

Długość: 3,5 km; została oddana do użytku 14 lutego 2011 jako DK nr 19, po kilkukrotnym przerywaniu prac. Zgodnie z nowym przebiegiem trasy S19, odcinek ten nie jest częścią ekspresówki. 24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt, a 20 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[4], które modyfikuje przebieg drogi ekspresowej nr 19 w okolicach Białegostoku, omijając od północy Puszczę Knyszyńską na trasie ChoroszczKnyszynKorycinSokółka.

9 marca 2020 roku GDDKiA złożyła również jednak wniosek o decyzję środowiskową dla przebiegu drogi S19 po starodrożu[5], obejmującego obwodnicę Wasilkowa. W porównaniu z tzw. wielką obwodnicą Puszczy Knyszyńskiej – z Sokółki przez Sokolany, Janów i Korycin do Knyszyna – jest to najkrótszy wariant pomiędzy Sokółką a Białymstokiem. Prowadzi od Sokółki przez Czarną Białostocką po Dobrzyniewo Duże, przez Straż, Czarną Białostocką (przez Puszczę Knyszyńską)[6]. 1 października 2021 r. białostocki oddział GDDKiA poinformował o wydaniu przez RDOŚ w Białymstoku decyzji środowiskowej dla fragmentu drogi S19 na odcinku Sokółka- Dobrzyniewo Duże[7].

Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego Edytuj

Długość: 6,6 km. Droga zbudowana w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej (tylko w rejonie węzłów dwujezdniowa), oddana do użytku 18 kwietnia 2008, oznaczona jako droga krajowa nr 19.

Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej Edytuj

Długość: 7,9 km. Droga zbudowana w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej, oddana do użytku 21 grudnia 2011.

węzeł Lublin Rudnik węzeł Lublin Sławinek Edytuj

 
Obwodnica Lublina, okolice węzła Rudnik

Długość: 10,2 km. Odcinek stanowiący fragment północnej obwodnicy Lublina. Odcinek ten został wybudowany w standardzie drogi ekspresowej dwujezdniowej o 3 pasach ruchu w każdym kierunku. Stanowi wspólny przebieg drogi ekspresowej S12 i S17. Pierwotny termin zakończenia budowy 5 grudnia 2013, później – sierpień 2014, otwarty 31 października 2014.

węzeł Lublin Sławinek (Dąbrowica) – węzeł Lublin Węglin (Konopnica) Edytuj

Długość: 9,8 km. Odcinek stanowiący fragment zachodniej obwodnicy Lublina. Umowę na budowę odcinka podpisano 29 października 2014[8] W ramach inwestycji powstał odcinek drogi ekspresowej dwujezdniowej, który pozwoli ominąć Lublin od strony zachodniej. Przetarg na budowę obwodnicy wygrał Budimex. Wartość inwestycji to blisko 423,9 mln zł. Inwestycję zakończono 9 grudnia 2016 roku.

Lublin Węglin – Niedrzwica Duża Edytuj

Długość: ok. 12 km. Projekt i budowę odcinka wykonała Aldesa Construcciones Polska. Wartość kontraktu: 312,2 mln zł. Odcinek oddano do użytku 16 grudnia 2021.[9]

w. Niedrzwica Duża – w. Kraśnik Północ Edytuj

Długość: ok. 20 km. Jest to jeden z trzech etapów odc. Lublin Węglin – Kraśnik (dwa pozostałe zostały już oddane do użytku.) Przetargi (na każdy odcinek) ogłoszono 21 sierpnia 2015 roku, natomiast umowy podpisano 28 lutego 2018 r.[10]Odcinek jest podzielony na etapy: Projekt i budowę odcinka wykona Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu: 498 mln zł. Czas realizacji: 28 marca 2022 r.w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe (obwodnica Kraśnika). Oddany do użytku 21 maja 2022[11]

w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe (obwodnica Kraśnika Edytuj

Długość: ok. 10 km. Projekt i budowę odcinka wykona Aldesa Construcciones Polska. Wartość kontraktu: 319,5 mln zł. Odcinek oddano do użytku 16 grudnia 2021.[9]

Kraśnik – Lasy Janowskie Edytuj

Łączna długość odcinka: 33 km. Przetarg ogłoszono 28 sierpnia 2015 roku. Umowy zostały podpisane 30 października 2017[12]. Odcinek jest podzielony na 3 etapy[13]:

 • Kraśnik Południe (koniec obw.) – Janów Lubelski Północ (początek obwodnicy) o długości ok. 18 km wykona konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł. Odcinek oddano do użytku 16 grudnia 2021.
 • obwodnica Janowa Lubelskiego o długości ok. 7 km zaprojektuje i zbuduje Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł. Odcinek oddano do użytku 16 grudnia 2021.[9]
 • Janów Lubelski Południe (koniec obwodnicy) – Lasy Janowskie o długości ok. 8 km zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 183,6 mln zł. Odcinek oddano do użytku 15 czerwca 2021.[14]

Lasy Janowskie – Zdziary Edytuj

Długość: ok. 9,3 km. Budowę zrealizowało konsorcjum Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. za 236,3 mln zł. Termin realizacji: 31 października 2021 r.; Oddany do użytku 11 października 2021 r[15].

Zdziary – Rudnik nad Sanem Edytuj

Długość: ok. 9 km. Przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie odcinka ogłoszono 18 września 2015 roku. Odcinek zaprojektuje i zbuduje przedsiębiorstwo Mosty Łódź SA za 286,9 mln zł. Termin realizacji: 14 kwietnia 2022 r.[16]Odcinek oddany do użytku 29 kwietnia 2022 r.

Rudnik nad Sanem – Nisko Południe Edytuj

Długość: ok. 6 km. Przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie odcinka ogłoszono 18 września 2015 roku. Odcinek zrealizuje konsorcjum Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. za 196,3 mln zł. Termin realizacji: 18 października 2021 r.[17]

Umowy na realizację obu w/w odcinków podpisano 18 czerwca 2018 r.[18] S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2021 r.[19] Oddana do użytku 6 grudnia 2021.

Węzeł „Nisko Południe” – węzeł „Sokołów Małopolski Północ” Edytuj

Odcinek od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne[20]:

Zadanie „A” Nisko Południe – Jeżowe Edytuj

dł. ok. 11,5 km. Kontrakt na budowę podpisano 14 listopada 2018r.[21]Zadanie wykona Strabag Sp. z o.o., która zaoferowała zrealizowanie inwestycji za kwotę brutto 295 498 831,62 zł w terminie 34 miesięcy. Przewidywany termin oddania odcinka do użytku to maj 2022. Oddany do użytku 6 grudnia 2021.

Zadanie „B” Jeżowe – Łowisko Edytuj

dł. ok. 10,5 km. Podpisanie kontraktu na budowę nastąpiło 9 sierpnia 2018[22]; Zadanie to wykona Budimex SA. Przewidywany termin oddania odcinka do użytku to maj 2022. Oddany do użytku 6 grudnia 2021[23].

Zadanie „C” Węzeł „Łowisko” – węzeł „Sokołów Małopolski Północ” Edytuj

Długość odcinka: ok. 7,9 km[24]. Umowa podpisana została 21.12.2018r.[25] Zadanie wykona Budimex SA. Przewidywany termin oddania odcinka do użytku to grudzień 2021 r. Odcinek oddany do użytku 23 grudnia 2021 roku[26].

węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna Edytuj

Długość: 12,5 km. 5 czerwca 2014 roku podpisana została umowa z konsorcjum, któremu lideruje Aldesa Constructiones Polska Sp.o.o. na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych. Inwestycja miała zostać zrealizowana w 30 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót.) 10 lipca 2015 r. Wojewoda Podkarpacki wydała Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż wykonawca może rozpocząć budowę drogi[27]. Otwarto ją 1 września 2017[28][29].

Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód Edytuj

Długość: 3,1 km (dwujezdniowy odcinek) oraz 3,8 km (jednojezdniowy odcinek)[30]; Umowa na budowę została podpisana 8 lutego 2010 w rzeszowskim oddziale GDDKiA; wykonawcą było polsko-portugalskie konsorcjum, z Liderem MSF Engenharia SA z siedzibą w Lizbonie; wartość kontraktu to 213 576 067,49 zł[31].; fragment między skrzyżowaniem z DK19 w Stobiernej do węzła Jasionka o długości 3,8 km zbudowany w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej, natomiast odcinek od węzła Jasionka do węzła Rzeszów Wschód o długości 3,1 km wybudowany jest w standardzie drogi ekspresowej dwujezdniowej. Cały odcinek został oddany do użytku 10 września 2012[32].

węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Rzeszów Centralny Edytuj

26 lutego 2010 podpisano umowę na realizację odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód o długości około 6,9 km, będącego częścią tzw. północnej obwodnicy Rzeszowa. Wykonawcą tego odcinka A4 będzie polsko-hiszpańskie konsorcjum Mostostal Warszawa SA oraz Acciona Infraestructuras SA. Wartość kontraktu to 439,5 mln zł. Termin realizacji to 18 miesięcy[33]. W ostateczności porzucono jednak projekt drogi ekspresowej, utworzono drogę krajową i nadano jej oznaczenie DK97.

węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza Edytuj

Długość: 6,3 km. 22 kwietnia 2010 podpisano umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza oraz odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Centralny. Wykonawcą tej inwestycji było polsko-indyjskie konsorcjum Radko Sp. z o.o., Autostrada Wschodnia Sp. z o.o. oraz Punj Lloyd Ltd. z Indii. Wartość kontraktu to 441,7 mln zł (w tym odcinek A4, ok. 4 km – 234,3 mln zł, odcinek S19, ok. 4.4 km – 207,5 mln zł). Termin realizacji to 18 miesięcy. 25 maja 2012 nastąpiło odstąpienie od umowy z wykonawcą. 18 stycznia 2013 podpisano nową umowę na kontynuację prac z Eurovia Polska SA. Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 10 miesięcy od daty podpisania umowy[34]. 13 grudnia 2013 odcinek został oddany do użytku[35].

węzeł Świlcza (bez węzła) – węzeł Rzeszów Południe / Kielanówka (z węzłem) Edytuj

9 kwietnia 2014 r. podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK94) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) o długość 6,3 km. Wykonawcą prac zostało wybrane konsorcjum Eurovia Polska SA oraz Warbud SA. Wartość umowy to 342 566 799,40 zł brutto. Czas na wykonanie zadania: 34 miesiące. Inwestycja realizowana będzie systemem „optymalizuj + projektuj + buduj”. To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Warty zaznaczenia jest tu także fakt współpracy GDDKiA, władz województwa podkarpackiego oraz Miasta Rzeszów w zakresie dodatkowego połączenia Miasta Rzeszów z drogą ekspresową. Na podstawie podpisanego w 2010 roku porozumienia, zrealizowane zostanie wspólne przedsięwzięcie, polegające na budowie tzw. łącznika pomiędzy węzłem Rzeszów Południe,a miejską ulicą Podkarpacką. Częścią tej drogi będzie także oddany do użytku w 2011 r. odcinek pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Podkarpacką[36]. 19 maja 2015 roku Wojewoda Podkarpacki wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż wykonawca może rozpocząć budowę drogi[37]. Otwarto ją 7 grudnia 2017[38].

Odcinki w budowie Edytuj

Kuźnica (granica z BY) – Sokółka Edytuj

Długość: 12 km. Przetarg ogłoszono 02.09.2020 r.[39] Umowę podpisano 12 marca 2021[40]. W grudniu 2022 wykonawca uzyskał decyzję ZRID.[41]

KryniceDobrzyniewoBiałystok Zachód Edytuj

Przetarg na odcinek z Dobrzyniewa do Białegostoku (długość 5,38 km) ogłoszono 24 lutego 2020 roku[42]. Jednak 22 kwietnia 2020 przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokich cen w ofertach[43].

Kolejny przetarg, tym razem na wydłużony odcinek z Krynic do Białegostoku (długość 10,17 km) został ogłoszony 3 czerwca 2020. 9 marca 2021 wybrano ofertę konsorcjum Porr i Unibep o wartości 405,6 mln zł. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej przewidziane jest na III kwartał 2022 r. a czas ukończenia budowy to 2024 rok[44][45].

Południowa Obwodnica Białegostoku Edytuj

Łączna długość: 24,5 km. Zadanie podzielono na dwa odcinki: Białystok Zachód – Białystok Księżyno (16,6 km) i Białystok Księżyno – Białystok Południe (7,9 km). Przetarg został ogłoszony 30 kwietnia 2020 roku[46]. Umowy na oba odcinki podpisano 9 grudnia 2020 roku. Budowa potrwa do 2024 roku[47].

Białystok Południe (bez węzła) – Ploski Edytuj

Długość: ok. 13 km. Przetarg ogłoszono 29 maja 2020 roku. Wykonawca będzie miał do wykonania węzeł Zabłudów oraz przeszło 150-metrowy most nad doliną Narwi[48]. Umowę na projekt i budowę podpisano 27 listopada 2020.[49]

Ploski – Haćki Edytuj

Długość: 8,9 km. Przetarg ogłoszono 31 lipca 2020 roku[50]. Umowę podpisano 29 stycznia 2021 z konsorcjum przedsiębiorstw: Unibep, Budrex i Value Engineering, a wartość kontraktu wynosi ok.  305,4 mln zł. Zadanie realizowane jest w systemie Projektuj i buduj. To oznacza, że wykonawca musi teraz przygotować dokumentację projektową do wniosku o Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z podpisanym kontraktem powinien go złożyć pod koniec 2021 r. Uzyskanie ZRID było przewidziane na połowę 2022 r., pozwalające rozpocząć prace budowlane zaplanowane na lata 2022–2024[51].

Haćki – Bielsk Podlaski Edytuj

Długość: 9 km. Przetarg ogłoszono 31 lipca 2020 r.[52] Umowę podpisano 6.9.2021 roku. Kontrakt o wartości 325,98 mln zł zrealizuje Budimex. Uzyskanie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na I kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie odcinku do użytku zaplanowane jest pod koniec I kwartału 2025 r.[53]

Bielsk Podlaski – Boćki Edytuj

Długość: 12 km. Przetarg ogłoszono 31.07.2020[52]. Umowę podpisano 15.10.2021 z przedsiębiorstwem Strabag za ok. 309,3 mln zł. Wykonawca ten został wyłoniony 14 września br. Podczas procedury przetargowej trzykrotnie dokonywano wyboru najkorzystniejszej oferty. Po drugim odwołaniu zakończonym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), ostatecznie wybrano Strabag. Uzyskanie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla ww. odcinka planowane jest na II kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie do użytku przewidziane jest w II kwartale 2025 r.[54]

BoćkiMalewice Edytuj

Długość: 16 km. przetarg ogłoszono 30 października 2020 r. Na tym odcinku zaplanowano budowę 15 obiektów inżynierskich[55]. Umowę podpisano szóstego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku. Wydanie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przewidziane jest na I kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie odcinku do użytku zaplanowane jest pod koniec I kwartału 2025 r.[53]

Malewice – Chlebczyn (gr. woj. maz.) Edytuj

Długość: 25 km. Przetarg ogłoszono 18.9.2020 roku. Wykonawca będzie miał do wykonania estakadę nad Bugiem o długości 658 metrów i dwa węzły drogowe – Siemiatycze Północ (połączenie S19 z Drogą Wojewódzką nr 690), oraz Siemiatycze Południe (połączenie S19 z Drogą Krajową nr 62 w kierunku Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego). Uzyskanie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ww. odcinka planowane jest na II kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie do użytku przewidziane jest w II kwartale 2025 r.[56] Umowę podpisano 15.10.2021[54].

Lubartów Północ – Lublin Rudnik (bez węzła) Edytuj

Długość: ok. 23 km. Przetarg ogłoszono 25 czerwca 2020 roku[57]. Umowę podpisano 26 lutego 2021 r. Uzyskanie ZRID oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2022 roku, natomiast zakończenie robót przewidywane jest na rok 2024 r.[58]

Sokołów Małopolski - Jasionka (jedna jezdnia) Edytuj

Łączna długość: ok. 13,8 km. Przetarg ogłoszono 4 maja 2022 r.[59], natomiast umowę podpisano 21 listopada 2022 r.[60]

Rzeszów Południe – Babica Edytuj

Długość: 10,3 km. Przetarg ogłoszono 30.09.2019r[61]. Umowę na projekt i budowę odcinka podpisano 10 lipca 2020 r. Prace mają trwać 70 miesięcy, zatem szacowany termin oddania odcinka do użytku to 2026 rok.[62] Na odcinku będzie używana tunelownica Karpatka[63][64]. Tunelownicę wyprodukowało przedsiębiorstwo Herrenknecht AG z Schwanau, RFN. Urządzenie ma masę 4.35 Gg, 112 m długości, ma dwie niezależne tarcze skrawające, o średnicy wewn. 7.5 m i śr. zewn. 15.2 m.

Babica – Jawornik Edytuj

Długość: 11,6 km. Przetarg w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ogłoszono 2 lipca 2021. Umowę podpisano 14 lutego 2022 roku. Zaplanowano m.in. budowę węzła (Strzyżów – Żarnowa), MOP (w Jaworniku) oraz tymczasowego łącznika do DK19[65].

Domaradz – Iskrzynia (Krosno Północ) Edytuj

Długość: 12,5 km. Przetarg w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ogłoszono 31 marca 2022. Umowę na projekt i budowę odcinka podpisano 7 listopada 2022. W ramach odcinka powstanie m.in. MOP (w miejscowości Zagórze)[66].

Iskrzynia (Krosno Północ) – Miejsce Piastowe (Krosno Południe) Edytuj

Długość: 10,3 km. Przetarg w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ogłoszono 24.12.2020 roku. W ramach odcinka powstaną m.in. dwa węzły[67]. Umowę podpisano 13 września 2021[68]. W lutym 2023 r. wykonawca uzyskał decyzję ZRID.[69]

Miejsce Piastowe (Krosno Południe) – Dukla Edytuj

Długość: ok. 10,1 km. Przetarg w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ogłoszono 24.12.2020 r. Na tym odcinku powstaną m.in. węzeł (w Dukli) oraz MOP (w miejscowości Równe)[67]. Kontrakt podpisano 12 lipca 2021[70].

Dukla – Barwinek Edytuj

Długość: 18,2 km. Przetarg w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ogłoszono 15 grudnia 2021 roku. Umowę na projekt i budowę odcinka podpisano 10 października 2022 roku. Wybudowany zostanie m.in. węzeł w Barwinku. Droga ma nie zawierać pasa awaryjnego, powstaną jedynie zatoki awaryjne[71].

Odcinki na etapie przetargu Edytuj

Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski Edytuj

Długość: 22 km. Przetarg ogłoszono 27 sierpnia 2021 roku.[72]

Radzyń Podlaski – Kock Edytuj

Długość: 18 km. Przetarg ogłoszono 27 sierpnia 2021.[72]

Jawornik – Lutcza Edytuj

Długość: 5,2 km. Przetarg ogłoszono 1 lipca 2022.[73]

Lutcza – Domaradz Edytuj

Długość: 6,4 km. W związku z ofertami przekraczającymi kosztorys postępowanie unieważniono[74]. Ponowny przetarg ogłoszono 1 lipca 2022.

Odcinki planowane Edytuj

Na poniższych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe:

 • odc. Białystok Północ – Dobrzyniewo (węzeł) – 8,8 km
 • odc. Czarna Białostocka – Białystok Północ – 13 km
 • Sokółka Północ – Czarna Białostocka (węzeł) – 24,1 km[75]

Inwestycje w latach 2007–2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Edytuj

Odcinek Lata realizacji Koszt (w mln euro)
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
BiałystokMiędzyrzec Podlaski 2012–2015 406,62
Międzyrzec Podlaski – Lubartów 2012–2015 284,83
Lubartów – Kraśnik 2012–2015 327,85
Kraśnik – Stobierna 2012–2015 554,04
Stobierna – Lutoryż 2012–2015 201,34
Lutoryż – Krosno węzeł Miejsce PiastoweBarwinek 2012–2015 247,51

Przypisy Edytuj

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Budowa Drogi Ekspresowej S19 (Kuźnica-Korycin-Knyszyn-Choroszcz-Pld.Obw.B-stoku-Siemiatycze). [dostęp 2016-12-22]. (pol.).
 2. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości około 10,5 km, pkt. 3, 30 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-30].
 3. Via Carpatia: Szansa na S19 coraz większa. Jest wspólna deklaracja (zdjęcia, wideo) – poranny.pl, poranny.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 4. Centrum Obsługi KPRM: Dz.U. 2009 nr 187, poz. 1446, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2009-10-21. [dostęp 2010-04-18]. (pol.).
 5. S19 na północ od Białegostoku – po starodrożu, jest wniosek GDDKiA o decyzję środowiskową, bialystok.tvp.pl [dostęp 2020-04-15] (pol.).
 6. Kiedy decyzja środowiskowa w sprawie budowy S19 przez Czarną Białostocką i Wasilków? – Bialostockie.eu, bialostockie.eu [dostęp 2021-04-23] (pol.).
 7. Najkrótszy wariant S19 z decyzją środowiskową – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Białystok – Portal Gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Białystok [dostęp 2021-10-06] (pol.).
 8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu.
 9. a b c https://www.gov.pl/web/gddkia-lublin/via-carpatia-cztery-kolejne-odcinki-s19-udostepnione-kierowcom.
 10. Wykonawcy przyszłej S19 ruszają do pracy, archiwum.gddkia.gov.pl [dostęp 2021-08-31] (pol.).
 11. https://www.gov.pl/web/gddkia-lublin/lublin-i-rzeszow-polaczone-droga-ekspresowa-s111.
 12. Umowy na trzy lubelskie odcinki szlaku Via Carpatia podpisane. Łączymy Polskę. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-30].
 13. S19 Kraśnik – granica województwa. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 14. https://www.gov.pl/web/gddkia-lublin/s19-nowa-trasa-miedzy-janowem-lubelskim-a-lasami-janowskimi.
 15. Od przyszłego roku pojedziemy szybciej z Podkarpacia do Lublina i Warszawy. 2021-10-12.
 16. Budowa drogi ekspresowej S19 Granica województw lubelskiego i podkarpackiego – Nisko. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 17. Budowa drogi ekspresowej S19 Granica województw lubelskiego i podkarpackiego – Nisko. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 18. Podpisano 3 umowy na realizację podkarpackiej Via Carpatii, gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 19. Podpisano 3 umowy na realizację podkarpackiej Via Carpatii, gddkia.gov.pl [dostęp 2018-06-18] (pol.).
 20. Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko – Sokołów Młp.. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 21. Podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu, gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 22. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Jeżowe” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości około 10,5 km :: Generalna Dyrekcja Dróg Kraj..., gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 23. 6 grudnia otwarto 30 km drogi S19 od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko na Podkarpaciu. [dostęp 2021-12-07].
 24. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A..., gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 25. S19 Kamień – Sokołów Małopolski Północ, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-10-01] (pol.).
 26. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/kolejne-kilometry-szlaku-via-carpatia-udostepnione-kierowcom.
 27. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Jest ZRID na S19 Sokołów Młp.-Stobierna.
 28. Bartosz Piłat: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna. s19-sokolow-stobierna.pl. [dostęp 2015-09-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-25)].
 29. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 30. Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód, gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 31. Umowy na budowę obwodnicy Jarosławia i odcinka trasy ekspresowej S19 podpisane, gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 32. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis Informacyjny.
 33. Budowa autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Północ – węzeł Rzeszów Wschód. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 34. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 35. Kolejny podkarpacki odcinek S19 udostępniony kierowcom. gddkia.gov.pl, 2013-12-13. [dostęp 2013-12-13]. (pol.).
 36. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Umowa na realizację S19 podpisana.
 37. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Jest ZRID na S19 Świlcza – Rzeszów Południe.
 38. https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/7659/tir-y-beda-omijac-rzeszow-dzis-otwieraja-lacznik-ul-podkarpackiej-z-s19.
 39. Kuźnica – Sokółka: tu zaczyna się S19, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-10-27] (pol.).
 40. https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/41005/Pol-miliarda-na-przygraniczna-czesc-S19.
 41. https://www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/s19---moze-ruszac-budowa-przygranicznego-odcinka
 42. Rusza podlaska część S19, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-03-01] (pol.).
 43. S19 na Podlasiu – unieważniliśmy przetarg na pierwszy odcinek, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-05-01] (pol.).
 44. S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-04-23] (pol.).
 45. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2021-04-23].
 46. Ruszamy z przetargiem na Południową Obwodnicę Białegostoku, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-05-01] (pol.).
 47. Kolejne umowy podpisane. Ważny dzień dla S19 w woj. podlaskim, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-02-27] (pol.).
 48. S19 na Podlasiu. Przetarg na dwa kolejne odcinki, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-05-29] (pol.).
 49. Pierwszy, podlaski odcinek Via Carpatii jest już w realizacji, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-11-29] (pol.).
 50. Podlaska S19. Po Białymstoku, czas na Bielsk Podlaski, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 51. Czwarta umowa na podlaskim fragmencie S19 podpisana, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 52. a b https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38604/Podlaska-S19-Po-Bialymstoku-czas-na-Bielsk-Podlaski.
 53. a b https://www.gov.pl/web/gddkia/via-carpatia-rosnie-w-oczach.
 54. a b https://www.gov.pl/web/gddkia/kolejne-37-km-s19-przypieczetowane-umowami.
 55. S19: Dziesiąty przetarg w woj. podlaskim!, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-10-31] (pol.).
 56. Podlaska S19. Estakadą przez Bug, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-10-27] (pol.).
 57. Jest przetarg na S19 od Lublina do Lubartowa, rynekinfrastruktury.pl [dostęp 2020-09-05] (pol.).
 58. Umowa na projekt i budowę odcinka S19 Lubartów – Lublin podpisana, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-02-27] (pol.).
 59. https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/kto-rozbuduje-s19-sokolow-malopolski---jasionka
 60. https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/jest-umowa-na-rozbudowe-s19-sokolow-malopolski---jasionka
 61. Rusza przetarg na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-10-01] (pol.).
 62. Podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego odcinka trasy Via Carpatia na Podkarpaciu, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-07-13] (pol.).
 63. https://nowiny24.pl/nowe-odcinki-drog-tunele-estakady-w-2023-roku-wiercenie-na-budowanym-odcinku-s19-rozpocznie-karpatka/ar/c4-17168821
 64. https://dziennikzachodni.pl/dwa-megatransporty-z-czesciami-maszyny-tbm-za-nami-ale-przez-wojewodztwo-slaskie-pojedzie-jeszcze-trzeci-znow-autostradami-a1-i/ar/c1-17197193
 65. S19 Babica - Jawornik - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2023-01-12] (pol.).
 66. S19 Domaradz – Krosno - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2023-01-12] (pol.).
 67. a b Ogłaszamy przetargi na realizację kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-12-26].
 68. https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/kolejne-kilometry-s19-w-realizacji2.
 69. https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/ruszamy-z-budowa-s19-krosno---miejsce-piastowe
 70. https://www.gov.pl/web/gddkia/kolejne-kilometry-s19-w-realizacji.
 71. S19 Dukla – Barwinek - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2023-01-12] (pol.).
 72. a b Via Carpatia wydłuży się o kolejne 40 km – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Lublin – Portal Gov.pl, gov.pl [dostęp 2021-08-29] (pol.).
 73. Przetargi na dwa ostatnie odcinki S19 w woj. podkarpackim - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Rzeszów - Portal Gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Rzeszów [dostęp 2022-07-01] (pol.).
 74. Przetarg na zaprojektowanie i budowę S19 Lutcza - Domaradz do ponownego ogłoszenia - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Rzeszów - Portal Gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Rzeszów [dostęp 2022-07-01] (pol.).
 75. Mapa Stanu Budowy Dróg - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2022-07-01] (pol.).

Linki zewnętrzne Edytuj