Droga ekspresowa S19 (Polska)

Droga ekspresowa w Polsce łącząca Białystok, Lublin i Rzeszów z Białorusią i Słowacją

Droga ekspresowa S19 – budowana droga ekspresowa we wschodniej części kraju pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a granicą ze Słowacją w Barwinku. Jej łączna długość jest szacowana na ok. 570 km. Trasa, poza odcinkiem Kuźnica Białostocka-Białystok[3] w całości jest fragmentem szlaku „Via Carpatia”.

S19
Proj. długość ok. 570 km
Zbudowano 52,4 km oraz
30,8 km (jedna jezdnia)
W budowie 300,9 km
Województwa podlaskie,
mazowieckie,
lubelskie,
podkarpackie
Mapa
Mapa S19
S19

     Odcinki istniejące

     Odcinki w budowie

     Odcinki planowane

Istniejące odcinkiEdytuj

Obwodnica WasilkowaEdytuj

Długość: 3,5 km; została oddana do użytku 14 lutego 2011 jako DK nr 19, po kilkukrotnym przerywaniu prac. Zgodnie z nowym przebiegiem trasy S19, odcinek ten nie jest częścią ekspresówki. 24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt, a 20 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[4], które modyfikuje przebieg drogi ekspresowej nr 19 w okolicach Białegostoku, omijając od północy Puszczę Knyszyńską na trasie ChoroszczKnyszynKorycinSokółka.

9 marca 2020 GDDKiA złożyła również jednak wniosek o decyzję środowiskową dla przebiegu drogi S19 po starodrożu[5], obejmującego obwodnicę Wasilkowa. W porównaniu z tzw. wielką obwodnicą Puszczy Knyszyńskiej – z Sokółki przez Sokolany, Janów i Korycin do Knyszyna – jest to najkrótszy wariant pomiędzy Sokółką a Białymstokiem. Prowadzi od Sokółki przez Czarną Białostocką po Dobrzyniewo Duże, przez Straż, Czarną Białostocką (przez Puszczę Knyszyńską)[6]. 1 października 2021 r. białostocki oddział GDDKiA poinformował o wydaniu przez RDOŚ w Białymstoku decyzji środowiskowej dla fragmentu drogi S19 na odcinku Sokółka- Dobrzyniewo Duże[7].


Obwodnica Międzyrzeca PodlaskiegoEdytuj

Długość: 6,6 km. Droga zbudowana w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej (tylko w rejonie węzłów dwujezdniowa), oddana do użytku 18 kwietnia 2008, oznaczona jako droga krajowa nr 19.

Obwodnica Kocka i Woli SkromowskiejEdytuj

Długość: 7,9 km. Droga zbudowana w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej, oddana do użytku 21 grudnia 2011.

węzeł Lublin Rudnik węzeł Lublin SławinekEdytuj

 
Obwodnica Lublina, okolice węzła Rudnik

Długość: 10,2 km. Odcinek stanowiący fragment północnej obwodnicy Lublina. Odcinek ten został wybudowany w standardzie drogi ekspresowej dwujezdniowej o 3 pasach ruchu w każdym kierunku. Stanowi wspólny przebieg drogi ekspresowej S12 i S17. Pierwotny termin zakończenia budowy 5 grudnia 2013, później – sierpień 2014, otwarty 31 października 2014.

węzeł Lublin Sławinek (Dąbrowica) – węzeł Lublin Węglin (Konopnica)Edytuj

Długość: 9,8 km. Odcinek stanowiący fragment zachodniej obwodnicy Lublina. Umowę na budowę odcinka podpisano 29 października 2014[8] W ramach inwestycji powstał odcinek drogi ekspresowej dwujezdniowej, który pozwoli ominąć Lublin od strony zachodniej. Przetarg na budowę obwodnicy wygrała firma Budimex. Wartość inwestycji to blisko 423,9 mln zł. Inwestycję zakończono 9 grudnia 2016 roku.

Lasy Janowskie – ZdziaryEdytuj

Długość: ok. 9,3 km. Budowę zrealizowało konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. za 236,3 mln zł. Termin realizacji: 31 października 2021 r.; Oddany do użytku 11 października 2021 r[9].


węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – StobiernaEdytuj

Długość: 12,5 km. 5 czerwca 2014 roku podpisana została umowa z konsorcjum, któremu lideruje Aldesa Constructiones Polska Sp.o.o. na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych. Inwestycja miała zostać zrealizowana w 30 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót.) 10 lipca 2015r. Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż wykonawca może rozpocząć budowę drogi[10]. Otwarto ją 1 września 2017[11][12].

Stobierna – węzeł Rzeszów WschódEdytuj

Długość: 3,1 km (dwujezdniowy odcinek) oraz 3,8 km (jednojezdniowy odcinek)[13]; Umowa na budowę została podpisana 8 lutego 2010 w rzeszowskim oddziale GDDKiA; wykonawcą było polsko-portugalskie konsorcjum firm, z Liderem MSF Engenharia S.A. z siedzibą w Lizbonie; wartość kontraktu to 213 576 067,49 zł.[14]; fragment między skrzyżowaniem z DK19 w Stobiernej do węzła Jasionka o długości 3,8 km zbudowany w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej, natomiast odcinek od węzła Jasionka do węzła Rzeszów Wschód o długości 3,1 km wybudowany jest w standardzie drogi ekspresowej dwujezdniowej. Cały odcinek został oddany do użytku 10 września 2012[15].

węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Rzeszów CentralnyEdytuj

26 lutego 2010 podpisano umowę na realizację odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód o długości około 6,9 km, będącego częścią tzw. północnej obwodnicy Rzeszowa. Wykonawcą tego odcinka A4 będzie polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. oraz ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Wartość kontraktu to 439,5 mln zł. Termin realizacji to 18 miesięcy[16]. W ostateczności porzucono jednak projekt drogi ekspresowej, utworzono drogę krajową i nadano jej oznaczenie DK97.

węzeł Rzeszów Zachód – węzeł ŚwilczaEdytuj

Długość: 6,3 km. 22 kwietnia 2010 podpisano umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza oraz odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Centralny. Wykonawcą tej inwestycji było polsko-indyjskie konsorcjum firm Radko Sp. z o.o., Autostrada Wschodnia Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD LTD z Indii. Wartość kontraktu to 441,7 mln zł (w tym odcinek A4, ok. 4 km – 234,3 mln zł, odcinek S19, ok. 4.4 km – 207,5 mln zł). Termin realizacji to 18 miesięcy. 25 maja 2012 nastąpiło odstąpienie od umowy z wykonawcą. 18 stycznia 2013 podpisano nową umowę na kontynuację prac z firmą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie. Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 10 miesięcy od daty podpisania umowy[17]. 13 grudnia 2013 odcinek został oddany do użytku[18].

węzeł Świlcza (bez węzła) – węzeł Rzeszów Południe / Kielanówka (z węzłem)Edytuj

9 kwietnia 2014 r. podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK94) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) o długość 6,3 km. Wykonawcą prac zostało wybrane konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A. oraz WARBUD S.A. Wartość umowy to 342 566 799,40 zł brutto. Czas na wykonanie zadania: 34 miesiące. Inwestycja realizowana będzie systemem „optymalizuj + projektuj + buduj”. To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Warty zaznaczenia jest tu także fakt współpracy GDDKiA, władz województwa podkarpackiego oraz miasta Rzeszowa w zakresie dodatkowego połączenia miasta Rzeszowa z ekspresówką. Na podstawie podpisanego w 2010 roku porozumienia, zrealizowane zostanie wspólne przedsięwzięcie, polegające na budowie tzw. łącznika pomiędzy węzłem Rzeszów Południe,a miejską ulicą Podkarpacką. Częścią tej drogi będzie także oddany do użytku w 2011 r. odcinek pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Podkarpacką[19]. 19 maja 2015 roku Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż wykonawca może rozpocząć budowę drogi[20]. Otwarto ją 7 grudnia 2017[21].

Odcinki w budowieEdytuj

Południowa Obwodnica BiałegostokuEdytuj

Łączna długość: 24,5 km. Zadanie podzielono na dwa odcinki: Białystok Zachód – Białystok Księżyno (16,6 km) i Białystok Księżyno – Białystok Południe (7,9 km). Przetarg został ogłoszony 30 kwietnia 2020 roku[22]. Umowy na oba odcinki podpisano 9 grudnia 2020 roku. Budowa potrwa do 2024 roku[23].

Białystok Południe (bez węzła) – PloskiEdytuj

Długość: ok. 13 km. Przetarg ogłoszono 29 maja 2020 roku. Wykonawca będzie miał do wykonania węzeł Zabłudów oraz przeszło 150-metrowy most nad doliną Narwi[24]. Umowę na projekt i budowę podpisano 27 listopada 2020.[25]

Ploski – HaćkiEdytuj

Długość: 8,9 km. Przetarg ogłoszono 31 lipca 2020 roku[26]. Umowę podpisano 29 stycznia 2021 z konsorcjum firm Unibep, Budrex i Value Engineering, a wartość kontraktu wynosi ok.  305,4 mln zł. Zadanie realizowane jest w systemie Projektuj i buduj. To oznacza, że wykonawca musi teraz przygotować dokumentację projektową do wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z podpisanym kontraktem powinien go złożyć pod koniec 2021 r. Uzyskanie decyzji ZRID przewidziane jest w połowie 2022 r., co pozwoli rozpocząć prace budowlane zaplanowane na lata 2022–2024.[27]

Haćki - Bielsk PodlaskiEdytuj

Długość: 9 km. Przetarg ogłoszono 31 lipca 2020 r. [28] Umowę podpisano 06.09.2021. Kontrakt o wartości 325,98 mln zł zrealizuje firma Budimex. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na I kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie odcinku do użytku zaplanowane jest pod koniec I kwartału 2025 r.[29]

Bielsk Podlaski - BoćkiEdytuj

Długość: 12 km. Przetarg ogłoszono 31.07.2020. [30] Umowę podpisano 15.10.2021 z firmą Strabag za ok. 309,3 mln zł. Wykonawca ten został wyłoniony 14 września br. Podczas procedury przetargowej trzykrotnie dokonywano wyboru najkorzystniejszej oferty. Po drugim odwołaniu zakończonym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), ostatecznie wybrano ofertę firmy Strabag. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla w/w odcinka planowane jest na II kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie do użytku przewidziane jest w II kwartale 2025 r.[31]

BoćkiMalewiceEdytuj

Długość: 16 km. przetarg ogłoszono 30 października 2020 r. Na tym odcinku zaplanowano budowę 15 obiektów inżynierskich[32].Umowę podpisano 06.09.2021. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na I kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie odcinku do użytku zaplanowane jest pod koniec I kwartału 2025 r.[33]

Malewice – Chlebczyn (gr. woj. maz.)Edytuj

Długość: 25 km. Przetarg ogłoszono 18.09.2020r. Wykonawca będzie miał do wykonania estakadę nad rzeką Bug o długości 658 metrów i dwa węzły drogowe – Siemiatycze Północ (połączenie S19 z drogą wojewódzką nr 690), oraz Siemiatycze Południe (połączenie S19 z drogą krajową nr 62 w kierunku Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego). Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla w/w odcinka planowane jest na II kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie do użytku przewidziane jest w II kwartale 2025 r.[34]. Umowę podpisano 15.10.2021.[35]

Lubartów Północ – Lublin Rudnik (bez węzła)Edytuj

Długość: ok. 23 km. Przetarg ogłoszono 25 czerwca 2020 roku[36]. Umowę podpisano 26 lutego 2021 r. Uzyskanie decyzji ZRID oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2022 roku, natomiast zakończenie robót przewidywane jest na rok 2024 r.[37]

Węzeł Lublin Węglin – Kraśnik południeEdytuj

Łączna długość odcinka: 42 km. Przetarg ogłoszono 21 sierpnia 2015 roku, natomiast umowy na wszystkie 3 odcinki podpisano 28 lutego 2018 r.[38]Odcinek jest podzielony na etapy:

Lublin (w. Lublin Węglin) – w. Niedrzwica Duża Edytuj

Długość: ok. 12 km. Projekt i budowę odcinka wykona firma Aldesa Construcciones Polska. Wartość kontraktu: 312,2 mln zł. Czas realizacji: 28 września 2021 r.

w. Niedrzwica Duża - w. Kraśnik Północ Edytuj

Długość: ok. 20 km. Projekt i budowę odcinka wykona firma Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu: 498 mln zł. Czas realizacji: 28 marca 2022 r.

w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe (obwodnica KraśnikaEdytuj

Długość: ok. 10 km. Projekt i budowę odcinka wykona firma Aldesa Construcciones Polska. Wartość kontraktu: 319,5 mln zł. Czas realizacji: 28 października 2021 r.

Kraśnik – Lasy JanowskieEdytuj

Łączna długość odcinka: 33 km. Przetarg ogłoszono 28 sierpnia 2015 roku. Umowy zostały podpisane 30 października 2017[39]. Odcinek jest podzielony na 3 etapy[40]:

 • Kraśnik Południe (koniec obw.) – Janów Lubelski Północ (początek obwodnicy) o długości ok. 18 km wykona konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł.
 • obwodnica Janowa Lubelskiego o długości ok. 7 km zaprojektuje i zbuduje firma Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł.
 • Janów Lubelski Południe (koniec obwodnicy) – Lasy Janowskie o długości ok. 8 km zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 183,6 mln zł.

Przewidywany czas oddania drogi do użytkowania to wiosna 2021 roku.

Zdziary – Rudnik nad SanemEdytuj

Długość: ok. 9 km. Przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie odcinka ogłoszono 18 września 2015 roku. Odcinek zaprojektuje i zbuduje firma Mosty Łódź S.A. za 286,9 mln zł. Termin realizacji: 14 kwietnia 2022 r.[41]

Rudnik nad Sanem – Nisko PołudnieEdytuj

Długość: ok. 6 km. Przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie odcinka ogłoszono 18 września 2015 roku. Odcinek zrealizuje konsorcjum Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. za 196,3 mln zł. Termin realizacji: 18 października 2021 r.[41]

Umowy na realizację obu w/w odcinków podpisano 18 czerwca 2018 r.[42] S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2021 r.[43]

Węzeł „Nisko Południe” – węzeł „Kamień”Edytuj

Odcinek od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne[44]:

Zadanie „A” Nisko Południe – PodgórzeEdytuj

dł. ok. 11,5 km. Kontrakt na budowę podpisano 14 listopada 2018r.[45]Zadanie to wykona firma STRABAG Sp. z o.o., która zaoferowała zrealizowanie inwestycji za kwotę brutto 295 498 831,62 zł w terminie 34 miesięcy. Przewidywany termin oddania odcinka do użytku to maj 2022 r.,

Zadanie „B” Podgórze – KamieńEdytuj

dł. ok. 10,5 km. Podpisanie kontraktu na budowę nastąpiło 9 sierpnia 2018[46]; Zadanie to wykona firma Budimex S.A. Przewidywany termin oddania odcinka do użytku to maj 2022 r.,

Zadanie „C” Węzeł „Kamień” – węzeł „Sokołów Małopolski Północ”Edytuj

Długość odcinka: ok. 7,9 km[47]. Umowa podpisana została 21.12.2018r.[48] Zadanie to wykona firma Budimex S.A. Przewidywany termin oddania odcinka do użytku to kwiecień 2022 r.,

Umowy w trybie projektuj i buduj oznaczają, że wykonawcy w pierwszej kolejności przystąpią do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną się prace w terenie. Wszystkie odcinki będą realizowane w czasie 34 miesięcy (nie wlicza się okresów zimowych podczas realizacji robót od 15 grudnia do 15 marca) i objęte zostaną gwarancją przez 10 lat.

Rzeszów Południe – BabicaEdytuj

Długość: 10,3 km. Przetarg ogłoszono 30.09.2019r[49]. Umowę na projekt i budowę odcinka podpisano 10 lipca 2020 r. Prace mają trwać 70 miesięcy, zatem szacowany termin oddania odcinka do użytku to rok 2026.[50]

Iskrzynia – Miejsce PiastoweEdytuj

Długość: 10,3 km. Przetarg w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ogłoszono 24.12.2020 r. W ramach odcinka powstaną m.in. dwa węzły[51]. Umowę podpisano 13 września 2021.[52]

Miejsce Piastowe – DuklaEdytuj

Długość: ok. 10,1 km. Przetarg w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ogłoszono 24.12.2020 r. Na tym odcinku powstaną m.in. węzeł (w Dukli) oraz MOP (w miejscowości Równe)[51]. Kontrakt podpisano 12 lipca 2021.[53]

Odcinki na etapie przetarguEdytuj

KryniceDobrzyniewoBiałystok ZachódEdytuj

Przetarg na odcinek z Dobrzyniewa do Białegostoku (długość 5,38 km) ogłoszono 24 lutego 2020 roku[54]. Jednak 22 kwietnia 2020 przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokich cen w ofertach[55].

Kolejny przetarg, tym razem na wydłużony odcinek z Krynic do Białegostoku (długość 10,17 km) został ogłoszony 3 czerwca 2020. 9 marca 2021 wybrano ofertę konsorcjum PORR i UNIBEP o wartości 405,6 mln zł. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przewidziane jest na III kwartał 2022 a czas ukończenia budowy to 2024.[56][57]

Kuźnica (granica z BY) – SokółkaEdytuj

Długość: 12 km. Przetarg ogłoszono 02.09.2020 r.[58]

Międzyrzec Podlaski – Radzyń PodlaskiEdytuj

Długość: 22 km. Przetarg ogłoszono 27 sierpnia 2021.[59]

Radzyń Podlaski – KockEdytuj

Długość: 18 km. Przetarg ogłoszono 27 sierpnia 2021.[59]

Babica – JawornikEdytuj

Długość: 11,6 km. Przetarg ogłoszono 2 lipca 2021. [60]

Odcinki planowaneEdytuj

W przygotowaniu jest ok. 74-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od miejscowości Babica do granicy państwa w Barwinku. Dla pierwszego odcinka, na realizację którego ogłaszamy dzisiaj przetarg, Koncepcja Programowa została już zatwierdzona[49].

Na poniższych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe:

 • odc. Jawornik – Domaradz – 11,9 km
 • odc. Domaradz – Krosno węzeł Iskrzynia
 • odc. Dukla – Barwinek – 18,3 km (koszt KP: 8,4 mln zł)

Inwestycje w latach 2007–2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoEdytuj

Odcinek Lata realizacji Koszt (w mln euro)
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
BiałystokMiędzyrzec Podlaski 2012–2015 406,62
Międzyrzec Podlaski – Lubartów 2012–2015 284,83
Lubartów – Kraśnik 2012–2015 327,85
Kraśnik – Stobierna 2012–2015 554,04
Stobierna – Lutoryż 2012–2015 201,34
Lutoryż – Krosno węzeł Miejsce PiastoweBarwinek 2012–2015 247,51

PrzypisyEdytuj

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Budowa Drogi Ekspresowej S19 (Kuźnica-Korycin-Knyszyn-Choroszcz-Pld.Obw.B-stoku-Siemiatycze) :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny (pol.). [dostęp 2016-12-22].
 2. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości około 10,5 km, pkt. 3, 30 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-30].
 3. Via Carpatia: Szansa na S19 coraz większa. Jest wspólna deklaracja (zdjęcia, wideo) – poranny.pl, www.poranny.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 4. Centrum Obsługi KPRM: Dz.U. 2009 nr 187, poz. 1446, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (pol.). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2009-10-21. [dostęp 2010-04-18].
 5. S19 na północ od Białegostoku – po starodrożu, jest wniosek GDDKiA o decyzję środowiskową, bialystok.tvp.pl [dostęp 2020-04-15] (pol.).
 6. Kiedy decyzja środowiskowa w sprawie budowy S19 przez Czarną Białostocką i Wasilków? – Bialostockie.eu, bialostockie.eu [dostęp 2021-04-23] (pol.).
 7. Najkrótszy wariant S19 z decyzją środowiskową – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Białystok – Portal Gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Białystok [dostęp 2021-10-06] (pol.).
 8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu.
 9. Od przyszłego roku pojedziemy szybciej z Podkarpacia do Lublina i Warszawy. 2021-10-12.
 10. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Jest ZRID na S19 Sokołów Młp.-Stobierna.
 11. Bartosz Piłat: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna. www.s19-sokolow-stobierna.pl. [dostęp 2015-09-23].
 12. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 13. Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 14. Umowy na budowę obwodnicy Jarosławia i odcinka trasy ekspresowej S19 podpisane :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 15. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis Informacyjny.
 16. Budowa autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Północ – węzeł Rzeszów Wschód :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 17. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 18. Kolejny podkarpacki odcinek S19 udostępniony kierowcom (pol.). gddkia.gov.pl, 2013-12-13. [dostęp 2013-12-13].
 19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Umowa na realizację S19 podpisana.
 20. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Jest ZRID na S19 Świlcza – Rzeszów Południe.
 21. [1].
 22. Ruszamy z przetargiem na Południową Obwodnicę Białegostoku :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-05-01] (pol.).
 23. Kolejne umowy podpisane. Ważny dzień dla S19 w woj. podlaskim :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-02-27] (pol.).
 24. S19 na Podlasiu. Przetarg na dwa kolejne odcinki :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-05-29] (pol.).
 25. Pierwszy, podlaski odcinek Via Carpatii jest już w realizacji :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-11-29] (pol.).
 26. Podlaska S19. Po Białymstoku, czas na Bielsk Podlaski :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 27. Czwarta umowa na podlaskim fragmencie S19 podpisana :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 28. https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38604/Podlaska-S19-Po-Bialymstoku-czas-na-Bielsk-Podlaski
 29. https://www.gov.pl/web/gddkia/via-carpatia-rosnie-w-oczach
 30. https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38604/Podlaska-S19-Po-Bialymstoku-czas-na-Bielsk-Podlaski
 31. https://www.gov.pl/web/gddkia/kolejne-37-km-s19-przypieczetowane-umowami
 32. S19: Dziesiąty przetarg w woj. podlaskim! :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-10-31] (pol.).
 33. https://www.gov.pl/web/gddkia/via-carpatia-rosnie-w-oczach
 34. Podlaska S19. Estakadą przez Bug :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-10-27] (pol.).
 35. https://www.gov.pl/web/gddkia/kolejne-37-km-s19-przypieczetowane-umowami
 36. Jest przetarg na S19 od Lublina do Lubartowa, www.rynekinfrastruktury.pl [dostęp 2020-09-05] (pol.).
 37. Umowa na projekt i budowę odcinka S19 Lubartów – Lublin podpisana :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-02-27] (pol.).
 38. Wykonawcy przyszłej S19 ruszają do pracy :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, archiwum.gddkia.gov.pl [dostęp 2021-08-31] (pol.).
 39. Umowy na trzy lubelskie odcinki szlaku Via Carpatia podpisane. Łączymy Polskę. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-30].
 40. S19 Kraśnik – granica województwa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 41. a b Budowa drogi ekspresowej S19 Granica województw lubelskiego i podkarpackiego – Nisko :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 42. Podpisano 3 umowy na realizację podkarpackiej Via Carpatii :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 43. Podpisano 3 umowy na realizację podkarpackiej Via Carpatii :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-06-18] (pol.).
 44. Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko – Sokołów Młp. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 45. Podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 46. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Jeżowe” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości około 10,5 km :: Generalna Dyrekcja Dróg Kraj..., www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 47. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A..., www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 48. S19 Kamień – Sokołów Małopolski Północ :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2019-10-01] (pol.).
 49. a b Rusza przetarg na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2019-10-01] (pol.).
 50. Podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego odcinka trasy Via Carpatia na Podkarpaciu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-07-13] (pol.).
 51. a b Ogłaszamy przetargi na realizację kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-12-26].
 52. https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/kolejne-kilometry-s19-w-realizacji2
 53. https://www.gov.pl/web/gddkia/kolejne-kilometry-s19-w-realizacji
 54. Rusza podlaska część S19 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-03-01] (pol.).
 55. S19 na Podlasiu – unieważniliśmy przetarg na pierwszy odcinek :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-05-01] (pol.).
 56. S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-04-23] (pol.).
 57. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2021-04-23].
 58. Kuźnica – Sokółka: tu zaczyna się S19 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-10-27] (pol.).
 59. a b Via Carpatia wydłuży się o kolejne 40 km – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Lublin – Portal Gov.pl, gov.pl [dostęp 2021-08-29] (pol.).
 60. https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/przetarg-na-realizacje-kolejnego-odcinka-s19-na-podkarpaciu

Linki zewnętrzneEdytuj