Skrzyżowanie

Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną[1]. Przecięcie się dróg gruntowych mających jezdnię jest traktowane jak skrzyżowanie[2].

Znak ostrzegawczy A-5: „skrzyżowanie dróg równorzędnych”
Znak ostrzegawczy A-6a: „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”

W Polsce wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustalają pierwszeństwa dla któregoś z kierunków[3].

Niebezpieczne skrzyżowania są oznaczane odpowiednimi znakami drogowymi. Na każdym skrzyżowaniu kierujący ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Obowiązek utrzymania skrzyżowania ma zarządca drogi wyższej kategorii.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 10 (Dz.U. z 2022 r. poz. 988)
  2. Stefański Ryszard: Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, wyd. III. Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 46. ISBN 978-83-7601-056-4.
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, art. 25

Linki zewnętrzneEdytuj