Skrzyżowanie

miejsce, w którym dwie lub więcej dróg krzyżuje się w jednym poziomie

Skrzyżowanie – część drogi będąca połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną[1]. Przecięcie się dróg gruntowych mających jezdnię jest traktowane jak skrzyżowanie[2].

Znak ostrzegawczy A-5: „skrzyżowanie dróg równorzędnych”
Znak ostrzegawczy A-6a: „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”

W Polsce wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustalają pierwszeństwa dla któregoś z kierunków[3].

Niebezpieczne skrzyżowania są oznaczane odpowiednimi znakami drogowymi. Na każdym skrzyżowaniu kierujący ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Obowiązek utrzymania skrzyżowania ma zarządca drogi wyższej kategorii.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988).
  2. Stefański Ryszard: Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, wyd. III. Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 46. ISBN 978-83-7601-056-4.
  3. Art. 25 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Linki zewnętrzne edytuj