Droga krajowa nr 19 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 19droga krajowa klasy GP[1] oraz na niektórych odcinkach klasy S[1], we wschodniej Polsce o długości 592 km przebiegająca południkowo przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie oraz podkarpackie. Łączy trzy aglomeracje we wschodniej Polsce: białostocką, lubelską oraz rzeszowską. Droga jest korytarzem europejskim łączącym Słowację z krajami nadbałtyckimi. Trasa na odcinku LublinKock ma utwardzone pobocza. Poza odcinkami ekspresowymi, na odcinku NiemceCiecierzyn jest dwujezdniową drogą krajową.

DK19
Początek drogi

Granica Kuźnica

Koniec drogi

Granica państwa Barwinek

Długość

592 km

Województwa

podlaskie,
mazowieckie,
lubelskie,
podkarpackie

Zdjęcie
Droga krajowa nr 19 w Siemiatyczach
Droga krajowa nr 19 w Siemiatyczach

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg (odcinek) Lata obowiązywania Źródło Uwagi
6 droga państwowa GrodnoKuźnicaSokółkaBiałystok 1920 – lata 30. Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. nr 6, poz. 32)  
3 lata 30. – 1952 Zygmunt Jaworski, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) rok 1939/1940, Tadeusz Musiał, 1939.  
3/4 Białystok – Bielsk Podlaski odgałęzienie drogi państwowej nr 3
? droga lokalna Bielsk Podlaski – BoćkiDziałkowiczeSiemiatyczeSarnakiŁosiceMiędzyrzecRadzyń nieznana numeracja
4/2 droga państwowa Radzyń – KockLubartówLublin odgałęzienie drogi państwowej nr 4
9/3 Lublin – Kraśnik odgałęzienie drogi państwowej nr 9
9/4 Kraśnik – Janów Lubelski
? droga lokalna Janów Lub. – NiskoSokołówRzeszówDomaradzMiejsce Piastowe nieznana numeracja
11 droga państwowa Miejsce Piastowe – DuklaBarwinek – granica państwa granica z Czechosłowacją
23 E12 droga państwowa, droga międzynarodowa granica państwaKuźnica Białostocka – Sokółka – Białystok
 • krajowy: 1952 – 1985
 • międzynarodowy: 1962 – 1985
 • brak możliwości przekroczenia granicy
 • po 1962 roku na drogowskazy nanoszono jedynie numer międzynarodowy
? droga drugorzędna Białystok – Zabłudów – Bielsk Podlaski – Siemiatycze 1952 – połowa lat 70.
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
 • nieznana numeracja
? droga drugorzędna/droga lokalna Siemiatycze – Sarnaki – Łosice
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
 • nieznana numeracja
 • brak bezpośredniego połączenia Łosice – Międzyrzec Podlaski według materiałów źródłowych
? droga drugorzędna Międzyrzec Podl. – Radzyń Podl. – Kock – Lubartów – Lublin 1952 – lata 70. kategoria na podstawie materiałów źródłowych
192 droga państwowa Międzyrzec Podl. – Radzyń Podl. lata 70. – 1985
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. jedenaste, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1972.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985.
 
24 Radzyń Podl. – Kock – Lubartów – Lublin  
26 Lublin – Kraśnik – Janów Lubelski – Nisko – Sokołów Małopolski – Rzeszów do lat 70. w zależności od mapy droga nr 26 na odc. Lublin – Kraśnik i dalej jako drugorzędna lub na całym odcinku jako drugorzędna
205 Rzeszów – Domaradz  
? droga drugorzędna Domaradz – Miejsce Piastowe
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
 • nieznana numeracja
? droga państwowa Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek – granica państwa brak danych o numeracji
18 droga krajowa granica państwaKuźnica Białostocka – Sokółka – Białystok 1985 – 2000
 • Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 • Mapa samochodowa Polski 1:750 000, wyd. czwarte, Warszawa/Wrocław: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1987.
 • Polska: atlas samochodowy 1:300 000. Wyd. pierwsze. Warszawa/Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1992. ISBN 83-7000-080-0.
 • Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
przejście graniczne uruchomiono na początku lat 90.
19 Białystok – Bielsk Podlaski – Siemiatycze – Międzyrzec Podlaski – Kock – Lubartów – Lublin – Kraśnik – Janów Lubelski – Nisko – Sokołów Małopolski – Rzeszów od 1985 lokalne zmiany przebiegu spowodowane oddawaniem do użytku obwodnic miejscowości w ciągu drogi ekspresowej S19
9 E371 droga krajowa, droga międzynarodowa Rzeszów – BabicaLutcza – Domaradz – Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek – granica państwa 1985 – 2014 jw. oraz: w 2014 roku włączono ten odcinek do drogi krajowej nr 19

Gdy w 1985 roku zmieniono numerację dróg, trasa 19 koło Białegostoku wiodła w kierunku Augustowa, Suwałk, do granicy w Budzisku (dzisiejsza trasa 8 E67). Później zmieniono przebieg z Białegostoku w kierunku Sokółki do przejścia granicznego w Kuźnicy (dawna droga nr 18).

Rozbudowa drogi

edytuj

W przyszłości rolę drogi nr 19 ma zająć planowana na jej miejsce droga ekspresowa S19.

 • W 2003 roku oddano do użytku 8-kilometrową obwodnicę Lubartowa.
 • W 2008 roku wybudowano 6,5-kilometrową obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego. Jest to jednojezdniowa droga ekspresowa S19 obecnie oznaczona jako 19.
 • W 2007 roku rozpoczęto budowę 4-kilometrowej ekspresowej obwodnicy Wasilkowa, oddanej do użytku w roku 2011. Ze względu na protest ekologów (droga miała przecinać Puszczę Knyszyńską) przebieg drogi ekspresowej S19 w okolicach Białegostoku zmodyfikowano tak, aby przebiegała na północ od puszczy przez Knyszyn. Prace na obwodnicy zawieszono na kilka miesięcy. Po wznowieniu prac wykonawca wypowiedział kontrakt w 2009 roku. Ostatecznie roboty wznowiono w 2010 roku i trasę oddano do użytku 14 lutego 2011 roku jako jednojezdniową drogą krajową.
 • W latach 2009–2011 budowano 8-kilometrową obwodnicę Kocka i Woli Skromowskiej. Odcinek ten to jednojezdniowa droga ekspresowa S19 z rezerwą na drugą jezdnię w przyszłości zbudowana w systemie bezkolizyjnym. Otwarcie nastąpiło 21 grudnia 2011 r.
 • 10 września 2012 r. oddano do użytku 8-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 od Stobiernej do węzła z autostradą A4 Rzeszów Wschód.
 • 17 maja 2013 r. otwarto odcinek łączący S19 oraz rondo im. Jacka Kuronia w Rzeszowie. Na podstawie Zarządzenia nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2013 r odcinek ten z dniem 1 stycznia 2014 roku stał się drogą krajową nr 97.
 • 13 grudnia 2013 roku otwarto 4-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 prowadzącego od węzła autostradowego Rzeszów Zachód do węzła Świlcza zlokalizowanego na drodze krajowej nr 94 i drogi krajowej 4.
 • Na podstawie Zarządzenia nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 lutego 2014 roku, przebieg drogi krajowej nr 19 został wydłużony do byłego przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku, przez co sama DK19 wydłużyła się o 96 km. Jednocześnie w tym samym rozporządzeniu przebieg drogi krajowej nr 9 został skrócony do węzła autostradowego Rzeszów Północ. Tak więc od Rzeszowa do granicy ze Słowacją, przebieg trasy europejskiej E371 pokrywa się z DK19, a nie jak do tej pory z DK9. Zarządzenie weszło w życie z dniem jego ogłoszenia.
 • W latach 2011 - 2014 wybudowana została Północna obwodnica Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 od węzła Lublin Rudnik (dawniej Lubartów) do węzła Lublin Sławinek (dawniej Dąbrowica). Odcinek ten wybudowano w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej po 3 pasy ruchu w każdym kierunku. Ten odcinek drogi oddano do użytku 31 października 2014 roku.
 • 29 października 2014 podpisano umowę na budowę Zachodniej Obwodnicy Lublina (2 pasy ruchu w każdym kierunku), której wykonawcą została wybrana firma Budimex. Wartość inwestycji to blisko 423,9 mln zł. Zakończenie budowy tego odcinka nastąpiło z końcem listopada 2016 roku.
 • 9 grudnia 2016 oddano do użytku Zachodnią Obwodnicę Lublina zmieniającą przebieg drogi DK19, dzięki temu Lublin zyskał pełną obwodnicę w ciągu DK19.
 • 1 września 2017 oddano do użytku 12 i pół-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 od Stobiernej do węzła Sokołów Małopolski Północ.
 • 7 grudnia 2017 roku oddano do użytku do użytku dwujezdniowy odcinek drogi S19 Świlcza (bez węzła) – węzeł Rzeszów Południe / Kielanówka (z węzłem) o długości 6,3 km oraz 3,5-kilometrowy łącznik pomiędzy węzłem Rzeszów Południe, a ul. Podkarpacką w Rzeszowie, który połączył drogę ekspresową z obecnym przebiegiem DK19.
Droga krajowa nr 19
 
Droga krajowa nr 19 w Niedrzwicy Kościelnej, 20 km na południe od Lublina, widok w kierunku Lublina
 
Droga nr 19 w Rybołach
 
Droga w Zwierkach
 
Przejazd kolejowy w Czarnej Białostockiej w ciągu drogi nr 19
 
Droga krajowa nr 19 w Wasilkowie
 
Droga krajowa nr 19 w Sokółce, widok w kierunku przejścia granicznego w Kuźnicy
 
Droga krajowa nr 19 w Sokółce

Ważniejsze miejscowości leżące przy trasie 19

edytuj

Poniższa tabelka pokazuje główne miejscowości na trasie drogi krajowej nr 19 i drogi krzyżujące się z nią.

Legenda:  w planie ,  w budowie ,  zbudowana .

Km. Główne miejscowości Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Drogi ekspresowe i inne Obwodnica
0 Kuźnica
16 Sokółka 673 674
36 Czarna Białostocka
46 Wasilków
52 Sochonie 8 E67
56 Białystok 675 676 678 8 65 E67
79 Zabłudów 685
110 Bielsk Podlaski 66
127 Boćki
141 Dziadkowice
157 Siemiatycze 640 690 693 62
171 Sarnaki 811
176 Platerów
190 Łosice 698
215 Międzyrzec Podlaski 806 813 2 E30 S19
229 Kąkolewnica
243 Radzyń Podlaski 63
254 Borki
263 Kock 808 48 S19
274 Firlej
285 Lubartów 815 829
296 Wandzin
301 Niemce 828
313 Lublin 809 830 835 S12 S17 E372 S19
323 Konopnica 747 809
336 Niedrzwica Duża 834
350 Wilkołaz
354 Rudnik Szlachecki 842
361 Kraśnik 833 74 S19
383 Modliborzyce 857 S19
391 Janów Lubelski 74 S19
418 Zarzecze 858
422 Nisko 872 77 S74 S19
430 Nowosielec S19
439 Jeżowe 861 S19
443 Kamień S19
456 Sokołów Małopolski 875 881 S19
467 Stobierna S19
474 Trzebownisko
479 Rzeszów A494 E371E40 S19
480 Babica 988 E371 S19
481 Domaradz 886 884 E371 S19
479 Krosno 990 991 28 E371 S19
482 Miejsce Piastowe 28 E371 S19
483 Dukla 993 E371
484 Barwinek E371 S19

Przypisy

edytuj