Przejście graniczne

miejsce na granicy państwowej, gdzie odbywa się inspekcja podróżnych oraz towarów przekraczających granicę

Przejście graniczne – ustalone na drodze umów międzypaństwowych miejsce na granicy pomiędzy państwami służące do jej przekraczania zarówno przez podróżnych, jak i pojazdy.

Strona z paszportu wraz z pieczątkami z przejścia granicznego widocznymi w świetle UV
Polski znak drogowy

Rozróżniamy przejścia graniczne:

  • piesze – ustanowione dla ruchu turystycznego,
  • małego ruchu granicznego – ustanowione dla przekraczania granicy przez obywateli regionów nadgranicznych, często na podstawie uproszczonych procedur,
  • drogowe – pozwalające na przekraczane granicy pojazdami, a w zależności od umów międzypaństwowych także na transport towarów w handlu międzynarodowym,
  • kolejowe
  • morskie – ustanowione w portach, do których mogą wpływać statki pasażerskie i handlowe
  • lotnicze – w portach lotniczych.

Na przejściach granicznych podróżnym sprawdzane są ich dokumenty (zazwyczaj paszporty) oraz czasami, zależnie od kraju, wizy. Dokonywana jest też kontrola celna przewożonych towarów i wymiar cła oraz innych podatków.

Pomiędzy państwami Unii Europejskiej nienależącymi do strefy Schengen na przejściach granicznych stosuje się uproszczone procedury odprawy podróżnych polegające na zaniechaniu kontroli lub sprawdzeniu wyłącznie dokumentów. Nie dokonuje się natomiast odprawy celnej, aczkolwiek może być dokonana kontrola celna towarów handlowych.

Zobacz też edytuj