Tunel (budownictwo)

budowla komunikacyjna w postaci długiego korytarza, podziemna lub podwodna

Tunelbudowla transportowa w postaci długiego korytarza, podziemna lub podwodna, wykonana metodą odkrywkową lub drążenia, umiejscowiona pod przeszkodą. Tunele to najczęściej budowle geotechniczne mające swoje wyloty na powierzchni ziemi.

Tunel drogowy
Tunel kolejowy
Tunel kanałowy

Podział ze względu na funkcje edytuj

Ze względu na przeznaczenie można je podzielić na:

Tunel w ruchu drogowym edytuj

 
Znak D37
 
Znak D38

W Polsce w myśl obowiązującej Ustawy Prawo o ruchu drogowym, tunel jest to budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi przez lub pod przeszkodą, oznaczona odpowiednimi znakami[2]. W praktyce oznacza to, że tunelem jest każdy odcinek drogi rozpoczynający się i kończący odpowiednio znakami D37 i D38 (nawet jeśli nie występowałaby na nim wspomniana budowla).

W myśl tej samej ustawy w tunelu zabrania się zawracania, cofania i zatrzymania pojazdu.

Metody drążenia tuneli edytuj

Metody górnicze edytuj

Drążenie tunelu metodami górniczymi, np. za pomocą robót strzałowych. Wyrobisko jest wykonywane segmentami, zazwyczaj najpierw stabilizowane jest obudową tymczasową. Tą metodą tunele wykonywane są na dużych głębokościach.

 • Metoda pełnego przekroju
 • Metoda podpartego sklepienia (ze sztolnią wyprzedzającą w stropie przyszłego tunelu)
 • Metoda rdzenia oporowego (wielosztolniowa)
 • NATM – Nowa metoda austriacka

Metoda tarczowa edytuj

Drążenie tunelu za pomocą maszyn borujących (TBM) o średnicy 2–12 m, drążenie tunelu i montaż obudowy są zmechanizowane. Tunele drążone tą metodą najczęściej mają przekrój kołowy.

Obudowa składa się z pierścieni, tzw. „tubingów”. Na jeden tubing potrzeba około 5-10 (w zależności od rozmiaru tunelu) prefabrykowanych segmentów wykonanych z żelbetu lub z fibrobetonu, przygotowanych w zakładzie prefabrykacji.

Metody odkrywkowe edytuj

Montaż obudowy w wykopie szeroko- lub wąskoprzestrzennym.

Metody specjalne edytuj

Wentylacja tuneli edytuj

Zadaniem systemów wentylacji tuneli jest utrzymanie dopuszczalnego stężenia gazów i pyłów, zapewnienie dobrej widoczności i warunków klimatycznych, oraz, w razie wystąpienia pożaru, zapewnienie możliwości sprawnej ewakuacji oraz ugaszenia pożaru.

 • W trakcie drążenia – jak w wyrobiskach górniczych (za pomocą lutniociągów)
 • W trakcie eksploatacji:
  • Systemy naturalne – ruch powietrza wywołany jest przez różnicę ciśnień, wiatry i ruch pojazdów.
  • Systemy sztuczne – ruch powietrza wywołany wentylatorami, m.in. strumieniowymi.
   • Wzdłużne – powietrze płynie wzdłuż tunelu, od portalu do portalu, lub do szybu wentylacyjnego, czasem wspomagana dodatkowymi wentylatorami osiowymi na trasie tunelu.
   • Poprzeczne – powietrze płynie między kanałami wentylacyjnymi w poprzek tunelu
   • Mieszane – połączenie systemów poprzecznego i podłużnego.
   • Specjalne

Najdłuższe tunele świata edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 160. ISBN 83-85001-89-1.
 2. Art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988).
 3. Artur Dziadynak. Tunele zatapiane. „Geoinżynieria i Tunelowanie”. 3, s. 24-27, 2004. Inżynieria Bezwykopowa Sp. z o.o.. ISSN 1732-7741. 

Bibliografia edytuj

 • Stefan Gałczyński, Podstawy budownictwa podziemnego, Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, ISBN 83-7085-583-0, OCLC 749166652.
 • Kazimierz Furtak, Maciej Kędracki, Podstawy budowy tuneli, Politechnika Krakowska, ISBN 83-7242-337-7.
 • NORMA N-SEP-E-004
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14, poz. 60)

Linki zewnętrzne edytuj