Marchia Wkrzańska

Krajobraz krainy

Marchia Wkrzańska (niem. Uckermark) – obecnie kraina w Brandenburgii (Niemcy), a dawniej marchia leżąca na południowy zachód od Szczecina – w przeszłości wydzielona z Kurmarchii (głównej części Marchii Brandenburskiej).

Nazwa marchii pochodzi od słowiańskiej nazwy głównej rzeki tego terenu – Wkry (niem. Ucker). W XIII-XV w. region parokrotnie zmieniał gospodarza pomiędzy Księstwem Pomorskim a Marchią Brandenburską. Definitywnie odłączony od Pomorza po wojnie wkrzańskiej lat 1425–1427. Od 1701 w granicach Prus, a od 1871 Niemiec. Do Marchii Wkrzańskiej nawiązuje nazwą obecny powiat Uckermark ze stolicą w Prenzlau.

Główne miasta: Prenzlau (Przęcław), Schwedt/Oder (Świecie), Angermünde (Węgryujście).

Zobacz teżEdytuj