Średnia geometryczna

Średnią geometryczną dodatnich liczb nazywamy liczbę

Istnieje również wariant średniej geometrycznej nazywany ważoną średnią geometryczną.

Na przykład średnią geometryczną liczb 2, 2, 5 i 7 jest

Średnia ta jest stosowana, gdy zmienna ma rozkład logarytmicznie normalny.

Jest ona szczególnym przypadkiem średniej potęgowej rzędu 0:

Zobacz teżEdytuj