Dzieła Tomasza z Akwinu

Dzieła Tomasza z Akwinu, doktora Kościoła, dominikanina, jednego z najpłodniejszych teologów i filozofów chrześcijaństwa.

Tomasz z Akwinu

Polskie przekładyEdytuj

 • Byt i istota, przeł. W. Seńko, Kęty 2009.
 • Dysputy problemowe o prawdzie, przeł. A. Białek, opr. M. Krąpiec i A. Maryniarczyk, Lublin 1999.
 • Dzieła wybrane, przeł. i opr. J. Salij, Poznań 1984 Wydawnictwo „W drodze”. Zbiór zawiera następujące traktaty:
  • Streszczenie teologii[1]
  • O władzy[2]
  • Sprostowanie błędów greckich (Contra errores Graecorum) (data dostępu: 2012-02-12)[3]
  • Jak uzasadniać wiarę? (De rationibus fidei)[4]
  • O doskonałości życia duchowego[5]
  • O formie rozgrzeszenia
  • O wieczności świata
  • O przepowiadaniu przyszłości
  • O substancjach czystych (De substantiis separatis)[6]
 • Dzieła Wybrane. Kęty: ANTYK – Marek Derewiecki, 1999,. ISBN 83-908047-8-6.
 • Komentarz do Ewangelii Jana, przeł. T. Bartoś, Kęty 2002.
 • Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, przeł. Andrzej Stefańczyk, Lublin 2013, ISBN 978-83-60144-69-5
 • Komentarz do „Księgi o przyczynach”, przeł. Adam Rosłan, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-01-16433-1.
 • Kwestia o duszy (Questiones disp. de anima), przeł. Z. Włodek, W. Zega, Kraków 1996, ISBN 83-7006-469-8.
 • Kwestie dyskutowane o prawdzie, przekł. zbiorowy, t. I-II, Kęty 1998.
 • O Królowaniu, tłum. i komentarz Mateusz Matyszkowicz, Kraków 2006 (traktat De regno).
 • O wieczności świata. Teksty i studia, opr. A. Pokulniewicz, Warszawa 2003.
 • Opatrzność Boża i magia, przeł. Z. Włodek, Warszawa 1994 (Suma filozoficzna, ks. 3, r. 98-113).
 • O poznaniu Boga, wyd. łacińsko-polskie, przekł. zbior., Kraków 2005.
 • Suma teologiczna, t. I-XXXV, opr. S. Bełch, Londyn 1975.
 • Suma teologiczna w skrócie, opr. F. Bednarski OP, t. I-II, Kraków 1997; Warszawa 2000.
 • Summa teologii I,75-89 – Traktat o człowieku. Stefan Swieżawski (przekład polski i oprac.). Wyd. 2. Kęty: Antyk, 1998, s. 768, seria: Biblioteka Europejska. ISBN 83-908047-2-7.
 • Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, t. 1-3, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2003-2011.
 • Taka jest nasza Wiara, przeł. M. Karas, Sandomierz 2006 (traktat De rationibus Fidei).
 • Wykład Listu do Rzymian, przeł. i opr. J. Salij, Poznań 1987.

Wybrane przekłady obceEdytuj

 • St. Thomas Aquinas, Commentary on St. Paul's Epistle to the Ephesians, ed. by Matthew L. Lamb, Albany 1966.
 • St. Thomas Aquinas, Exposition of Aristotle’s Treatise on the Heavens, trans. by R. F. Larcher and P. H. Conway, Columbus 1964.
 • St. Thomas Aquinas, Siger of Brabant, St. Bonaventure, On the Eternity of the World, ed. C. Vollert, L. H. Kedzierski, P. M. Byrne, Milwaukee, Wisconsin 1964.
 • St. Thomas Aquinas, The Literal Exposition of Job: A Scriptural Commentary concerning Providence, trans. by A. Damico, Atlanta 1989.

Wydania krytyczneEdytuj

Wybrane wydania krytyczne[7][8]:

 • Commentum in libros Sententiarum magistri Petri Lombardi, [w:] Sancti Thomae Aquinatis Opera omnia, vol. 6-8, Parma 1856-1858.
 • Compendium theologiae ad fratrem Raynaldum, [w:] S. Thomae Aquinatis, Opuscula Theologica, t. 1, Taurini 1954, s. 13-138.
 • De aeternitate mundi, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976.
 • De ente et essentia, ed. L. Baur, Monasterii Westfalorum 1933.
 • De iudiciis astrorum, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976.
 • De mixtione elementorum ad magistrum Philippum de Castro Caeli, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976, s. 131-157.
 • De operationibus occultis naturae ad quendam militem ultramontanum, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976, s. 159-186.
 • De principiis naturae ad fratrem Sylvestrum, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976, s. 37-47.
 • De rationibus Fidei contra Saracenos, Graecos et Armenos ad Cantorem Antiochiae, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 40 B, Roma 1969.
 • De regimine principum ad regem Cypri, [w:] S. Thomae Aquinatis, Opuscula Philosophica, ed. R. Spiazzi, Taurini 1954, s. 257-358.
 • De substantiis separatis [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 40, Roma 1967-1968, pars D, Roma 1968, s. 1-80.
 • De unitate intellectus contra Averroistas, ed. L. W. Keeler, [w:] S. Thomae Aquinatis, Opuscula Philosophica, ed. R. Spiazzi, Taurini 1954, s. 63-90.
 • Expositio libri Peryermeneias, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 1, pars 1, Roma 1955.
 • Expositio super Iob ad litteram, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 26, Roma 1965.
 • Expositio super Isaiam ad litteram, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 28, Roma 1965.
 • In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio (Sententia libri Metaphysicae), ed. R. Cathala i R. Spiazzi, wyd. 1, Taurini 1950.
 • In libros Aristotelis De caelo et mundo expositio, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 3, Roma 1886.
 • In librum Beati Dionysii De divinis nominibus expositio, ed. C. Pera, P. Caramello, C. Mazzantini, Taurini 1950.
 • In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, ed. M. Maggiolo, Taurini 1954.
 • In psalmos Davidis expositio (Reportatio Reginaldi de Piperno), [w:] Sancti Thomae Aquinatis Opera omnia, t. 14, Parma 1863, s. 148-312.
 • Liber contra impugnantes Dei cultum et religionem, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 41, Roma 1970.
 • Liber de sortibus ad dominum Iacobum de Tonengo (Recensio vulgata), [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976.
 • Liber de veritate catholicae Fidei contra errores infidelium seu Summa contra Gentiles, t. 1-3, ed. P. Marc, C. Pera, P. Caramello, Taurini 1961.
 • Meteorologicorum expositio, [w:] S. Thomae Aquinatis, In Aristotelis libros De caelo et mundo; De generatione et corruptione, Meteorologicorum expositio, ed. R. Spiazzi, Taurini 1952.
 • Quaestio disputata de anima, [w:] Sancti Thomae Aquinatis Quaestiones disputatae, ed. P. Bazzi, M. Calcaterra, T. Centi, E. Odetto, P. Pession, t. II, wyd. 9, Taurini 1953, s. 277-362.
 • Quaestio disputata de spiritualibus creaturis, [w:] S. Thomae Aquinatis, Quaestiones disputatae, ed. P. Bazzi, M. Calcaterra, T. Centi, E. Odetto, P. Pession, t. II, wyd. IX, Taurini 1953, s. 363-415.
 • Quaestiones disputatae de malo, [w:] S. Thomae Aquinatis, Quaestiones disputatae, ed. P. Bazzi, M. Calcaterra, T. Centi, E. Odetto, P. Pession, t. II, wyd. IX, Taurini 1953.
 • Quaestiones disputatae de potentia Dei, [w:] S. Thomae Aquinatis, Quaestiones disputatae, ed. P. Bazzi, M. Calcaterra, T. Centi, E. Odetto, P. Pession, t. II, wyd. IX, Taurini 1953, s. 1-276.
 • Quaestiones disputatae de veritate, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 22 (cz. 1-3), Roma 1970-1976.
 • Quaestiones disputatae de virtutibus in communi, [w:] S. Thomae Aquinatis Quaestiones disputatae, ed. P. Bazzi, M. Calcaterra, T. Centi, E. Odetto, P. Pession, t. 2, wyd. IX, Taurini 1953.
 • Quaestiones quodlibetales, ed. R. Spiazzi, wyd. 9, Torino 1956.
 • Responsio de 36 articulis ad lectorem Venetum, [w:] S. Thomae Aquinatis, Opuscula Theologica, t. 1, Taurini 1954, s. 199-208.
 • Responsio de 43 articulis ad magistrum Ioannem de Vercellis, [w:] S. Thomae Aquinatis, Opuscula Theologica, t. 1, Taurini 1954, s. 211-218.
 • Sentencia De anima, ed. A. Pirotta, Taurini 1959.
 • Sentencia De sensu et sensato, ed. A. Pirotta, Taurini 1949.
 • Sententia libri Ethicorum (2 vol.), [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 47, Roma 1969.
 • Summa theologiae cum Supplemento et commentariis Caietani, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 4-12, Roma 1888-1906.
 • Super Boetium De Trinitate, ed. B. Decker, Lugduni Batavorum 1959.
 • Super Epistolam ad Hebraeos lectura, [w:] S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, ed. R. Cai, t. 2, wyd. 8, Taurini 1953, s. 335-506.
 • Super Epistolam ad Hebraeos lectura, [w:] S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, ed. R. Cai, t. 2, wyd 8, Taurini 1953, s. 335-506.
 • Super Epistolam B. Pauli ad Galatas lectura, [w:] S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, ed. R. Cai, t. 1, wyd. 8, Taurini 1953, s. 563-649.
 • Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura, [w:] S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, ed. R. Cai, t. 1, wyd. 8, Taurini 1953.
 • Super Evangelium S. Ioannis lectura, ed. R. Cai, Taurini 1952.
 • Super Evangelium S. Matthaei lectura (Reportatio Petri de Andria), [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 30, Roma 1969.
 • Super Evangelium S. Matthaei lectura (Reportatio Petri de Andria), ed. R. Cai, Taurini 1951.
 • Super librum De causis expositio, ed. H.-D. Saffrey, Friburgi Helvetiorum 1954.
 • Super secundam Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura, Reportatio vulgata, [w:] S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, ed. R. Cai, t. 1, wyd 8, Taurini 1953, s. 437-561.

PrzypisyEdytuj

 1. Tekst polski: Streszczenie teologii (data dostępu: 2013-06-01)
 2. Tekst polski: O władzy
 3. Tekst polski: Sprostowanie błędów greckich (data dostępu: 2012-02-12)
 4. Tekst polski: Jak uzasadniać wiarę? (data dostępu: 2012-02-12)
 5. Tekst polski: O doskonałości życia duchowego (data dostępu: 2012-02-12)
 6. Tekst polski: O substancjach czystych (data dostępu: 2012-02-12)
 7. Zob. Pełna lista łacińskich tytułów dzieł (łac.)
 8. Aktualny katalog dzieł Tomasza wraz z wydaniami oraz krótkimi omówieniami po polsku, a także lista dzieł nieautentycznych – dostępny w internecie, zob. E. Emery, J.-P. Torrell (oprac.): Katalog dzieł św. Tomasza. W: Torrell Jean-Pierre OP: Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło. Warszawa: 2008, s. 386-449.

BibliografiaEdytuj

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj