Dzień bilansowy – zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe[1] (najczęściej dniem tym jest 31 grudnia, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351).